KLASSIFIKASJONSSYSTEM

FOR

NOTER OG FONOGRAMMER

 

 

Det foreliggende klassifikasjonssystem bygger på "Musikkhøgskolens klassifikasjonssystem for noter og plater" som ble utarbeidet i 1975/76 på bakgrunn av en dansk utgave av det tyske system: "Systematik des Musikschriftums und der Musikalien für Öffentliche Musikbibliotheken" (1971)

 

1. rev.   2/6-1981

2. rev.   5/2-1982

3. rev.  16/6-1983

4. rev.   9/1-1987

5. rev. 10/10-1989

6. rev. 19/3-2001

7. rev. 25/10 2006

 

 

INNHOLD

 

C          PIANO

D          ORGEL

E          STRYKERE

F          KAMMERMUSIKK FOR STRYKERE

G          KAMMERMUSIKK FOR BLANDET BESETNING MED KLAVIATURINSTRUMENT  

H          BLÅSERE

K          KAMMERMUSIKK FOR BLÅSERE        

L          HARMONIKAINSTRUMENTER   

M         STRENGEINSTRUMENTER

N          KAMMERMUSIKK FOR BLANDET BESETNING UTEN KLAVIATURINSTRUMENT

O          SLAGVERK

P          DIVERSE         

Q          MEKANISKE OG ELEKTRONISKE INSTRUMENTER / ELEKTRONISK MUSIKK

S          SANG FOR ENKELTSTEMMER

T          KOR

X          ORKESTER, MUSIKKDRAMATIKK

 

 

 

 

 

C  PIANO / ANDRE KLAVIATURINSTRUMENTER (IKKE ORGEL)

 

C1        Piano, 2 hender

C10              Verker av en komponist

C11              Antologier

C12              Skoler

C13              Etyder

 

C2        Piano, 1 eller 3 hender

C20              Verker av en komponist

C21              Antologier

 

C3        Piano, 4 hender

C30              Verker av en komponist

C31              Antologier

C32              Skoler

C33              Etyder

 

C4        Piano, 6 eller flere hender

C40              Verker av en komponist

C41              Antologier

 

C5        2 Pianoer, 4 hender

C50              Verker av en komponist

C51              Antologier

 

C6        2 Pianoer, 6 eller flere hender

C60              Verker av en komponist

C61              Antologier

 

C7        3 Pianoer eller flere

C70              Verker av en komponist

C71              Antologier

 

C80              Cembalo eller clavichord

 

C90              Andre klaviaturinstrumenter (Orgel: se D)

 

 

 

 

D   ORGEL OG HARMONIUM

 

D1        Orgel

D10              Orgel solo

D100                   Verker av en komponist

D101                   Antologier

D102                   Skoler

D103                   Etyder

 

D11              2 orgler

D110                   Verker av en komponist

D111                   Antologier

 

D12              Orgel og 1 annet klaviaturinstrument

D120                   Verker av en komponist

D121                   Antologier

 

D20              Koralbøker / Koralforspill

 

D30              Harmonium

 

D40              Andre orgelinstrumenter  (Elektronisk orgel: Q 2)

 

 

 

 

E   STRYKERE SOLO OG MED KLAVIATURINSTRUMENT

    

E1        Fiolin (Hardingfele: E 5)

E10              Fiolin solo 

E100                   Verker av en komponist

E101                   Antologier

E102                   Skoler

E103                   Etyder

E11              Fiolin og klaviaturinstrument

E110                   Verker av en komponist

E111                   Antologier

 

E2        Bratsj (Viola d'amore: E 5)

E20              Bratsj solo

E200                   Verker av en komponist

E201                   Antologier

E202                   Skoler

E203                   Etyder

E21              Bratsj og klaviaturinstrument

E210                   Verker av en komponist

E211                   Antologier

 

E3        Cello (Viola da gamba: E 5)

E30              Cello solo

E300                   Verker av en komponist

E301                   Antologier

E302                   Skoler

E303                   Etyder

E31              Cello og klaviaturinstrument

E310                   Verker av en komponist

E311                   Antologier

 

E4        Kontrabass

E40              Kontrabass solo

E400                   Verker av en komponist

E401                   Antologier

E402                   Skoler

E403                   Etyder

E41              Kontrabass og klaviaturinstrument

E410                   Verker av en komponist

E411                   Antologier

 

E5        Andre strykeinstrumenter

E50              Solo

E500                    Verker av en komponist

E51              Med klaviaturinstrument

E510                   Verker av en komponist

 

 

 

 

F   KAMMERMUSIKK FOR STRYKERE

 

F1         Duetter

F10              Like strykere

F100                    Fioliner

F101                    Bratsjer

F102                    Celli

F103                    Kontrabasser

F104                    Andre like strykeinstrumenter

F11              Forskjellige strykere

F110                    Fiolin og bratsj

F111                    Fiolin og cello

F112                    Fiolin og kontrabass

F113                    Bratsj og cello

F114                    Bratsj og kontrabass

F115                    Cello og kontrabass

F116                    Andre strykere

 

F2         Trioer

F20              Like strykere

F200                    Fioliner

F201                    Bratsjer

F202                    Celli

F203                    Kontrabasser

F204                    Andre like strykere

F21              Forskjellige strykere

F210                    2 fioliner og en annen stryker

F2100                         2 fioliner og bratsj

F2101                         2 fioliner og cello

F2102                         2 fioliner og kontrabass

F211                    Fiolin, bratsj og cello

F212                    Annen besetning

 

F3         Kvartetter

F30              Like strykere

F300                    Fioliner

F301                    Andre strykere

F31              Forskjellige strykere

F310                    3 fioliner og en annen stryker

F311                    2 fioliner, 2 andre strykere

F3110                         2 fioliner, bratsj, cello

F312                    Annen besetning

 

F4        Kvintetter

F40              Like strykere

F41              Forskjellige strykere

F410                    2 fioliner, 2 bratsjer og cello

F411                    2 fioliner, bratsj og 2 celli

F412                    2 fioliner, bratsj, cello og kontrabass

F413                    Annen besetning

 

