Norsk musikkhistorie : Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år
Samlarferd 1860 og 1861 : oppskrifter
Piano i Norge : Et uundværligt Instrument
Norske komponister : Torkil Baden... [et al.]
Musikkhistorie
Contemporary Norwegian music 1920-1980
Norsk musikkhistorie : Hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år
Norges musikkhistorie
Musikken under okkupasjonen 1940-1945
Ein Genie bin ich selber
The Nordic Sound : Explorations into the Music of Denmark, Norway, Sweden
Norsk musikk : En antologi
Krisjanis barons:The Man and His Work
Norwegische Musik von den Anfängen bis zur Gegenwart
Norwegische Musik von den Anfängen bis zur Gegenwart
Hugo Alfvén : Kompositioner/Musical Works
Jazz hot & swing : Jazz i Norge 1920-1940
Fridthjov Anderssen : Mennesket og musikeren
Carl Philipp Emanuel Bach : Musik und Literatur in Norddeutschland
Erik Bergman : A Seventieth Birhday Tribute
Musikk-mosaikk : Erling Bisgaard 60 år
Sang fra en frossen gren
REPRISE
Liv og virke i ord og toner
Ole Bull
Eventyret om Ole Bull
Den unge Ole Bull
Fireogtyve om femti : Venneboken til Kjell Bækkelund på femtiårsdagen 6. mai 1980
Spill! : Kjell Bækkelunds notater fra et uryddig liv
Klaus Egge : store formenes komponist
Hanns Eisler für sie porträtiert
Hanns Eisler : Musik und Politik : Schriften 1948-1962
Hanns Eisler : Kompositionen, Schriften, Litteratur
Sannheten om Kirsten Flagstad
Klaus Egge : Komposisjoner
Komposisjonar av S. H. Geitvik 1884-1957 : Ein bibliografi
Percy Grainger : A complete catalouge of the works of
Edvard Grieg og hans værker : Et festskrift i anledning af hans 60årige fødselsdag
Trekk av Edvard Griegs personlighet
Edvard Grieg
Edvard Grieg : Mennesket og kunstneren
Eivind Groven : Heiderskrift til 70-årsdagen
J. P. E. Hartmann
Johannes Haarklou : Mannen og verket
Festskrift til Egil Hovland på 50-årsdagen
David Monrad Johansen i skrift og tale
Fra et langt kunstnerliv
strengen er av gull : Festskrift til domorganist Rolf Karlsen på 70-årsdagen 26. juni 1981
Tónverkaskrá
Samspill : Festskrift til Robert Levin på hans 70-årsdag 7. juni 1982
Ernst Hermann Meyer : für sie poträtiert
Ernst Hermann Meyer : Kontraste, Konflikte
Mortensen 60 : Festskrift til Finn Mortensen på hans 60-årsdag 6. januar 1982
Modeste Moussorgski : et la drame musical russe
Edvard Grieg - Engelsk utgave
Kortfattet innføring i tolvtoneteknikk og serialisme
Edvard Grieg : Et kjempende menneske
A History of Norwegian Music
Hardingtoneaksjonen 1990
Conrad Badens komposisjoner : Katalog og en beskrivelse av den symfoniske stil 1950-65, særlig symfoni nr. 1 og "Fantasia breve per orchestra"
Voksenkorarbeid : en presentasjon av voksenkorarbeidet i Akershus og Østfold sett i lys av en spørreundersøkelse gjennomført våren 1991
Egil Hovlands salmer : en oversikt og en analyse
Norske messer : en gjennomgåelse av fem komponerte messer fra ti-året 1967-1977 med særlig henblikk på menighetsdeltakelsen
Knut Nystedts orkestermusikk : med særlig henblikk på hans klangeksperimentelle periode
"Zero" (punkt 0) av Magnar Åm : tonane - og lengten attom : musikalsk og utanommusikalsk innfallsvinkel
Finn Ludt og hans musikk til teaterstykkene "Pendlerne", "Det e her æ høre tel", "Jenteloven" og "Æ e ikkje aleina"
Egil Hovland - four select works
En kortfattet orientering om Kodaly-metoden
Intervju med eldre norske jazzmusikere : prosjekt-rapport
Festivalturisme : en teoretisk og empirisk framstilling
Komposisjonsteknikk : egne erfaringer med utgangspunkt i en tolvtonerekke som utvikler tonegrupper fritt, innenfor den klanglige sfære rekken gir
Arne Nordheim som filmkomponist : en analyse av musikken til spillefilmen "Forfølgelsen", med fokus på forholdet mellom musikkforløp og filmforløp
Harald Sæverud
Omkring en musikkopplevelse : Olav Anton Thommesen: Makrofantasi
Eivind Grovens 1. symfoni : en studie i hans metamorfoseteknikk
Johan Kvandal : klaverstykker 1939-1948 : en gjennomgåelse, mest med henblikk på tonaliteten
Knut Nystedt - the man and his organ music
Øistein Sommerfeldt : en vurdering av hans klaverkomposisjoner fra tiden 1948-1977
Samtidsmusikkens stilling ved lærerhøgskolene
Anne-Marie Ørbeck som romansekomponist
"...Nicht nur Solveijgs Lied" : zur Musikkultur Skandinaviens und Nordeuropas
Trygve Torjussen : komponist og kritiker
Rikskonsertenes skolekonserter : en historisk kartlegging og kritisk analyse av dagens virksomhet
Oskar Böhme : konsert for trompet i e-moll, op.18 : den angivelig eneste trompetkonsert fra tidsrommet 1803-1900
Kvinnelige komponister : en bio-bibligrafi
Twentieth-century trumpet music of Norway : representative selections with an approach through performance and pedagogy
Egil Hovland : konsert for klaver og orkester, op.91 : en analytisk gjennomgåelse
Knut Nystedts orgelverker : en oversikt og en analyse av utvalgte verker
Maj Sønstevolds klaververker op.1, 2 og 3 : stil og stilutvikling samt biografi og verkoversikt
Norsk samtidsmusikk etter 2. verdenskrig : kompendium til bruk i lærerhøgskolen i faget musikkorientering
Blokkfløyta i vår tids musikk : spillemåter og notasjon i samtidsmusikk for blokkfløyte
Thomas Beck : en samlet oversikt over hans komposisjoner, arrangementer og bearbeidelser for blandet kor, mannskor og 3 stemmer
Norsk musikk i etterkrigstida for klarinett solo : en oversikt hovedsaklig basert på stilistiske kriterier
Den siste ære : begravelsen i et musikalsk perspektiv
Terje Rypdal : en dokumentasjon av hans musikalske produksjon og aktivitet
Geirr Tveitt : nordmann og europeer : hans forhold til den nasjonale retning i 1930-årene
Sverre Bergh : en biografisk oversikt over hans liv og virke i norsk musikkliv
Egil Hovlands orgelmusikk ca. 1960-1979 : en presentasjon og en analyse med særlig vekt på komposisjonstekniske momenter
Ei analyse av komponisten Magnar Åms verk "Bøn" og "Burfugls draum"
Dagbøker : 1865, 1866, 1905, 1906 og 1907
Edvard Grieg : 1843 - 1907
Nyere norsk klavermusikk : Til bruk i undervisningen : Trinn 1-4
Har du hørt : Apetittvekker om samtidsmusikk
Egil Hovland : Et liv med musikk
Egil Hovland og korene i Glemmen kirke : Festskrift til Egil Hovland på 70 års dagen 18. oktober 1994
Magne Hegdal intervjuer seg selv
Festskrift til Johan Kvandal i anledning 70 års dagen 8. september 1989
Arne Nordheim : Og alt skal synge
Sigarett Stomp : Jazz i Norge 1940-1945
Sigarett stomp : jazz i Norge 1940-1950
Metamorfose : Festskrift til C. G. Sparre Olsens 80. årsdag 25. april 1983
Gerhard Schelderup : EN Norsk operakomponists liv og virke
Harald Sæverud 1897 - 1967
Johan Svendsen : The man, the maestro, the music
Vennskap : Edvard Grieg og Frants Beyer i lys av glemte brev
Festskrift til Øystein Sommerfelt : Til 70-årsdagen 25. November 1989
Christian Sinding 1856 - 1941 : En biografisk og stilistisk studie
På asfalt gror det ingenting
Hvem skal sørge for Thommessens opera?
Festskrift til Knut Nystedt
Harald, Sæverud
Gunnar Sønstevold : Norsk filmkomponist med moderne tonespråk sett i forhold til den klassiske Hollywoodtradisjonen
Gleden og nytten av en værhane er i noen grad avhengig av dens evne til å finne ut av hvilken retning vinden blåser.
Ny Musikk-ny kritikk?
Norsk Studio for Elektronisk Musikk-i konstruktiv retning?
Norsk Musikksentrum i støpeskjeen
Utadrettet virksomhet
De kan krangle om tempoet
Sekt eller moldvarp? : Rapport fra Fredrikstad
Stavanger-regionen et u-land : Rapport fra Rogaland
Vi presenterer: NY MUSIKKS ENSEMBLE
Kunsten og kunstnernes situasjon fra føydalsamfunnet til det sosialdemokratisk styrte kapitalistiske samfunn
Kaegi-Hvem er det?
Kaegi-Hvem er det?
Ung Nordisk Musikkfestival 1977 : En dialog i toner og ord
Mauricio Kagel og hørespillet
Finnes det en alternativ musikkritikk?
En ny uttrykksfull lydverden
Musikkformidlingen i fjernsynet : Solås-musikkens bjørnetjener
På jakt etter lyttingens lover
Kunstneren som geni og bohem
Ny Musikks Ensemble-Et forum for samarbeid : Vi lærer å forstå komponistene,og de lærer å forstå oss.
Portrett av Folke Bengtsson : Sangeren,oboisten og skuespilleren
Biscene på operaen?
Hva er Muzak?
Si-o-ka-te!
Det har vært en utfordring å få hjulet til å svinge! : Åse Hedstrøm går fra borde
Ung Nordisk Musikkfestival 1978: : Musikk og ideologi i fokus
John Persen har sett György Ligetis opera i Stockholm : Den Stora Makabern
Oppgjør med avantgardismens røtter
Ja,slik fungerer ISCM, men hvordan fungerer vi..?
Apropos Solås
Om å rette baker for smed
Suksess for Folke Strømholm : Rapport fra Tromsø
Per Lyng,dirigent : Viktig å avdramatisere "redselen" for ny musikk
Fra NRK til Nationaltheatret: : "Bedriftsdemokrati" i praksis
Ny Musikk gjennom 40 år!
I såkalt halv stilling
Først brei kulturpolitisk debatt,deretter konkrete forhandlinger.
Folkemusikk i dag
Symfoniorkester-eller souvenirorkester?
NSEM til Musikkhøgskolen : Aktivt miljø eller lekeplass for de innvidde?
Musikk og sprog : Komponisten Trygve Madsen svarer på Olav Anton Thommessens innlegg i forrige nummer av Ballade:oppgjør med avantgardismens røtter"
Det tingligjorte kulturliv
Tenk det, Hedda!
Tenk det!
Ny Musikks Ensemble på Norgesturne
Nordiske Musikkdager i Stockholm : Ny Musikk som et redskap i musikkundervisningen
Musikerholdninger og holdninger til musikk
Nordiske Musikkdager i Stockholm : Ny Musikk som et redskap i musikkundervisningen
Nordiske Musikkdager i Stockholm : Ny Musikk som et redskap i Betraktninger
Nordiske Musikkdager i Stockholm : Ny Musikk som et redskap i Hvis Trygve Madsen leser nøye
Millionutstyr ubrukt : Må NSEM legges ned?
Nyskapning i slåttemusikken
Vi må prioritere skapende musikk : men avisas form er først og fremst litterær,sier Hans Fredrik Dahl
Musik är musik : kommentarer til en artikel av Olav Anton Thommessen
Mens vi venter
Det tingligjorte kulturliv
Fargerik tolkning-eller bare svart/hvitt
Villspel
To ytterpunkter i produksjonen av musikk
Tre grunner for å spille bare gammelmusikk
Borgerlig radikalisme på godt og vondt
Om formidlingseffekten i to kammeroperaer
Fra dagens musikkteater : Frigjøring fra tradisjonen
"En cabaret-opera om musikk" : -O.A.Thommessens folkeopplysningsverk i operaform
Betraktninger
Om å skrive opera 1979 : GI EN SYK FEIT MANN EN MOSJONSTABELL eller RIBBE, SURKÅL OG JORDBÆRIS (som han gjerne vil ha)
Om å skrive opera 1979 : GI EN SYK, FEIT MANN EN MOSJONSTABELL eller RIBBE, SURKÅL OG JORDBÆRIS (som han gjerne vil ha)
Vi spør komponistene : Hvorfor lager du ikke musikk for barn?
Ny musikkpedagogikk : Fra avmakt til nytenkning
Hva spiller Lisa når hun går på skolen?
Velkommen til Nationaltheatret i Chat Noir : "Bloody Mary"- en musical av Jahn Teigen?
Teknikk alene skaper ingen kulturforståelse
Musikken har gjøglerstatus. Når du er lei av'n sparker du'n ut. : intervju med Maj og Gunnar Sønstevold
Nordsat vil bety ensretting av programtilbudet
DDR Musiktage : Møte med en relevant tradisjon
Musikkritikk-hva skal den være godt for?
Notater i programmet
Demokratiseringen av kunstkritikk : -bare en journalistisk vri?
Har sakkyndig råd i komponistforeningen for stor makt, Sigurd Berge?
Har sakkyndig råd i komponistforeningen for stor makt, Sigurd Berge?
"Lik maneter i grumset vann..." : Frontlinjer i norsk musikkritikk i mellomkrigstiden
Menneskesyn og musikksyn : Avsluttende gjennomgang av sonologiens musikkforståelse
-Forstemmende og uklokt
Gammel oppvask tilside : Tid for dialog
Oppsummering
Komponisten og lidelsen
Ung Nordisk Musikk-81
Jazz is the teacher- funk is the preacher
Paradokset Arne Nordheim
Han med pausesignalet
ECO
Arne Nordheim sett fra orkesterplass
Til Arne Nordheim, som fyller femti i juni 1981,fra Arnold Wesker, som fyller femti elleve måneder senere
-Ikke akkurat lystige dokumenter : Arne Nordheim i samtale om egne verk
"Tusener av klokker som ringer" : Hovedlinjer gjennom 20 år
Innsats for de oppegående
Musikk skal ikke være kjedelig : Arne Nordheim som skribent
EPITAFFIO : ...som gravskrift i en messingplate
Klang,signaler og begivenheter i FLOATING
GREENING : ...sjelebad eller "minimal art"?
LISTEN : til den hendøende klang...
DORIA : En romantiker kan ikke uten videre bli en nyromantiker
Nedstigningen : "En sorg med navnet lengsel"
Fra CANZONA til STORMEN
TEMPORA NOCTIS : Muligheter og umuligheter
Øyet som hører : Per Kleiva intervjuet om billedsettingen av "Greening"
Om "Nedstigningen" og andre berøringspunkter
Grenseoverskridelser-i media
Med kimono,sort kaffe og en passende dose Black Label : Noget om et inspirerende samarbeide
Kjære Ballade!
Det moderne gesamtkunstwerk : Et streiftog gjennom komponert musikk i film
LYSE TONER TIL LYSE BILDER... : Om mulighetene for syntese av lyd og bilde i media
"Forhandlinger i et magert land" : amatører og profesjonelle i fruktbart samarbeide
Komponist uten land
Finn Mortensen : Den standhaftige modernist
Symfoni op.5,Sonate for to klaverer op. 26 : Konstruktør i følelsenes verden
Sonate for fløyte solo op.6 : "uspillelig" og banebrytende
Med friskhet som hos Vivaldi...
Fantasi og fuge op. 13 : ei historiebok skriven med tonar
Evolution op. 23 : -hinsides stygt og vakkert
Tone colours : -et miniatyrsmykke på 7 minutter
-Et pust av vakker musikk... : Griegs a-moll som Makrofantasi av O.A. Thommessen
Modernismens svanesang? : -en symptombeskrivelse av anti-modernismen
-De som skal forsvare sine opphavsrettigheter har mange motparter
-Styrerepresentasjonen ingen hellig ku
"Gespenster"-tidsaktuell og spennende : Festspilldirektør Knut Thomassen intervjuet av Lorentz Reitan
Han har gjort musikkteatret til sin hovedsak : -Mine venner spør om jeg er masochist
Suite for blåsekvintett op. 36 : En historie om enkelhedens vilkår
Fantasi for fiolin og orkester op. 45 : -mellom tradisjon og tradisjonsbrudd
Om det nyserielle grunnlag for orkesterverket Hedda op. 42
Da selv Webern ble musikk i Norge... : Norsk musikkritikk etter krigen
Norges Musikkhøgskole med ny komposisjonslinje : Målet er integrasjon av teori og kreativitet
Hører magistre i estetikk på James Brown?
Fra modernisme til postmodernisme
Mann for sitt rykte
Kunsten er vår sjanse til å sanse hva det blotte øre ikke forteller oss
I forbifarten : Krzysztof Penderecki
"(Und Chopin ist auch dabei)" : et à propos til Bø-Rygg
"Und Chopin ist auch dabei"
"Und Chopin ist auch dabei"
Festival uten fellesnevner
UNM-82 : Mangfold med få høydepunkter
Romantisk Ørkenvandring
Nordiske Musikkdager-bygdegenienes paradis
-Jo sterkere bånd jeg legger på meg selv, jo friere føler jeg meg : Festspillkomponisten Egil Hovland intervjuet av Lorentz Reitan
Streker til portrettet av Karlheinz Stockhausen : Wie die Zeit verging
Vanligvis er et musikkverk utslitt etter tre gangers lytting : Karlheinz Stockhausen intervjuet av Håkon Berge og Asbjørn Schaathun
Lyspunkter underveis : Verdensmusikkdagene i Østerrike-82
UNM-83- En festival for det uhørte?
Rolf Wallin: Vi kan ikke kjøpe publikum
Manuela Wiesler-fløytist i særklasse
Olli Koskelin-Publikum er jo så høflige her
Fra nasjonal likegyldighet til internasjonal anerkjennelse : TV-produksjonen "Et Sjakkspill.En opera om kjærlighet og krig" til topps i internasjonal konkurranse
Nasjonsløs i industrisamfunnet
IRCAM-nye strategier i musikkforskningen
Modernismen er død
Blått lys for unikt prøveprosjekt : Likevel ingen stipendiatstillinger for unge dirigenter og komponister?
You can't say no to the beauty and the beast : En musikalsk reisefører gjennom LP'ene "Low","Heroes" og "Lodger"
Formelkomposisjon-modernismen transformert til hørbar form-1 : Karlheinz Stockhausen:"INORI"
"Some purposes" fra UNM
Den avmytologiserte kunstneren : Sonatas and -ludes(pre and inters)
Det er for mye der der og ikke nok av ingenting
Iannis Xenakis til Norge : Komponisten,arkitekten,forskeren
Nytt norsk-i Sverige
Fra sekstitall til samtid : Norsk musikk i en brytningstid
Formelkomposisjon-modernismen transformert til hørbar form-II : Olav Anton Thommessen: "Beyond Neon"
-Min ambisjon var å forandre musikkteatrets praksis i Sverige
-Egne tårer er for lite : Ingrid Bjoner intervjuet av Synne Skouen
Opera-luksus eller scenekunst?
"Oljens pris" : Frederic Rzewski med musikkteater om Alexander Kielland-ulykken
Trøstesløst-ISCM-84 i Toronto og Montreal
Ung Nordisk Musikk-Forum for meningsbrytning
Posisjoner i amerikansk samtidsmusikk
Holy Toy-Panzer and Rabbits
-Et nytt distribusjonsselskap har tvunget seg fram
-Jeg har alltid vært en virtuos drømmer
Med neonlys på musikkhistorien
Med el-orgel på romersk bibliotek
Lett som en fjær
Det muliges kunst
-Vi skal ikke tilpasse oss situasjonen som den er , men skape nye situasjoner!
Kulturen etter valgkampen : -Vi må utvikle en ny strategi!
-Det er opp til enhver å definere avantgarde-musikken som han vil. For min del har jeg ingen problemer med å innlemme a-moll og F-dur i begrepet
Han har begynt musikkhistorien på ny
Norsk prolog om intelligensens sanne vesen
-Klangforskning har igjen gjort Paris til musikalsk sentrum
-Klangforskning har igjen gjort Paris til musikalsk sentrum
Japansk musikalsk samtid
-Jeg ser på min musikk som del av naturen: alltid i forandring
En komponist må ta opp i seg den kulturen han lever i
-Jeg er født inn i musikkens utvikling
Verdensmusikkdagene i Nederland 4.-13. oktober 1985 : Norsk Pusterom i tettpakket program
En vestlandsprofil
Med Sæverud ved klaveret
Scenemusikk i forvandling : om Grieg, Sæverud og Bøygen
Kjempen på Siljustøl
Nordlyd-86(12.-17. april):Musikkdramatisk profil
Kvalitetsvurdert og markedsorientert : Nye mulighterfor distribusjon og produksjon av norsk samtidsmusikk
John Persen mot politiske høgder
GRAND PRIX i våre hjerter
Med historien som arsenal
Nordlyd
I kattens lek med publikum kan verket også ende som mus
Det nakne ordet-og en tilhørers bluferdighet
-Intet frieri,men en oppriktig vennlighet
Japansk musikalsk samtid
Om å se skogens trær
Møte med Lasse Thoresen
Mot en kontinuerlig musikk
Bilde av komponisten som ung kvinne : Cecilie Ore intervjuet av Synne Skouen
Bilde av komponisten som ung kvinne : Cecilie Ore intervjuet av Synne Skouen
Om å reise vestover mot Østen : inntrykk fra "Pacific Ring"-festivalen i San Diego, California
Hva skjer? : Gunnar Germeten jr. engasjert som landsdelskomponist i Nord-Norge
Gap opp !
Rock from the Mountains
Lasse Thoresen og den musikalske humanismen: Les Trois Régénérations
Digitalt reisebrev(skrevet for hånd)
Hva skjer?
Dialog : Olav Anton Thommessen i samtale med Geir Johnson
Norge mitt Norge
I spenningsfeltet mellom drama og musikk
En forførerisk ironiker
Score Reader's Digest : Magnus Lindberg:Den taleføre modernist
Hvor ble det av kulturpolitikken? : Norsk Musikkproduksjons utgivelser i 1986
Ti år etter
Gresset på den andre siden av gjerdet
Berre sjå ikkje høyre
En poetisk kontrapunktiker
Har vi en oppføringstradisjon for Fartein Valens musikk
Hvorfor er Fartein Valen s Musikk så svær at eksportere?
Fartein Valen i Norsk Musikksamling
Fartein Valen-komponist : etterlatne minne
Reisebrev fra digital vikingferd til ICEM, Bourges
Nei ,det er ikke lett : Øivind Hånes'kommentar til Nordlydfestivalen kommentert av Rolf Wallin
Pauline Hall
Historie og intuisjon
De gode, de dårlige og en skandale(som kan rettes opp) : Norsk Musikkproduksjons utgivelser i 1987 under lupen
Kontrapunktisk : Ole Robert Sunde intervjuet av Cecilie Ore
"Modernisme"-"nasjonal musikk" : Var mellomkrigstidens striden(sic) forutsetning for dannelsen av "Ny Musikk"?
Nostalgi eller bevisstgjøring? : En tilnærming til kulturarv og nyskaping i norsk musikk
Finn Mortensen : Militant serialist eller følsom bamse?-og hvor tok alt veien?
Med Egil Hovland som katalysator : en vurdering av 60-tallets musikk:meelom klisje og personuttrykk
As time goes by
Tonekunst eller kunstnerisk opprør? : streif i 50- og 60-årenes hendelser
Tid,teknologi,tanke
Computeren som psyko-analytiker
Elektronikk periferi fornyelse : omstillingsprosessen i 80-årenes musikk
En verden av lydobjekter
Vi roper så sårt på fornyelsen
"Musikk som forretning,media som kunst" : refleksjoner over norsk samtidsmusikks stilling i de sene 80-årene
"Én tanke-Én finger". : Arne Nordheim i samtale med Geir Johnson om synth-alderen og musikkens samtidighet, og multi-track tenkning.
Ørets signatur : 7 miniatyrer om "Lux et Tenebrae" av Arne Nordheim
Solås er tilbake : Ja,så tar vi det på sparket,vi,da
Den korrekte opprører : et portrett av slagverkeren Sylvio Gualda
Nordiske Musikkdager-idyll uten innhold?
Tid,teknologi-og hvor var tanken?
"...Tiden blir her til rom..." : Betraktninger over fenomenet tid
Naturen og vi-eller : Hvorfor jeg kjøpte meg en datamaskin
Norges Musikkhøgskoles Nybygg : Om form,funksjonalitet og innhold...
Variationen op. 30 for orkester : Variasjoner over en kontur
Elektroakustisk musikk...-det er kjedelig det...
Komponisten og hans intensjon : om Alfred Janson, Arne Treholt, musikk og formidling
Tale til nordisk råd
Det er snakk om å dra hverandre etter håret
Lyttererfaringer
Verdensmusikkdagene i Oslo-noen kommentarer
Bomring rundt Beethoven
Platerunden
På sporet av komponisten Fartein Valen : Atonale tonetrinn i Valevåg, sommeren 1948
Platerunden
Organisatoren-John Persen 50 år
Cikada-den levende klangen
Stikkord til en musikalsk poetikk
Teateret-fra fortelling til komposisjon : Regissøren Kai Johnsen i samtale med Rolf Wallin
Kolorist med svart-hvit palett
Notater fra Baron von Schaathausens korte liv og levnet
Nordlyd-91 : en rapport
The nordic sound
...slik utlendingene ser oss : Rapport om norsk musikkliv
Stor festival i liten by-Ny musikk i Huddersfield
Ultimafestivalen-en sluttkommentar
"En viktig erfaring!" : samtale med komposisjonsstudentene
Isann tid- "in real time"
"Verdifullt og spennende" : positive lokale erfaringer
Et musikkliv i forandring...?
I sann tid- "in real time"
New nordic music : Provincialism or regional identity?
-I guide the salmon
Avant-garde, ghosts, and innocence
The hunt for the unpredictable
EXPO-om lydsiden til den norske paviljongen i Sevilla
Elektrofoni i Stockholm
"Ett drömspel"-nytt musikkdramatisk storverk
Et ikke-tilfeldig plukk fra høstens konsertmeny
Ny musikk i et grenseland;-rapport fra festivalen i Metz
"Vår Grieg..."
Den ukjente Grieg : en samtale med Arne Nordheim om Grieg,kulturarv og kunstneren som symbol, i et Grieg-år
Aurora and Hemera
"Lyset på Grieg må også reflekteres tilbake til samtiden!" : Einar Solbu om Griegjubiléets bestillingsverpolitikk
"Løsningen er ikke å gråte Mahlers hjerteblod en gang til!" : Kåre Kolberg om historieløshet i musikken
"Å være komponist,betyr å kjenne den historiske arven"
SOUND SOUND SOUND SOUND SOUND
Kunsten må også kunne kommunisere!
Med fanfarer og fyrverkeri : inntrykk fra "nätverk"-elektroakustisk musikkfestival i Göteborg
In search of homo ludens in contemporary music
In quest of a sponsor : Cikada Ensemble
Grabater og teater
Arne Nordheim - in rememberance of Things past
Lyrical punk clarinet
A multicoloured generation steps forward
Siri Torjesen : I am a wolf!
Hilde Torgersen : With intuition as a tool
Cikada på turne
Christian Eggen : The duke of York's Men,all on his own
Lasse Thoresen and his Les trois Régénérations
The sinfonietta : the ensemble of our times
Den demokratiske dirigenten : Rolf Gupta-ung norsk dirigent
"Griegstad" : fra Grieghelgen i Londons Barbican Centre
Fransk samtidsfestival i fare
Ilios-en spennende nyskapning
Bjørn Fongaard og de tonende univers
Arne Nordheim-In rememberance of things past(KORRIGERT VERSJON)
-Ingen flere spareblussfestivaler!
