Endre persondata og passord

Endre persondata

Klikker du på Endre persondata når du er i 'Meg & Mitt', kommer du til et skjermbilde hvor du kan skrive inn oppdatert informasjon om deg selv. Dette gjelder bl.a. navn, adresse, telefonnummer, mobiltelefonnummer og e-postadresse. I tillegg finnes det en avkryssingsboks for om du ønsker å motta meldinger fra biblioteket som e-post. Til slutt klikker du på Lagre-knappen.

De opplysningene du skriver inn her vil nå sendes til biblioteket og må godkjennes der før de lagres endelig i databasen.

Endre passord/PIN

For å endre dette må du klikke på Endre passord/Endre PIN i menylinjen øverst i skjermbildet 'Meg & Mitt'. Du kan endre passordet ditt ved først å taste inn ditt gamle passord i det øverste feltet og deretter taste inn det nye passordet ditt i begge de to nederste feltene. Husk å taste inn manuelt, ikke kopier passordet, da det er viktig at du husker hva du har tastet inn.

Merk: Lånere med Felles lånekort må bruke en PIN-kode, d.v.s. et "passord" med fire sifre. (Dersom biblioteket ditt ikke har satt restriksjoner, kan passordet ellers inneholde sifre og bokstaver, og inntil 64 tegn.)