F5         Sekstetter

F50              Like strykere

F51              Forskjellige strykere

F510                    2 fioliner, 2 bratsjer og 2 celli

 

F6         Septetter

F60              Like strykere

F61              Forskjellige strykere

 

F7         Oktetter

F70              Like strykere

F71              Forskjellige strykere

 

F8         Nonetter eller større besetninger

F80              Like strykere

F81              Forskjellige strykere

 

 

 

 

G   KAMMERMUSIKK FOR BLANDET BESETNING MED KLAVIATURINSTRUMENT

 

G1        Trioer

G10              En instrument-type og klaviaturinstrument

G100                   Strykere og klaviaturinstrument

G1000                         Fiolin, cello og klaviaturinstrument

G1001                         Fiolin, bratsj og klaviaturinstrument

G1002                         2 fioliner og klaviaturinstrument

G1003                         Annen strykerbesetning og klaviaturinstrument

G101                   Blåsere og klaviaturinstrument

G1010                         Treblåsere og klaviaturinstrument

G1011                         Messingblåsere og klaviaturinstrument

G1012                         Tre- og messingblåsere og klaviaturinstrument

G102                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G103                   Slagverk og klaviaturinstrument

G104                   Andre instrumenter og klaviaturinstrument

G11              To instrument-typer og klaviaturinstrument

G110                   Stryker, blåser og klaviaturinstrument

G111                   Stryker, strengeinstrument og klaviaturinstrument

G112                   Stryker, slagverk og klaviaturinstrument

G113                   Blåser, strengeinstrument og klaviaturinstrument

G114                   Blåser, slagverk og klaviaturinstrument

G115                   Strengeinstrument, slagverk og klaviaturinstrument

G116                   Andre instrumenter og klaviaturinstrument

 

G2        Kvartetter

G20              En instrument-type og klaviaturinstrument

G200                   Strykere og klaviaturinstrument

G2000                         Fiolin, bratsj, cello og klaviaturinstrument

G2001                         2 fioliner, bratsj og klaviaturinstrument

G2002                         2 fioliner, cello og klaviaturinstrument

G2003                         3 fioliner og klaviaturinstrument

G2004                         Annen strykerbesetning og klaviaturinstrument

G201                   Blåsere og klaviaturinstrument

G2010                         Treblåsere og klaviaturinstrument

G2011                         Messingblåsere og klaviaturinstrument

G2012                         Tre- og messingblåsere og klaviaturinstrument

G202                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G203                   Slagverk og klaviaturinstrument

G204                   Andre instrumenter av 1 type og klaviaturinstrument

G21              To instrument-typer og klaviaturinstrument

G210                   Strykere, blåsere og klaviaturinstrument

G211                   Strykere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G212                   Strykere, slagverk og klaviaturinstrument

G213                   Blåsere, strengeinmstrumenter og klaviaturinstrument

G214                   Blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G215                   Strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G216                   To andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G22              Tre instrument-typer og klaviaturinstrument

G220                   Stryker, blåser, strengeinstrument og klaviaturinstrument

G221                   Stryker, blåser, slagverk og klaviaturinstrument

G222                   Stryker, strengeinstrument, slagverk og klaviaturinstrument

G223                   Blåser, strengeinstrument, slagverk og klaviaturinstrument

G224                   Andre instrumenter og klaviaturinstrument

 

G3        Kvintetter

G30              En instrument-type og klaviaturinstrument

G300                   Strykere og klaviaturinstrument

G3000                         Fiolin, bratsj, cello, kontrabass og klaviaturinstrument

G3001                         2 fioliner, bratsj, cello og klaviaturinstrument

G301                   Blåsere og klaviaturinstrument

G3010                         Treblåsere og klaviaturinstrument

G3011                         Messingblåsere og klaviaturinstrument

G3012                         Tre- og messingblåsere og klaviaturinstrument

G302                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G303                   Slagverk og klaviaturinstrument

G304                   Andre instrumenter av en type og klaviaturinstrument

G31              To instrument-typer og klaviaturinstrument

G310                   Strykere, blåsere og klaviaturinstrument

G311                   Strykere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G312                   Strykere, slagverk og klaviaturinstrument

G313                   Blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G314                   Blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G315                   Strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G316                   To andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G32              Tre instrument-typer og klaviaturinstrument

G320                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G321                   Strykere, blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G322                   Strykere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G323                   Blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G324                   Tre andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G33              Fire instrument-typer og klaviaturinstrument

G330                   Stryker, blåser, strengeinstrument, slagverk og klaviaturinstrument

G331                   Fire andre instrumenttyper og klaviaturinstrument

 

G4        Sekstetter

G40              En instrument-type og klaviaturinstrument

G400                   Strykere og klaviaturinstrument

G4000                         2 fioliner, 2 bratsjer, cello og klaviaturinstrument

G401                   Blåsere og klaviaturinstrument

G4010                         Treblåsere og klaviaturinstrument

G4011                         Messingblåsere og klaviaturinstrument

G4012                         Tre- og messingblåsere og klaviaturinstrument

G402                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G403                   Slagverk og klaviaturinstrument

G404                   Andre instrumenter av en type og klaviaturinstrument

G41              To instrument-typer og klaviaturinstrument    

G410                   Strykere, blåsere og klaviaturinstrument

G411                   Strykere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G412                   Strykere, slagverk og klaviaturinstrument

G413                   Blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G414                   Blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G415                   Strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G416                   To andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G42              Tre instrument-typer og klaviaturinstrument

G420                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G421                   Strykere, blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G422                   Strykere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G423                   Blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G424                   Tre andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G43              Fire instrument-typer og klaviaturinstrument

G430                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G431                   Fire andre instrument-typer og klaviaturinstrument

 

G5        Septetter

G50              En instrument-type og klaviaturinstrument

G500                   Strykere og klaviaturinstrument

G501                   Blåsere og klaviaturinstrument

G502                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G503                   Slagverk og klaviaturinstrument