-Ingen flere spareblussfestivaler!
-En katastrofe om Ultima nedlegges!
Yo : NoTAM og Rolf Wallins Yo
Komponist m/humor
Henrik Hellstenius
De nifse snurrepiperiers mann : eller lidenskapens siste forsvarer?
Tvilling-identiteter
-Livsfarlig når kunsten blir politisk korrekt
A True Cultural Giant
A Man of Visions
Grieg's Frog
Private Lives
Friends at a Distance
Melodies of the Heart
Cecilie Ore : A Matter of Time
Finn Mortensen : An Inquiring Mind
Fartein Valen : Ascetic and Innovator
Alfred Janson : The "Friendly" Modernist
Playing Grieg : Kjell Bækkelund(63) and Håvard Gimse(26) - Two Generations, Two Playing Styles
Grieg and Dreyfus
Two Eccentrics
Memories of Youth
Grieg and All Thal Jazz
Grieg - For the Record
Music to Melt the Snow
Olympic Games in Folkelore and Fine Arts
A Modern Shaman
Joiks and Jokes
Johan Kvandal : Operatic Mysteries
Ragnar Söderlind : Bringing Munch Alive
Jon Balke : Young Veteran
Bel Canto : Beautiful Song
The Extended Olympic Concept
The Sound of Norway
The Non-dogmatic Composer
Come Blow your Horn
A Man and his Piano
Vibrant Folk Music
Musical Country
Bitter Song Harvest
Beyond the South Pole
Folk Music & Jazz : Confrontation or Cohabitation?
Synne Skouen : Stage-managing Composer
Mari Boine : Inhabited by a Song
Anne-Grete Preus : Going Her Own Way
Ketil Bjørnstad : Profilic and Versatile
At Home in a Foreign Land
Norwegian Jazz : Something to do with Mountains?
Arve Tellefsen : Crossover Artist Extraordinary
The Good, the Bad and the Norwegian
Happy Birthday OPO!
Canned Music
For the Record
Film Music : Hidden Cultural History
Borchmann and Halstensen : The Art of Turning Old into New
Brochmann and Halstensen : The Art of Turning Old into New
Geir Bøhren and Bent Åserud : On the Credit List
Eva Knardahl : The Child Prodigy who Grew Up
Rolf Wallin : Intuition and Computers
Circles of Music & Northern Lights
No-one Listen to Us Anyway!
Rock from the Mountains
A Living Museum of Music
The Third Hand
Sissel - a State of Mind
And Now the Irewegian Musical
Åse Hedstrøm : Narrator & Organiser
Hot club de Norvège : Hottest Club in Town
Ludvig Irgens Jensen : A Quest for Heights
Karin Krog : First Lady of Norwegian Jazz
Ole Bull and the Miller's Boy
Johan Halvorsen : Beyond the Transitory
For the Record
A Finger in Every Pie
Far Flung Fluxus
Erik Wøllo : A Man and His Synth
Sbråk : Between Song and Noise
If Music be the Food of Love
Anne-Lise Berntsen : The Art of Life and Death
Helge Iberg : Classical and Groovy
Cikada : The Oslo Sound
Summer Landscape wit Festivals
The Notam Meeting Place
Terje Rypdal : The Navigator
Kindred Spirit
For the Record
Opera in Norway
Yes. I Do Love Opera ... Lovers
Kirsten Flagstad : Superstar of Her Time
Egil Hovland : Religious Drama
Edvard Fliflet Bræin : Indigenous Opera
Antonio Bibalo : Drama and Music
Gerhard Schjelderup : Obscure Operas
The Soul of opera
The Humble Master
The Third Hand
For the Record
1000 Years of Norwegian Church Music
Åse Kleveland, Minister of Cultural Affairs : Emphasis on Quality
Cluster in the Catherdral
Iver Kleive : The Queen's Knight
Magnar Åm : The State of our Soul
Trond H.F. Kverno : Prayer is the Purpose
Petter Dass : Making Faith Singable
With God on our Side : Why Jesus is more popular than Madonna
Sleeping Beauty in the Cathedral
For the Record
Bartòk Béla in Norway
Two Composers on Bartòk
The Abominable Folk Dance
A-ha or Not A-ha : A Trio of Individuals
Euro-way to Norway
Lasse Thoresen : Aural Explorer
Mari Eggen : Female Fiddler
Kirsten Bråten Berg : Silversmith - Golden Voice
Geirr Tveitt: The Soul of Folk Music
Kari Bremnes : Storytelling Singer
Myth and Reality
Gisle Kverndokk : Music is Drama
Tradition and Innovation
The Ole Bull Academy : Conserving the Roots
For the Record : Anonymous Success
For the Record : Musical Document
For the Record : Mission Accomplished
The Non-dogmatic Composer
Olav Anton Thommessen : Inspirator, tradisjonsbærer, rabulist
Den tenkende kunstner : komposisjon og dramaturgi som prossess og metode
Toner i tusen år : En norsk kirkemusikkhistorie fra gregoriansk sang til gospel
Film Music : Fundamentals of The Language
Romantic Aesthete
Romantic Aesthete
Green Blues
Norwegian Jazz - Glowing in the Ice
Vertavo String Quartet : Vertavo Verve
Lars Anders Tomter : A Giant and his Gasparo
Trine Rein : Selling a Dream
Bendik Hofseth : Sax and All That
The Nordic Project
Harald Sæverud (1897-1997) : Born in a Graveyard
Geir Johnson : Musical Bridge Builder
For the Record
For the Record
Organisational Man
Love and Death
Music and Dance
Per Brevig : Golden Trombone
Siri Torjesen : Talking/Singing
So What's New?
dj AbStract : Concrete music
Øivind Farmen : Champion Accordionist
My Love Affair with Norway
Serving Music or the Nation?
Funny Girl Wenche
Kindred Spirits
For the Record
The Path of Discovery
For the Record
Distance No Object
Crossing Musical Borders
Sturm und Drang : The Continental Touch
Jiri Hlinka : Czech Inspiration
Jai Shankar : Rhythm as Religion
Anne Kaasa : Grieg from Portugal
The impact of Sámi Tradition
Ultimate Cultural Exchange
Chamber Music Charm
Shaw on Grieg
For the Record
For the Record
Dandelion Orchestra
Chamber Jazz - Fact or Fiction?
Never too late for Early Music
Lorentz Hop : Master Fiddler
Henning Kraggerud : A Musician's Musician
Annbjørg Lien : Minority Ambassador
Nils Petter Molvær : Alone in Space
Music on Radio
Festivities in Bergen
From Brass to Hallelujah
For the Record
Singing Cello
For the Record
My Kind of Music - and Yours
Life Begins at 40
Ole Bøhn : Physical Performer
Helge Slaatto : Synthesis in Practice
Ragnhild Berstad : Definitely Adult
Kåre Kolberg : A Quiet Fighter
A Dutchman for All Seasons
Diggin' into Jazz History
Showboat
Bringing Theatre to Opera
For the record
Musik i norden
The 1974 Artists' Campaign
Rhythm King of the Arctic
Music in the Mist
Guitarist and Recluse
Winning Team
Bandoneon Player from Dovre
D'ya THink I'm Saxy?
D'ya Think I'm Saxy?em eriksen*
D'ya Think I'm Saxy?
Mystical Sensuality
Going Against the Flow
Jazz in the City of Roses
Espen Lind: Rising Star
Randi : First Lady of Jazz
For the Record
Born under the sign of jazz
Transcendental modernisme : den egentlige nyromantikk
Hardingfela : det norske nasjonalinstrumentet
Kunnskapsforlagets teater- og film-leksikon
New ears : the audio career and education handbook
New ears : the audio career and education handbook
Sound modeling using a combination of physical and signal models
Jazz tenor saxophone in Norway 1917-1959
Norge - ett lydrike? : verneplan for norske lydfestinger
Harald Sæverud
Det norske solistkor : en banebryter i norsk korverden
Kulturell profesjonalitet : søkelys på den kommunale musikkformidlingen
Evaluering av Oslo sinfonietta
Filmen i Norge : norske kinofilmer gjennom 100 år
Musikk en menneskerett : fire tiårs søkelys på musikk i skolen
Jeg har sett Freitag aus Licht : rapport med digresjoner
Untitled School / Mud Jam / Campfire Tunes <2014>
Sonata : Clarinet and piano
Intermezzo : Flute and piano
Evig varer hans miskunn : For 2-stemmig kor(SA), diskant, handklapp og orgel <2014>
Vé no velkomne med æra
Carl Arnold (1794-1873) : ein europäischer Musiker des 19. Jahrhunderts
Johan Svendsen (1840-1911)
Boulez og Mallarmé, skrift og musikalitet : og Derrida er også med
Det handler om "samspill" : evaluering av Internasjonalt kultursenter og museum
The International Phonogram Industry : 3 Articles on Music and the Mass Media
Musikkskolelandet
Nordisk musikkforskerkongress : Oslo, 24. - 27. juni 1992 : Innlegg og referater
Kompositorisk bruk av inharmoniske og komplekse spektra
Pinsebevegelsens sang og musikktradisjon : En studie av en lavkirkelig musikktradisjon i Norge med fokus på utviklingen, og musikkens ulike funksjoner i sammenhengen
Frå nyromantikk til organisk modernisme : karakteristiske trekk ved vokalverka "Hagen" og "Helligkvad" av Lasse Thoresen
Icke-manifest : anteckningar
Strukturering av klangfarge i instrumentalmusikken
Vad är improvisation och varför improvisera?
Hva er UNM : og Hvorfor det?
Kvantitative mål for musikalsk kvalitet
Fremskrittet er å skrive et bedre stykke neste gang
Jammen, hvorfor skriver han så vanskelig musikk?
Brian Ferneyhoughs Etudes Transcendantales : en komponists dagbok
Møter og skygger : notater og assosiasjoner til Kurze Schatten 2
Ferneyhough rett i fletta
Trang til drøm
Kompositoriske modeller med utvidet FM-teknikk
Giacinto Scelsis "Anahit"
En standard stemme til standard-repertoar : det er servert!
Hvorfor computermusikk?
Diffusjon : utflytende musikalske tapeter?
Refleksjonen øker fornemmelsen, og fornemmelsen øker refleksjonen : dw - dw - t - t - t - t (latter)
EMS 1964 - 1976
La dem skitne til hendene sine!
Spektromorfologi og strukturerende prosesser
Spektromorfologi og strukturerende prosesser
Örats historia
Oppskriftsamling for en fin EA-karriere
Buenes romantikk
Om forholdet mellom transcendens og musikalsk stil
Subjektivitet og objektivitet i musikken
Ignoransen
Ufølsomhetens profet
Om å komponere
Musikalske kadavre
"...wo das Hässliche sich kunstvoll darstellt"
Å lytte til Hans-Joachim Hespos : personlig essay
Mathias Spahlinger og politikk som komposisjonsteknikk : "also keine Kadenzen"
Søderlinds spøkelser
Hysj : ( . sh)
Richard Barrett : en musikalsk materialist : introduksjon
Bendik Hagerup i samtale med Richard Barrett
Ståsted og provisoriske perspektiver 1995
Den begrensede elektroakustiske musikk
Nødvendig å skape noe nytt?
Et fiktivt intervju
Cyber-avantgardens ball : rave-zone på Høvikodden
Eksplosiv Ilios-festival
Einar i a-moll
En djevelsk kvadruppelkonsert!
Antonio Bibalo : alltid underveis
Norsk Wagner i operaløst land : Gerhard Schielderup
Johan Halvorsen spiller triumf
Improvisasjon : musikkens talespråk
Det nye Bislett-brølet
Antonio Bibalo : Gespenster
Årets komponist i Trondheim : Nils Henrik Asheim
Du skal til Leipzig og blive kunstner!
Lite selskap - enorme ambisjoner
Sjefdirigenter i jetsett-klassen : kunstnerisk ledelse pr faks og telefon
Usynlig trollmann : Jan Erik Kongshaug
Slipp organistene løs!
Slipp organistene løs!
Bergljots første festspill
Johan Kvandal som komponist for klassisk gitar
Hva slags neandertalerharmonier er dette!
Jeppe frå Hardanger
I tussefløytas rike
Atle Sponberg : musikalsk frifant
Ny musikk-fabrikken i Bergen 10 år
Langsom jakt på eget hjertblod : Kåre Kolberg som deltids-techno-disippel
Film som musikalsk utfordrer
Music Notation in the Twentieth Century : A Practical Guidebook
Norwegische Musik von den Anfängen bis zur Gegenwart
Kreativ sats og analyse : harmonilære, jazzakkordikk, arrangering
Musiken, artisten, publiken
Musikken i det røde lyset : en forunderlig beretning om Kringkastingsorkestret i 50 år
Nordiske romanser - en uttrykksform på siste vers? : undersøkelse av vilkårene for nordiske romanser i dagens og fremtidens musikkliv
Fader er dranker og moder er død : hva har folk sunget på Romerike?
Arild Sandvold, 1895-1984 : vår fremste kirkemusiker : et minneskrift i anledning 100-årsdagen for hans fødsel
Egil Hovland : et liv med musikk
Hundrede År mellem Noder : Wilhelm Hansen, Musik-Forlag 1857-1957, 27. oktober
A computer-oriented description of music notation
Jeg er flerspors : Variasjoner over Olav Anton Thommessen : En radiokomentar av Tone Lunaas Kværne
Je suis multipiste : Variations sur Olav Anton Thommessen : Un documentaire radiophonique de Tone Lunaas Kværne
MedieNorge 1997 : fakta om norske massemedier
Takt og tone
Proceedings of the Conference on business and culture in Hamburg 1997 : report
Cantate : handbok over korverk til kyrkjeleg bruk
Ole Henrik Moe : bibliografi
Music and musicians in Norway today
Musikk for øyet : om musikkvideo
Norwegian music institutions and music life : a survey
Presentasjonen av Norge i utlandet
Musikkleksikon
Handlingsplan for folkemusikk og folkedans
Norges offisielle kultursamarbeid med utlandet : utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. juli 1981 : avgitt til Utenriksdepartementet 29. mai 1985
The norwegian studio for electronic music : a comprehensive instruction guide
Musiske born : ein tekst om improvisatorisk musikkterapi
International encyclopedia of women composers
Janitsjarkorpset som musikalsk og sosialt møtested : en beskrivelse av Halsen Musikkforening
Istorija norvezskoj muzyki
Familiar Mirrors : For solo piano <2007>
HEFTIG OG BEGEISTRET PÅ SANGENS VINGER
60 norske komponister 1790-1990
Kvinner komponerer : ni portretter av norske kvinnelige komponister i tiden 1840-1930
Perspektiv på norsk 1900-talsmusik
The new Grove dictionary of music and musicians
Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon
Temperering og renstemming
Cappelens musikkleksikon
Musikkens verden : Familiens musikkbok
Kirsten Flagstad : Århundrets stemme
Komposisjonar av S.H. Geitvik 1884-1957 : ein bibliografi
Festskrift til Søren Gangfløt på 70-årsdagen 20. april 1991
ELIAS OG JAKTEN PÅ HAVETS GULL
Edvard Grieg et Paris : articles de Jean-Luc Caron (1993-1994)
Grieg i den videregående skolen : et temahefte
Thomas Beck : 1899-1963
Prima vista : dernier cri : festskrift til Kjell Bækkelund
Norsk filmbibliografi : litteratur om norsk film og norske filmforhold
Musikken under okkupasjonen
Cool, kløver & dixie : jazz i Norge 1950-1960
Studien zur norwegischen Klaviermusik der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts
Rock og pop i klasserommet
Studien zur norwegischen Klaviermusik der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Philosopischen Fakultät der Phillips-Universität zu Marburg
Kammermusikk i Skandinavia : rapport fra Dansk-svensk-norsk kammermusikkseminar 24.-27. oktober 1985
Edvard Hagerup Bull
Egil Hovland : et liv med musikk
Fremmed fugl : historien om Åge Aleksandersen
Fra Akropolis til Hollywood : filmmusikk i retorikkens lys
Musikken - vårt nye rusmiddel? : om oppdragelse til og gjennom musikk i dagens samfunn
Mariss Jansons 50 år
Music and health : [papers read at the conference ''Music and Health'' in Oslo, November 4.-6. 1985]
Å tolke lieder : om interpretasjon av solosanger med gjennomgåelse av 30 tyske lieder
FRITT VILT
Norsk musikksamling og Norsk musikksamlings venner
Music from Scandinavia : 2000 recordings from Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden
Trekk av kammermusikkens historie her hjemme
Bestillingsverk 1965-1982 : oversikt over bestillingsverk støttet av Norsk kulturråd, Det norske komponistfond og Rikskonsertene
Norsk orkestermusikk : 1600 norske orkesterverker fra Barokken til vår tid
Norwegian music : A survey
Nordic instrumental music for colleges and universities
Komponist og samfunn : et studium i Hanns Eislers musikk i lys av liv og skrifter, Schönberg og Brecht
Novelletter : For strykere, op. 82 <2010-2011>
"...but I must have said this before..." : For trombone, cello and piano
Praise the Lord of Taste <2010>
Konsert for firhendig klaver og strykere, op. 78 <2010>
Places of Sound : For strings with soprano and tenor soloists <2007-2008>
Angel Stories
Kvinnenes kulturhistorie
Norske musikkorps
Renstemningsautomaten
The Grove concise dictionary of music
Musikk og tanke : Hovedretninger i musikkestetikkens historie fra antikken til vår egen tid
Norwegian music : a survey
Geschichte der Klaviermusik : historische Entwicklungen Komponisten mit Biographien und Werkverzeichnissen nationale Schulen. B.2
Geschichte der Klaviermusik : historische Entwicklungen Komponisten mit Biographien und Werkverzeichnissen nationale Schulen. B.1
Gåten fra Cremona
The Art of Music Engraving & Processing : A complete manual, reference and text book on preparing music for reproduction and print
Grapes : Practical notation for clusters and special effects for piano and other keyboards
Scandinavia today : calendar of events
Norsk musikk
Musikklivet i Norge : hovudrapport frå prosjektet "Kartlegging av musikklivet i Norge"
Klaverpedalene i historisk og praktisk belysning
Norsk grammofonplatehistorie : Columbias plateutgivelser 1934-1958
Musik der "einsamen Masse" : Ein Beitrag zur Analyse von Schlagerschallplatten
Orchestration : Cecil Forsyth
Ny musikkteknologi : en nøkkel til forståelse
Stereo og hi-fi
Kortfattet innføring i tolvtoneteknikk og serialisme
Survey of Norwegian oboe literature
Tostemmig kontrapunkt etter Bachs invensjoner : analyser og øvelser
Om hardingfele slåttane
Naturskalaen : tonale lover i norsk folkemusikk bundne til seljefløyta
Equal temperament and pure tuning
Carl Warmuth : kongelig Hof-Musikhandler, Christiania : festskrift til 150-årsjubileet 1993
Harald Lyche & Co. : 10. november 1851 -1951
Norsk operasangerforbund 1926-1976 : Fra drøm til virkelighet
25 år : Ny musikk : (Norsk seksjon av ISCM) : 1938 - 17. september-1963
Norsk komponistforening gjennom 25 år
Norsk komponistforening gjennom 50 år
Norsk samtidsmusikk gjennom 25 år : temaer, tendenser og talenter
Contemporary percussion
Waldemar Thrane : En pioner i norsk musikkliv
Musikk og musikere : 12 innledende foredrag ved de av Universitetet ogFilharmonisk selskap arrangerte akademiske konserter 1929-1930
Møte i musikk
Fra Bach til Beatles : 17 epistler om musikk
Min vei
Metamorfose : festskrift til C.G. Sparre Olsen : 80.årsdag 25. april 1983
Rikard Nordraak : 1842-1942
Arne Nordheim : og alt skal synge!
Arne Nordheim : [Festskrift til 50 årsdagen, 20. juni 1981]
Mortensen 60 : festskrift til Finn Mortensen på hans 60-årsdag 6.januar 1982
Årbok for norsk samtidsmusikk. 1996
Årbok for norsk samtidsmusikk. 1997
Årbok for norsk samtidsmusikk. 1998
Contemporary Norwegian orchestral and chamber music
Contemporary Norwegian Orchestral and Chamber Music : Supplement I
Til Marie Louise og Trygve Lindeman
Piano i Norge : et uundværligt instrument

St.meld. nr. 61 (1991-92) : kultur i tiden
Musikk til Bjørnstjerne Bjørnsons dikterverker : en oversikt
Johan Svendsens cellokonsert op. 7 : En analyse
Agathe Backer Grøndahl og folketoner
77 Norwegian lullabies according to Dr O. M. Sandvik
Contemporary Norwegian piano music
Utgivelsen av Fartein Valens klaverkonsert op.44 : Et lite smigrende kapitel i norsk forlagshistorie, samt Et bidrag til debatten om utgivelsespraksis av musikk-verk i Norge
The complete works of J.J. Freithoff (1713-1767)
Tonalitätstheorie des parallelen Leittonsystems
Fartein Valen : En banebryter i nyere norsk musikk
Tonediktaren Geirr Tveitt : songjen i fossaduren
Tanke og tone : Til Knut Tvedt. 13 artikler
Christian Sinding 1856-1941 : en biografisk og stilistisk studie
Harvard dictionary of music
Norske klassikere : portretter av store norske kunstnere innen litteratur, billedkunst og musikk fra 1600-tallet til vårt eget århundre
Arild Sandvold. Festskrift til 80-års dagen 2.juni 1975
Harald Sæverud : (1897-1992)
International who's who in music and musicians' directory : (in theclassical and light classical fields) : 1990/91
International who's who in music and musicians' directory
The ASCAP biographical dictionary of composers, authors and publishers
Musikselskabet Harmonien, 1765-1945
Personlig om pop
Baker's biographical dictionary of musicians
Jazz i Molde. II : Jazzfestivalene 1980-90
Fest og spill i 35 år
Fra munkekor til symfoniorkester : Musikkliv i det gamle Christiania og i Oslo : Filharmonisk selskap, Oslo [50 år]
Boken om filharmonien : symfoniorkestrets opprinnelse og utvikling i Oslo : utgitt i anledning av Filharmoniske Selskaps 10-årige beståen september 1929
TONO : vern om musikkverk i 50 år
Norges eldste oratoriekor Cæciliaforeningen gjennom 100 år : 1879-1979
Spill orkester, spill! : Bergen filharmoniske orkester, Musikselskabet "Harmonien" 225 år
Contemporary Norwegian orchestral and chamber music
Kultur - samhørighet : Festspillene i Nord-Norge 25 år
Bergens kammermusikkforening 1935-1960
Minneboken om Stavanger musikkonservatorium : 1945-1971
Kunstsentret på Høvikodden 10 år
Musikkens venners landsforbund : 25 år. 21.mars 1947 - 21. mars 1972
Contemporary Norwegian orchestral music
Modern Norwegian chamber music
Statens Operahøgskole 25 år : 1964-1989
Festskrift : 40 år med Det norske Solistkor : 1950-1990
Skandaløse forhold i norsk musikkliv
NASOL : Norske symfoni-orkestres landsforbund : årsberetning 1991 - 93
Den Norske opera : et tilbakeblikk over den Norske operas opera- og ballettrepertoar gjennom de første 10 år
Stavanger symfoniorkester 1938-1988
Klassisk musikk : tittelregister
Norsk bokfortegnelse. Musikktrykk
Performing arts yearbook for Europe : 1995
Sangerliv : et verk om korsang
Råd for uråd : Norsk kulturråd gjennom 30 år
Norwegian music and musicians
Frivillige musikkaktiviteter for barn og ungdom
Ei orientering om Norsk kulturråd og Norsk kulturfond
Contemporary Norwegian piano music
Om det som er riktig angående scenespill og moderne opera, populært kalt Operen
En Levende tradisjon : jubileumsskrift til 100-års dagen for opprettelsen av Musikkonservatoriet i Oslo
Classical Music Artists 1999 : Who Represents Whom
Your Careere as a Composer : One of The Series The Art of Self-Promotion
Demonstration der Eivind Groven reingestimmten Orgel
An arrangement for the improvet tempering of keyboard musical instrumets
Nordic Music Archive Sound : Sound recordings in the Ohio State University, Music/Dance Library : A Checklist
"ABA-form er n' forbaska jug!" : Magne Hegdal i samtale med Bemdik Hagerup og Trond Reinholdtsen
Nordic Music Archive Sound : Scores in the Ohio State University, Music/Dance Library : A Checklist
The Atlas of world Geography
Den ekspressive maskinen : om tendenser i den samtidsmusikalske estetikken
Tradisjonens spøkelse og musikkens form
81 manifester
Den progressive Mendelssohn
Schönbergs metamorfoser og Stravinskijs bruddflater
Å diskutere i fraværet av Tonika : en introduksjon til Jean Barraqués klaversonate
Hammarens kritik : ikonklasm som kvalitetsmått(!)
Parallelle universer
Postmodernisme og tradisjonsmusikken
Tuning into the late 20th century : Det "populære" mot det "seriøse"
Kjønn i tradisjonen : sju kritiske kvinneblikk
Kulturnomader
Kroppslig erfaring som musikalsk spillerom
Bondage and SPUNK-ing : Spunk deconstructed
Ludvig Nielsen : opusliste i to deler
Sentrale musikkpolitiske spørsmål : rapport fra et seminar i Sandefjord 21.-24. april 1980
Rapport fra forsøksordningen for musikklivet i Nordnorge 1974-1978 lagt fram høsten 1979
Rapport fra musikk-konferansen i Mo i Rana
Årbok for norsk folkemusikk 1992 : årg. 2
Framtidig yrkesutdanning : Samarbeid mellom skole og arbeidsliv
Contemporary Norwegian music : a bibliography and discography
Årbok for norsk folkemusikk 1991 : årg. 1
Studia Musicologica Norvegica, 24 : norsk årsskrift for musikkforskning
24-toneuniversets tonale egenskaper og dermed forbundne musikalske muligheter
N-toneuniverset og dets egenskaper som musikalsk byggemateriale
Synergy in Action
Small is Beautiful
Lene - Norwegian Splash in Aqua
Knut Vaage@bThe Aestethic of the Break
Bertine Zetlitz@Morbid-a-Go-Go
Asbjørn Schaathun@bI Have a Mission
Arild Remmereit@bModest Conductor
Travel is a State of Mind
Listen to Bergen
Deathprod@bNoise Meets Silence
Principal Violinist on Loan
Commuter Soprano
For the Record
The Norwegian Romance Tradition
The Mezzo Career
La Mikalsen
Dag Jensen: Solo Bassoonist
Leif Solberg@bModest Master
Øistein Sommerfeldt: Lyrical Yearning
Frøydis Ree Wekre@bHorn Guru
The Sound of the Performer Thinking
The Songs of Edvard Grieg
Any Way You Like It
The Magic Flute at Oscarsborg
Musical Roots
For the Record
Norges musikkhistorie : 1870-1910 : Romantikk og gullalder. [Bind 3]
Norges musikkhistorie : minileksikon
Årbok for norsk folkemusikk 1998 : 7. årgang
Musikkguiden 1998
Musikkguiden 1999
Olav Anton Thommessen Macrofantasy on Grieg's A minor concerto
Den tenkende kunstner : komposisjon og dramaturgi som prosess og metode
Norwegian jazz discography : 1905-1998
Nytt repertoar : orientering om de vanligste ordningene når det gjelder tilskudd til bestillingsverk : Leie/kjøp av notemateriell hos Norsk Musikkinformasjon
Ny norsk musikk for klaver : ordnet etter vanskelighetsgrad, til bruk i undervisning
La musique de XXe siècle
Ny norsk musikk for klaver : ordnet etter vanskelighetsgrad, til bruk i undervisning
Ny musikk i skolen : en undervisningspakke i norsk samtidsmusikk
Mahler och Norden
Musikk og kulturguiden
Perspektiv på musik : en antologi
Jürg Wyttenbach : Ein Portrait in Spiegel eigener und fremder Texte
Arne Nordheim : komponisten og musikken
Petit historie de la musique nordique a Paris 1910-1953
Hommage à Ravel 1987
Gamle toner fra Meldal : hovedoppgave i musikk
Extrovert City of Culture
Diary from the Future
Lisa Stokke: Mamma Mia's Daughter
Sidsel Endresen: A Voice on its Own
Glenn Erik Haugland: Communicative Composer
Jon Øivind Ness: Ironic Dialogue with Tradition
Joanna in Town
The Sound of Football
A Three-headed Troll
Risør - Festival City
A Vision of Visions of Norway
Absolute Music
Knut Nystedt : A musical heart - still beating strong
Arne Nordheim : Komponisten og musikken
Norges musikkhistorie : minileksikon
Norsk musikk for firhendig klaver : fra Falbe til Gaathaug : historiskinnføring og pedagogisk vurdering
Norske folketoner arrangert for kor : bagrunnsstoff, analyse ogkommentar
Fra teknikk til musikk
Konkylie : Musikkonservatoriet i Trondheim 25 år : 1973-1998
Handlingsplan for kunst og kunstnere i kulturbyen Bergen
Gamle toner fra Meldal
Broen og den blå hesten : handlingsplan for dei estetiske faga og kulturdimensjonen i grunnskolen
To strykekvartettar av Kåre Kolberg : ei fenomenologisk tilnærming
Norges musikkhistorie : minileksikon
Blikk for bilder : formidling av billedkunst til barn og ungdom
International encyclopedia of violin-keyboard sonatas and composer biographies
Swedish composers of the 20th century : members of the Society ofSwedish Composers
Finnish composers since 1960
New music in Iceland
Motstånd - anpassning - uppslutning : linjer i svensk debatt om utrikespolitik och international politik 940-1943
Edvard Grieg - Katalog over Manuskripter
Concise dictionary of music.