G504                   Andre instrumenter av en type og klaviaturinstrument

G51              To instrument-typer og klaviaturinstrument

G510                   Strykere, blåsere og klaviaturinstrument

G511                   Strykere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G512                   Strykere, slagverk og klaviaturinstrument

G513                   Blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G514                   Blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G515                   Strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G516                   To andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G52              Tre instrument-typer og klaviaturinstrument

G520                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G521                   Strykere, blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G522                   Strykere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G523                   Blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G524                   Tre andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G53              Fire instrument-typer og klaviaturinstrument

G530                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G531                   Fire andre instrument-typer og klaviaturinstrument

 

G6        Oktetter

G60              En instrument-type og klaviaturinstrument

G600                   Strykere og klaviaturinstrument

G601                   Blåsere og klaviaturinstrument

G602                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G603                   Slagverk og klaviaturinstrument

G604                   Andre instrumenter av en type og klaviaturinstrument  

G61              To instrument-typer og klaviaturinstrument

G610                   Strykere, blåsere og klaviaturinstrument

G611                   Strykere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G612                   Strykere, slagverk og klaviaturinstrument

G613                   Blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G614                   Blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G615                   Strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G616                   To andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G62              Tre instrument-typer og klaviaturinstrument

G620                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G621                   Strykere, blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G622                   Strykere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G623                   Blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G624                   Tre andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G63              Fire instrument-typer og klaviaturinstrument

G630                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G631                   Fire andre instrument-typer og klaviaturinstrument

 

G7        Nonetter eller større besetninger

G70              En instrument-type og klaviaturinstrument

G700                   Strykere og klaviaturinstrument

G701                   Blåsere og klaviaturinstrument

G702                   Strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G703                   Slagverk og klaviaturinstrument

G704                   Andre instrumenter av en type og klaviaturinstrument

G71              To instrument-typer og klaviaturinstrument

G710                   Strykere, blåsere og klaviaturinstrument

G711                   Strykere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G712                   Strykere, slagverk og klaviaturinstrument

G713                   Blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G714                   Blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G715                   Strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G716                   To andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G72              Tre instrument-typer og klaviaturinstrument

G720                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

G721                   Strykere, blåsere, slagverk og klaviaturinstrument

G722                   Strykere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G723                   Blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G724                   Tre andre instrument-typer og klaviaturinstrument

G73              Fire instrument-typer og klaviaturinstrument

G730                   Strykere, blåsere, strengeinstrumenter, slagverk og klaviaturinstrument

G731                   Fire andre instrument-typer og klaviaturinstrument

 

 

 

 

H   BLÅSERE SOLO OG MED KLAVIATURINSTRUMENT

 

H1        Treblåsere

H10              Blokkfløyte

H100                   Blokkfløyte solo

H1000                         Verker av en komponist

H1001                         Antologier

H1002                         Skoler

H1003                         Etyder

H101                   Blokkfløyte og klaviaturinstrument

H1010                         Verker av en komponist

H1011                         Antologier

 

H11              Fløyte

H110                   Fløyte solo

H1100                         Verker av en komponist

H1101                         Antologier

H1102                         Skoler

H1103                         Etyder

H111                   Fløyte og klaviaturinstrument

H1110                         Verker av en komponist

H1111                         Antologier                       

 

H12              Obo / Engelsk horn (alle typer obo)

H120                   Obo solo

H1200                         Verker av en komponist

H1201                         Antologier

H1202                         Skoler

H1203                         Etyder

H121                   Obo og klaviaturinstrument

H1210                         Verker av en komponist

H1211                         Antologier           

 

H13              Klarinett (alle typer)

H130                   Klarinett solo

H1300                         Verker av en komponist

H1301                         Antologier

H1302                         Skoler

H1303                         Etyder

H131                   Klarinett og klaviaturinstrument

H1310                         Verker av en komponist

H1311                         Antologier           

 

H14              Fagott (alle typer)

H140                   Fagott

H1400                         Verker av en komponist

H1401                         Antologier

H1402                         Skoler

H1403                         Etyder

H141                   Fagott og klaviaturinstrument

H1410                         Verker av en komponist

H1411                         Antologier           

 

H15              Saxofon

H150                   Saxofon solo

H1500                         Verker av en komponist

H1501                         Antologier

H1502                         Skoler

H1503                         Etyder

H151                   Saxofon og klaviaturinstrument

H1510                         Verker av en komponist

H1511                         Antologier           

 

H2        Messingblåsere

H20              Horn (Kun waldhorn: Andre typer horn se H 3)

H200                   Horn solo

H2000                         Verker av en komponist

H2001                         Antologier

H2002                         Skoler

H2003                         Etyder

H201                   Horn og klaviaturinstrument

H2010                         Verker av en komponist

H2011                         Antologier           

 

H21              Trompet (Kornett se H 3)

H210                   Trompet solo

H2100                         Verker av en komponist

H2101                         Antologier

H2102                         Skoler

H2103                         Etyder

H211                   Trompet og klaviaturinstrument

H2110                         Verker av en komponist

H2111                         Antologier           

 

H22              Trombone (alle typer)

H220                   Trombone solo

H2200                         Verker av en komponist

H2201                         Antologier

H2202                         Skoler

H2203                         Etyder

H221                   Trombone og klaviaturinstrument

H2210                         Verker av en komponist

H2211                         Antologier           

H23              Tuba

H230                   Tuba solo

H2300                         Verker av en komponist

H2301                         Antologier

H2302                         Skoler

H2303                         Etyder

H231                   Tuba og klaviaturinstrument

H2310                         Verker av en komponist

H2311                         Antologier           

 

H3        Andre blåseinstrumenter

H30              Andre blåseinstrumenter solo

H300                   Verker av en komponist

H301                   Antologier

H302                   Skoler

H303                   Etyder

H31              Andre blåseinstrumenter og klaviaturinstrument

H310                   Verker av en komponist

H311                   Antologier      

 

 

 

 

K   KAMMERMUSIKK FOR BLÅSERE

 