Musikkleksikon
Percussion Solo Literature
Anpassning, motstånd, naivitet : svenskt musikliv i den bruna slagskuggan 1930-45
Hvem er hvem i norsk kulturliv?
Die Musik und ihr Preis : Die internationale Ernst von Siemens Stiftung
The Evelution of Compositional Style in the latin Choral Music of Knut Nystedt
HU
Forslag om opprettelse av et norsk senter for elektroakustisk musikk
Orientering om norske musikkinstitusjoner og norsk musikkliv
Finnish jazz
Studia Musicologica Norvegica, 23 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 22 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 21 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica,20 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 25 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 15 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 18 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 14 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 13 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia musicologica Norvegica, 12 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 11 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 9 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 10 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 26 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia Musicologica Norvegica, 8 : norsk årsskrift for musikkforskning
Studia musicologica Norvegica, 7 : norsk årsskrift for musikkforsking
Studia musicologica Norvegica, 6 : norsk årsskrift for musikkforsking
Studia musicologica Norvegica, 5 : norsk årsskrift for musikkforsking
Studia musicologica Norvegica, 4 : norsk årsskrift for musikkforsking
Studia musicologica Norvegica, 3 : norsk årsskrift for musikkforsking
Studia musicologica Norvegica, 2 : norsk årsskrift for musikkforsking
Studia musicologica Norvegica, 1 : norsk årsskrift for musikkforsking
Støyens kunst
Norske komponister og norsk musikk i utenlandske tidskrift
Levande musikk : foredrag og referat frå Nordisk musikkterapikonferanse 1991, Sandane, Norge
Music in the New World
Årbok for norsk folkemusikk 2000 : 9. årgang
Ekko 1 : musikkorientering VK 1
Anpassning, motstånd, naivitet : svenskt musikliv i den bruna slagskuggan 1930-45
"Å komponere tiden" : Rapport fra et seminar om musikk og tid
100 timmar med Beethoven, Messias och Rucklaren : Retertoaren vis svenska orkestrar 1995-2000
Bevaring - utvikling - nyskaping : Norsk kulturråd 25 år
Norges musikkhistorie : 1814-1870 : Den nasjonale tone. [Bind 2]
Norges musikkhistorie : 1914-1950 : Inn i mediealderen. [Bind 4]
Fra empiriske data til installasjon, og etter
Komponisten Ludvig Irgens-Jensen : europeer og nordmann
Improvisasjon sett i system : om etablering av Norsk jazzforum
Verkets grense : Provisorier, spørsmål og selvmotsigelser
Fons et Origo : arven fra europeisk renessanse i norsk folkemusikk og -dans : en studie i opprinnelsen til den norske springaren og polsen belyst ved renessansens tredelte danseformer
Digitalteknogoliens estetiske muligheter
Jeg har nok blitt mye stillere : Arbjørn Schaathun i samtale med Bendik Hagerup og Lars Petter Hagen
Geometri, struktur og relasjoner beregnet : Digitalprosessteknologi og kulturell villfarelse
Tre kvalitative attributter av fire generasjoner i fem tiår
Å uttrykke den eksistensielle angst i bits : Tanker og innsamlede opplysninger om computerstøttet komponering til almenn inspirajon og gledesdreping
Spranget
Addresslös vandrare
Uautoriserte anmeldelser
Ultimediafestivalen
Kaptein Stockhausen feirer 70
En liten privat verden, full av små private ting : Intrykk fra Nordiske Musikkdager 1998
UNM?
Aktivitet og autoritet : Andreas Østby
Nicem innfører 18-års grense på konserter
ABA-form er no'forbaska jug! : Magne Hegdal i samtale med Bendik Hagerup og Trond Reinholdtsen
Tradisjonenes spøkelse og musikkens form
Mahler
Et nærværende fravær : om å lytte til Jörg Birkenkötter
En Lachenmann i dress og slips
Digital salong : om Uwe Schmidts musikk
Olga Neuwirth
Om Roger Redgate : Anders Førisdal
Britiske desibel
Danske provokasjoner
Ett fönster til andra ljud : Per Magnus Lindborg
Distans eller tilltal : Ole Lützow-Holm
Musikeren som medium - formidler eller middelmådig?
IAMIC Annual List 2000 : String Quartets
My longing is not my own : Arne Nordheim 70 years 2001
Nordiska orkesterkonferensen : Helsingborg den 11-13 november 1999
Musikk i teater : en drøfting av musikkens ulike funksjoner i fire teaterforestillinger, sesongen 1999, Oslo
Orkestrasjonen hos L. Irgens-Jensen og H. Sæverud : tendenser, likheter og forskjeller belyst gjennom Passacaglia og Salme
Materialets advokat
Nødvendigheten av å skape
Oppbrudd og fornyelse : norsk utenrikskulturell politikk 2001-2005
Vel blåst : en innføring i Erik Kvebæks musikkundervisning for barn og ungdom med lærevansker
Modernismens døråpner i Norge : Finn Mortensens musikk i lys av norsk etterkrigsmodernisme
Årbok for norsk folkemusikk 2001 : 10. årgang
Klingende ord : samtaler med Arne Nordheim
Mellom hjertets slag og felas drag : festskrift til Knut Buen
Forteljingar om det ugripelege : kunstsyn og maktspel i diskursar omnorsk kulturpolitikk
Med spark i gulvet og quinter i bassen : musikalske og politiske bilder fra nasjonalromantikkens gjennombrudd i Norge
Forteljingar om det ugripelege : kunstsyn og maktspel i diskursar om norsk kulturpolitikk
Lydskrift
Lydskrift
Lydskrift
Norges musikkhistorie : 1950-2000 : Modernisme og mangfold. [Bind 5]
Norges musikkhistorie : Tiden før 1814 : Lurklang og kirkesang. [Bind 1]
Sparboe og Ingo
"Men vi skal koma i hug at tradisjonen alltid vert oppløyst og omskapt..." : om folkemusikk og folkedans i det seinmoderne Noreg
New York skyline - om tilbeldighet, drøm og musikalsk materialet
"Som et besvergende utrop" : Berndt Zimmermanns collageteknikk mellom absraksjon og dillusjon
Studier i det immatrielle om Hagerup, Ness og Reinholdtsen
Fokus på frihet og bevegelse i musikk : Transkripsjonsmetoder for kontunua av rytme og sang
Ikke ulikt Mozart sin måte å jobbe på : Intervju med Julio Estrada
Verktyg, material, estetik : Risto Holopainen
Spektrum-skala-relationen och dissonanabegrepper ur et spektralt perspektiv
0100101110101101.org : Materialet redusert til freidig intervensjon
There is no such a thing as silence : fenomenologiske aspekter ved å lytte til musikk
Studia Musicologica Norvegica, 27 : norsk årsskrift for musikkforskning
Norsk musikkhistorie : hovedlinjer i norsk musikkliv gjennom 1000 år
Spillerom : festskrift til Einar Solbu på 60-årsdagen 3. februar 2002
Nachtstück og Lied ohne Worte
De tre kongsdøtrene i berget det blå : Eventyropera i tre akter, op. 53 <1985>
To orkesterstykker, op. 35 <1970/86>
Victoria <1986>
Kvartett <1988>
Epilog <1988>
Omnia pro organo <1988>
Per la strada : Sonate nr.1 for Violin solo <1987>
Fantasia Sinfonica <1988>
Åtte forsøk på å komme til ro : Fantasia e Passacaglia per chitarra sola <1987>
Manndattera og Kjerringdattera : Konsertutgave <1976-87>
Skrinet med det rare i <1987>
Tyge Brahes drøm : Musikk til en scene av Christian Høgsbergs skuespill Tyge Brahe <1987>
Jeg er det levende brød : Motett
Juldansen : Resonet in laudibus
Lock II for strykekvartett <1987>
Siokate <1978>
Nonokumu <1987>
Vinden ser aldri på veiviserne : 6 sanger til dikt av Hans Børli
Furuenes sang : Tonedikt for strykeorkester <1987>
Den som bygger på stein : Basert på en rundvals fra Østerdal <1988>
Toccata etter Clementi : Aleatorisk konstruksjon for piano <1987>
Hymner for engelsk horn og strykekvartett <1990)
HIMMELFALL
Hesteguden : scenemusikk <1984>
Når den ny vin blomstrer <1985>
Trio <1986-87>
Toccata : Fontana dell´Organo, Villa d´este
Trio for tretten : (Acotral) <1987>
Fabler <1924>
Officinum <2018>
HIMMELFALL
Sul g : A Small Piece for a Grand Piano <2018>
Kvartett for klaver, violin, viola og violoncello i C-dur, op. 26 <1947-48>
Pastorale nr. 2 per flauto solo, op. 91 <1988>
Quartet : Violin, Clarinet in B flat, Violoncello, Clavier <1988>
Symfoni nr. 16 op. 104 <1987>
Éclat and hymn : Concert band and organ <1985>
Symphony for orchestra and magnetic tape (ad lib.) <1986>
URO
5 Bruheim-songar for baryton og piano, op. 86 <1988>
Musica decima for 7 treblåsere, 2 horn og kontrabass, op. 85 <1987>
Resurrexi per baritone, tromba et organo, op. 10, nr. 3 <1988>
Song um kjærleik for tenor (sopran) og symfonisk janitsjarorkester, op. 84, nr. 1 <1987>
Nattmusikk for blandet kor, resitasjon og klaver <1987>
Capriccio giocoso <1987>
The story rags
6 Koralforspill, op. 69
Studie <1943/1987>
Sideways 1 : For bass clarinet and tambourine ; Chromatic version <2010>
EN GANSKE SNILL MANN
Le voci di sempre : for 4 male singers (ATTB) <1987>
Syntax for Bb clarinet and two percussion players <1987>
LANGE FLATE BALLÆR
Lamento for C-klarinett solo, op. 168 C <1984/87>
Ole : Opera i 2 akter, op. 185 <1987>
Pulsations for four trombones and tuba, op. 89 <1985>
Fancy for en slagverker, op. 38
Orgelsuite, op. 2
Pastourell for Flute Solo <1987>
Americas <1987>
Pastorale for orgel <1988>
Blessed be he
Do not be anxious
Every hour that this day gives me
He Has Risen
Clavinata No. 4 : for piano solo
I am the bread of life
Concerto for Horn and Orchestra, op. 114 <1987>
Quator à cordes No. 1, op. 1 <1939>
Put a ring on his hand
L'histoire innocent : Flauto traverso <1987>
There is a voice
Who ever exalts himself
Det røde snøballtreet <1987>
Asteroide Suite, Op. 33 <1987/88>
Asteroids : Trio for clarinet, bassoon and piano, op. 32 <1987>
ENGELEN
Drømmespinn, op. 43 <1988>
Passion, op. 41 <1987>
La Stingas eller sviske-suite <1986-87>
The Illuminator for Electric Guitar, Percussion, Woodwind, Brass, Contrabass and Keyboards, Op. 42 <1988>
Concerto pour trombone-basse (ou tuba en Fa), orchestre à cordes et timbales <1987>
Intonazione - quasi una fantasia <1987>
Sonata, op. 76 : Violoncello / Piano <1988>
Ecstasy for strings, op. 45 C <1988>
Spradebassen : Marsj
Kaprifolium
Dei falske profetane : Motett for bl.kor og orgel <1987>
Konsert for trompet, horn og orkester <1988>
Alles øyne : 3 sanger til tekster av Herman Wildenwey, Gjest Baardsen, Inger Hagerup
Altar <1979>
De skal ete og få til overs : For to sopraner, kor(SATB), to fløyter, gitar, to trompeter, to saxofoner og orgel <1981>
Herren er blitt konge <1977>
Polka for solotrompet og messingsekstett <1980>
Jobs historie : med utgangspunkt i to religiøse folketoner fra Årdal, Sogn
ORPS - THE MOVIE
Konfonia da chiesa for orgel og messingensemble m/slagverk <1981>
Lagnadsongar <1987>
SKJULT
Din sol skal ikke mere gå ned <1979>
Tagal fugl <1980>
Tak ikkje Gud ifrå meg <1965/85>
Variasjoner over "Gud, hald oss oppe ved ditt ord" for to trompetar og orgel <1975>
So far unchanged <1988>
Alt hører Herren til for unisont kor, diskant, fløyte, 6 messingblåsere og orgel <1988>
Air ... av ande er du komen, til ande skal du bli ... : for lydband og kontrabass <1987>
Fjøra som vart til tusen tonar <1987>
kjenner deg på gangen : konsertstykke/gatemarsj for janitsjar <1988>
Kekosmesthai for Orchestra <1988>
Duo Praebeo for two guitars <1988>
Chants sans paroles für Altflöte und Harfe <1988>
JEG ER DINA
Vinterlandskap : Tonedikt for orkester <1986>
Ein fjord trio <1988>
Lock IV <1988>
His Majesty's Sound Amusement : Theme & variations from an old court, for woodwind quintet
50 Orgelkoraler, samling 2
Canzona per tromba e organo, op. 105 <1988>
Vind fer vide
Sonata Elegica : Violoncello Solo <1981>
Hvem er Tina? : Musical for pikekor, mannlig rockesolist, rytmeseksjon <1988>
Concerto for Guitar, Chamber Ensemble
En som sang <1988>
I det vi nærmer oss <1988>
Utility of Space <2000>
Hestefallstjønn
Missa da tromba per tromba et organo, op. 87 <1988>
Variasjon uten finale over noen av Brahms' variasjoner med finale over Haydn's versjon av en koral av Ignaz Pleyel (uten at Mauricio Kagel kommer til orde) : for fiolin og gitar, op. 162 B <1988>
Pagia : Trio for fløyte, clarinett og klaver, op. 62 <1985>
The second creation : An orchestral drama for trumpets <1988>
4 bagateller for 2 gitarer, op. 67 <1986>
5 Variasjoner over et tema fra"Die Zauberflöte" for fløyte og sinfonietta, op. 197 <1988>
Under lindetreet : en kammermusikalsk idyll for fløyte, klarinett og klaver, op. 18 <1982/84>
Under Linden : for 3 st. damekor og piano <1980>
Sonata for Flute and Piano in A minor, op. 13 <1980>
Potpourri over Norske barne- og folkeviser for kor a cappella (SSA) <1979>
Nocturne for 2 st. barnekor og piano <1979>
Juninatt for obo og piano <1973>
Prélude con fuoco pour piano, op. 50 <1978>
Vindu for fiolin og piano <1979>
Stabat Mater for Mixed Choir and Violoncello, op. 111 <1986>
Geitosten for ungdomskor, op. 55 nr. 1 <1987>
Jeg er veien, sannheten og livet : Motett
Lovet være Gud : Motett
Jeux jeunesse, 1988
Du skal elske Herren din Gud : Motett
Som den gyldne sol frembryter : Folketone fra Gudbrandsdalen
Orgelsonate, op. 6
SINUS
SINUS
Du viste oss veien til livet <1977?>
Mitt hjerte alltid vanker
Intermezzo : Elevstudie
Jeg løfter mine øyne : Motett, op. 130, nr. 7 <1987>
Herre, jeg har deg hjertelig kjær : Motett, op. 130, nr. 6 <1984>
Sønnavindsvalsen
Kveita for kammerorkester og oppleser etter et eventyr av Regine Normann <1987>
Pinocchio : Ballet <1967>
Fanden i nøtten
Ovspel (Mesterspill)
Eclesia in mundo for orchestra <2013>
Fuge der Zeit : For 6 singers, string orchestra and organ <2010/2013>
I dovregubbens hall
Det dagas i den gamla katedralen <1983/84>
Cantico for Mezzo-Soprano and Prepared Tape <1983>
Hulderkall <1988>
Jutul : For violin & skuespiller <1988>
Musikk for trompet, piano og slagverkinstrumenter <1988> - TRUKKET ILBAKE 1991
So ro rull : Ein reise-rondo for barn <1987/88>
Rapsodi for symfonisk korps <1988>
"Ylg" : Concerto for piccolo, two flutes and orchestra <2012>
For ope hav
Doppelgänger : based on Schubert' piece "Der Dobbeltgänger" <2015>
Un rêve Norvégien : Version for saxophone and sinfonietta <2015>
Microcomfort <2016>
Chaconne : For trumpet solo <2016>
Etapper <1988>
Strykekvartett nr. 2
Capriccio for Trumpet-solo, Brass and Percussion, op. 58 <1988>
Ghirlanda for 2 pianos and 2 percussion players <1988>
Serenade for gitar <1985>
5 Melodiar <1987>
Portraits sentimentale for akkordeon duo <1987>
Ballade om freden for blandet kor a cappella, op. 72 <1952/87>
Sonata for Accordion Solo, op. 71 <1987>
Cross relations <1987>
Sand for fagott, skuespiller (ad lib) og lydbånd <1987>
Når sola renn : solo gitar <1987>
Die sieben Schleier der Salome für Sopran, Oboe und Streicher, op. 37 <1982>
8 folketoner for klaver, op. 70, nr. 1-8 <1987>
Skaperverket for blandet kor - orgel - fløyte og trompet : Themakonsert fra et kristent-økologisk synspunkt <1988>
Lirum Larum, op. 39 <1987>
Arktik for Electric Guitar - Alto Flute - Trumpet - Synthesizer - Contrabass - Percussion <1988>
Triennium for solo harpe <1988>
Patina for Cello and Orchestra, op. 34 <1984>
Det blå folket, op. 40 <1987>
Canto delle Balene : Orchestra & Tape <1988>
Suite over to norske religiøse folketoner : "Herre Gud, ditt dyre navn og ære" for orgel <1987>
Åsta
Koralpartita nr. 2 over "O Herre Krist, deg til oss vend" for orgelpositiv <1988>
Missa Brevis for like stemmer (SSAA) <1984/85>
Ordet : Julekantate for sang, resitasjon, orgel. <1981>
SAKKOCH <1988>
String quartet no. 5, op. 115 <1988>
Melodi <1931>
Tre sanger fra/til Volpone av Ben Jonson <1988>
The Great Attractor : Cadenza Accompagnata for Violin and Orchestra without Violins <1988>
Vectors <1987>
Rose og Ravn : Opera, op. 47 <1989>
Concert for Cembalo og orkester, op. 70 <1988>
Symfoni, op. 13 <1942-43>
Saman i vinden : Eit musikkspel <1987/88>
Sanctus for baryton, trombone og orgel, op. 10, nr. 2 <1975>
Symfoni nr. 1 <1987-88>
Concerto for organ, 9 brass instruments and percussion, Op. 28 <1973/86>
Solar : Music for wind quintet and tape <1987/88>
Kadens til Mozart klaverkonsert i C-dur (K.V. 415) I. sats
Stallogargo for piano <1974>
Kadens til Mozart Es dur konsert (K.V. 482) I. sats
Kadenser til Mozart klaverkonsert i Cdur (K.V.467) I. sats
Pastorale e allegro for flute and piano <1959>
Spiel-Räume <1988>
lyfter me som ein <1988>
forvarsel for fiolin, horn, opprettståande piano og innleiiande opplesing <1983/89>
Sinfonietta for blåsere, op. 203
Røsslyng
Postlude : Pour l'épilogue d'un monde, op. 58 B <1984>
Variasjonar over Gubben Noah : For trompet solo
Un rêve Norvégien : Version for saxophone and orchestra
Danse i måneskinn : Versjon for blåsekvartett <2017>
Strykekvartett nr. 4, op. 131 <1983>
Blåsekvintett
Etude for gitar
Schema sonante : Demoraliserende etyde for unge slagverkere <1988>
Saisir for Chamber Orchestra or Small Symphony Orchestra <1987/88>
Aldrig har jag mött nån ängel : For like stemmer og klaver, fra op. 126
Japanischer Frühling : Versjon for sang og klaver
Tre små stykker for fiolin og piano <1986-87>
Petite suite : 2 violini - viola <1988>
Tre sange
Fire sange
Impressions de Fleury : 6 Pièces pour piano
Petite suite : Pour 2 hautbois et cor anglais <1988>
Petite suite : piano solo <1988>
Triologue : Flute, violin & piano <1987/2002>
Sonatine for gitar
Triptych for solo piano, orchestra of winds and percussion. <1988>
Anne Pedersdotter : opera i 4 akter, op. 74 <1971>
Glück auf! Guds fred! for sang og orgel <1988>
Musikk til en utstilling (Serenade), op. 59 <1988>
Magma for Orchestra <1988>
Drømmesekvenser for lite orkester <1988>
Suffragette : Konsert for klaver og orkester med obligat damestemme, op. 29 <1975>
10 små preludier for klaver, op. 10
Løven av Juda har seiret : Kantate for soli, kor, orgel, fiolin, cello, fløyte og obo, op. 1
150. Davids salme, op. 9
3 Klaverstykker
Markblomster for piano
Deretter så jeg : Solomotett for Allehelgensedag
Sonatine for klarinett og klaver
Hornkvartett, op. 73 <1988>
Intonasjoner til samtlige salmer i Norsk Koralbok i trestemmig imiterende stil
Suite for orchestra No 1, op. 38 : adapted for orchestra from Edv. Grieg: Slåtter, op. 72 <1977>
Concerto for Organ and String Orchestra, op. 62 <1984>
Ottoni : A brass quintet <1981>
Orgelmesse over gregorianske melodier, op. 51 nr. 1 <1977-82>
Quartet for Saxophones, op. 65 <1974>
Beethoven-fantasi for piano <1982>
Brudeslått fra Sogn
Jazzline : From "Three Acts for band" (Part 3)
Utenkjelege far for barnekor, barnesopran, B-klarinett, pauker (eller Orff-handtrommer), kontrabass og orgel <1982>
Burfugls draum : (Musikk for attlatne auge) for blandet kor, fiolin, 2 slagverk, piano og lysbilder <1982>
Topologie d'une cité fantôme for chamber ensemble <1983/rev. 1984>
ID for orchestra <1982>
Partita : Å kom, å kom, Immanuel
Helgeland-suite for Orchestra <1964>
Sequere me : Følg meg! for orgel <1981-82>
AbUno for Flute, Clarinet, String Quartet, Percussion, Synthesizer, op. 24 <1992>
To samiske dikt, op. 33 : Piano solo <1977>
Music to two Fragments og Music by Shelley : For Equal Voices (SSAA) <1986>
Aftonland : Sangsyklus til dikt av Pär Lagerkvist for sopran (eller tenor) og kammerensemble <1959>
Konzert für Horn und Streichorchester : revid.Ausg.
Drei Solostücke für Violine <1985>
From Kathleen Raine's Poetry for High Voice and Piano, op. 55 <1979>
Strykekvartett no. 3, op. 40 <1956>
Tre Naturstemninger for sang og piano, op. 16
Tre lyriske bilder for sopran(tenor) og orkester, op. 33 B <1972>
Preludier og satser til Inngangssalmer, op. 130 <1984> : Hefte 1
Natur for sang(Bar), fiolin og klavér, op. 37
Tre pasjonssalmer for sang og blokkfløyte <1984-85>
Salmetone : Corno solo in F, op. 68 nr. 1
Sub Terra
Arneberg-sanger, op. 36 <1950/73>
The Lord is my Shepherd for mixed choir (SATB) <1984>
5 Easy pieces for organ
2 Kirkelige Shanties for mannskor <1985>
Ræven og lambet : Folkevise fra Gudbrandsdalen bearbeidet for Tenor solo og blandet kor
Kom, kom og hør et gledens ord : (Amacing grace)
Den rike mannen och Lasarus : Gudstjänst för kör, orgel och drama <1976>
55 Koralforspill i samsvar med Norsk Koralbok
Racconto d'una stagione alta : Studio per violoncello e piano <1986>
6 Sanger for sang og klaver
Suite No. 2 : Impressions of Nonnenwerth
Når strie stormar mot deg jagar : For blandet kor <1987>
1ste Brigades Parademarsj
Setja meg på sullarkrakk : Folkevise fra Bjerkrheim
Whilst I alone did call upon thy aid : For Women's Voices and Two Flutes <1984>
Eli Sovegompen : 12 norske folketoner arrangert for trekkspill (Hefte 1)
Lars Linkelifot : 12 Norske folketoner arrangert for trekkspill (Hefte 2)
Gud, riv oss ut av tidens jag : Koralarrangementer nr. 2
6 Orgelkoraler <1988>
Å Herre Krist, deg til oss vend : orgel <1988>
40 Koralforspill fra Rogaland : Orgelkoraler, forspill, intonasjoner
Ljos over grav
Ver alltid sann <1959>
Den fattige Gud
Pange Lingua Glorioso : Festhymne for blandet kor og orgel <1985>
Rop med fryd : En korbok til gudstjenestebruk
Toccata, bicinium & fugue : Organ
Anno 1905 : Marsj
Suite for organ <1983-84>
7 Pieces for baby piano, op. 40 <1983>
Hundert Volksmelodien aus Hardanger : Suite I Nr. 1-15, op. 151
Hundrad Hardingtonar : Suite 2
Mot en verden av lys : To Stein Mehren-sanger for sang og piano, op. 34 a <1972-73>
Mot en verden av lys : To Stein Mehren-sanger for sang og orkester, op. 34 B <1972-73>
Dagsalme, op. 28 nr. 2
Intrada <1985>
Shulammite (b) : for viola, cello and piano <2016>
Mithrandir : Konsertmarsj for blåserorkester, op. 85 <1976>
Kjærtegn
Ex Oculis for Male Quartet (or Male Choir) <1985>
Moro-vers : For barnekor, baryton, fløyte og klavér, op. 99 <1984>
Sanger i den siste tid for blandet kor og orgel <1984>
Underet for blandet kor a cappella, op. 69 <1986>
Salme 46 for blandet kor, sopransolo og orgel, op. 24 nr. 2 <1986>
Partita On A Folk Tune From Lom For Flute And Piano (Organ/Harpsichord), op. 7 nr. 3 <1983>
Nattlig Madonna for mannskor <1984>
Gloria for mixed choir and eight brass instruments, op. 40 <1962/79>
Skinnende spor : Musical for 4-stemmig kor, solister og rytmeseksjon <1987>
2 Toccatas, op. 67 a/b
Planet (Terra) <1988>
Orgelkoraler
Torø Liti, op. 103, nr. 2 : Folkevise fra Valdres arrangert for 3 like stemmer (SSA) <1984>
Jeg, Herren, har kalt deg : Motett for små kirkekor (unisont el. blandet) <1987>
Brumbaskøn i bumba : Folkevise fra Valdres arrangert for 2 like stemmer (SA) og piano
Four Pieces for Flute (Oboe) and Piano
Lyriske strofer for akkordeon
Det sit ein liten einsam fugl : For barnekor (SSA) <1988>
Norsk nasjonal marsj
Fluxo <1978>
Speil <1987>
Concerto for Timpani and Orchestra <1988>
Strykekvartett nr. 4, op. 106 <1988>
Amarxia : An Orchestral excerpt from the opera "Under Kors og Krone" <1985>
String Quartet No 1 <1988>
Tre akter
For more than one : For mixed choir and tape
Aftenvind : For 8-stemmig kvinnekor, 2 solister, klaver og rytmeinstrumenter <1988>
Tre stemninger <1988>
Flabrasstin <1988>
Vær hilset : For blandet kor og strykekvartett <1988>
Tonen : For blandet kor og strykekvartett <1988>
4 Ordtak for orkester, op. 40 A
Possible selections <1987-88>
Koralpartita nr. 1 over "Kom Hellig Ånd, med skapermakt" for orgel
Toccata og fuge over "Jesus lever, graven brast" for orgel <1988>
General Purpose : For solo percussionist and tape <1988>
Serenata : Piano <1988>
Noen må våke : En salme fra Rydd vei for Herren i utgave for menighet, kor, orgel og orkester <1987>
Se solens skjønne lys og prakt : Norsk folketone for bl.kor, orkester og orgel <1984/87>
Gadji beri bimba : For sopran, B-klarinett, slagverk, cello og lydbånd <1988>
NotaBene : Tittelen er en løgn <1988>
Resolution <1987>
Mythos for orkester <1988>
Concerto per violino e orchestra, op. 46 <1986-87>
Concertino for brass and percussion <1988>
Det kimer nå til julefest <1985>
Herre Gud, ditt dyre navn og ære <1986>
Lukk opp kirkens dører <1985>
Korset vil jeg aldri svike <1985>
Milde Jesus <1985>
Meditations <1985>
Mari, du bedåre ... !
Keys : A Closing Overture for piano <1988>
Sambra <1988>
Denne vesle jenta : Basert på ein folketone frå Nordfjord <1988>
Steinrøysa neri bakken
I Drift : For sang og piano
HEFTIG OG BEGEISTRET PÅ SANGENS VINGER
Tre tonebilder for piano
Completorium Norvegicum : Aftenbønn Nr. 3 for ungdom
Husmannspolka
Vårmesse for ungdomskor (SSA), kammerorkester og orgel, op. 88 <1988>
Fantasi over "Vår Gud han er så fast en borg" for blandet kor og symphonic band , op. 34 <1988>
Sing unto the Lord a new song <1988>
Patriot-Paula
Festmarsj, op. 60 nr. 9 <1988>
Alt i universet <1988>
Canticum Zachariae : For Mixed Choir a cappella <1988>
Processione funerale <1988>
Originalverker for strykeorkester
Tre voci for soprano and chamber ensemble <1988>
Regines vuggevise <1988>
Den Gamle Odyssevs <1973>
Partita over "Herre Gud, ditt dyre namn og ære" for organist med assistent <1988>
Slått for akkordeon med integrert rull <1988>
Missa Brevis in Temporibus Angustiis : Messeordinarium for firstemmig kor ATBB a cappella <1988>
5 Simple variasjoner for barn : Stykke for klaver
Franz Joseph Haydn, Komponist : For Klavér Solo <1988>
2 Duetter for klarinetter, op. 5
Tull til Tullemor
Fughetta a quaterni voci, op. 18
Ti duettar for to gitarar <1988>
Fei Yun <1988>
Fonctionnement intégralement : For piano solo <1987>
Gilde, op. 44 <1988>
A Tribute to the Brother of Rune's : For Clarinet in Bb and Violin <1982>
Hestehov-invensjonen, op. 6 : Per pianoforte <1982>
Nå skirner byggen <1973>
Hydra <1985/88>
Volven : Ballettmusikk i 2 Akter (12 scener) <1987-88>
Det Hemmelige Evangeliet : En Opera-ballett <1976>
Kvar skal eg vel av? : Variasjoner over en norsk folketone <1987>
Depart for acting flutist and tape <1986>
Hymne til havet : For blandet kor og strykekvintett <1988>
Epigram
Two pieces : for clarinet & piano <2015>
spegle det <1988>
Nenia <1986>
Om Kapp : En fanfare tilegnet åpningen av Norkapp-anlegget 15. juni 1988
Lock out : For kammerorkester <1988>
Bennett talks <1988>
Quintette pour cuivres <1988>
Sigis : For Vlc. og Slagverk <1988>
Norske Motiver <1988>
Schulwerk bei Spohr <2016>
Født på ny - i "Grevens tid", op. 80 nr. 1 <1988>
Modes and Moves : For symfonisk blåseensemble
Parergon til "Dansen den går på Grønali hei" : For for horn i F og firhendig klaver, op. 65-bis <2005/2017>
EchoSonata : 2 tubas and piano, op. 187 <2017>
Digital Mixtape 1.0
Hyllest, op. 62 <1982>
Suite for trombonekvartett <1992>
Phoenix for Violoncello and Orchestra, op. 78 <1988>
Trolltonespill : En konsertforestilling for barn <1988>
Deilig er jorden : For trestemmig damekor og orgel (klaver)
Der granene suser <1976>
Jeg vet at jeg får aldri se <1987>
Stemningsbilder <1988>
Det er godt å vera elska <1987>
Ei lita jente <1988>
Lyrisk Romanse : Gikk du gjennom skogen, kjære <1985>
Windows : Music for Sinfonietta Orchestra <1988>
Tableaux Kitsch : Trois morceaux pour piano solo d'après des tableaux de Odd Nerdrum <2014>
Summa
eit nyfødd barn <1988>
Ups & Downs : For korps <1986>
Musikk fra de dype stoler <1979>
Djuren i stallet : En jul-legend av Britt G. Hallqvist för berättare, diskantkör och instrument, op. 106 <1980>
Puls for korps <1980>
Festival ouverture, op. 39 a <1962>
UPPERDOG
Eventus : II. Sonus <1981>
Blow out, op. 47 <1978>
The Worm and the Toothache - TRUKKET TILABKE
Flight 77, op. 42b <1977>
Harstad <1976>
Liten suite for strykeorkester, op 14 <1955>
Concertino for fagott og blåseorkester <1973>
Et Prøysenminne : Trost i taklampa <1977>
Largo nostalgico for strykere <1986>
Concertino for strykere <1967>
Musikk for strykere <1981>
Serenade for strykeorkester <1959>
Blokk for strykeorkester <1982>
Fiducia, op. 48 nr. 3 <1978>
Serenade for strykeorkester, op 55 <1967>
Concerto Ripieno <1982>
Liten serenade for strykeorkester <1982>
Vind : Konsert for solofløyte, blåsere, slagverk <1983>
En gammeldags julaften, op. 11-bis <1979-81>
Camara de Lobos : 3 Stykker for Klaver, op. 8 <1974/1990>
2 størrelser for strykere <1981>
Transition <1983>
Symfoni nr. 2, op. 42 <1957>
Symfoni Nr. 1, op. 34 <1952>
Symfoni nr. 4, op. 85 <1970>
Sinfonia voluntatis, op. 109 <1976>
Sinfonia espressiva : Symfoni nr. 6, op. 124 <1980>
Symfoni no. 1 <1948>
Symfoni nr. 3 <1953>
Symfoni nr. 5 <1967>
Symfoni nr. 6 <1970>
Huldra : For orkester
Salve Regina <2016>
Symfoni nr. 7 <1972>
Symfoni nr. 1 for stort orkester <1950>
Symfoni no. 1 : Innover viddene, op. 26 <1938/51>
Allegro energico
Symphony No 1 <1982>
Sinfonia <1972>
Toccata for piano <1957>
Symfoni nr. 2, op. 24 <1954/55>
Sinfonia (Re Minore) <1941>
Heimferd : Dramatisk symfoni
Symfoni nr. 4, op. 29 <1959>
Symfoni nr. 5, op. 32 <1960>
Symfoni nr. 6, op.35 <1961>
Symfoni nr. 7, op. 38 <1962>
Symfoni nr. 9 : Hemsedal-symfonien, op. 53 <1968>
Symfoni nr. 10, op. 59 <1973>
Symfoni nr. 11, op. 70 <1975>
Symfoni nr. 12 : Symfonietta, op. 72 <1976>
Symfoni nr. 13, op. 90 <1983>
Saxofonkvartett <1988>
Framenti di Roma : Per oboe, clarinetto e fagotto <1988>
Twilight for Bassoon and Piano <1988>
Herre, vår Herre, hvor herlig er ditt navn over all jorden : Motett for 8 st. bl. kor a cappella, op. 3
Munken Vendt <1988/94>
Etyde for blandet kor <1983>
Utveien for blandet kor, op. 48 nr. 2 <1978>
Kveldsfred, op. 65 nr. 2 <1982>
7 korsanger til tekster av Jan Magnus Bruheim, op. 91 : For blandet kor <1988>
6 mutasjoner for blokkfløyte(r), mezzosopran og orgel <1987>
Esperanza for Sinfonietta <1988>
Fantasia per clarinetto, 2 violini, viola e violoncello
Farger for munnspill og strykeorkester, op. 81 <1989>
An ancient party
Hymne
Envelope follower : woodwind trio No 1, op. 19 <1977/86>
Aus meinen Tränen Sprießen : Ein Lied für hohe Singstimme mit Klavier, Op. 108-Bis <1990/2015>
Anthems at Anchor : For classical guitar
Salve Regina, op. 19, nr. 3c : For 3 like stemmer(SSA) og kammerorkester
Quoniam : Introitus for blandet kor, messingblåsere og orgel, Op. 139, nr. 4a
En ny himmel og en ny jord : for SATB og orgel, op. 168
Preludium & fuge for fløyte og gitar, op. 83 <2015>
5 Preludes for guitar <2011>
Soulmates <2015>
Surfaces : 6 pieces for organ, op. 70 <1988>
De hyrder stirrer i natten ut, op. 10, nr. 8
Music for Five Bassoons <1985>
Thus saith the Lord
Kvartett i C, op. 73 <1985>
Lamentoso
Serenade for Brassquintet, op. 48 <1984>
Divertimento for Brass and Percussion, Op. 47 <1984>
Festouverture, op. 53 <1986>
Helices : Wind Quintet <1984>
I Will Sing You A New Song, op. 93 B <1983>
Oatas eimi for female choir, melodica, tablas, large pebbles and tibean finger cymbals <1985>
Symfoni nr. 2
Med kall fra Gud og kirken : Ordinasjonsintrada for bl. kor og orgel, op. 23 <1988>
Kirkeduo for guitar and organ <1988>
Nasjonalsang for solo trompet, solo trombone, orkester og tape <1988>
Fantasia for fiolin og piano, op. 11
Solregn : Vals
Scherzo <1988>
Den bakvende verdi : For mezzosopran og piano <1988>
Piano Concerto No. 1, op. 39 A <1947-49>
Symfoniske slåttar No. 1, op. 43 <1956>
Toner i akvarell 1 <1985>
Quasi Passacaglia for strykeorkester <1988>
La notte : Sonata No 2
Coget Omnes! : Etyde cadenza for saxofonkvartett <2014/ 2016>
Maheun : For flute, clarinet(in Bb), violin, viola, cello, piano <2016>
Cadenza Dance <2017>
Bilder av Medea : Concerto for Recorder and Chamber Orchestra <1988>
Kar og kjerring : Ein fabel bygd over kvinne- og mannsutsegner i Den Heilage Skrifti
Yobel : Eit liturgisk drama for 5 skodespelarar, unisont kor (folkemengd), orgel, alt- og tenorsaksofon, slagverk og gitar, op. 22 <1989>
Vestenfor måne : Konsertmarsj for symphonic band <1988>
Marsj : Gutta på moen
Signs and Pictures for Piano <1989>
Mjær <2013>
Griegfragment, op. 163 No. 3 <2010>
Realismos Mágicos : For solo marimba <2014>
i frukthagen : 12. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Colos for korps <1989>
Meditasjon for blandet kor a cappella <1982/2001>
Finale
Concerto for Piano and Strings, op. 90 <1988>
Nocturne for orkester <1988>
Fanfarer og Arabesker for orkester <1988>
Brød-underet, op. 80 B <1977>
To tekster fra Spårvagnslektyr av Johanna Schwarz for baryton/mezzosopran og klaver <1971>
Generalen <1972>
Sinfonietta for brass and percussion, op. 31 A <1981/88>
Sonate for trompet og piano
Over fjorden, op. 45 <1989>
Psalm XII : Reader, Soprano Voice, Violin, Accordion & Organ, op. 40 <1988-89>
Fanfare : Brass & Percussion, op. 36 <1988>
Glede for sang og piano <1988>
Jordiske makter <1984>
Musikk for gitar
La Cérémonie du Kuarup : För kammarkör, basfløjter och slagverk
Annus Mirabilis 1811 <1988>
Gratias Agimus : En sang for fred
Gratias Agimus : En sang uten ord for coloratura og klavér <1982/87>
Gratias Agimus for obo og klavér <1982/88>
Gratias Agimus : En sang for fred
Actions, Interpolations and Analyses : Symphonies for Amplified Bass-clarinet-solo, Large Emsemble (of Rewound Instruments) and Electronics <1987-90>
Hosea 6 : En gammeltestamentlig sang for sopran og orgel, op. 3 nr. 2 <1975>
Gjennom Prisme : En Dobbelt-konsert for celloseksjon, solo cellist (med forsterkning), orgel og stort symfoniorkester <1982/83>
Ecclesia triumphans for orgel, op. 14 <1976>
Det folk som vandrer i mørket : Solomotett for sopran og orgel, op. 3 nr. 4 <1976>
Mandorla for gitar solo, op. 16 <1976/82>
Fantasi over hymnen "A Solis Ortus Cardine" for orgel, op. 20 <1985>
Tre invensjoner for alt-blokkfløyte, op. 15 <1976/2004>
Jesaja 53 : En gammeltestamentlig sang for mezzosopran og orgel, op. 3 nr. 1 <1974>
In Dulci Jubilo : Koralpartita for orgel, op. 5 nr. 1 <1974/2001>
Fare una sonata : Musikk for fløyte og klaver, op. 9 <1975>
Kor av døde : For bl. kor a cappella, op. 21 <1986>
Jeg takker Deg : Dåpsmotett for sopran, fløyte og orgel, op. 22 <1987>
Janus for 4 Horns, 2 Trombones and String Orchestra <1988>
på en stol : visuell konsert for mimar, lydband, 4 musikarar og publikum <1989>
For havet : Musikk for fløyte, fiolin, horn, sang, jazzband, elektronikk og tekst <1988>
Madame de Sade : Et Noh Spill <1988>
Vinduet : Et multimediaverk <1984/1988>
The Sewings of Julian : For Organ <1986/89>
Advent for orgel og blandet kor, op. 38 <1972>
Bendik og Årolilja : Folkevise i balladeform, op. 1 <1943/79>
Konsertino for fløyte og orkester, op. 7 <1948>
Concerto piccolo for violin og amatør-strykeorkester, op. 23 <1961>
Den blomstertid nu kommer : Innledning fra "Sommermesse"
Dronning Ragnhilds Draum, op. 30 nr. 10 <1971>
Du store Gud, som skriv med gylne stjernor
SØNNER
Firi Jonsok, op. 41 nr. 2 <1979>
4 Kirkelige sanger, op. 29 <1966>
Konsert for klavér og skoleorkester, op. 33 <1969>
Lærerråd, op. 19 nr. 5
Mørestubbar, op. 45 <1977>
Notturno e Danza for orkester, op. 22 <1960>
KALDE FØTTER
Old King Cole : Syv engelske barnevers gjendiktet av Alf Prøysen, op. 31 <1966/73>
Pastorale fra "Liten suite for strykere", op. 14
Pastorale fra "Sommermesse"
Presentasjon : Ouverture til Trondheim Musikerforenings 50-årskonsert, op. 20 <1958>
2 Satser fra "Liten suite for strykeorkester" utsatt for orgel, op. 14 <1955>
Regn, op. 30 nr. 4 <1966>
Til morgonstunda
Fire religiøse folketoner for violin, cello og orgel, op. 40 <1974>
Sanger for en stemme og klaver, op. 2 <1942-55>
Sanger for en stemme og klaver, op. 18 <1942-67>
Sanger for en stemme og klaver, op. 25 <1964> : Fem sanger fra Norsk Tonesamling
Fem sanger : Til tekster av Astrid Krog Halse, fra diktsamling "Dolsi Dalom" : Sang og klaver, op. 36 <1970>
Sonate : Slåttesonaten for klaver, op. 4 <1946>
Sonatine for violin og klaver, op. 50 <1985>
Sonatine for klarinett og klaver, op. 9 <1950>
Suite for strykekvartett, op. 48 <1984>
Symfonisk forspill, op. 10 <1951>
Tordenskioldiana : Halvtress måter å springe i sjøen på, op. 39 <1972>
Venite : Intrada for to kor, tre trompeter og orgel, op. 49 <1984>
Stafett-passacagliaen <1959-60>
Norwegian Pianorama : 25 nye klaverstykker
Muldb : Musikk til ballett av Jane Hveding <1988>
Musical Grafitti (II) : Virtuoso Drawings for Amplified Piano, Large Ensemble and Tape with Cosmic Sounds <1983/84>
That was then, but this is now! <1985>
De Profundis for Dramatic Soprano and Violoncello <1988>
Intrada og Jubilate <1975>
Folketone frå Iveland <1987>
Folketone fra Iveland : O hvilket herlig bytte
Guds barn eg er for bl. kor, solist (mezzo/baryton) og klaver
Lauvsongaren <1983>
Den grønne øya : For Guitar Ensemble <2007>
Som ein vals : For piano, op. 162-bis <1998>
Be : Solomotett for sopran (tenor) og klaver (orgel) <1972>
Dovlandia : Suite for klaver <1974>
Øvelse gjør mester
Sonata Arctica for messingkvintett, op. 27 <1988>
Sonatine nr. 2 for klaver, op. 26 <1988>
Lat spille med vår over jorden for bl. kor, sopransolist og klaver, op. 25 <1988>
To klaverstykker, op. 23 <1988>
Østerdals-suite for bl. kor og klaver, op. 22 <1987>
Herre, skynd deg å hjelpe meg : Motett fra Salme 40, 12-14 for alt og orgel, op. 20 <1987>
Sonatine for tre : For fløyte, fiolin og klaver, op. 19 <1987>
Med slått og stev : Strykekvartett nr. 1, op. 18 <1987>
Kantate nr. 3 : Jesus er det beste navn
Partita over koralen "Den Herre Krist i dødens bånd", op. 14 <1985>
Håløygintrada for messingkvintett, op. 13 <1984>
Koralkantate : I alle land og rike, nr. 2, op. 12 <1983>
In Nomine Domini : Orgel, op. 8 <1974>
2 Bedehus-sanger <1979>
Blåsekvintett <1980>
Jule-motett
Smeden : Sang og orkester, op. 41 nr. 1
Som blomsten <1986>
Bagatell for alt-fløyte og piano <1970>
LANGE FLATE BALLÆR
Bagatell for alt-fløyte, strykere og klaver <1970>
Bobinette : Lett-musikk for strykekvartett <1977>
ELIAS OG KONGESKIPET
Cantilene for obo og piano <1973>
Concertino for trompet og orkester <1979>
Elegi for trombone med orkester <1979>
Elegi for trombone og klaver
Amen
To godnatt-stubber : For trette barn og nesten trette barn <1970>
To klaverstykker
Requies (S2) <2006>
3 Folketoner
Klaverkonsert No 1 i 3 satser <1982/85>
Lusingando for fiolin og piano <1972>
Norsk Stemning <1970>
Rondo Assoluto <1972>
Seiling for symfoniorkester <1974>
Sintoley <1977>
Skogsmorgen : Fra scenemusikken til Mysterier <1976>
Herre Gud
Symfoni nr. 1 : Elementum i 4 satser <1980>
Tranquillo Dolce for obo og piano <1973>
Venus og Adonis : Balettmusikk i syv bilder over et dikt av Shakespeare <1987>
Intermezzo for Bb-clarinet, Violoncello, 5 Chinese Templeblocks, Guitar and Piano <1979>
Kammermusikk for fløyte, gitar og tenor : Til et dikt av Jan Erik Vold <1980>
Solostykke for bassklarinett : En reise til Berlin <1981>
Allegro Festivo e Solenne Norvegese
En spillemannstubb for fiolin og bratsj
Variazioni su tema e ritmo <1966>
Strykekvartett nr. 3 <1961/67>
Trio, op. 5
Impromptu for piano
Sanger : Minneutgave
Dialogue for Altosax, Guitar, Bass, Drums and Strings <1983>
Tre stykker for obo og strykekvartett <1980-81>
Dobbeltspill for to fløyter, to klarinetter i Bb og to klaverer <1985/2005>
Et stykke orkester <1980>
Herre Gud, ditt dyre navn og ære : Folketone fra Lofoten, arr. for blandet kor og orgel
65 Koralforspill i samsvar med Norsk Koralbok
Tre planeter for seksten blåsere og slagverk <1978>
Preludium and Fugue for Bb Clarinet and Piano <1976>
Koralpreludium over "In dulci jubilo" : For orgel eller piano
To folketoner fra Nordmøre <1987>
Når strie stormar mot deg jagar : For mannskor
Enstrøken D <1972>
Invocaton of Pristine Light : Four Invocations for solo piano, Op. 52. No. 1 <2014>
Signs of Sleep : for Bass Clarinet in Bb <2014>
4 Bibel-viser for 1.stemmig barnekor og flere instrumenter
Brudgommen, op. 16 <1933>
Concerto for Trombone and Orchestra, op. 76 <1972>
Circus Terra, op. 60 <1987-89/2000>
Variasjoner for fiolin, klarinett i A, cello og piano <1979>
Dagen viker og går bort : Folketoner fra Lofoten arr. for blandet kor og orgel
Det er aften
Arabesk for orkester <1975>
Aria Appassionata <1962>
Den fyrste song
Ave Cæcilia : Studie over Preludium i d moll av J.S.Bach
Cavatina cambiata <1967>
Constellation : Intermezzo for orkester <1948>
Conversation : Konsertintermezzo for klaver og orkester <1950>
6 Sanger
Enstrøken D <1972>
Garniture : De pièces musicales pour accordéon <1974>
Hymne fra Köln 1632
INRI : Symfonisk mysteriespill <1964>
Klaverstykke
Concerto : Violin - Orkester <1962>
Konsert for piano og orkester <1976>
Strykekvartett <1947>
Kvintett for fløite og strykere <1962>
Meditation : Intermezzo for orkester <1952>
Motto : Sommer og regn
7 Studier for fløyte, bratsj og gitar <1982>
Mouvement Concertant : Konsertsats for contrabass og orkester <1978>
Musikk for treblåsere : Trippeltema, original & variation av Tema <1971>
Ouverture <1970>
Sekstett <1959>
(...kammerkommentar II...) : For kammerorkester <2011>
Nova
Smeden og Bageren <1966>
Sonate for violin solo <1980>
Interludium <1977>
Sonate for contrabass solo <1980>
Sonate : Trombone - Piano <1971/76>
Faux pas for 10 cellos <1979>
Suite i gamle danserytmer <1966>
Svarterabben
Tango : Trestemmig kanon ; Væsletjennet <1938>
Toccata <1972>
Væsletjennet <1970>
Genesis <1982>
Symphony No 3 : Is-slottet, op. 78 <1986>
Sinfonia facile, op. 68 <1984>
Sinfonia Piccola for Small Orchestra, Op. 69 <1984>
Sinfonia I, op. 3 <1935>
Sinfonia II per orchestra, op. 21 <1961>
Sinfonia IV : Ættarland, op. 26 <1977>
Symfoni nr. 2 : Kommunikasjon, op. 60 <1980>
Symfoni nr. 1, op. 57 <1976>
Symphony nr. I, op. 54 <1986>
Symphony No 2, op. 22 <1981>
Symfoni nr. 2, op. 34
Symfoni nr. 1, op. 6 <1973>
Symfoni nr. 2, op. 11 <1978>
Symfoni nr. 3, op. 21 <1981>
Symfoni nr. 4, op. 35 <1985-86>
Symfoni nr. 1 <1951>
IV. Symfoni, op. 11 <1937>
Sinfonia I per orchestra grande con soprano solo, op. 23 <1975/79>
3me Symphonie : Les illuminations symphonique, op. 40 <1984>
Missa brevis <1951>
Ensemblemusikk for 5 <1977>
Et torgslag <1986>
My Lord Fallaan's Cod-piece
Gud miskunn : En gudstjeneste <1981>
In between for obo solo og digital delay <1985>
An extract from a Noctuary <1976>
Kantate for Mikkel Rev <1982>
Klaverstykke <1975>
Klaversuite <1977>
Koralfantasi over "Christ lag in Todesbanden" <1983>
My Lady C's Cantabile <1981>
Midt iblant oss ... : En komposisjon for bilder og musikk <1978>
Mikkel Rev : Suite i 5 variasjoner over en kjent melodi <1977>
Pano-Piano : 25 Små klaverstykker
Ved Mjøsa : For strykekvartett <2010>
Two songs <1980>
Ola Glomstulen : En swingende folketonebearbeidelse for blandet kor <1979>
Orgeleik : En orgelfantasi <1979>
Opening : En ouverture <1983>
Salme 90 <1983>
Varp (1978>
Tetraeder : 4 Sider av samme sak <1979>
Vannspeil <1985>
Symfoni nr. 11 : "Sinfonia Norvegica" , op. 157 b
Norske eventyr <2016>
Peace : Tre like stemmer med harpe-akkompagnement <2015>
Som ringer i vann <1984>
Konsert for klaver og orkester, op. 33 <1969/89>
Capriccio Giovanile for orkester, op. 57 <1948/88>
Songs of the Sea : A Symphony for Brass Band <1988>
Meditation for Horn & Organ <1986>
"Songe" : For mezzo-sopran og klaver <1989>
Rock Bottom : Fra Suite "De Profundis" <1988>
Årets tider : For sang og piano <1988/2003>
Mjølk og Honning : For kor, skodespelarar og tape <1989>
Notes for nature : A Jazz Suite in 4 Parts <1989>
Dances pour Marimba <1988>
Fantasi nr. 1, op. 9 <1974>
Sonatine nr. 1 : Klaver, op. 4 <1972>
Partita over koralen: Med sorgen og klagen hold måte, op. 7 <1974>
Salme 40 for sopran og orgel, op. 6 <1973>
Variasjoner og fuge over folketonen: Gå varsomt O sjel, og gi akt på din gang, op. 5 <1973>
Suite over folketone frå Setesdal : Kven kan seie ut din gleda, op. 3 <1972>
Tre Klaverstykker, op. 2 <1971/72>
Utsyn for fiolin og klaver (orgel), op. 1 <1970>
Accompanied Crowd <1981>
Kvelding : For kor (SAB) <1989/2001>
Freunde - Paregumner - Venner : Für Violoncello und Schlagzeug <1989>
Fire fuglefolkeviser for tre blokkfløyter med eller uten elevgrupper <1988/2009>
Fire fuglefolkeviser for tre fløytister med eller uten sanggrupper <1988>
The Love That Is Hereafter : For blandet kor(SATB) og strykeorkester, op. 37 <1989/2010>
Introduksjon, passacaglia med fuga for orgel, op. 71 <1988>
Med samse tak <1988>
Vårglad <1988>