K1        Duetter

K10              Treblåsere

K100                   Like treblåsere

K1000                         Blokkfløyter

K1001                         Fløyter

K1002                         Oboer

K1003                         Klarinetter

K1004                         Saksofoner

K1005                         Fagotter

K101                   Forskjellige treblåsere

K1010                         Blokkfløyte og en annen treblåser

K1011                         Fløyte og en annen treblåser

K1012                         Obo og en annen treblåser

K1013                         Klarinett og en annen treblåser

K1014                         Saksofon og en annen treblåser

K1015                         Fagott og en annen treblåser

K11              Messingblåsere

K110                   Like messingblåsere

K1100                         Horn

K1101                         Trompeter

K1102                         Tromboner

K1103                         Tubaer

K111                   Forskjellige messingblåsere

K1110                         Horn og en annen messingblåser

K1111                         Trompeter og en annen messingblåser

K1112                         Tromboner og en annen messingblåser

K1113                         Tubaer og en annen messingblåser

K1114                         Andre messingblåsere

K12              Tre- og messingblåsere

K120                   Blokkfløyte og en messingblåser

K121                   Fløyte og en messingblåser

K122                   Obo og en messingblåser

K123                   Klarinett og en messingblåser

K124                   Saksofon og en messingblåser

K125                   Fagott og en messingblåser

K13              Andre blåsere

 

K2        Trioer

K20              Treblåsere

K200                   Like treblåsere

K2000                         Blokkfløyter

K2001                         Fløyter

K2002                         Oboer

K2003                         Klarinetter

K2004                         Saksofoner

K2005                         Fagotter

K201                   Forskjellige treblåsere

K2010                         2 blokkfløyter og en annen treblåser

K2011                         2 fløyter og en annen treblåser

K2012                         2 oboer og en annen treblåser

K2013                         2 klarinetter og en annen treblåser

K2014                         2 saksofoner og en annen treblåser

K2015                         2 fagotter og en annen treblåser

K2016                         3 forskjellige treblåsere

K21              Messingblåsere

K210                   Like messingblåsere

K2100                         Horn

K2101                         Trompeter

K2102                         Tromboner

K2103                         Tubaer

K211                   Forskjellige messingblåsere

K22              Tre- og messingblåsere

K23              Andre blåsere

 

K3        Kvartetter

K30              Treblåsere

K300                   Like treblåsere

K3000                         Blokkfløyter

K3001                         Fløyter

K3002                         Oboer

K3003                         Klarinetter

K3004                         Saksofoner

K3005                         Fagotter

K301                   Forskjellige treblåsere

K3010                         Fløyte, obo, klarinett, fagott

K3011                         Annen besetning

K31              Messingblåsere

K310                   Like messingblåsere

K3100                         Horn

K3101                         Trompeter

K3102                         Tromboner

K3103                         Tubaer

K3104                         Andre messingblåsere

K311                   Forskjellige messingblåsere

K32              Tre- og messingblåsere

K33              Andre blåsere

 

K4        Kvintetter

K40              Treblåsere

K400                   Like treblåsere

K401                   Forskjellige treblåsere

K41              Messingblåsere

K410                   Like messingblåsere

K411                   Forskjellige messingblåsere

K42              Tre- og messingblåsere

K420                   Fløyte, obo, klarinett, fagott, horn

K421                   Annen besetning

 

K5        Sekstetter

K50              Treblåsere

K500                   Like treblåsere

K501                   Forskjellige treblåsere

K51              Messingblåsere

K510                   Like messingblåsere

K511                   Forskjellige messingblåsere

K52              Tre- og messingblåsere

K53              Andre blåsere

 

K6        Septetter

K60              Treblåsere

K600                   Like treblåsere

K601                   Forskjellige treblåsere

K61              Messingblåsere

K610                   Like messingblåsere

K611                   Forskjellige messingblåsere

K62              Tre- og messingblåsere

K63              Andre blåsere

 

K7        Oktetter

K70              Treblåsere

K700                   Like treblåsere

K701                   Forskjellige treblåsere

K71              Messingblåsere

K710                   Like messingblåsere

K711                   Forskjellige messingblåsere

K72              Tre- og messingblåsere

K73              Andre blåsere

 

K8        Nonetter og større besetninger

K80              Treblåsere

K800                   Like treblåsere

K801                   Forskjellige treblåsere

K81              Messingblåsere

K810                   Like messingblåsere

K811                   Forskjellige messingblåsere

K82              Tre- og messingblåsere

K83              Andre blåsere

 

 

 

 

L   HARMONIKA-INSTRUMENTER SOLO, MED KLAVIATURINSTRUMENT OG I ENSEMBLE

 

L1         Akkordeon

L10              Akkordeon solo

L100                    Verker av en komponist

L101                    Antologier

L102                    Skoler

L103                    Etyder

L11              2 akkordeon

L110                    Verker av en komponist

L111                    Antologier

L12              Akkordeon og klaviaturinstrument

L120                    Verker av en komponist

L121                    Antologier      

L13              Flere akkordeon

L130                    Akkordeonensembler

L131                    Akkordeonensembler med andre instrumenter

 

L2         Munnharmonika

L20              Munnharmonika solo

L200                    Verker av en komponist

L201                    Antologier

L202                    Skoler

L203                    Etyder

L21              2 munnharmonika eller flere

L210                    Verker av en komponist

L211                    Antologier

L22              Munnharmonika og klaviaturinstrument

L220                    Verker av en komponist

L221                    Antologier      

 

L3         Andre harmonika-instrumenter

L30              Andre harmonika-instrumenter solo

L300                    Verker av en komponist

L301                    Antologier

L302                    Skoler

L303                    Etyder

L31              2 harmonika-instrumenter eller flere

L310                    Verker av en komponist

L311                    Antologier

L32              Andre harmonika-instrumenter og klaviaturinstrument

L320                    Verker av en komponist

L321                    Antologier      

 

 

 

 

M  STRENGEINSTRUMENTER SOLO, MED KLAVIATURINSTRUMENT ELLER I ENSEMBLE

 

M1        Gitar

M10             Gitar solo

M100                   Verker av en komponist

M1000                 Microinterval- og kvartonegitar(er)