Salme CXXI : Jeg løfter mine øyne til fjellene
VEGAS
Hymner til kyrkja for kammerkor, harpe, felleskor, messingblåsere, slagverk og orgel, op. 92 <1989>
Sanger til dikt av Liv Holtskog <1987>
In memoriam : Solo Piece <1984/1997>
Festduett for to piccolofløyter <1984>
2 Bagateller for klaver, op. 11
Når våre namn blir ordlause : For solo fløyte <1987>
Melankoli <1989>
Smil Thailand : For solo fløyte <1987>
Draum : For baryton og cembalo (piano) <1988>
Syng : For treble voices and Piano <1987>
Stilt som ein skjelv : For sopran og kor <1986>
Tre folkeviser fra Nordland : Arrangert for 3 damestemmer <1989>
Johannesgangaren for hardingfele, kor av sopraner og alter, slagverk, emulator, tre trompeter og klokkespillet i Oslo Rådhus <1989>
Brevet til kjærleiken : For ungdomskor(SSA) og piano, op. 84 nr. 2 <1989>
Desiderata Secunda für Violine solo <1989>
Instructive Studies for the Modern Flute
Clavinata No. 7 : for piano solo
Dei gamle fjell : For orkester <1989>
Titt-Titt : tv-etyde-leg <1988-89>
Assembling : Sonate for vln og pno <1989>
Mellom vann og ild : Stykke for trp. solo <1989>
Quartetto Concertante : "The Clock"
Music for two Pianos, op. 17 <1982-89>
TOMMYS INFERNO
Draum over fjell og hav : Syngespill i tre akter <1989>
Praesens Subitus : For String Quartet <1988-89>
Kleio - muse for historie : For strykeorkester <1983/89>
Petter Dass-serenade for kammerkor og kammerensemble, op. 93 <1989>
3 Motetter for mannskor <1988>
Anne Turtoms salmetone : Ak, hernede er saa ofte tungt og trangt, op 35 nr. 1 <1970>
Fjellet mitt
Sulle rulle, gulldokka mi : Bånsull fra Saltdal
JERNANGER
Toccata og fuge med koralen "Du vere lova Jesus Krist" <1983>
3 Prøysen-vers for 2-3 st. barnekor, op. 42, nr. 4
Katatibusantrakus : Heskeregle
Så har Gud elsket verden : Motett for 4-stemmig blandet kor a cappella, op. 130 nr. 5 <1984>
To folkevisebearbeidelser for blandet kor, op. 9 nr. 9 og 10 <1969>
Mikrodråper for piano solo, op. 75 <1983/85>
Sonate for tuba og piano, op. 74 <1985>
Missa orbis factor : Version för församling, kör och orkester <1984>
Og det er dommens dag : Salme for blandet kor og orgel <1979-83>
Tre dikt av Jan Erik Vold for blandet kor a cappella <1982>
To dikt av Rolf Jacobsen for blandet kor a cappella <1980-81>
Per Spelmann : For Brass and Percussion <1984>
SWITCH
Serenade for Violin, Viola and Violoncello, op. 52 <1985>
Ingoma for Percussion Quintet : Variations on a Drum Solo from Burundi, Africa <1985>
Sverre-luren <1941>
Jeg minnes <1940>
Six Easy Pieces for Piano
Festmusikk for to : Fire episoder for 4-hendig klaver, op. 21 <1981>
Chitarra solo <1983>
Ave Maria, op. 84 nr. 1 <1953>
The Sound of Dreams, op. 104 <2013>
Variations for Chamber Orchestra <1976>
Salme 67 : For 4-stemmig damekor
Stuten er i åkeren : For mannskor
Elementer : For like stemmer <1984>
Klokkespillmenuett for piano
JERNANGER
Sonata for Solo Guitar, op. 65 <1984>
Norske utsyn : Orkesterfantasi, op. 67 <1985>
Designs : Variations for Tuba and Piano, op. 92 <1987>
Now is Christ Risen : For Mixed Choir, Trumpet or Flute & Bells or Chimes <1965>
Mot en lengsel : Piano Concerto, op. 50 <1976-77>
Suite for Chamber Orchestra, op. 7b <1958/73/88>
Gud Søn har gjort mig fri : Religøis folketone arr. for 3 like stemmer
Den sanne glede <1984>
Søsken av håpet : For blandet kor m/besifring <1982>
Tre sånger för lika röster
Lær meg, Herre, din vei, op. 56, nr. 4 <1986> : 5 Motetter til gudstjenesten for kor (SAB/delvis unisont), instrumenter og orgel
Spela och sjung till Guds ära, <1984>
Halleluja - For Herren er blitt Konge : Motett for 2 like stemmer - eller 2 stemmig barnekor og orgel <1975>
Stemning : Fra en gammel kladdebok for piano <1952/87>
Det store gjestebudet for evangelist - kor og tamburin <1977>
Immortal Bach : Arrangert for blandet kor
Gudbrandsdalen : For blandet kor
Herre, jeg hjertelig ønsker å fremme din ære : Norsk folketone, arr. for blandet kor
Forspill til inngangssalmen, op. 39 : For orgel til Norsk Koralbok <1976-86>
Dominus Pascit Me : For Mixed Choir and Organ, op. 41, 4b <1988>
KALDE FØTTER
Ni pianostykker for Maria og andre barn
Fire korte stykker for akkordeon solo <1980>
FRITT VILT
Kristusbarnet kom till dig : Julsång för blandat kör och orgel (piano) <1985>
Missa Brevis for like stemmer og orgel
Sennepskornet : Motett for blandet kor og orgel <1987>
Salige er de som bor i ditt hus : Introitus for blandet kor, orgel, 6 messingblåsere og menighet <1987>
Folketone fra Østerdalen (fra Sandviks samlinger) for orgel
Her er det Ny', som paa Jorderig skedte : Prosesjonssang for juledag for kor (like stemmer/blandet), menighet og orgel <1979>
Jeg tar min tilflukt til deg : Motett
Din herlegdom, Frelsar, me undrande ser : Koralmotett for blandet kor og orgel
O Herre Jesu Kriste : Koralmotett for blandet kor og orgel
Herren er din vokter : Motett for blandet kor <1986>
ELIAS OG KONGESKIPET
Who, being in very nature God : For Mixed Choir and Organ <1985>
Å, dyp av rikdom : Motett til Treenighetssøndag <1988>
9 Norske folkeviser arrangert for blandet kor
Han som oppreiste Herren Jesus : Motett for tostemmig barnekor og orgel <1986>
Nunc dimittis : Simeons bønn
Vil du have ro min sjel : Folketone fra Sørlandet arrangert for blandet kor og orgel
Bæ, bæ lille lam : Fuge i Bach's ånd for 3-stemmig dame- eller mannskor <1976>
Flashing <1986>
10 Bagatelles for Piano, op. 89 <1971>
To bibelske sanger for sopran, obo og orgel, op. 104 <1974-75>
Bonden og heimen, op. 31 nr. 5 <1943>
Bryllupsintrada for orgel, op. 81 nr. 2 <1969>
Deilig er jorden : Orgelkoral, op. 53 nr. 2 <1959>
Bryllupssalme, op. 10 nr. 2 <1940>
Buskerud-ungdom, op. 31 nr. 4 <1942>
SWITCH
Concertino for klarinett og strykere, op. 37 <1954>
Den lyse dag forgangen er : Partita over folketonen for 6 messingblåsere, op. 107 <1975>
Dialoger for to klarinetter, op. 137 <1984>
Divertimento for orkester, op. 30 <1951>
Dropen, op. 31 nr. 7 <1943>
Eg veit i himmerik ei borg, op. 106 nr. 1 <1958>
YATZY
Elegie for violin og orgel, op. 51 <1960>
Et nytt bud, op. 130 nr. 3 <1983>
Suite boreale, op. 110 <1976>
Eventyr-suite for orkester, op. 49 <1960>
Fantasi og fuge over sekvensen Ljoset yver landet dagna for orgel, op. 8 <1939>
Fantasia Boreale for Violoncello og Klaver, op. 102 <1974>
Fantasia breve per orchestra, op. 65 <1965>
Fedrelandssalme, op. 31 nr. 2 <1940>
To Fröding-sanger for baryton og klaver, op. 96 <1972>
Terskelsanger <2012>
Hommage a Parmerud
Først nå har vi lært deg å kjenne, op. 31 nr. 9 <1945>
Gloria, op. 47 nr. 9 <1959>
Kjente marsjer No 1 & 2
Hos Gud er idel glede, op. 106 nr. 2 <1958>
Hymnus per alto, flauto, oboe e viola, op. 73 <1966>
LANGE FLATE BALLÆR
LANGE FLATE BALLÆR
Høyr, kor kyrkjeklokka lokkar, op. 106 nr. 3 <1958>
Høyr kor kyrkjeklokka lokkar : Koralkantate for bl. kor og orgel, op. 57 <1962>
I fred, op. 130 nr. 4 <1982>
Intrada sinfonica, op. 78 <1969>
Prelude : SSAA choir
The Marvel of Turin <2012>
Dead Pope on Trial! : For vocal ensemble or choir <2015>
Two Pianos <2013>
Ja det er en fart, op. 145 nr. 8 <1979>
Jeg løfter op til Gud min sang : Folketone fra Bergen, op. 106 nr. 4 <1974>
Jeg løfter opp til Gud min sang : Koralpartita nr. 6, op. 113 <1976>
Jeg vil meg Herren love : Melodi fra middelalderen, op. 76 nr. 2 <1968>
Kantate ved Drøbak Kirkes 200 års jubileum, op. 101 <1974>
Tre klaverstykker, op. 62 <1964>
Concerto per viola et orchestra, op. 99 <1973>
Konsert for violoncello og orkester, op. 142 <1985-86>
Konsert for fagott og strykere, op. 126 <1980>
Concerto per orchestra, op. 77 <1968>
Konsert for klaver og orkester, op. 118 <1979>
Koralpartita nr. 2 over "Gjør døren høy, gjør porten vid" : For orgel, op. 52 <1960>
Strykekvartett nr. 3, op. 55 <1961>
Kvintett for fløyte, obo, klarinett, fagott og horn, op. 59 <1963>
Kvintett for blåsere nr. 2, op. 129 <1982>
Klarinettkvintett, op. 90 <1971>
Lilja : For damekor, op. 145 nr. 5 <1977>
...oer the world... : eight text pieces for 3 or more instruments <2011>
...a thing glimpsed... : on a theme by Ludvig van Beethoven <2013>
Replicas with Gilded Frames <2006/07>
forspilt : 13. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Liten julekantate : Et barn er født i Betlehem, op. 69 <1965>
Liten suite for klaver, op. 24 <1947>
Mini-trio for fløyte, klarinett og fagott, op. 114 <1977>
Mitt fedreland : For blandet kor, sopransolo og klaver, op. 17 A <1943>
Morgensang for barnekor, op. 40 nr. 1 <1957>
Motett for 8-stemmig bl. kor a cappella : Salmenes bok 104, op. 4 nr. 1 <1935>
To motetter : Blandet kor a cappella, op. 80, nr.1 og 2 <1961>
To Motetter, op. 80 nr. 3 og 4 <1964>
NORD
Pezzo sentimento per violoncello, op. 136 <1984>
No vil eg kneppe hender, op. 31 nr. 12 <1945>
Monolog, op. 80, No. 3
Scenes from Volven
Norsk dans <2001/2009>
Nordlendingen, op. 31 nr. 6 <1943>
Noregs dag : For mannskor, barytonsolo og orkester, op. 70 <1966>
12 Orgelkoraler over norske folketoner, op. 54 <1958-61>
50 Orgelkoraler til bruk ved gudstjenesten, fra op. 53 og op. 105 : 50 Organ Chorales for the Service, from op. 53 and 105
To orgelverker for advent, op. 58 <1959-63>
Overtura Gioia, op. 32 <1951>
Pange Lingua, op. 88 nr. 1 <1958>
Partita over folketonen "Jeg ser deg o Guds lam, å stå", op. 95 <1972>
Pasjonskantate for kor, sopransolo og orgel, op. 63 <1964>
Pastorale e Fuga for kammerorkester, op. 46 <1958>
Pastorale for kammerorkester, op. 133 <1983>
Pezzi concertante : Suite for Organ, op. 72 <1966>
På Vålåsjøen, op. 14 nr. 1 B <1942-43>
Åtte sanger til tekst av Trygve Bjerkrheim, op. 127 <1981-82>
150. Salme for blandet kor og orgel, op. 83 nr. 1 <1968>
Salme 31, op. 84 nr. 3 <1970>
The Thousand and Second Tale for Saxophone Quartet <1992>
Sort sang for bratsj og klavér <1992>
Munnharpevals
Salme til Mikkelsmess, op. 31 nr. 1 <1940>
Tretten salmer til tekst av Svein Ellingsen, op. 138 <1983-88>
Sanctus, op. 84 nr. 2 <1954>
Tre sanger, op. 14 nr. 1, 2, 3 <1942-43>
TOMMYS INFERNO
Ni sanger, op. 82 <1953-69>
Fire bibelske sanger, op. 50 <1945-60>
Se, Gud er min frelse, op. 83 nr. 2 <1970>
Fire Skjæraasen-sanger, op. 98 <1971-72>
10 Små pianostykker for barn, op. 61 <1963>
3 Solomotetter for dyp stemme og orgel, op. 123 <1979>
Fire solomotetter fra Johannesevangeliet for sang og orgel, op. 111 <1966-76>
Sommerfuglen for barnekor, op. 40 nr. 2 <1957>
Sonata al Festo per organo, op. 134 <1984>
Sonata Rigorosa pro organo, op. 117 <1978>
ELSK MEG I MORGEN
Sonate for bassklarinett og klaver, op. 116 <1978>
Sonata per flauto solo , op. 45 <1957>
Sonate for fløyte og klaver, op. 135 <1984>
Sonate for obo og orgel, op 115 <1978>
Sonate nr. 2 for obo og orgel/klaver, op. 139 <1985>
Sonata sacra pro organo, op. 100 <1974>
To stev for sang og klaver, op. 13 <1942>
Koralfantasi over "Store Gud vi lover deg" : For orgel, op. 125 <1980>
Suite for klaver, op. 112 <1976>
Sinfonia piccola : Symfoni nr. 3, op. 48 <1959>
Søk Herren mens han finnes, op. 130 nr. 2 <1983>
Talsmannen : Motett for 4-stemmig blandet kor a cappella, op. 80 nr. 7 <1969>
Audiens : "Det er ikke alltid lett å være pave"
Fire norske stykker
IZZAT
Toccata, koral og fuge over folketonen "Korset vil jeg aldri svike", op. 41 <1957>
Tonen, op 79 nr. 1 <1959>
Ø <1988>
Trio, op. 44 <1957>
Divertimento for fløyte, obo og klarinett : Trio nr. 2, op. 64 <1964>
Trøst mitt folk : Motett for blandet kor, op. 88 nr. 2 <1970>
Variationi libere, op. 120 <1979>
LIME
Variazioni per orchestra, op. 60 <1963>
Vuggevise, op. 40 nr. 4 <1957>
SINUS
Sinfonietta <1989>
Tre Obstfeldersanger, op. 4 <1963-68>
Rosernes by
Plan 1 <1989>
Ricordi : per coro virile a 4 voci <1989>
Marsj
Korder for solo harpe <1988/1992>
Angelus for 3 tromboner og strykekvartett <1988>
SØNNER
Concerto per violino ed orchestra <1988-89>
String Quartet : Quattro Stazioni, op. 21 <1989>
Fem sanger for blandet kor a cappella <1981-83>
Mennesket : Kantate for bl. kor og orkester, op. 93 <1971>
Kantate ved Drammen By's 175-årsjubileum, op. 140 <1985>
Messe, op. 28 <1949>
Kantate tilegnet Den Gyldne Murerskje, op. 128 <1981>
Kantate ved Strømsø Kirkes 300 års jubileum, op. 71 <1966>
Introitus ved Kristi Åpenbaring : Stå opp, bli lys, op. 87 nr. 2 <1966>
Lyra : For strykekvartett <1989>
Noe der <1987>
Brev <1989>
MARIAS MENN
Marcia decima, op. 60 nr. 10 <1989>
Metamorphoses for 2 Accordions <1989/2001>
Jubileums marsj
Movements II-version <1981/2001>
Julepartita for lite orkester, op. 64 <1983>
Exit for orkester <1978>
Toccata for 4 musikere, op. 188 B <1989>
Symphony # 3 <1989>
Utposter <1984>
VEGAS
Suoni Nostalgici <1989>
Stilla <1985-86>
Stevne-marsj
Leketøy <1961>
Min sang
Du skal få en dag i mårå
Over det store hav <1989>
Landskap i forvandling <1988-89>
Dette er dagen <1983>
A Vision Blurred : A Composition for Baritone & Cello <1986>
an expected end? <1985>
Bruddet : En lysbildeserie komponert for stort orgel <1982>
Bønn <1977>
Brumlebuff II <1986>
Capricho nocturno : Recuerdos de Los Almendros <1975>
Chromocumuli : Composition for Orchestra <1972>
Toccata on "Duke Street" <1985>
Danse Psychotique : En dødsdans <1983>
Des Kaisers neue Kleider <1978>
Duetto : Violin & cello <1968>
Enter no silence <1969>
(fragments d')un homme moderne : for baryton voice, percussion, 2 synthesizers(1 player) & tape <1985>
Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne <1983>
Hør, alle som tørster : Solomotett
In memoriam (Alta) <1980>
Into the Light : Meditation for Violin & Organ <1982>
Killingdans <1968>
Toccata on "Praise, my Soul, the King of Heaven" <1983>
Kim, alle klokker <1985>
Lovsyng Herren! Han er nær : Orgelpreludium <1981>
Motett <1978>
Mysterious mountains for piano <1986>
Passacaglia on "Draumkvedet" : An Old Norwegian folk tune <1969>
Why <1969>
Piken i alvedansen : Musikk til moderne dans/ballett <1975>
Tre religiøse folketoner <1983-84>
Rumus : Sketch for Chamber Ensemble <1977>
Salme 100 <1977>
ALT FOR EGIL
Sonata for orgel <1970>
Troll suite for kvintett : Fløyte, violin, viola, 'cello og piano <1986>
Dansar frå Gudbrandsdal, op. 24
Troll-suite for strykekvartett <1981>
Utvikling? : For Kvinnekor (SSAA) à cappella <1982/94>
Bøn
Eg veit i himmerik ei borg : Liten koralkantate for kor, menighet, baryton, orgel, instrumenter ad lib.
Barnlige sanger til Julens pris
Danse mi vise, gråte min sang : Viser og sanger til tekster av Einar Skjæraasen <1951-56>
Det store gloria, op. 9
Hyrdespillet fra Oberufer <1961>
Hyrdene på marken : En julekantate for soli, blandet kor og orgel (klaver) <1958>
Høyfjell : Kantate for 2 soli, blandet kor og orkester, op. 25 <1946>
Ild prøver Guld <1942>
Impromptu <1922>
Julepastorale <1955>
Liten partita for orgel over L.M.Lindmans koral Kirken den er et gammelt hus <1957>
Miniatyrer, op. 23 <1962>
Noregs vakt <1958>
Norsk hymne : Fragment av kantaten "Heilag framtid" <1958>
Nå kommer Sanktehans : Et barne-sangspill på Wergelands-dagen til barnesanger av Henrik Wergeland
Tri Sivlesongar, op. 16
Under himmelteiknet : Alvorstoner til alvorstekster ... <1959>
Wergelands barnesanger <1944/51>
Blowing for Military Band <1980>
Cantus per organo <1984>
Norske folketoner
Concertino for gitar og 5 instrumenter <1979>
Concertino for trompet og orkester <1980>
Concertino for Trumpet and String Orchestra <1984>
Etyde for orkester <1987>
Fantasia breve <1983>
Fragmenter <1977>
Moments for Solo Flute <1984>
Historien für gemischten Chor(SATB) und Kammerorchester <1981>
5 Invensjoner <1979>
Rain-dance <1985>
Concerto for Clarinet and Orchestra <1986>
Strykekvartett <1975>
Tre mellomspill for fløyte og gitar <1982>
Mot en fanfare <1986>
Nocturne <1982>
Pezzo per orchestra <1974>
Alle mann hadde fota : Arrangert for damekor
3 Portretter for solo obo : Etter bilder av Henri Matisse <1981>
Poseidon <1982>
ENGELEN
Proforma : for solo accordion <1989>
Suite for blåsekvintett <1970>
ENGELEN
Coriolan : Concert for Trumpet and Symphonic Band <1981>
Kitairon <1985>
Obo solo <1966>
Landskap. Åpent. Stille. <1982>
Movement from eclipse : Ballett <1984>
Alpehornlåt <1973>
Primitiv/Kjærlighet <1983>
3 Satser for strykekvartett : Fra scenemusikken til Peer Gynt <1978>
Suite for messingkvintett <1978>
Tegn for kammerorkester og magnetic tape <1986>
Tegn II for 14 messinginstrumenter & slagverk <1986>
Tiden av et år <1983>
Bjølsengutten : Marsj
Vinduer for kor og magnetic tape <1986>
Wave : Trio for Oboe, Cello & Harpsichord <1983>
Sara : For resitasjon og kammerensemble <2010>
EN GANSKE SNILL MANN
A for orkester <1964-65>
B for orkester <1965-66>
Fanfare
Ballett for to dansere og slagverk <1967-68>
Chorale og Springar <1975>
Fem Sanger til tekster av Rolf Jacobsen <1994-2011>
Jedermann : Opera in two parts based on the play Jedermann (Everyone) by Hugo von Hofmannsthal <2008/2013>
Quintet for flutes <2015>
Dråpen
Chroma for orkester <1963>
Den innbilt syke <1967>
står og plystrar : 14. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Episode for fiolin og piano <1959>
Episode for piano <1958>
Fløyte solo <1966>
Epsilon for orkester <1970>
Fotballmarsj for orkester <1959>
Hornlokk <1972>
Gamma <1969/70>
Ho sankar myrull <1987>
Bruradag
Illuxit for barnekor <1974>
Juvenes for strykeorkester <1976-77>
Scandinavian Aspect
Blåsekvintett for de unge <1968>
Mellom speil for kammerorkester og fiolin solo <1977>
Musikk for orkester <1978-80>
Musikken til Gudbrandsdalsspelet <1980>
Pezzo Orchestrale <1958>
Raga for obo og orkester <1959/76>
Sinus for strykeorkester og slagverk <1961>
Suite for akkordeon, klarinett og gitar (eller cello) <1979>
Ta den SPringAR <1969>
Askepott : Operaparodi i I akt <1949>
Tamburo piccolo for strykere og slagverk <1961>
Horntrio <1987>
C15H31COONa <1978>
Yang-Guan for blåsekvintett <1967>
Fire folketoner for blåsekvintett <1972>
Anne Knutsdotter
Sullam lull
Mennesket bak musikken
Alice i underverdenen : Musical <1969>
And death shall have no dominion <1974>
An-Magritt : Scenemusikk
Andrine og Kjell : Filmmusikk <1952>
Bauta : Mannskor <1949/69>
Arie fra 8. October 1765 : Reconstrueret Marts 1965 til Brug og Forsøgsvis Afsyngelse ...
Auksjonsvise
Bergensiana
Concertino for Clarinet and Strings <1963>
De tre bukkene Bruse : For resitasjon og orkester <1951>
Dronning og kammerpiker
Duett for to fioliner <1959>
Døde blomar <1951>
Eg høyrer klang av klokkekor for sang og klaver
En ouverture <1976>
Eg vil leva
Epigrammer etter et motiv av Nordraak <1973>
Eva før syndefallet : Forspill
Fantasi over Richard Nordraaks melodier : Salongorkester
Fanitullen <1967>
Tre gamle jomfruer : Duett og valsescene
Gubben Noa : Variasjoner for piano <1944>
Han Mass og han Lasse
To humoresker etter folkeviser
I natt kom våren : Musikk til hørespill av Kristoffer Haave <195?>
5 Improvisasjoner for stryketrio
Intrata for orkester
Intrata 21 - 11 for piano
Intrata - Interludium
Invocatio for Organ
Isflå : Scenemusikk <1951>
Kabalen : Hørespillmusikk <1950>
Kantate til Hamar's 100 års jubileum <1949>
Kierlighed uden Strømper : Opera Buffa for fem stemmer og tolv instrumenter
Kjenningsmelodi for kortbølgen
Kjerringvise mot vinter'n <1950>
Kong Oidipus : Scenemusikk <1955>
Kongsemnene : Scenemusikk <1962>
Kontrapunkt i Grukkedalen over et tema av Kr. Hauge <1942/55>
Suite fra musikken til "Kristin Lavransdatter" <1958>
Strykekvartett Nr. 1
Medeia : Scenemusikk
<1947>
Strykekvintett <1974>
Lyrikkens verkefinger : Opera <1972>
To norske danser
Oslo-filmen <1947>
Pan : Flute solo
Politisk spørretime : Suite for fløyte, obo, clarinett og fagott <1949>
Prinsessen på erten <1948>
Pål sine høner
Se på stjernene : Hørespillmusikk
Småbyskisser : Suite i 4 satser <1968>
Sonate for fiolin og klaver <1966>
Spillet om Bly-Petter : Scenemusikk <1974>
Suite for fire tromboner : Preludium <1970>
Synnes : Badeballett <1950>
5 Tekster om Bergen : Minikantate <1970>
The Man of Newington
Ja til kallet : Misjonssalme
Kulturkantaten <1989>
Fantasia Sinfonica für Orchester (revid. Ausg.)