M101                   Antologier

M102                   Skoler

M103                   Etyder

M11             2 gitarer eller flere

M110                   Verker av en komponist

M111                   Antologier

M12             Gitar og klaviaturinstrument

M120                   Verker av en komponist

M121                   Antologier      

 

M2        Lutt

M20             Lutt solo

M200                   Verker av en komponist

M201                   Antologier

M202                   Skoler

M203                   Etyder

M21             2 lutter eller flere

M210                   Verker av en komponist

M211                   Antologier

M22             Lutt og klaviaturinstrument

M220                   Verker av en komponist

M221                   Antologier      

 

M3        Harpe

M30             Harpe solo

M300                   Verker av en komponist

M301                   Antologier

M302                   Skoler

M303                   Etyder

M31             2 harper eller flere

M310                   Verker av en komponist

M311                   Antologier

M32             Harpe og klaviaturinstrument

M320                   Verker av en komponist

M321                   Antologier      

 

M4        Sitar

M40             Sitar solo

M400                   Verker av en komponist

M401                   Antologier

M402                   Skoler

M403                   Etyder

M41             2 sitarer eller flere

M410                   Verker av en komponist

M411                   Antologier

M42             Sitar og klaviaturinstrument

M420                   Verker av en komponist

M421                   Antologier      

 

M5        Mandolin

M50             Mandolin solo

M500                   Verker av en komponist

M501                   Antologier

M502                   Skoler

M503                   Etyder

M51             2 mandoliner eller flere

M510                   Verker av en komponist

M511                   Antologier

M52             Mandolin og klaviaturinstrument

M520                   Verker av en komponist

M521                   Antologier      

 

M6        Balalaika

M60             Balalaika solo

M600                   Verker av en komponist

M601                   Antologier

M602                   Skoler

M603                   Etyder

M61             2 balalaikaer eller flere

M610                   Verker av en komponist

M611                   Antologier

M62             Balalaika og klaviaturinstrument

M620                   Verker av en komponist

M621                   Antologier      

 

M7        Andre strengeinstrumenter

M70             Andre strengeinstrumenter solo

M700                   Verker av en komponist

M701                   Antologier

M702                   Skoler

M703                   Etyder

M71             2 andre strengeinstrumenter eller flere

M710                   Verker av en komponist

M711                   Antologier

M72             Andre strengeinstrumenter og klaviaturinstrument

M720                   Verker av en komponist

M721                   Antologier      

 

 

 

 

N   KAMMERMUSIKK FOR BLANDET BESETNING UTEN KLAVIATURINSTRUMENT

 

N1        Duetter

N10              Stryker og blåser

N100                   Stryker og treblåser

N1000                         Stryker og blokkfløyte

N1001                         Stryker og fløyte

N1002                         Stryker og obo (engelsk horn)

N1003                         Stryker og klarinett

N1004                         Stryker og saksofon

N1005                         Stryker og fagott

N101                   Stryker og messingblåser

N11              Stryker og strengeinstrument

N110                   Stryker og gitar

N111                   Stryker og harpe

N12              Stryker og slagverk

N13              Blåser og strengeinstrument

N130                   Treblåser og strengeinstrument

N1300                         Treblåser og gitar

N1301                         Treblåser og harpe

N131                   Messingblåser og strengeinstrument

N1310                         Messingblåser og gitar

N1311                         Messingblåser og harpe

N14              Blåser og slagverk

N140                   Treblåser og slagverk

N141                   Messingblåser og slagverk

N15              Strengeinstrument og slagverk

N150                   Gitar og slagverk

N151                   Harpe og slagverk

N152                   Andre strengeinstrumenter og slagverk

N16              Andre typer instrumenter

 

N2        Trioer

N20              To instrument-typer

N200                   Strykere og blåsere

N2000                         2 strykere og 1 blåser

N2001                         1 stryker og 2 blåsere

N201                   Strykere og strengeinstrumenter

N2010                         Stryker(e) og gitar(er)

N2011                         Stryker(e) og harpe(r)

N202                   Strykere og slagverk

N203                   Blåsere og strengeinstrumenter

N2030                         Blåser(e) og gitar(er)

N2031                         Blåser(e) og harpe(r)

N204                   Blåsere og slagverk

N205                   Strengeinstrumenter og slagverk

N2050                         Gitar(er) og slagverk

N2051                         Harpe(r) og slagverk

N206                   Andre instrumenter av to typer       

N21              Tre instrument-typer

N210                   Stryker, blåser og strengeinstrument

N211                   Stryker, blåser og slagverk

N212                   Blåser, strengeinstrument og slagverk

N213                   Stryker, strengeinstrument og slagverk

N22              Andre instrumenter av tre typer

 

N3        Kvartetter

N30              To instrument-typer

N300                   Strykere og blåsere

N301                   Strykere og strengeinstrumenter

N302                   Strykere og slagverk

N303                   Blåsere og strengeinstrumenter

N304                   Blåsere og slagverk

N305                   Strengeinstrumenter og slagverk

N306                   Andre instrumenter av to typer

N31              Tre instrument-typer

N310                   Strykere, blåsere og strengeinstrumenter

N311                   Strykere, blåsere og slagverk

N312                   Strykere, strengeinstrumenter og slagverk

N313                   Blåsere, strengeinstrumenter og slagverk

N314                   Andre instrumenter av tre typer

N32              Fire instrument-typer

N320                   Stryker, blåser, strengeinstrument og slagverk

N321                   Andre instrumenter av fire typer

 

N4        Kvintetter

N40              To instrument-typer

N400                   Strykere og blåsere

N401                   Strykere og strengeinstrumenter

N402                   Strykere og slagverk

N403                   Blåsere og strengeinstrumenter

N404                   Blåsere og slagverk

N405                   Strengeinstrumenter og slagverk

N406                   Andre instrumenter av to typer

N41              Tre instrument-typer

N410                   Strykere, blåsere og strengeinstrumenter

N411                   Strykere, blåsere og slagverk

N412                   Strykere, strengeinstrumenter og slagverk

N413                   Blåsere, strengeinstrumenter og slagverk

N414                   Andre instrumenter av tre typer

N42              Fire instrument-typer

N420                   Stryker, blåser, strengeinstrument og slagverk

N421                   Andre instrumenter av fire typer

 