Tre nordnorske impulser for altfløyte og gitar (klarinett: B), op. 15 <1985>
Rondo II <1989>

Gå derfor ut : Motett
Gud er lys : Motett <1975>
Sangerens knefall
Kom til meg : Motett <1981>
O du min Immanuel
Variasjoner for solofløyte
Ver stille
Der er jubel, der er takk <1972>
Salme 1 <1978>
Sarek for String Orchestra <1989>
Symfoni nr. 4 : Liturgisk symfoni, op. 87 B <1989>
Vals-Hoppern eller Hoppern-Valsen for 3 nybegynte slagverkere <1985>
Des grosses Rag des Hammerklaviers, op. 1 <1980>
Tornerose : Scenemusikk
Sonateen for piano og fløyte <1982>
På Akershus <1989>
Parfume XII : Invention for klaver <1949>
Tunnel : Hørekulisse <1951>
Ung frue forsvunnet : Filmmusikk <1953>
Veslefrikk : Ballett <1953>
Vise om å vera gla <1950>
Værvarslinga på Vestlandet <1975>
Aftenstemning ; Ingrids vise
Bergensiana
Bols vise
Bondens sang
Tema con variatione : Poeme
Fabrikkblues : Aarre Tiainen ; arr. av Sverre Bergh
Hei huskom i hei
Hjemad
Jo Gjende
La Victoire
Les Patineurs
Lied ohne Worte
Marsj
Preludium nr. 1 - nr. 2
Seterjentens søndag
Sonate, op. 7
Tre evangelie motetter
Motett for blandet kor a cappella
The Collected works of Johan Daniel Berlin
The collected works of Johan Henrich Berlin
Leeuwenmuziek for Organ, op. 2 <1980-81>
Unvollendetes Quartett <1891>
Scandinavian Aspect
Concerto per violino ed orchestra, op. 7 <1939-40>
For More Than One : For String Orchestra <1989>
XPO : Fanfares for Small Orchestra, op. 72 A <1989>
Destruktørmarsj for blandet ensemble, op. 88 B <1989>
Symfoniske fragmenter fra første akt av operaen, op. 185 A <1987>
Symfoniske fragmenter fra andre akt av operaen, op. 185 B <1989>
Tre neser : For en døv komponist, fritt for "gester" og "massekonfigurasjoner" (eller hva det nå heter), op. 190 <1988>
Rendez-vous II : Ouverture de Perceval, op. 189 <1989>
Til Elise Merete, op. 190 B <1988>
Herr Petters Lovsang : Eit kyrkjespel <1989>
After You've Gone : Finn Mortensen in memoriam <1989>
Liten suite for unge fagottister <1989>
Liten suite for piano-solo <1988>
Åpningsfanfare <1989>
Konsertstykke for blåsere og en trommeslager <1989>
Petite suite pour trombone-tenor seul <1988>
og let båten gli stille ut <1989>
reminisens for firstemmig ungdomskor (SSAA) og solist (A/S) <1989>
How to Make (un)reels : Analyse og Stykke i D <1989>
The Vanguardian for Jazzguitar & Orchestra, Op. 46 <1989>
Capriccio <1989>
A Litany for the 21st Century : Sonata for Horn and Piano, op. 39 <1989>
Fantasia con fuga, op. 72 <1989>
5 Dance Postludes, op. 42 <1989>
Triptychon II : Tre ikoner fra Draumkvedet
Missa "Ex ore infantium" : Ett mässordinarium för barn <1989>
Missa in sono tubæ : Mixed Choir and Brass Quintet <1989>
Nordnorsk fantasi : Fritt etter en springar fra Vefsn <1989>
Interactions : The Space-Time Dance <1989>
A Song You'll Never Sing <1984>
One for Tinka <1989>
Concertino for saxofonkvartett <1988>
Fuglan veit! : Konsertversjon <1988-89>
Kindesgebet, op. 69 II
Jutta kommer til Folkungarna, op. 18 III
Forspill til et lyrisk drama, op 75
Festspillåpning, op. 67
En gammel vise, op. 44 IV
TATT AV KVINNEN
Eftersommer, op. 73 IV
Der synger ingen fugle, op. 33 III
Concerto romantico per corno con orchestra, op. 63
Concerto piccolo per piano e orchestra, op. 77
Christus klagt, op. 70 I
Ved havet, op. 73, no.1
Tretton år, op. 54, no. 1
Tre nattlige scener, op. 66
Høst
Syng mine strengjer, op. 41, no. 3
Suite i gammel stil for lite orkester, op. 60
Serenade for strykeorkester (A-dur), op. 68
Norsk rapsodi, op. 54 : over temaer fra Arne Bjørndals samlinger
Landskab, op. 33, no. 1
Concerto per violino con orchestra (in g-minore), op. 82
5 små melodramatiske stemninger : for en talestemme og klaver, op. 80
4 småstykker for violoncello og klaver, op. 52
Forspill til Johan Falkbergets skuespill "An Magritt, op. 72 A
Konsert for violin og orkester, op. 51 <1967>
Tre sanger, op. 40 <1963>
Ouverture "Serioso", op. 54 <1971>
Melodie symfonique
Symfoni nr. 2 : Pastorale symfonietta, op. 22 <1954>
Ouverture festoso, op. 55 <1971>
Legenden om Svein og Maria : Opera i 3 akter, op. 56 <1971>
Jaba 768 <1968>
VARG VEUM - FALNE ENGLER
Einsam mann
Vildnejlikan
7 små barnesanger <1946-47>
Østerdalskontraster, op. 23 B : Suite over folkemelodier fra Østerdalen, for kammerorkester
Fem Johannes-sanger for alt og orgel eller klaver
Salme 90 : for dobbeltkor, sopran solo, fløyte, strykere, messingblåsere og orgel, op. 30 <1975/2014>
Konsert-marsj for janitsjarorkester, op. 42 A <1977>
Att döda ett barn, op. 44 <1977>
Epinikion, op. 30 <1975>
Konsert-ouverture, op. 17 <1969>
Klarinetten Klarina : Et musikalsk eventyr, op. 34 <1975/92>
Ostinato festoso, op. 37 <1976>
Prolog, op. 13 <1967>
Symfoni nr. 1 : Tre kontraster for orkester, op. 23 <1972>
Trillingene Mjau : Barneopera i 1 eller 2 akter, op. 26 <1974>
Legende for strykere, op. 31 A <1975>
Fra de unges verden : Suite for orkester, op. 46 <1978>
Air : for soloinstrument(B- eller C-stemme) og klaver, op 46, nr. 2
Fra St. Halvards tid : Suite for strykeorkester
Kollbotten : Symfonisk dikt
Aiga, op. 36 <1970>
TATT AV KVINNEN
Concertino (Revised version) for Flute, Solo Oboe, Solo Harpsichord and Strings, op. 21 <1971>
Two Contrasts for Winds and Percussion, op. 66 <1978>
Nordic Suite, op. 43 <1972>
Carnival March, op. 45 <1972>
Fagnadarsongar, op. 16 <1954-56>
Jubilemus cordis voce, op. 39 <1977>
Sang for orkester <1973>
Min fred gir jeg dere <1973/75>
Bånsull : for sopran, 2 slagverkere og piano/cembalo <1975>
Jo Gjende : Musikk til Tore Ørjasæters skuespill, op. 11 <1924>
Divertimento for strykere <1955>
Collocations, op. 53 <1963/66>
Stabsarabesk <1974>
Hallvard fra Huseby : En sangkrans
Kjærlighet fra Gud : Tre stykker for orgel, op. 86
Tre festpreludier : For trompet og orgel
Hear Here! : op. 33, nr. 1 <2001>
Symfoni nr.7 : Atlanterens klokker, op. 86 A <2002/2014>>
Pastorale i E : In the memory of Franz Liszt and Cesar Franck, Op. 105b bis <1989>
Dedica : For violin solo <2012>
Med krone og stjerne : Kammeropera i 3 deler, op. 66 <1971>
Festival Ouverture, op. 25 <1950>
Tango nostalgico : For 4 guitars <2012>
Pastorale for orkester
Fantfare for blåsere og slagverk <1977/78>
Symfoni nr. 2, op. 29
Symfoni nr. 1, op. 19 <1949>
Stabat mater, op. 27 <1953>
Allegretto scherzando, op. 10
Mai-fest <1937>
Et eventyr : Ouverture for strykeorkester, op. 21 <1952>
Fra strykekvartett nr 1, op. 5
Musikk for orkester, op. 38 <1947>
Långt oppi Hoinna, op. 28, nr. 5
Einsleg, op. 11, nr. 3
Kva var det?, op. 36, nr. 2
Stille å
Tru og sæledrust : For sang og strykere, op. 22 <1948>
Forvandling, op. 19 <1970>
ROTTENETTER
Hafrsfjord, op. 30 <1972>
Samisk Ouverture, op. 20 <1969>
Concertino for klaver og strykeorkester, op. 1 <1963>
Konsert for klaver og orkester, op. 12 <1966>
Barnemat : En symfoni for barn eller amatører <1977>
Maldoror : Kvadratspill 2 <1974>
Vårløsning <1969>
Vårnatt Variasjoner : Fem variasjoner over et originalt tema for kammerensemble <1975>
So rodde dei fjordan <1962>
2do Concerto per arpa e orchestra, op. 170
Armestice-Chimes, op. 52
Konsert for klaver med orkester, op. 45 <1944>
Grensefestning (Ufred) <1932>
Østlannskisse nr. 2 <1929>
Caprice norvegien no. 1 & 2 <1936/37>
Caprice norvegien nr. 3 <1935>
Tivoli : En TV-opera etter Dylan Thomas' novelle "After the Fair" <1974>
Tango
TRIGGER
Lengselsfuglen : Et fjernsynsprogram med dikt av Emil Boyson ved Erik Solbakken <1976>
Originalmusikk til dukketeaterstykket "Askepott og Lillemus-mei" <1975>
Rytmer og regler til dukketeaterstykket "Askepott og Lillemus-mei" <1975>
Halling-marsj, op. 6
Humoreske <1930>
Vuggevise <1933>
Preludium <1924>
Ciaconna
Feberdigte, op. 13
Pianokonsert G-dur
Obo-konsert, op. 12 <1938>
Rondo for fløyte og orkester : Solstemning <1948>
Konsert for obo og strykere
Air
Bøn : for sang og strykeorkester
Klarinett-konsert med kammerorkester <1976>
Elegi for engelsk horn, strykere og pauker, op. 8 <1959>
Elegi, op. 3 <1937>
Av "Tue Bentsøns viser" : En monolog for tenor og orkester, op. 44 <1943>
Neslandskyrkja, op. 11 <1929/42>
Moderens korstegn, op. 13, nr. 1 <1930/42>
Å så rødblond : Fra "Driftekaren", op. 9, nr. 1 <1926/36>
På hospitalet om natten, op. 13, nr. 2 <1930/46>
Høstsangen, op. 35 <1946>
Til min Gyldenlakk, op. 22 <1934/46>
Fjellvind, op. 10 <1929>
Fred <1944>
Alone in a Room <2009/2011>
Sinfonietta : For organ
Liten suite for saxofonkvartett <1978-2011>
Six rêves façonnés <1968/2014>
Ivar Aasen suite, op. 33 <1946>
Berceuse : for en sangstemme og orkester
3 dikt av Tagore <1923/24>
Ære det evige foraar i livet
Den fjerde nattevakt : Kammerversjon av operaen "Den fjerde nattevakt"
Hornkonsert, op. 120 <2014>
Concerto for Voice (Moods IIIc) <2004/2015>
Applaus
Skinnvengbrev, op. 6 <1939>
Norge : Strykekvartett nr. 4 med obligat sopran, op. 11 <1946>
Barn av sol og sommer
Dag er på himlen komin : av "Kong Olav"
Selfdependence
Jernbyrd : for damekor med alt-solo og obligat waldhorn, op. 17 <1948>
Melodia per strumenti a corda, op. 15, nr. 2 B <1946>
Hen over jord et pilgrimstog
Livet er hellig : Kantate for barytonsolo, guttekor og orgel
Morgon, op. 3, nr. 3 <1948>
4 sanger med orkester, op. 17
Ute fra verden den vide
Marsj : Maestoso marciale
Vuggesang for Laila
Lengsel : Tonedikt for strykere, op. 16 <1963>
Gunnerus-suite, op. 11 <1952>
Naturens tempel, op. 32 <1945>
Marche Tartare
Mjøsen : Pastoralestykke for blandet kor og orkester
Kantate : for soli, mannskor og orkester komponert til Drammens hundreårsjubileum 19. juni 1911
Solsangen : Aknaton <1978>
Norge - det tonar i namnet, op. 10 B <1944>
ROTTENETTER
Telemarkin : Kantata for mezzo, deklamation og symfoniorkester <1974>
Wergelandstoner : Symfonisk dikt for resitasjon, soli, kor og orkester
Heil deg, havsens stjerne
Pastorale
Merry Well <1989>
Festforspill, op. 46
Ho sankar myrull <1988>
SWITCH
Kor i kor <1988>
Du er <1988>
Til Lise : Musikk til balletten Faser <1989>
Tre deler for strykeorkester <1986>
OLSENBANDEN JR PÅ CIRKUS
Crux fidelis for blandet kor a cappella <1989>
Moreld <1989>
Ett fjelleventyr : Opera i 2 akter <1972>
Fabler og barnerim <1924>
Til Kongen
Sonate nr. 2 <1989>
Barnebilleder
Sonate nr. 1 <1989>
Klovnedans <1988>
Egypterne og andre folkeslag (utenfor Kardemommeby) for 4 alter og piccolofløyte, op. 191 <1989>
Altra risposta : For mezzo sopran og klaver <1989>
Lys <1989>
Sonata da chiesa per tromba et organo, op. 94 <1989>
Jiedna II for gitar solo <1988>
Introduction and Allegro : For two Guitars <1989>
Pastorale og Dans, op. 40 <1949>
Suite nr. 2
Suite nr. 1
Suite <1920>
Østenfor sol og vestenfor måne, op. 12
Rhapsodi for fiolin og orkester, op. 19 <1933>
Suite nr. 2 for orkester <1952>
Fana Suite <1944>
Suite for kammerorkester, op. 20 <1947>
Suite nr. 2 <1920>
Alexander : Opera <1965>
Fana Rapshodie : Hardingfelemotiv etter Lauritz Th. Hop fra Fana <1936>
Jølsterslått, op. 2 <1962/63>
Suite from "Pinnochio" <1993>
Cello Concerto
Jeg elsker ditt smil
Måneskinnsvalsen : Var det en drøm
Min verden : Ny vals
Exposures : Version for trombone solo <2011>
Lupus chorea : For orchestra <2013>
Ocean : for Symphony Orchestra <2014>
Vision : For Symphony Orchestra <2011>
Marmælen
Symfoni nr. 4 <1920/22>
Symphonia Veris, op. 20 <1952/53>
Symfoni <1944>
Symfoni for kammerorkester
GYMNASLÆRER PEDERSEN
Symphonie
Symfoni nr. 2, op. 5 <1938>
Hyrdespillet fra Oberufer
Suite av scenemusikken til "Julius Cæsar" på Nationaltheateret <1949>
Renæssanse, op. 24 A : Symfonisk epos <1935>
Historiske syner, op. 25 <1936>
Chaconne og fuga over et norsk folketonetema <1939>
Eventyrland : Suite for orkester, op. 16 <1920>
Eksotisk Suite, op. 9 <1915>
Ouverture til et romantisk lystspill av Shakespeare, op. 42
Olav Liljekrans : Fragment fra 3. akt av operaen
Villemann og Magnill : Folkevise for mannskor, sopran og baryton og orkester, op. 8 <1951>
Russicola : Skoleopera i en akt for 3 solister, 3 elevkor, piano eller orkester, op. 17 <1957>
Julemotet for 3-st. barnekor solo og orgel
Nocturne for Apollo : A Ballet of Requiem <1969>
Ouverture til "Tjener for to herrer" <1968>
Concerto per piano e orch. No 1 <1955>
Concerto No. 2 for piano and orchestra <1971>
Concerto Allegorico for Violin and Orchestra <1957>
Sæterjentens søndag
Divertimento pour piano, orchestre et percussions, op. 15 <1954>
Cassation pour orchestre de chambre, op. 22 <1959>
3 Morceaux Brefs pour Saxophone (en mi b mol) et Orchestre, op. 17 <1955>
Deuxième Concerto pour trompette et orchestre, op. 23 <1960>
Epilogue pour orchestre à cordes, op. 26 : Hommage à la mémoire d'un monde perdu
6 Epigrammes : Pour petite ensemble, op. 36 <1969>
Sinfonia di Teatro : Prélude symphonique, op. 10 <1950>
Skifærden av korverket "Arnljot Gjelline", op. 17 <1937>
Arnljot Gjelline : For blandet kor, soli og orkester, op. 17 <1937>
Olavsdråpa av "Arnljot Gjelline" : For soli, kor og orkester <1937>
Capriccio for klaver og orkester, op. 9 <1956-57>
Einsleg : For sang og orkester, op. 3
Serenade for orkester, op. 5 <1951-52>
Liten ouverture : Tordivelen og flua, op. 14
Vuggevise for strykeorkester
Serenade for bratsj og orkester
Suite for strykeorkester : Motiver fra Nordmøre
Violin Concerto No. 4 <1961>
Symfoni nr. 2 <1951>
Havljom : Konsertouverture, op. 20 <1973>
Symphony No 4 <1967>
Sinfonia - Notturna <1968>
Trois Mouvements Symphoniques : Symphonie No 1, op. 16 <1955>
Petite Suite Symphonique pour Orchestre, op. 12 <1951>
Escapades : Suite d'orchestre, op. 13 <1952>
Helligtre konger-spillet fra Oberufer
Spelet om dei heilage tre kongane frå Oberufer
Hvitt landskap <1984>
Autunnale : Suite de concert pour 4 instruments <1968>
Elegie einer Raum-zeit <1963>
Gespenster : Oper in 3 Akten nach Henrik Ibsen <1981>
2 Intermezzi : For baritone and flute <1984/85>
Concerto da camera II : Per clavicembalo, violino concertante e orchestra d'archi <1974>
String Quartet <1972>
Musica per oboe solista, archi, percussione ed arpa <1986>
Piano 'solo' in the Evening <1977>
Pitture astratte <1950/58>
Sonata : Quasi una fantasia <1977>
Sonata per violino solo <1978>
Two Nocturns for Accordions
Endless Longing : Notturno for baritone and piano <1966>
Tango da Concerto : For piano <2003>
Sonata for Piano <1974>
Sonatina 1a : Semplice <1971>
En elskovsdrøm : Norsk Folkevise, op. 18
Sonatina 2a : Astrale <1972>
Study in Blue : For guitar <1983>
3 Stücke für Orchester, op. 14
Symphony No. 2 <1978/79>
The Savage : 4 Impressions for 6 Players <1982/83>
The Smile at the Foot of the Ladder : Opera <1958/62>
Ære det evige Foraar : Salme av Bjørnstjerne Bjørnsson
Kong Inge og Gregorius Dagssøn
Elegisk melodi for strykeorkester <1943>
In memoriam, op. 14
Nordan under fjellom
Klaverkonsert f-moll <1930>
Hjalar-ljod : Ouverture, op. 38 <1950>
Mot ballade, op. 20 <1933/52>
Rhapsody 69 for Symphony Orchestra, op. 65 <1969>
Valdres-marsj <1904>
Rhapsodie norvégienne nr. 1 pour Grande Orchestre
Bojarenes Indtogsmarsch <1895>
Suite : Drei Stücke für Streichorchester, op. 17
Norsk Kjærlighetsvise for strykeorkester, op. 16
Det lysnet i skogen, op. 15
Fantasia : Klavertykke, op. 3 <1988>
Corresponde : En dialog i flygelet, op. 2 <1988>
Gemma for Violin and Marimba <1989>
Luftens händer, op. 4 <1988>
Lux aeterna : For Sinfonietta, op. 5 <1989>
Fantasi for fløyte solo
Natt-er-gal : For two Amplified Grand Pianos, op. 7 <1989>
ilLUXit : For baryton, trompet og orgel, op. 23 <1989>
3 Trekk for Accordion Solo <1987>
IS per orchestra, op. 6 <1989>
Kirchensonate für Horn und Orgel <1989>
Isslottet : Orkestersuite fra filmen <1987/89>
Adagio for strykeorkester <1989>
Ute fra verden den vide
Salme 103 for bl. kor og brass band
Runer <1989>
Completorium in noctibus : En fantasi over folketoner fra Ørsta
Gydas hemmelighet : For sopransaksofon (altsaxofon/ klarinett) og piano <1989>
Hvad ingen kan fatte, hvad ingen kan skatte
Sidste bud på Sinai / Kom regn fra det høie
Vägmärken, op. 117 <1989>
Sesam for Clarinet, Trombone, Grand Piano / Synthesizer, Op. 47 <1989>
3 Suite pour basson-seul <1988-89>
Le Tombeau de Dupré pour Orgue, op. 62 <1989>
AAP - Ufarlig? : Stykke for 4 Bb-trompeter <1988-89/93>
Belg-canto : Musikk for 2 akkordeon <1989>
Prolog <1986>
Preambulum for trompet og orgel <1981>
Gaps <1988>
Partita for Six Double Basses
Glimpses of a Daylight <1989/2015>
Vokalise for 2 sopran-stemmer og piano <1989>
Morgon : For blanda kor og janitsjarorkester <1989>
Aqua : En multimediaforestilling i dans, lyd og bilde <1986>
Dragning for klarinett og strykeorkester <1989>
Sonate nr. 1 for klaver <1969-70>
ein pust til elden i oss : for akkordeon solo <2016>
Snurr <2017>
Affinis for Percussion and Violoncello <1989>
Edvard Grieg, op. 237
Adagio Religioso for Horn Solo <1967>
I de tunge tider : Ouverture
Norges konge : Fest-kantate, op. 238 <1979>
ein pust til elden i oss : konsert for akkordeon og orkester <2016>
Romanze in E Major, Op. 12
Colorazione
Ein katedral for kjærleik i eit nøtteskal : For Baryton, aktør, klarinett, fiolin, akkordion, kontrabass <1989-90>
All my instincts : Exposition for Orchestra <1989>
Corona : For Six Voices, Percussion and Double Basses <1989>
Preludium for 3 Sopranos, Accordion & Piano <1989>
Landscapes <1987>
What Does the Lord Require of You? <1985>
My Soul, There Is a Country, op. 112 <1986>
The Lamentations of Jeremiah <1985>
Passacaglia <1928>
Partita Sinfonica : Symfonisk suite <1938>
Tema con variazioni <1925>
Pan : Symphonische Musik für Orchester, op. 22 <1939>
Sigvat Skald : For solo med orkester, op. 16 <1928>
Lamento for stryke orkester, op. 34 <1965>
Un cîine cu numele Rapide : Pentru solo pian, Op. 89 <2017>
Symfoniske variasjoner og fuge for orkester, op. 23 <1944-46/rev. 1960>
Symphonische Phantasie, op. 21 <1936>
Epigrammer over norske motiver for orkester, op. 31 <1960>
Trois Hommages à de Falla, Schoenberg and Bartok : For Piano <1957>
Variasjoner og fuge, op. 14 <1954>
Sinfonia concertante, op. 29 <1968>
Norsk Ouverture, op. 7 <1951>
Symfonisk Epos, op. 21 <1962>
Marcia Nostrale, op. 11 <1942>
Romanse for strykeorkester
Gammel menuett for strykeorkester
Concerto for Flute and Strings, op. 22 <1963>
Sang til Stella, op. 6 <1951>
Opening, op. 28 <1974>
Skinnvengbrev, op. 6
Tvo songar, op. 8
Zwei Sonette von Michelangelo, op. 9
Evolution, op. 23 <1961>
Per Orchestra, op. 30 <1967>
Konsert for orgel og strykeorkester : Variasjoner og fuge over Sankt Magnus-hymnen, Orknøyene 12 årh., op. 25 <1965>
Draumkvedet : Et liturgisk oratorium for 2 kor - baryton solo - 2 orgler - instrumenter, op. 21 <1962>
Symphony for Strings, op. 26 <1950>
Brennofferet : Bibelsk scene for resitasjon, kor og orkester, op. 36 <1954>
Eit norsk Te Deum for blandet kor og orkester, op. 78 <1977>
Norge mitt land : Tonedikt for baryton, blandet kor og orkester, op. 15 <1944>
Dies Irae : For 4 blandede kor, blåsere og slagverk, op. 77 <1976>
Høsttakkefest : Messe for barnekor, bl. kor, resitasjon, orgel og instrumenter, op. 67 <1972>
Draumar i stjernesnø, op. 18 <1944>
Symphony No. 3, op. 41 <1946>
Sserenades : 7 Movements for solo female voice and ensemble <2016>
Symphony No. 1, op. 30 <1939>
Symphony No. 2, op. 40 <1944>
Symphony No. 4, op. 43 <1949>
Kleine Ouverture für kleines Orchester, op. 7 <1932>
Mazurka i a-moll, op. 96 bis
Gammel nederlandsk folketone (fra det 12. århundre)
Over alle tindar
Em : For 8 trombones <2009>
Serenade for fløyte og strykeorkester, op. 45
To gamle salmetonar frå Gudbrandsdal
Tvo Edda-kvad : Song og klaver, op. 8 <1946>
Elsk din neste : For sang og orkester, op. 24 nr. 4 <1938/58>
Concertino for Horn and Strings, op. 63
Sju Krokann-songar, op. 28 <1940>
Sju Krokann-songar, op. 28 <1940>
Ver sanctum, op. 30 <1943>
Draumkvædet for sopran eller tenor-solo, blandet kor, resitasjon og orkester, op. 22 <1936>
Preludio e fughetta, op. 23 <1937>
Variasjoner over en norsk folketone for orkester, op. 5 <1932>
Anne på Torp : Suite for orkester, op. 12
Symfonisk fantasi nr. 2, op. 47
Misjonskantate for soli, kor, orgel og orkester <1942>
Liten ouverture for orkester, op. 11 <1960>
Divertimento Nr. 1 per archi e flauto, op. 13
Den siste bå'nlåt for strykere, op. 22A III <1943>
Romanza per Violino e Orchestra, op. 23 <1942>
Fanfare og Hymne, op. 48 <1970>
Småfugl-vals, op. 18 nr. 2
Syljetone, op. 14 A, nr. 2 <1939>
Kjempevise-slåtten, op. 22 A, nr. 5 <1943>
Entrata Regale, op. 41 <1960>
Sinfonia Dolorosa per orchestra, op. 19 <1942>
Salme : Symfoni i en sats med fem avdelinger, op. 27 <1945>
Canto Ostinato per orchestra, op. 9 <1934>
Gjætlevise-variasjoner, op. 15 <1941>
Siljuslåtten : Symfonisk dans, op. 17 <1942>
Siljuslåtten : Symfonisk dans, op. 17 <1942>
Galdreslåtten : Symfonisk dans med passacaglia, op. 20 <1942>
Rapsodie norvégienne Nr. 3, op. 21<1877>
Barbaresk, op. 15 B <1977>
Ave Maria, op. 4 <1921>
Cantico di ringraziamento : For Orchestra, op. 17 No 2 <1932>
Den stille Ø, op. 21 <1934>
Kirkegården ved havet, op. 20 <1934>
Pastorale, op. 11 <1930>
Nenia, op. 18 nr. 1 <1932-33>
Epithalamion, op. 19 <1933>
Ode til ensomheten, op. 35 <1939>
Bring Me That Horizon <2015>
Cardinem
Sinfonia "La Betulla", op. 12 <1974>
14 Sanger for sang og piano <1939-198?>
4 Arkader for solo fløyte <1985>
Herbarium : Suite i 5 satser <1982>
Fantasia Espressiva for Piano Solo <1986>
Kontraster for symfoniorkester og jazzgruppe <1979>
Moréne : For Orchestra <1983>
Orfeus-elegier for sopran, tenor og klaver <1987>
Preluminado : Sonata for Violin and Piano <1984>
Sonate for cello & klaver : Lumino <1985>
Fantasia Concertante for obo, fiolin, cello, klaver og stryekorkester <1987>
Forløsning for orgel, resitasjon og blandet kor eller orgel solo <1986>
Lyset, mørket og kjærligheten : Meditasjoner over tekster av apostelen Johannes <1984>
Postludium for alt-trombone og orgel <1983>
Salme 23 : En Davidssalme <1984>
Sonata I per pianoforte <1982/83>
Sonata II per pianoforte <1983>
Song of Love : For Soprano, Cello and Piano <1984>
Hugen <1912>
Sinfonia <1985>
Andante Cantabile for Fiolin og piano <1975>
Bak dei siste blånar
Canto elegiaco <1964>
Chaconne <1960>
Divertimento for blåsekvintett <1965>
Concertino for klarinett og kammerorkester <1962>
Da kongen kom til Spilliputt : Barneopera <1973>
Elegi for kammerensemble <1964>
Etyde for mannskor <1979>
Jolekveld <1975>
Fredens lys : Et julespill <1980>
Intrada per orchestra <1969>
To små <1971>
Kattene for 3-stemmig barnekor <1979>
Konsert for bratsj og orkester <1982>
Strykekvartett <1967>
Mennesket og musikken : Prolog for blandet kor og orkester <1978>
Musikk for fire strykere <1968>
Musikk for solo-violin <1962>
Voggesong <1962>
Ouverture <1958>
Pastorale for fløyte og piano <1964>
Salme til vinen <1967>
Romanse for fiolin og piano <1973>
Romanse for fiolin og orkester <1973>
To sanger til tekst av Aslaug Vaa <1974>
Senja-suite for kammerorkester <1977>
Septett <1976>
Specci 1 <2017>
Skalasangen fra barneoperaen "Da Kongen kom til Spilliputt" <1975>
Sommerfugl <1972>
Vårblomster
Suite for skoleorkester fra musikken til barneoperaen "Da kongen kom til Spilliputt" <1975>
Trio for fløyte, bratsj og gitar <1984>
Pièce héroique
Vagantvise : Ungdomssong <1966>
Vagantviser for baryton og klaver <1968>
Vi møter orkesteret <1981>
En fuglevise
Festintrade
Margrethes vuggesang
Lokketrall og somar-natt
Med en Primula Veris
Berceuse for fiolin og piano
Stambogsrim
Bånsull fra Sunndalen <1921>
Cadenza til violinkonsert av Cath. Elling
Capricci for violin og viola <1931>
Concertino for viola og kammerorkester <1932>
Concerto Grosso : En studie for orkester <1938>