N5        Sekstetter

N50              To instrument-typer

N500                   Strykere og blåsere

N501                   Strykere og strengeinstrumenter

N502                   Strykere og slagverk

N503                   Blåsere og strengeinstrumenter

N504                   Blåsere og slagverk

N505                   Strengeinstrumenter og slagverk

N506                   Andre instrumenter av to typer

N51              Tre instrument-typer

N510                   Strykere, blåsere og strengeinstrumenter

N511                   Strykere, blåsere og slagverk

N512                   Strykere, strengeinstrumenter og slagverk

N513                   Blåsere, strengeinstrumenter og slagverk

N514                   Andre instrumenter av tre typer

N52              Fire instrument-typer

N520                   Stryker, blåser, strengeinstrument og slagverk

N521                   Andre instrumenter av fire typer

 

N6        Septetter

N60              To instrument-typer

N600                   Strykere og blåsere

N601                   Strykere og strengeinstrumenter

N602                   Strykere og slagverk

N603                   Blåsere og strengeinstrumenter

N604                   Blåsere og slagverk

N605                   Strengeinstrumenter og slagverk

N606                   Andre instrumenter av to typer

N61              Tre instrument-typer

N610                   Strykere, blåsere og strengeinstrumenter

N611                   Strykere, blåsere og slagverk

N612                   Strykere, strengeinstrumenter og slagverk

N613                   Blåsere, strengeinstrumenter og slagverk

N614                   Andre instrumenter av tre typer

N62              Fire instrument-typer

N620                   Stryker, blåser, strengeinstrument og slagverk

N621                   Andre instrumenter av fire typer

 

N7        Oktetter

N70              To instrument-typer

N700                   Strykere og blåsere

N701                   Strykere og strengeinstrumenter

N702                   Strykere og slagverk

N703                   Blåsere og strengeinstrumenter

N704                   Blåsere og slagverk

N705                   Strengeinstrumenter og slagverk

N706                   Andre instrumenter av to typer

N71              Tre instrument-typer

N710                   Strykere, blåsere og strengeinstrumenter

N711                   Strykere, blåsere og slagverk

N712                   Strykere, strengeinstrumenter og slagverk

N713                   Blåsere, strengeinstrumenter og slagverk

N714                   Andre instrumenter av tre typer

N72              Fire instrument-typer

N720                   Stryker, blåser, strengeinstrument og slagverk

N721                   Andre instrumenter av fire typer

 

N8        Nonetter eller større besetninger

N80              To instrument-typer

N800                   Strykere og blåsere

N801                   Strykere og strengeinstrumenter

N802                   Strykere og slagverk

N803                   Blåsere og strengeinstrumenter

N804                   Blåsere og slagverk

N805                   Strengeinstrumenter og slagverk

N806                   Andre instrumenter av to typer

N81              Tre instrument-typer

N810                   Strykere, blåsere og strengeinstrumenter

N811                   Strykere, blåsere og slagverk

N812                   Strykere, strengeinstrumenter og slagverk

N813                   Blåsere, strengeinstrumenter og slagverk

N814                   Andre instrumenter av tre typer

N82              Fire instrument-typer

N820                   Stryker, blåser, strengeinstrument og slagverk

N821                   Andre instrumenter av fire typer

 

 

 

 

O   SLAGVERK

 

O1        Slagverk solo

O10              Verker av en komponist

O11              Antologier

O12              Skoler

O13              Etyder

 

O2        2 slagverk eller flere

O20              Verker av en komponist

O21              Antologier

 

O3        Slagverk og klaviaturinstrument

O30              Verker av en komponist

O31              Antologier

 

 

 

 

P   DIVERSE / AD LIBITUM-BESETNINGER

 

P10              Barneoperaer / Sceniske kantater / Bibelspill

 

P2        Ad libitum-besetninger (bl.a. Orff-instrumentariet)

P20              Instrumental

P21              Vokal

P22              Blandet

 

P30              Undervisningsmateriale for skoleverket

 

P40              Skolekonsertverker (brukes fortrinnsvis som binr.)

 

P5        Radio- og TV-programmer, muntlige presentasjoner

P50              Intervjuer - Radio

P51              Andre presentasjoner - Radio

P52              Intervjuer - TV

P53              Andre presentasjoner - TV

 

P60       Eksperimentell notasjon

 

 

 

 

Q   MEKANISKE OG ELEKTRONISKE INSTRUMENTER / ELEKTRONISK MUSIKK / MULTI MEDIA

 

Q1        Mekaniske instrumenter

Q10              Mekaniske instrumenter, solo eller ensemble

Q11              Mekaniske instrumenter og sang

Q12              Mekaniske instrumenter og andre instrumenter

Q120                   Mekaniske instrumenter og klaviaturinstrument

Q121                   Mekaniske instrumenter og 1 annet instrument

Q122                   Mekaniske instrumenter og flere instrumenter

Q123                   Mekaniske instrumenter og orkester

Q13              Mekaniske instrumenter med sang og instrumentledsagelse

 

Q2        Elektroniske instrumenter (live electronics)

Q20              Elektroniske instrumenter, solo eller ensemble

Q21              Elektroniske instrumenter og sang

Q22              Elektroniske instrumenter og andre instrumenter

Q220                   Elektroniske instrumenter og klaviaturinstrument

Q221                   Elektroniske instrumenter og 1 annet instrument

Q222                   Elektroniske instrumenter og flere instrumenter

Q223                   Elektroniske instrumenter og orkester

Q23              Elektroniske instrumenter med sang og instrumentledsagelse

 

Q3        Elektronisk / konkret musikk (ferdig innspilt)

Q30              Ren elektronisk / konkret musikk

Q31              Elektronisk / konkret musikk og sang (brukes som binr.)