Divertimento for fløyte <1958>
A la Greek : Ballettsuite skrevet for Chat Noir's høstrevy 1946
Eventyrsuite <1932>
Fanitulsuite for violin <1946>
Stærvise
Fra barnets verden : Suite <1955>
Kinderspiele (Fra Barnets verden) for klaver <1934>
Konsert for clarinet og strykere <1970>
Strykekvartett nr. 3 <1959>
Nature Morte : Parodie for strykekvartett <1926>
Norsk Suite for viola og klaver <1926>
Ouverture for orkester <1950>
Serenade (trio nr. 2) for violin, klarinet, fagott <1947>
Serenade for blåsekvintett <1969>
Sonate nr. 2 for violin <1956>
Sonate nr. 3 for violin <1957>
Sonate for violin og klaver <1950>
Kvarten : Rytmisk pianosolo
Trio nr. 1 for klarinett, violin, viola <1938>
Ad. festkommentate <1981>
Dakar valsen
Arnold <1970>
Arnold II <1987>
Halling fra Østerdalen
Bendik og Årolija : Ballett <1947>
Crico <1977>
Det rider en rytter
Duett for fløyte og obo (eller fagott) <1949>
Festkommentate <1981>
Forhandlinger i et magert land <1982>
Forvandling : En fleip <1976>
Fredskjemperens død <1978>
Gamle portretter <1961>
Hypokonderen
Innberetning til et akademi <1982/87>
Intermezzo <1958>
Konsert for fløyte, fagott og orkester <1965>
Konsert for obo (eller fagott), harpe og orkester <1978>
Saksofonkonsert <1955>
Koreografen : Ballett <1967>
Strykekvartett nr. 1 <1945>
Strykekvartett nr. 2 : Pinterkvartetten <1971/77>
PianoPussel for to <1974>
Blåsekvintett nr. 2
Leketøy
Lieder zu Gedichten von Tagore <1961>
Litani at Atlanta <1971>
Musikalsk spectacel : Ballett <1966>
Oppvarming <1974>
Partita for Piano <1958>
To preluder <1958>
På leting <1978>
Quadri <1965>
St. Hans vals
Quintessens <1979>
Rose i kremmerhuset <1977>
Samvirke <1976>
5 Sanger til dikt av Tarjei Vesaas <1964>
Sinfonietta <1949>
Sonate for fløyte og harpe <1976>
Tjuagutten : Blåsekvintett, op. 1 nr. 1 <1945>
Prélude pour piano, op. 55 A <1981>
Fragment of a Teaching : For baritone, string trio and percussion <2011>
Sonic Exploration II : Towards a Renewal of Tradition
PITBULLTERJE
Vals <1961>
Ved skilleveien : Valsemotiv efter en smålandsk folkemelodi fra filmen med samme navn
Sju viser <1946>
Norske folkeviser for sang og orkester <1958>
Accents pour Piano, op. 38 <1968>
Ad usum amicorum : Quatuor pour flute, violon, violoncelle et piano, op. 20 <1957>
Air solennel : Mouvement symphonique, op. 42 <1972>
Trois bucoliques : Divertissement pour trio d'anches, op. 14 <1953>
Chorals, op. 3 <1948>
Preludium per orchestra, op. 4 <1964-65>
HAWAII, OSLO
HAWAII, OSLO
Concert pour quintette de cuivres, op. 34 b <1966>
Den Grimme Ælling : Opera i 1 akt, op. 48 A <1977>
Den Standhaftige Tinnsoldat : Ballett, op. 6 <1949>
Dialogue pour violon et orch. de chambre, op. 18 b <1956>
Dramatiske sanger, op. 53 A <1979-80>
Duo pour violon et piano, op. 18 <1956>
Sonata con moto : duo pour clarinette et piano, op. 51 <1979>
Duo Concertant pour Saxophone Alto (Mib) et Piano, op. 52 <1980>
Duo pour Alto et Piano, op. 44 B <1973>
Duo pour Violon et Piano No. 2, op. 44 C <1973>
Épilogue : Hommage à la mémoire d'un Monde Perdu
Fyrtøjet : Opera i 1 akt, op. 44 A <1974>
Gruk pour soprano et piano, op. 53 B <1980>
Guirlandes, op. 5 <1949>
Guirlandes : Mélodies pour soprano et orch. de chambre, op. 5 <1949>
Concerto pour flûte et orchestre de chambre, op. 33 <1969>
Concerto pour Saxophone Alto (Mib) et Orchestre, op. 52 A <1980>
Concerto pour trombone et orchestre de chambre, op. 19 <1957>
Concert pour trompette, cor et trombone, op. 34 <1966>
Quintette á vent No. 2, op. 43 <1973>
bli borte : 15. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Quintette de cuivres no. 2, op. 55 B <1981-82>
Collection Panorama : Oeuvres contemporaines
A Suite <1987>
Le Soldat de Plomb : Suite pour Piano
Marionettes sérieuses, op. 24 <1960>
Marsj til 17de mai 1945, op. 1 <1945>
3 Mélodies pour soprano et piano : Poèmes de Kumbel, op. 2 <1946>
Mélodies pour soprano et piano, op. 4 <1949>
Miniatures pour petite Aldis, op. 29 <1963>
Minuscules pour piano, op. 53 C <1980>
3 Morceaux brefs pour Saxophone Alto (en Mib) et Piano, op. 17 <1955>
3 Morceaux Brefs pour Alto et Orchestre ou Alto et Piano, op. 17 B <1955>
3 Morceaux Rapsodiques pour Orchestre, op. 7 <1950>
Movimenti pour orchestre, op. 56 B <1985>
Movimenti pour orgue, op. 56 <1985>
If night's dawn imposed all <1987>
Portrait Münchausen : Ballet, op. 25 <1961>
Portrait Münchausen : Suite, op. 25 <1961>
Posthumes : In memoriam Jan Øvsthus et Edvard Fliflet Bræin, op. 47 <1977>
Profils : Pour un Drame rustique, op. 49 <1978>
Quadrige pour 4 clarinettes, op. 28 <1964>
Rapsodie pour trompette et piano, op. 39 <1969>
Sextuor pour Fl, Cl. Vl, Vlc, piano et perc, op. 58 <1985>
Sextuor, op. 31 <1965>
Serenade pour Grand Orchestre, op. 8 <1950>
Sinfonia à 5, op. 54 B <1983>
Sonata con spirito, op. 40 B <1970>
Sonata con spirito pour piano et orchestre, op. 40 <1970>
Sonata con moto pour violon - violoncelle et piano, op. 51 B <1982>
Sonata à Quatro, op. 57 <1983>
Bånsull og Scherzo, op. 7
Sonata cantabile à quatre, op. 35 <1966>
Sonate pour Clarinette et Piano, op. 11 <1950>
HAWAII, OSLO
2e Symphonie, op. 21 <1958>
3e Symphonie : Sinfonia espressiva, op. 30 <1963-64>
Sinfonia Humana : Version Grand Orchestre, op. 37 <1968>
Sinfonia Humana, op. 37 <1968-69>
Sinfonia in memoriam, op. 41 <1972>
Lamentazione : Sinfonia da camera, op. 54 <1981-82>
Undecim sumus pour orchestre de solists, op. 27 <1962>
Premier Concerto pour trompette et orchestre, op. 9 <1950>
Variantes multi-métriques pour piano, op. 45 <1975>
Te Deum for orgel, op. 33 <1975>
Piano Sonata V, op. 23 <1985-86>
Et konsert-kammer for stemme og 11 instrumentalister <1971>
Åpent hav : Nordisk samtidsmusikk for klaverelever på begynnerstadiet
3 Meditasjoner for orgel, op. 73 <1984-89>
4 Danser for klaver, op. 66 <1989>
Austerity for fløyte, obo og engelsk horn <1987>
Modul <1988>
Duo sacre for 2 gitarer <1987>
To Hamsun dikt for sopran og gitar <1987>
De glade musikanter, op. 1
Liten suite for fløyte og gitar <1981>
Meditasjon for sopran, fløyte og gitar <1981>
Molnkurvor <1986>
Piano
Preludium og fuge for gitar-duo <1986>
Preludium og fuge for strykekvartett <1985>
The Gentle Touch for Guitar and Flute <1981/87>
Folkemusikk frå Nordmøre
Adagio for String Orchestra, op. 6 <1953>
Annes arie fra operaen Anne Pedersdotter
Caprice
Concertino for fløyte og orkester, op. 10 <1958>
Den siste visa
Divertimento, op. 13 <1962>
Du ska itte trø i graset
Eg undrast, op. 7 nr. 1
Ei naki grein, op. 3, nr. 1
Ei tåra
Einsleg
Enno kan eg gå i mjuke vollar
Humoreske <1966>
Je veit om en skog : Og fem andre Skjæraasen-sanger
Potpourri over danser av Anders Sørensen
Largo, op. 12 <1961>
Ouverture for orkester, op. 2 <1948>
Rakkelvise
Sang i skumring
To sanger, op. 17 <1968>
Skjæraasen-sanger
Symfoni nr. 3, op. 16 <1968>
Pastorale per oboe-solo, op. 99 <1986/89>
Skapet : En mini-opera, op. 83 <1989>
Falketårnet : En opera i 4 akter <1988-89>
Trio Campanello for Bb clarinet, trombone and piano <1989>
Petite Suite Dansante pour Piano, op. 12 B <1951>
Nachtstück für 3 Gitarren <1989>
Herbsttag <1989>
Pastorale for Fløyte, Viola, Gitar <1989>
Invocatio (II) for Horn Solo <1989>
Skjenkarsveinen, op. 10 nr. 1
Entrata for brass-band <1989>
Tre duetter for violin og cello <1989>
8 Sanger til dikt av Sigbjørn Obstfelder, op. 8 <1965>
Sanger til tyske tekster, op. 12 <1966-70>
Konsert for euphonium og orkester, op. 55 <1985-89>
Prelude et Fugue pour Orgue, op. 61
Don Carrambo : Operette
Symfoni nr. 17, op. 107 <1989>
My mistress' eyes are nothing like the sun <1989/98>
Ve vi Vo vi : Divertimento for trompet, piano og akkordeonorkester <1989>
10 duettar for gitar <1989>
Trio, op. 15 <1964>
Festmarsj
Ho Kari
Hva ble der liten tap på tiden
Hvad er det godt at lande
Katta og Musa
2 Klaverstykker
Skizze, op. 28 nr. 3 ; Scherzo, op. 29 (posth)
Ostinato ritmico
Stigelin
Dronning for en dag : Opera Comique
Mother Goose : Nursery rhymes
Bicinium für 2 Holzbläser (Altblockflöten, Flöten, Oboen, Klarinetten) oder Violinen : Kammersonate <1985>
Canzona & Capriccio für Oboe und Klavier <1985>
Canzona & Capriccio für Horn in F und Orgel/Klavier <1985>
Capriccio spiritoso <1984>
Crux Ave Benedicta : Hymnus für vierstimmigen Gemischten Chor a cappella
Die gläserne Brücke : Drei Lieder für Tenor und Gitarre <1977>
Divertimento für Streicher <1987>
Duo concertante für Violine und Gitarre <1983>
TOMME TØNNER 2 - DET BRUNE GULLET
Fantasia da camera für Oboe und Klavier
Intrada, Hymnus und Fanfare für Blechbläserquintett
Introduktion, Marsch & Scherzo <1984>
Introduktion und Allegro für Streichquartett
DØD SNØ
Kleine geistliche Kammermusik für Holzbläserquartett und Cembalo <1985>
Voces : Kontrapunktische Variationen
Konzertante Suite für Akkordeon solo
Serenade für Harfe/Klavier, Violin I(Flöte), Violin II, Viola und Violoncello <1979>
SVIDD NEGER
6 Lateinische Madrigale
Liten suite for hornkvartett <1987>
Meditasjon
Lyrische Suite für Klavier
Partita piccola für Altblockflöte und Cembalo <1984>
2 Sanger om barn <1979>
Salve Regina : Hymnus für vierstimmigen gemischten Chor a cappella <1987>
Salve Regina <1981>
Sonata Festiva für Blechbläser
Sonate for cello solo <1976>
Sonatine für Violine und Klavier <1975>
Five Fragments : For flute and guitar
Clavinata No. 2 : for piano solo
Diatonische Sonatine
Toccata Innovata für Orgel <1986>
Trio für Oboe, Bratsche und Klavier
Veni creator spiritus : Komm, Gott Schöper, Heiliger Geist : Choralforspiel und Fuge für Orgel
Venerid <1981>
Zwei Sätze für Bläserquintett <1960>
Chant d'Hommage à Jean Rivier : Affectueusement pour l'année des 80 ans de mon cher Maître
Dialogue pour Flute et Piano, op. 33 b <1969>
A Serenade <1976>
Synekdoché : Et idéformet stykke for balalaika og piano <1984-89>
Musikk til Henrik Ibsen's Kongsemnerne <1989>
Legende for piano
Musikk til Shakespeare's King Lear (II)<1989>
Täuschung for Baritone and String Quartet <1989>
Presentasjon for blåsekvintett <1989>
Halling in Boogaloo <1979>
Mennuett
El tango que tu quieres! <1989>
2 Stavner for 7 violiner og 3 kontrabasser <1989>
Superduplex for fiolin, cello og stykere
ELSK MEG I MORGEN
4 Suite pour quintette de cuivres <1989>
Aftenvinden
103. Davids Salme
Islands-saga
Festival Music, op. 46 <1989>
Brass Scener <1989>
Radar <1989>
Nærmere <1987>
150 enkle og lette orgelkoraler til Norsk Koralbok, op. 67 <1988>
Opp-Ned <1972-73>
Concerto for Violin and Orchestra <1970/76>
Cantica for Vocal Soloists and Mixed Choir, op. 1 <1978-83>
Solokantate nr. 1 for bass og orgel, op. 27 <1956>
Double Concerto for Flute, Guitar and String Orchestra <1977>
Klarinettkvintett <1982>
Pastorale : Trio per flauto, violino, vibrafono, op. 88 <1981>
Octet 1946 for Eight Wind Instruments (Contrabass ad lib), op. 54 <1980>
Kjærtegn
3 Solokantater for sang og orgel <1953-70>
5 Folketonebearbeidelser arrangert for blandet kor og orgel <1987>
Concerto for Piano and Orchestra No. 5, op. 156 <1954>
The Burning Stream <1980>
Drømmen for piano
Aquarelle
Aquarelle for piano
Fantasi : Janitsjarorkester
Furer : i røft landskap, og en blues for R.J.
Legende
Månesølv for piano
Månesølv
Nocturne for obo og orkester
Nocturne for piano
Solgløtt : Et tonedikt
Soloppgang : Symfonisk dikt
Søljevalsen for piano
Søljevalsen
Tema con variatione for klaver <1953>
Valse Lyrique
Valse Romantique for piano
Vemod for piano
Vemod
Vårlengsel for piano
Vårlengsel
To sanger for 2-stemt bl. kor og piano
Crown Princess Sonja International Music Competition : A Selection of Norwegian Contemporary Works for the Piano <1987>
Nøringen : En ganger ette Ola Mosafinn
Sulle, rulle, gulldokka mi og tre andre folketoner
Bruremarsj fra Lødingen
Vil du med til himmelen : Religiøs folketone fra Lofoten
Etyde for brassband : En ouverture <1985>
Korverk for mannskor
Gukkoslåtten <1944>
Musikalske flanerier
November
The Bairns of Brugh <1981>
Alvorlige sanger
Burleskar for song og piano, op. 13
Noreg-slåttar, op. 3
Det er fjord imillom frendar, op. 8 nr. 3
Det syng um land : Folketoner for piano
Det syng um land : Folketoner for piano, vol. 4
To ravner for strykere <2013>
Tombeau : For Orchestra <2013>
The Lapse of Time : For soprano, baryton, choir, chamber orchestra, organ and electronics <2013>
Recognizing the Undercurrent 1 : Vibraphone solo <2011>
En stille tid : For symphonic band <2013>
Cantate Domino : Blandet kor, orgel og triangel, op. 1 nr. 4 <1968>
Antifon og koral "Dette er dagen som Herren har gjort" : For blandet kor, sopran(tenor) og orgel , op. 1 nr. 2 <1967>
Approximation-studies : For flute, drum and percussive objects <2013>
Miniatyrsuite for oboe d`amore & klaver, op. 108 <2013>
Sommervind : Sonatine for obo & klaver, op. 106 <2013>
Konsertstykke i tre deler : Klaver og orkester <2011-2013>
Fra Ibsen til Grieg <2013>
Four Scenes : For horn and wind band <2013>
Concerto for Oboe and Orchestra, op. 89
Swan's Foetus
Skuming i Tusseskog : Songar or Hans Henrik Holms "Jonsok-natt", op. 8
Tre songar
Stubbar frå borneåri, op. 1
Øverland-sanger
Den dag kjem aldri at eg deg gløymer <1944>
Draumar i stjerne-snø : Tri songar for sopran og orkester, op. 18 <1944>
Draumkvede-sonate, op. 4 <1933>
Fantasi i Halling, op. 12 A <1939>
Duo concertante, op. 23 <1950>
Elskhugskvede, op. 19 <1942>
Fanfare <1968>
Fantasi i springar-rytme, op. 12 C <1939>
Fjell-Norig : Symfonisk høgsong fyr dramatisk sopran og orkester, op. 15 <1941>
Første Maidagssang <1945>
Grønland, op. 2 <1931>
Hardanger-song
Her er landet <1941>
I Hårfagres tanke <1941>
Jole-salme <1944>
To klaverstykker, op. 1 <1927>
Cello Concerto, op. 29 <1966>
Violin Concerto, op. 26 <1953>
Piano Concerto No. 1, op. 9 <1937/74>
Piano Concerto No 2 : Symfoniske variasjoner og fuge over en norsk folketone, op. 21 <1944>
Piano Concerto No 3, op. 32 <1973>
String Quartet No 1, op. 5 <1933/63>
Sognefjord
"Mangler tittel" <1979>
Quintet for Winds No 1, op. 13 <1939>
Nordfjord <1944>
Quintet for Winds No 2, op. 34 <1976>
Largo funèbre <1933>
Noregs-songen, op. 16 nr. 2 <1941>
Noregs-songen, op. 16 <1941>
Sonate nr. 1, op. 3 : Fiolin og piano <1932>
Sonata for Harp , op. 33 <1974>
Sveinung Vreim for soli, kor og orkester, op. 11 <1940>
Til kongen <1945>
Symphony No 2 : Sinfonia giocosa, op. 22 <1947>
Symphony No 3 : Louisville Symphony, op. 28 <1958>
Så lang ei tid
Symphony No. 4 : Sinfonia sopra B.A.C.H. - E.G.G.E., op. 30 <1967>
Symphony No. 5 : Sinfonia dolce quasi passacaglia, op. 31 <1969>
Trio, op. 14 <1940>
Dansescener fra "Olav Liljekrans" 2. akt
Det gulnar lauvet
Førnesbrunen og Abigelhaugen : Gangar og springar fra Rauland
Hald ut, mit hjarte
Ho mor fær lofotfolket sitt heim
Ikke enhver som siger til mig
Liti Kersti Suite
Invocatio pro organo
Min moders arvesølv
No sprette lauvet
Og det var litin småfugl : Fra Liti Kjersti
Olavs fortelling fra "Olav Liljekrans" 1. akt
Olavs monolog og arie av "Olav Liljekrans"
Snjo
Vosserull og Bjørgulv Spelemann
Solfager
Sov, barne Jesus lille
Fantasia
Sporven
Symfonisk mellomspill fra "Liti Kersti suite"
Norsk rapsodi
Til en gammel kirke
Ut, ja ut, det var Nordmanns Traa
Mori som song
Kantata ved 900-års-minnet for kristendomen på Voss 29. juli 1923
Den nye songen <1983>
Jeg påkalte ditt navn, Herre <1983>
To koralforspill over norske folketoner
Folketone fra Valdres for orgel
Ti forspill over melodier i Norsk Koralbok for orgel
Jeg råde vil alle i ungdommens dager
Fem koralforspill for orgel
Liten partita over folketonen "Jesus din søte foreninge å smake ; Koralforspill over folketonene "Høyr kor kyrkjeklokka lokkar"
Koralpreludier og ledsagesatser til melodier i Norsk Koralbok
Syv korte stykker for orgel : Manualiter
Marcia Toccata for orgel
Mikropartita : Verdens sølv og gull
To miniatyrer for fløyte og piano
Musica da processione per organo
Motett for unisont kor og orgel
Partita f-moll ; Partita facile ; Toccata brevis
To preludier for orgel
5 Sanger til tekster av Alfred Hauge og Øystein Hovden
Suite facile for piano
Suite modale for piano
Suite per organo
Tema med variasjoner
Variasjoner over en norsk folketone "O kjære sjel"
Variasjoner over koralen "Du så et syn O Herre Krist"
Variasjoner over koralen "Å, om med tusen tungers lyd" for orgel
Giga
Ved nådens brønn : 9 sanger til tekster av Sverre Therkelsen for sang og piano/orgel
Et lidet barn saa lystelig
Quest for solo clarinet <1987>
Jølstrabrura : Bruremarsj av Anders Viker
Fem religiøse folketoner fra Valdres
"D" for Symphonic Band <1985>
Konsertstykke for Fløite med Orkester
Quartett : Pianoforte, violine, viola e violoncello
Camphilliana <1972>
Quartett for to violiner, viola og cello, a-moll
Trio (D-dur) for klaver, violin og violoncel <1885>
Duo
Noen må våke
A Piece for Solo Horn with Tape
Partita over "Jesu namn og Herredom" <1961>
Nocturne for Flute, Oboe, Clarinet, Viola, Guitar and Piano <1987>
Omega for chamber ensemble <1984/1987>
Festspel
The Bird for Flute, Violin, Cello & Harpsichord <1987>
Forkynnaren : Av misjonskantaten "Gud byggjer eit rike" <1941>
Introduction e passacaglia per organo <1955>
4 Koralforspill over L.M. Lindeman's koraler <1944>
Misjonskantate : Gud byggjer eit rike for soli, kor, orgel og orkester, op. 7 <1941>
Agnus Dei <1977>
Bønn til en bokfink : Musikalske betraktninger over Aasmund Brynhildsens dikt <1977>
Cello-solo <1975>
Concertino giocoso per arpa e orchestra, op. 12 <1968/75>
Den keltiske dragemyten <1984>
Den sjette dag <1983>
Vier deutsche Motetten, op. 33 <1977>
3 Dikt av Sigbjørn Obstfelder <1977-78>
Divertimento Concertante for Two Pianos and Orchestra, op. 10 <1967>
Divertissement : Cinq esquisses pour quator à cordes <1980>
Du bist ein Faltbuch und ein Flügel <1986>
Suite for 2 fioliner <1970>
Elegia <1973-76>
Tre dyreportretter <1981>
Ei naki grein <1984>
Elegia <1973-76>
Froskeprinsen : Fabelmusikk for fjernsyn <1989>
Ibsen-songs : Baryton & Piano, op. 35 a <1988/90>
Wachet auf : Koralvariasjoner etter M. Praetorius og J.S. Bach for 3 fagotter, op. 143 D <1989>
Sonate for fagott og klaver : Fagottsonate nr. 2, op. 192 <1989>
Dobbelt rør <1989>
Forest Night for Flute, Violin and Cello <1988>
Chants sans paroles für Altflöte und Gitarre <1988-89>
Etüde für Violoncello solo <1989>
Tvileikar : 5 cacce per 4 strumenti ad libitum, op. 19
Lossna <1989>
Tonen : En hyllest til amatørsymfoniorkestret for resitasjon og orkester <1989>
Dandy Decibels : Solo for Tenor Recorder <1987>
The Ice Fairies' Waltz : Music for Tenor and Treble Recorders <1989>
Lament for a Troubled World or: What Can We Do <1987>
Mountain Stream <1987>
Skåtøy Seascape <1987>
Sug : For Percussion Quartet and Symphonic Wind Orchestra <1990>
To satser for akkordeonorkester, klaver, lutt og slagverk <1989>
Intrada Festosa : 2 Trombe in Mi b & Organo, op. 44 <1989>
Signals : Trumpet solo, op. 47 <1989>
Quadrivium for 4 gitarer <1985>
Jeg vil spille piano : En begynnerbok for barn fra 7 - 80 år
Land i øst : Konsertmarsj for symphonic band <1991>
Land i syd : Marsj for symphonic band <2008>
The Mountain Skyline : Concerto for electric guitar, bass trumpet, contrabass clarinet and big band, Op. 103
Fra Vento <1989-1990>
Te Deum Laudamus for Mixed Choir, Male Voices(or Bass Solo), 4 Trumpets and Organ, op. 95 <1990>
Nunc dimittis for sopran og alt (kor eller soli), fløyte, tamburin og orgel, op. 63 nr. 2 <1990>
Ludus, op. 74 <1990>
Concerto for V.Cello, 19 Strings and Percussion <1988-89>
Tua eller ti år etter <1988>
The Big Bang, Op. 48 <1990>
3 Moods for Oboe Solo, op. 21 <1988>
Suite per flauto e chitarra, op. 66 <1974-89>
Hammerklavier, op. 24 : A comment upon "Sonate für das Hammerklavier", op. 106 by Ludwig van Beethoven <1989>
Solar Wind for Strings <1989/2003>
Cadenza Improvisata / Monogram : For Double bass Solo <1989>
3 Pastoralesatser for orgel <1989>
Serenade for piano, op. 198 <2015>
Entrata Bergensis : Buekorps, Choir, Symph. Orchestra and Tape <1989>
Kall meg en krakk : For sopran, fløyte, fiolin, bratsj og piano (upright) <1989>
Det forheksede pianoet for piano og lydbånd <1987-89>
Salmebolk I : Fantasi over Lindeman-koraler <1983>
Salmebolk II : Fantasi over Grundtvig salmer <1983>
Moses og Farao <1983>
Å ta med verden rett farvel <1983>
I sin hytte satt Maria <1983>
SVIK
Intrada over "Kirken den er et gammelt hus" <1983>
Kristus er Herre : Kantate til Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes 100-års jubileum <1977>
..wie ein Hauch.. : For saxophone quartet <1989>
No skal du leva <1987>
Danza para Gallinas-Gojas <1989>
Ode til dagen : Portal til 40-års jubileet for Horten kulturskole <2011>
Sonate i F-dur : For solo piano <2007>
Salomos Høysang, op. 116 <1989>
The Hour of Love : Tone Poem, op. 45 D
Minner fra en skole for fløyte, klaver, sopran-solo, SATB <1989-90>
Resounding for Flute, Trumpet in Bb (anche Flugelhorn in Bb), Piano, Violin <1989>
Tenestre <1989>
Med månen som modell <1989>
Raudmyr-hallingen, op. 12 A <1953>
To-Dirty Ears <1989>
NASOL-Ouverture, op. 284 <1972>
Preludium og fuge for orkester
Onda di ghiaccio : For 16 Instrumentalists <1989>
Victoria : Ballet Suite, op. 45 B <1990>
Concerto for Trombone and Strings, op. 83 <1987>
Timeglaset og morgonstjerna : Symfoni nr. 2 <1984-86>
Ex : For violine & klaver <1985>
Juventus : Poema sinfonico
Her vil eg kvile : For strykeorkester <1946>
Kunst og skapnad, op. 31 A <1982>
Marcia funebre <1938>
Inventio a 2 voci
Valse lente <1946>
Arabesco
Stundom ingen um Elsken veit <1978>
Gagnløysa <1946>
Chamber Concerto for Flute, Strings and Timpani, op. 60 <1982>
Barnet <1931>
Tractatus for Leading Flute, Low Woodwind, Harp, Celesta, Piano, Percussion and Strings <1987>
Sanger av Eichendorff <1923>
Sanger av Obstfelder <1924-25>
Tri visur i vå og von, op. 29 <1980>
Salme
To salmer, op. 6 <1936-38>
Eit litet stev til mor <1945>
5 Stutte stykkje for piano, op. 10 <1941>
Melodi til mor <1923>
Serenade for violoncello og piano <1922>
Vaaren, op. 30
Titania : Dikt av Gustav Fröding for orkester og sang
Fuga à 3 voci <1923>
Fuga à 4 voci <1923>
Fuga à 2 voci <1923>
4 Kanons <1923>
Kanzonette <1923>
Nocturne for piano <1923>
Midnat - minder : Fantasistykke for piano <1922>
Fantastisk menuet for piano <1923>
Elegie
Air for violin og piano
Er ist auferstanden <1977>
Fra en skissebok : Für Flöte, Harfe und Violoncello <1973-76>
Gloria <1972/75>
Homenaje à Silvestre Revueltas <1980-82>
Impromptu for harpe <1976>
Intermission <1972>
Intrada for 4 horn i F <1987>
Kyrie, op. 11 A <1967>
La pintura perdida <1968>
Manndatteren og kjerringdatteren <1976>
Cinco miniaturas para piano <1968>
Musica para una niña
Musik für Johanna : Acht kleine Märchen für Klavier <1976>
Musik für Johanna : Strykeorkester <1976>
Musikk for Johanna : Det var en gang <1976>
Notturno : Violin solo and orchestra <1978>
Slow Song <1971>
Quinta essensia <1981>
St. Michael Suite
Sonata : Per violino e arpa <1975-76>
Sonate nr. 1, op. 7 <1965>
Sonata No 2. <1968/75>
Stabat Mater <1973>
Sonatina No. 1 <1972/76>
Fire stykker for piano <1964>
6 Stykker for klaver <1962>
Suite for fløyte og klaver <1984>
Suite for klarinett <1972>
To Joanna : Asleep After Our Battle for You <1975>
Torii <1973>
Tyge Brahes drøm : Musikk til en scene av Christian Høgsbergs skuespill Tyge Brahe <1987>
Tyge Brahes drøm : Musikk til en scene av Christian Høgsbergs skuespill Tyge Brahe <1987>
Und es bleibt uns unser Zweifel <1976>
Valses dansantes, op. 8 <1965-66>
Van Walsum Suite : Six Movements for Wind Quintet <1971>
Veni creator spiritus <1980>
Veni creator spiritus <1981>