Q32              Elektronisk / konkret musikk med instrumentledsagelse (brukes som binr.)

Q320                   Elektronisk / konkret musikk og klaviaturinstrument

Q321                   Elektronisk / konkret musikk og 1 annet instrument

Q322                   Elektronisk / konkret musikk og flere instrumenter

Q323                   Elektronisk / konkret musikk og orkester

Q33              Elektronisk / konkret musikk med sang og instrumentledsagelse

 

Q60              Multi media

 

 

 

 

S   SANG FOR ENKELTSTEMMER

 

S1        Sang uten akkompagnement

S10              1 sangstemme

S100                   Verker av en komponist

S101                   Antologier

S102                   Skoler

S103                   Sangstudier

S11              2 sangstemmer

S110                   Verker av en komponist

S111                   Antologier

S12              3 sangstemmer

S120                   Verker av en komponist

S121                   Antologier

S13              4 sangstemmer

S130                   Verker av en komponist

S131                   Antologier

S14              5 sangstemmer eller flere

S140                   Verker av en komponist

S141                   Antologier

                          

S2        Sang med klaviaturinstrument (Sang og orgel: se S 3)

S20              1 sangstemme og klaviaturinstrument

S200                   Verker av en komponist

S201                   Antologier

S202                   Skoler

S203                   Sangstudier

S21              2 sangstemmer og klaviaturinstrument

S210                   Verker av en komponist

S211                   Antologier

S22              3 sangstemmer og klaviaturinstrument

S220                   Verker av en komponist

S221                   Antologier

S23              4 sangstemmer og klaviaturinstrument

S230                   Verker av en komponist

S231                   Antologier

S24              5 sangstemmer eller flere og klaviaturinstrument

S240                   Verker av en komponist

S241                   Antologier

 

S3        Sang og orgel

S30              1 sangstemme og orgel

S300                   Verker av en komponist

S301                   Antologier

S31              2 sangstemmer og orgel

S310                   Verker av en komponist

S311                   Antologier

S32              3 sangstemmer og orgel

S320                   Verker av en komponist

S321                   Antologier

S33              4 sangstemmer og orgel

S330                   Verker av en komponist

S331                    Antologier

S34              5 sangstemmer eller flere og orgel

S340                   Verker av en komponist

S341                   Antologier

 

S4        Sang og gitar/lutt

S40              1 sangstemme og gitar/lutt

S400                   Verker av en komponist

S401                   Antologier

S41              2 sangstemmer og gitar/lutt

S410                   Verker av en komponist

S411                   Antologier

S42              3 sangstemmer og gitar/lutt

S420                   Verker av en komponist

S421                   Antologier

S43              4 sangstemmer og gitar/lutt

S430                   Verker av en komponist

S431                   Antologier

S44              5 sangstemmer eller flere og gitar/lutt

S440                   Verker av en komponist

S441                   Antologier

 

S5        Sang og harpe

S50              1 sangstemme og harpe

S500                   Verker av en komponist

S501                   Antologier

S51              2 sangstemmer og harpe

S510                   Verker av en komponist

S511                   Antologier

S52              3 sangstemmer og harpe

S520                   Verker av en komponist

S521                   Antologier

S53              4 sangstemmer og harpe

S530                   Verker av en komponist

S531                   Antologier

S54              5 sangstemmer eller flere og harpe

S540                   Verker av en komponist

S541                   Antologier

 

S6        Sang og et annet instrument

S60              1 sangstemme og et annet instrument

S600                   Verker av en komponist

S601                   Antologier

S61              2 sangstemmer og et annet instrument

S610                   Verker av en komponist

S611                   Antologier

S62              3 sangstemmer og et annet instrument

S620                   Verker av en komponist

S621                   Antologier

S63              4 sangstemmer og et annet instrument

S630                   Verker av en komponist

S631                   Antologier

S64              5 sangstemmer eller flere og et annet instrument

S640                   Verker av en komponist

S641                   Antologier

 

S7        Sang og flere instrumenter (Sang og orkester: X 3)

S70              1 sangstemme og flere instrumenter

S700                   Verker av en komponist

S701                   Antologier

S71              2 sangstemmer og flere instrumenter

S710                   Verker av en komponist

S711                   Antologier

S72              3 sangstemmer og flere instrumenter

S720                   Verker av en komponist

S721                   Antologier

S73              4 sangstemmer og flere instrumenter

S730                   Verker av en komponist

S731                   Antologier

S74              5 sangstemmer eller flere og flere instrumenter

S740                   Verker av en komponist

S741                   Antologier

 

S80              Resitasjon

                    Resitasjon med alle typer akkompagnement unntatt orkester,

                    som har nummer X 6.

 

 

 

 

T   KOR

 

T1         Kor a cappella

T10              Barnekor a cappella

T100                    Verker av en komponist

T101                    Antologier

T11              Kvinnekor a cappella

T110                    Verker av en komponist

T111                    Antologier

T12              Mannskor a cappella

T120                    Verker av en komponist

T121                    Antologier

T13              Blandet kor a cappella

T130                    Verker av en komponist

T131                    Antologier

T14              Kor med solostemmer a cappella (Kun som binr.)

T140                    Verker av en komponist

T141                    Antologier

T15              Unisont kor

T150                    Verker av en komponist

T151                    Antologier

 

T2         Kor og klaviaturinstrument

T20              Barnekor og klaviaturinstrument

T200                    Verker av en komponist

T201                    Antologier

T21              Kvinnekor og klaviaturinstrument

T210                    Verker av en komponist

T211                    Antologier

T22              Mannskor og klaviaturinstrument

T220                    Verker av en komponist

T221                    Antologier

T23              Blandet kor og klaviaturinstrument

T230                    Verker av en komponist

T231                    Antologier

T24              Kor med solostemmer og klaviaturinstrument (Kun som binr.)

T240                    Verker av en komponist

T241                    Antologier

T25              Unisont kor og klaviaturinstrument

T250                    Verker av en komponist

T251                    Antologier

 

T3         Kor og 1 annet instrument

T30              Barnekor og 1 annet instrument

T300                    Verker av en komponist

T31              Kvinnekor 1 annet instrument

T310                    Verker av en komponist

T32              Mannskor 1 annet instrument

T320                    Verker av en komponist

T33              Blandet kor 1 annet instrument

T330                    Verker av en komponist

T34              Kor med solostemmer 1 annet instrument (Kun som binr.)

T340                    Verker av en komponist

T35              Unisont kor og 1 annet instrument

T350                    Verker av en komponist

T351                    Antologier

 

T4         Kor og flere instrumenter (Kor og orkester: X 5)

T40              Barnekor og flere instrumenter

T400                    Verker av en komponist

T41              Kvinnekor og flere instrumenter

T410                    Verker av en komponist

T42              Mannskor og flere instrumenter

T420                    Verker av en komponist

T43              Blandet kor og flere instrumenter

T430                    Verker av en komponist

T44              Kor med solostemmer og flere instrumenter (Kun som binr.)

T440                    Verker av en komponist

T45              Unisont kor og flere instrumenter

T450                    Verker av en komponist

T451                    Antologier

 

 

 

 

X   ORKESTER / MUSIKKDRAMATIKK

 

X1         Orkester

X10              Blåseorkester (Mer enn 9 instrumenter)

X100                    Symphonic Band (Alle typer blandet blåseorkester)

X1000                         Symphonic Band og instrumentalsolist(er)

X1001                         Symphonic Band og vokal(e) solist(er)

X1002                         Symphonic Band med vokale solister og kor

X101                    Brass Band (Alle typer messingorkester)

X1010                         Brass Band og instrumentalsolist(er)

X1011                         Brass Band og vokal(e) solist(er)

X1012                         Brass Band med vokale solister og kor

X102                    Treblåserorkester

X1020                         Treblåserorkester og instrumentalsolist(er)

X1021                         Treblåserorkester og vokal(e) solist(er)

X1022                         Treblåserorkester med vokale solister og kor

X103                    Storband

X1030                         Storband og instrumentalsolist(er)

X1031                         Storband og vokal(e) solist(er)

X1032                         Storband med vokale solister og kor

X104                    Skoleorkester

X1040                         Skoleorkester og instrumentalsolist(er)

X1041                         Skoleorkester og vokal(e) solist(er)

X1042                         Skoleorkester med vokale solister og kor

X105                    Salonorkester

X106                    Sinfonietta

X1060                         Sinfonietta og instrumentalsolist(er)

X1061                         Sinfonietta og vokal(e) solist(er)

X1062                         Sinfonietta med vokale solister og kor

 

X11       Strykeorkester (Mer enn 9 instrumenter)

                    (Strykeorkester med solister: X 2 - X 6)

 

X12       Symfoniorkester / blandet kammerorkester

                    (Med solister: X 2 - X 6)

X120             Symfonier

X121             Suiter

X124             Ouverturer

X125             Symfoniske dikt / symfoniske fantasier / tonedikt

X126             Marsjer

X127             Andre orkesterverk (inndeles etter varighet)

X1270                  Opptil 9'59"

X1271                  Over 10'

 

X2         Orkester med instrumentalsolister (Strykeorkester, blandet kammerorkester,

                    symfoniorkester. Blåseorkester med instrumentalsolister: X 1)

 

X20              1 soloinstrument

X200                    Klaviaturinstrumenter

X2000                         Piano

X2001                         Cembalo

X2002                         Orgel

X2003                         Andre klaviaturinstrumenter

X201                    Strykeinstrumenter

X2010                         Fiolin (Hardingfele: X 2014)

X2011                         Bratsj (Viola d'amore: X 2014)

X2012                         Cello (Viola da gamba: X 2014)

X2013                         Kontrabass

X2014                         Andre strykeinstrumenter

X202                    Treblåseinstrumenter

X2020                         Blokkfløyte (alle typer)

X2021                         Fløyte (alle typer tverrfløyte)

X2022                         Obo (alle typer obo, eng. horn, heckelphon)

X2023                         Klarinett (alle typer)

X2024                         Fagott

X2025                         Saksofon (alle typer)

X2026                         Andre treblåseinstrumenter

X203                    Messinginstrumenter

X2030                         Horn (kun waldhorn, andte typer horn: X 2034)

X2031                         Trompet (kornett, flügelhorn: X 2034)

X2032                         Trombone (alle typer)

X2033                         Tuba

X2024                         Andre messinginstrumenter

X204                    Harmonikainstrumenter

X2040                         Akkordeon

X2041                         Munnharmonika

X205                    Strengeinstrumenter

X2050                         Gitar / Lutt / El.gitar

X2051                         Harpe

X2052                         Sitar

X2053                         Mandolin

X2054                         Balalaika

X206                    Slagverk

X21              2 soloinstrumenter og orkester

X22              3 soloinstrumenter og orkester

X23              4 soloinstrumenter og orkester eller fler

X24              2 orkestergrupper

 

X30       Orkester og vokalsolist(er)

                    (Strykeorkester, blandet kammerorkester, symfoniorkester) Inndeles ikke

 

X40       Orkester med vokal- og instrumentalsolist(er)

                    (Strykeorkester, blandet kammerorkester, symfoniorkester) Inndeles ikke

 

X5         Orkester med kor og evt. vokale soli (Strykeorkester, blandet kammerorkester, symfoniorkester)

X50              Barnekor

X51              Kvinnekor

X52              Mannskor

X53              Blandet kor

 

X60       Orkester med resitasjon

                    (Strykeorkester, blandet kammerorkester, symfoniorkester)

                    Her inngår også resitasjon med vokale soli, kor og orkester

 

X70       Musikkdramatikk (Uansett instrumental besetning, evt. med

                    henvisning til instrumentariets klassenr. hvis verket er

                   kan fremføres løsrevet fra den dramatiske sammenheng.

X71              Opera

X72              Operetter / Syngespill / Musicals

X73              Scenemusikk (musikk til teater)

X74              Filmmusikk (også til fjernsynsproduksjoner)

X75              Ballettmusikk

X76              Performance