Væren og grisen som skulle til skogs og bo for seg sjøl <1987>
Symphony in D major
Canto gratia : Vocalise <1986>
Novena : Rit de passage <1984>
Fecunditas per quartetto d'archi <1985>
Franciskus bön : For Dancers, Recitation and two Synthesizers <1987>
Interna <1985>
Orgelkonsert - Del II <1986>
Blås kvintett nr. 1 <1986>
Se, nu stiger solen ur havets famn <1985>
Spegeldansen : Den gåtfulla spegeln
Et barn
En grisehistorie : Musikalsk tegneserie inspirert av George Orwells "Animal Farm" <1983/84>
Lov ...? : Ballettkvintett for stryk og brett <1980>
Barcarole
Bukkerittet
Caprice <1984>
Kannarhaugene <1984>
Tre sange
Kannarhaugene <1984>
Musikk for strykekvartett
Suite <1984-86>
Musikk for cello og orkester
Musikk for orkester <1984>
Tre sanger <1985>
Suite for orkester
Liten trio <1976>
Suite No 1 of Trumpet Voluntaries : Trumpet and Organ
Haiku Sounds <1975>
Metal Structures : Titanium <1972>
Ultima Thule per orchestra <1975/2011>
Aeternitas : Orgelsymfoni, op. 139 <1977>
Aforismer for microintervallgitar <1968>
Aleatorisk musikk for trombone og slagverk, op. 35 nr. 4 <1965>
Dsdht I-III : For euphonium and prerecorded material <2015/2016>
Koralsats : Gud Faders navn og ære <2015>
Angelicum : Symphonic Poem for Chamber Orchestra, op. 91 <1970>
Aphorism I : Concerning the Interpretation of Nature and the Kingdom of Man, op. 31 nr. 1 <1964>
Aphorism XXIII : Concerning the Interpretation of Nature and the Kingdom of Man, op. 31 nr. 41 <1964>
Callisto : Jupiters største måne, op. 76 nr. 2 <1969>
Capriccio for accordeon, op. 109 nr. 4 <1977>
Caritas : Symfonisk dikt for orgel, op. 117 No 1 <1973>
VEGAS
Consertino
Danza Fantastico for Accordion Duo, op. 146 No 2 <1980>
De evige bånd <1978>
Die Erkenntnis : Für Sopran, Violine und Percussion, op. 137 <1976>
Duo for fløyte og fagott, op. 127 nr. 3 <1974>
Trio per flauto, oboe e clarinetto <1978>
Toccata (Les Tièrces) : for stryketrio <2010>
Fantasy : For violin and orchestra <1956>
The Seven Last Words of Christ : For six singers, string orchestra and piano
Duo for Vl.cello og C.basso, op. 127 nr. 17 <1974>
Duo for violine og viola, op. 127 nr. 12 <1974>
YATZY
Duo nr. 1-3 for Violine og Vl.cello, op. 127 nr. 13-15 <1974>
Duo for fløyte og clar., op. 127 nr. 2 <1974>
Duo for fløyte og oboe, op. 127 nr. 1 <1974>
Duo for 2 horn, op. 127 nr. 8 <1974>
Duo for Trumpet and Trombone, op. 127 No 10 <1974>
Duo for clar. in A og fagott, op. 127 nr. 7 <1974>
Duo nr. 1-2 for oboe og fagott, op. 127 nr. 5-6 <1974>
TATT AV KVINNEN
Duo for oboe og clar. in A, op. 127 nr. 4 <1974>
Duo for 2 tromboni, op. 127 nr. 11 <1974>
Fantasia for strykeorkester, op. 69 <1968>
Duo for 2 Trumpets in B (or D), op. 127 No 9 <1974>
Fantasia for Piano and Tape, op. 110 No 7 <1977>
Fantasia pro organo, op. 101 <1974>
Festouverture for janitsjarorkester, op. 146 nr. 1 : Festival Ouverture for Symphonic Band, op. 146 No 1
Fra Salomos Ordsprog <1978>
LANGE FLATE BALLÆR
Frans av Assi'si, op. 148 nr. 2 <1979>
Historiske bilder fra Hedrum for hornorkester, op. 146, nr. 5 <1979>
Invensjoner for elektronisk solostemme, op. 39 nr. 1-9 <1948>
Hjemmefronten, op. 148 nr. 3 <1979>
Improvisasjoner for microintervallgitar, op. 81
ULVESOMMER
Klaverstykker
Invensjoner for kvarttonegitar, op. 32 nr. 1-8 <1964>
Klangbilder for strykeorkester, op. 72 <1968>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Accordeon and Tape, Op. 131 No 27 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Viola and Tape, Op. 131 No 18 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto nr. 1-3 for Organ and Tape, Op. 131 No 34-36 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : 1. - 2. Concerto for Vl.cello and Tape, Op. 131 No 19-20 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Bassoon and Tape, Op. 131 No 10 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : 1. - 3. Concerto for Violin and Tape, Op. 131 No 15-17 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Flute, Harp and Tape, Op. 131 No 33 <1976>
Sorti for String Quartet <1987>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : 1.-3. Concerto for Flute and Tape, Op. 131 No 1-3 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Vihuela and Tape, Op. 131 No 40 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Fl, Ob, Fag. og lydbånd, Op. 131 No 32 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Plectrumguitar and Tape, Op. 131 No 41 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Harp and Tape, Op. 131 No 28 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : 1. - 2. Concerto for Horn and Tape, Op. 131 No 11-12 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Clar. in A and Tape, Op. 131 No 7 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Clar.basso and Tape, Op. 131 No 8 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Contr.basso and Tape, Op. 131 No 21 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Barokludt, Fl, Ob, og Lydbånd, Op. 131 No 31 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Renaissanse Lute and Tape, Op. 131 No 39 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Oboe, Bassoon and Tape, Op. 131 No 29 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : 1. - 2. Concerto for Oboe and Tape, Op. 131 No 4-5 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Tellus
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Circum
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Alto sax and Tape, Op. 131 No 9 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : 1. - 3. Concerto for Percussion and Tape, Op. 131 No 23-25 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Vibraphone and Tape, Op. 131 No 26 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Trombone and Tape, Op. 131 No 14 <1976>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Trumpet in B and Tape, Op. 131 No 13<1976>
Concerto for Piano and Tape No 1 : The Space Concerto, Op. 104 <1971>
Concerto No. 2 for Piano and Tape (Orchestra Microtonalis) , Op. 105 <1974>
Konsert nr. 3 for klavér og lydbånd, op. 113 <1976>
Konsert for accordeon og orkester, op. 143 nr. 3 <1977>
Konsert for viola og orkester, op. 119 nr. 8 <1977>
Konsert nr. 2 for vl.cello og orkester, op. 119 nr. 10 <1977>
Konsert nr. 3 for vl.cello og orkester, op. 119 nr. 11 <1977>
Konsert for cor. ingl. og orkester, op. 120 nr. 7 <1976>
Konsert for fagott og orkester, op. 120 nr. 12 <1976>
Violinkonsert, op. 119 nr. 2 <1973>
Violinkonsert, op. 119 nr. 1 <1973>
Konsert nr. 3 for violin og orkester, op. 119 nr. 3 <1977>
Konsert nr. 4 for violin og orkester, op. 119 nr. 4 <1977>
Konsert nr. 5 for violin og orkester, op. 119 nr. 5 <1977>
Konsert nr. 6 for violin og orkester, op. 119 nr. 6 <1977>
Konsert nr. 7 for violin og orkester, op. 119 nr. 7 <1977>
Flauto concerto, op. 120 nr. 2 <1973>
Konsert nr. 2 for fløyte og orkester, op. 120 nr. 3 <1976>
Konsert for fløyte og orkester, op. 120 nr. 4 <1976>
Konsert for gitar og orkester, op. 143 nr. 2 <1977>
Konsert for harpe og orkester, op. 143 nr. 1 <1978>
Konsert for horn og orkester, op. 121 nr. 1 <1973>
Konsert nr. 2 for horn og orkester, op. 121 nr. 2 <1977>
Konsert nr. 3 for Cor. in F og orkester, op. 121 nr. 3 <1977>
1. Konsert for clar i A og orkester, op. 120 nr. 8 <1976>
2. Konsert for clar i A og orkester, op. 120 nr. 9 <1976>
Konsert for clar. basso in B og orkester, op. 120 nr. 10 <1976>
Konsert for contr.basso og orkester, op. 119 nr. 12 <1977>
Konsert for oboe og orkester, op. 120 nr. 5 <1976>
Konsert for oboe og orkester, op. 120 nr. 6 <1976>
Konsert nr. 1 for orgel og orkester, op. 122 nr. 1 <1977>
Konsert nr. 2 for orgel og orkester, op. 122 nr. 2 <1977>
Konsert nr. 3 for orgel og orkester, op. 122 nr. 3 <1977>
Konsert nr. 4 for orgel og orkester, op. 122 nr. 4 <1977>
Konsert nr. 5 for orgel og orkester, op. 122 nr. 5 <1977>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 1 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 2 <1974>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 3 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 4 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 5 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 6 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 7 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 8 <1974>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 9 <1974>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 10 <1974>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 11 <1973>
Klavérkonsert, op. 118 nr. 12 <1974>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 13 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 14 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 15 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 16 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 17 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 18 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 19 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 20 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 21 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 22 <1975>
Konsert for klavér og orkester, op. 118 nr. 23 <1975>
Flauto-piccolo Concerto, op. 120 nr. 1 <1973>
Konsert for alt-sax i Eb og orkester, op. 120 nr. 11 <1976>
Konsert for slagverk og orkester, op. 143 nr. 4 <1977>
Konsert for trombone og orkester, op. 121 nr. 6 <1977>
Konsert nr. 1 for trompet(B) og orkester, op. 121 nr. 4 <1977>
Konsert nr. 2 for trompet(B) og orkester, op. 121 nr. 5 <1977>
Kosmosynteser nr. 1-4 for elektroniske stemmer og naturalistiske lydarter, op. 40 <1964>
21 Strykekvartetter, op. 123 <1973>
Blåsekvartetter : Kvartett for FL., Ob., Clar. in A og Fagott, op. 129 nr. 1-3 <1975>
Blåsekvartetter : Kvartett for 4 corni in F, op. 129 nr. 6 <1975>
Blåsekvartetter : Kvartett for 2 Ob., Cor.Ingl og Fagott, op. 129 nr. 4 <1975>
Blåsekvartetter : Saxofonkvartett op. 129 nr. 5 <1975>
Blåsekvartetter : Kvartett for Trp. in B, 2 cor in F og Trb.basso, 129 nr. 7 <1975>
Blåsekvintetter, op. 124 <1974>
Legende for orkester, op. 68 <1968>
Livet : Symfonisk Diktsyklus for orkester og lydbånd, op. 107 <1971>
Mare Tranquillitatis for Orchestra, op. 76 No 1 <1969>
Mikrotonal Syntese : Streichquartett und Tonband, op. 103 <1970>
Microtonal Structures for Chamber Orchestra, op. 135 <1970>
Mora Parva Infinitatis for String Quartet, Soprano and Microinterval Guitar, op. 93 <1974>
Naturen : Symfonisk diktsyklus for orkester og lydbånd, op. 106 <1971>
Now and here <1978>
KUNSTEN Å TENKE NEGATIVT
Orafoni, op. 37 nr. 1 <1964>
Orchestra Antiphonalis : For two Orchestras, op. 67 <1968>
Sinfonia per organum, op. 110 nr. 2 <1972>
Pastorale for flauto gr. og accordeon, op. 110 nr. 5 <1974>
Peintures : Stemningsbilder, op. 109 nr. 2
Øyeblikksbilder, op. 146 nr. 3
Peintures sur verre : 34 Liturgiske karakterstykker for orgel, op. 130 <1973>
120 Preludien für Harfe allein, op. 112 <1971>
Refleksjon for kvart-tonegitar og talestemme, op. 33 nr. 2 <1964>
Refleksjon for kvart-tonegitar og talestemme, op. 33 nr. 3 <1964>
Råe bergveggen <1989>
Refleksjon for kvart-tonegitar og talestemme, op. 33 nr. 5 <1964>
Du gir ..., op. 149 nr. 1 - 6 <1979>
Sonate romantique, op. 146 nr. 2 <1979>
Sekstett <1973>
Serenade for fløyte, obo og fagott, op. 70 nr. 3 <1968>
Sinfonietta nr. 1, op. 27 <1950>
Serenade for obo og fagott, op. 70 nr. 2 <1968>
Serenade for orkester, op. 147 nr. 1 <1978>
Four pieces for accordion, op. 205 <2015>
Serenade for orkester, op. 147 nr. 2 <1978>
Serenade for orkester, op. 147 nr. 3 <1978>
Capriccio Nesoddien : For Sinfonietta , op. 121 <2014>
Grounds : Dream Sequences for brass band
Allegro for accordion, op. 161 <2014>
Linder schwebt der Stunden Reigen : Für mittlere Stimme und Klavier, op. 91 <2017>
Clavinata No. 8 : for piano solo
Sinfonietta nr. 2, op. 71 <1968>
Sinus Iridum : Regnbuebugten, op. 76 nr. 5 <1969>
3 Stykker for strykeorkester, op. 10 nr. 1-3 <1954>
Skapelse II : Kirkeopera, op. 97 <1972>
10 Små invensjoner for piano <1953>
Sne <1978>
Sonata Concertante for gitar og orkester, op. 47
Sonater for 1 instrument : Sonate for sopranblokkfløyte, op. 125 nr. 29 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for altblokkfløyte, op. 125 nr. 30 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-3 for viola, op. 125 nr. 43-45 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for altviole, op. 125 nr. 54 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-5 for vl.cello, op. 125 nr. 46-50 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for cor.inglese, op. 125 nr. 9 <1973>
Sonata per fagotto, op. 109 No 1 <1971>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-2 for fagotto, op. 125 nr. 14-15 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-7 for violine, op. 125 nr. 36-42 <1973>
Sonate for violine og klaver, op. 134 <1975>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-4 for Flauto gr., op. 125 nr. 2-5 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-5 for corno in F, op. 125 nr. 16-20 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-2 for clar. in A, op. 125 nr. 10-11 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-2 for clar.basso, op. 125 nr. 12 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-2 for c.basso, op. 125 nr. 51-52 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-3 for oboe, op. 125 nr. 6-8 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for fl.picc, op. 125 nr. 1 <1973>
Sonata for Alto Saxophone in E flat, op. 125 No 13 <1973>
SINUS
Sonater for 1 instrument : Sonate for serpent, op. 125 nr. 28 <1973>
Sonate for 1 tam-tam, op. 50 <1968>
Catilina : Opera
Sonater for 1 instrument : Sonate for timpani, op. 125 nr. 33 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for tam-t., cymb. og rørkl., op. 125 nr. 34 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for percussion, op. 125 nr. 35 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-2 for trombone, op. 125 nr. 24-25 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate nr. 1-3 for trompet, op. 125 nr. 21-23 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for tromba in D, op. 125 nr. 31 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for violetta, op. 125 nr. 53 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for violone, op. 125 nr. 57 <1973>
Cardinem : for large ensemble <2014>
I mørket ser vi stjerner : organ and sinfonietta <2013>
"Jeg er oppstanden" : Liturgisk kormusikk til påskedagsmessen, op. 174, nr. 2 <2016>
Attitudes
Sonater for 1 instrument : Sonate for zinke, op. 125 nr. 26 <1973>
Sonater for 1 instrument : Sonate for quartzinke, op. 125 nr. 27 <1973>
VEGAS
Sonate for harpe, op. 108 <1971>
Sonate nr. 1 for microintervallgitar, op. 48 <1971>
Sonate nr. 2 for microintervallgitar, op. 53 <1975>
Sonate for oboe, op. 70 nr. 1 <1968>
37 1/2
Sonate for oboe og orgel, op. 52 nr. 2 <1970>
Sonate for klavér, op. 110 nr. 1 <1972>
VARG VEUM - FALNE ENGLER
Ex Flora et Fauna : 37 Sonater for klavér, op. 115 nr. 1-37 <1972>
Solosonate for Altsaxophone in Eb, op. 117 nr. 3 <1973>
Sonata Concertante for gitar og orchestra microtonalis, op. 110 nr. 17 <1975>
Sonata for historiske instrumenter, slagverk og lydbånd, op. 141 <1977>
Sonata : Saxophone in Eb and Microinterval Guitar (Tape), op. 95 <1971>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Oboe and Piano, op. 126 No 8-12 <1974>
LANGE FLATE BALLÆR
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina No 1-2 for Cello and Piano, op. 126 No 29-30 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Cor. ingl. and Piano, op. 126 No 13 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Bassoon and Piano, op. 126 No 17 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina No 1-3 for Violine and Piano, op. 126 No 25-27 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Flute and Piano, op. 126 No 1-7 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Horn and Piano, op. 126 No 18-19 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : 1.-2. Sonatina for Clar. in A and Piano, op. 126 No 14-15 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Clar.basso in B and Piano, op. 126 No 16 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for C.basso and Piano, op. 126 No 31 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Mandolin and Piano, op. 126 No 24 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Vibraphone and Piano, op. 126 No 22 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Crot., Cymb., Tam-t. and Piano, op. 126 No 23 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Trb.ten and Piano, op. 126 No 21 <1974>
Sonatiner for 1 soloinstrument og klavér : Sonatina for Trumpet in B and Piano, op. 126 No 20 <1974>
Strykekvartett nr. 1 : Nattergalens sanger <1986>
Stykke for 2 klaverer <1970>
Opera fl. av opus : Konsertdrama i 8 opus for 2 mannlige skuespillere, 3 kvinnelige sangere, 1 violin, 1 keyboard, 1 sl.verk/percussion, 1 tekniker og tapes <1989>
Lirendreieren : Opera for dukketeater <1990>
Salve Regina für drei hohe Stimmen und Orgel <1981>
"All Beauty Sleeps" : Für Harfe und Bassklarinette <1992>
Kjærlighetstema <1980>
Gjallarhorn : Fanfare for 6 (eller 12) horn <1987/89>
Lilja : Symfonisk oratorium for blandet kor, tenor solo, resitasjon og kammerorkester, op. 82 <1987>
Jordens Oro Wiker : 6 korte sanger til svenske tekster for alt, tenorblokkfløyte(fløyte) og cembalo, op. 31 <1975>
Vesaas-sanger : Baryton & Piano, op. 35 B <1989-90>
Pasjonskantate, op. 48 <1989>
Geithammar-slåtten <1990>
Erindring for oboe og harpe <1986>
Aus der Werkstatt des Herrn Mephisto Foss : Für Kammerorchester, op. 64 <1990>
Ithaca for Baryton, Harpe, Klaver, violin og Cello <1983>
Ithaca for Baryton el. Mezzosopran og Klaver <1989>
Fagotto Concerto, Op. 44 <1965/1985-87>
Sweet and Swing : 3 Piano Soli
Klavérkonsert
Suite for Celesta, op. 110 nr. 11 <1975>
Ballade
Hundrad Hardingtonar : Suite nr. 5
Hundrad Hardingtonar : Suite nr. 4, op. 151
Macbeth <1989>
Suite for accordeon, op. 110 nr. 8 <1975>
Suite for Cembalo, op. 110 nr. 4 <1975>
Petite suite en Ré mineur
Suite for harpe, op. 110 nr. 9 <1975>
Suite for horn in f, op. 12 nr. 1 <1954>
12 Orgelsuiter, op. 133 nr. 1-12 <1976>
Konsertino : For fiolin og kammerensemble <2012>
Variasjoner for microintervall-gitar, op. 59 <1971>
28 Klavérsuiter, op. 132a nr. 1-28 <1975>
Suite for vibrafon, op. 110 nr. 10 <1975>
Sinfonia geo-paleontologica nr. 1 : Archeozoicum, op. 82 <1969>
Ballade for klaver <1982>
Sinfonia geo-paleontologica nr. 2 : Proterozoicum, op. 83 <1970>
Sinfonia geo-paleontologica nr. 3 : Paleozoicum, op. 84 <1970>
Elskede ennå <2012>
Sinfonia geo-paleontologica nr. 4 : Mesozoicum, op. 85 <1970>
Sinfonia geo-paleontologica nr. 5 : Cainozoicum, op. 86 <1970>
Akt for seks utøvere <1977>
Relativity 1. Symphony : The Lorenz Transformation, op. 88 <1970>
Relativity 2. Symphony : Gravitation, op. 89 <1970>
"Ein vanleg arbeidsmann" : Portrett av poeten Olav H. Hauge <2011>
Preludium, Koral und Passacaglia : über "Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort" <1985/88>
Litt : For strykekvartett <1997/2007>
BARE BEA
Relativity 3. Symphony : Cosmology, op. 90 <1970>
Die Pflanzenwelt : Sinfonie, op. 100 <1971>
Fire the Royalworks! : Et fyrverkeriverk <2011>
Serenade für zwei Violinen, 2 Violen und zwei Violoncelli, op. 148
Symfoni nr. 1 for strykeorkester, op. 150 nr. 1 <1979>
Symfoni nr. 2 for strykeorkester, op. 150 nr. 2 <1979>
Symfoni nr. 3 for strykeorkester, op. 150 nr. 3 <1979>
Symfoni nr. 4 for strykeorkester, op. 150 nr. 4 <1979>
Symfoni nr. 5 for strykeorkester, op. 150 nr. 5 <1979>
Symfoni nr. 6 for strykeorkester, op. 150 nr. 6 <1979>
Symfoniske variasjoner for orgel, op. 140 <1976> : Symphonic Variations for Organ, op. 140 <1976>
16 Symphonies for Organ : Messiersymfoniene, op. 114 nr. 1-16 <1969-72>
Svalbard : Nasjonal-epos, op. 148 nr. 1 <1978>
Titan : Saturns, og vårt solsystems største måne - den eneste som har en atmosfære, op. 76 nr. 3 <1969>
12 Stryketrioer, op. 132b nr. 1-12 <1975>
Trio for flauto, viola og harpe, op. 11 <1971>
Sang for klaver <1983>
Blåsertrioer : Trio for Flute, Clarinet and Bassoon, op. 128 no. 4 <1975>
Blåsertrioer : Trio nr. 1-3 for fløyte, oboe og clarinett in A, op. 128 nr. 1-3 <1975>
Blåsertrioer : Trio for 3 trumpeter in B, op. 128 nr. 8 <1975>
Blåsertrioer : Trio for oboe, cor. ingl. og fagott, op. 128 nr. 5 <1975>
Blåsertrioer : Trio for 3 tromboner, op. 128 nr. 9 <1975>
Blåsertrioer : Trio for trp. in B, Cor in F of trb.ten., op. 128 nr. 6 <1975>
Universum : Symfonisk dikt for orkester, op. 87 <1969>
Uran 235, op. 58 <1963>
Variasjoner for violin og fagott, op. 117 nr. 4 <1973>
Vision : Forspill fra scenemusikk til Ibsens dramatiske dikt Kæmpehøjen <1959>
Fasade : Stykke for 3 fioliner eller 3 fiolingrupper <1982-84>
Triptykon <1982-83>
Zustand für kleines Orchester <1984-85>
Suite for jazz-kvartett og strykere <1982>
Akt II for seks utøvere <1977>
Applaus : En ute/inne konsert/forestilling for/med elever/lærere i grunnskolen <1985>
Dansen gjennom skuggeheimen : For strykeorkester <1981>
Den hvite selen : Dukketeatermusikk <1983>
Flyskrekk! <1987>
Grex Vocalis : En jubileumsvignett til "Hjorden som synger" <1981>
Hemmelig, nemlig for skolekor og strykeorkester <1987>
Inga anna tid, ingen annan stad : Et Musikkdramatisk samarbeidsprosjekt
Jerntepper og dundyner : Et prosjekt fra festspillkomponisten <1987>
Sketchma - for Piano <1980>
Krølltango : Et kaféverk ... <1986>
Lock for Clarinet and Piano <1987>
Lyrisk Ragtimerock <1973>
Sans og samling <1984>
Skisse I for klaver <1975>
Tilfellet Janice <1974>
Veins for fire fioliner <1976/77>
Vuggevise til Kotick <1983>
Calliope for Female Voice <1984/2000>
Holberg suite, op. 40
Cantus Aquatoris for vocal quartet (SATB (or choir) <1987>
Carnatus <1982>
Morgensang for 8 hornister <1974>
Contracantus for Double-bass Solo <1986>
Im-Mobile <1984>
Fire norske danser, op. 35
Im-Mobile IV <1984>
Janus per violoncello <1984/91>
Le tombeau des naïades pour sopran et ensemble instrumental <1981>
Ånden blåser hvor den vil : Fantasy for 3 Trumpets (in C or Bb) <2014>
Elvebrus : For piano, op. 219 <2016>
Porphyre for Orchestra <1986>
Camara de Lobos : 4 Stykker for orkester, op. 9 <1976>
2 Intermezzi for oboe & klavér, op. 19 <1987>
Konsert for obo og strykere, op. 17 <1986>
Konsert for klaver og orkester, op. 7 <1982>
Metamorfoser, op. 15 <1982>
Nyttår ved havet, op. 13 <1980>
Ouverture, op. 3 <1969-70>
Vinternatt for sang, piano, gitar og violin, op. 12 <1980>
Trio for fløyte, cello og klaver, op. 18 <1985>
Ved havet : 4 stykker for klaver, op. 5 <1971/75>
Tre visjoner, op. 16 <1983>
2. Pianoconcerto : By the sea
Sonate e-moll for klavér
Drømmen og tråden : Musikkdramatisk collage over tekster av Jens Bjørneboe for 4 sangere og et kammerensemble <1981>
SWITCH
Eremitten : For en skuespiller og et kammerensemble <1978>
Et dikt av Hölderlin <1975>
Tre etyder for tre trompeter <1974>
Fasetter av en figur <1986>
Appearances : Version for 15 musicians <2007>
Imella : For fiddle and large ensemble <2009>
to F
First Tango <1984>
Flux : Piano <1980>
Melodi <1981>
Herren er barmhjertig <1977>
I går og i dag <1976>
Sonate for orgel <1976>
Inga anna tid, ingen annan stad : Mellomakt og akt II i et musikkdramatisk forløp til tekster av Paal Helge Haugen og musikk av ... <1985>
Kvintett for blåsere <1974>
Sangen om vannhjulet for blandet kor og 6 instrumentalister <1980>
Teksturer for orkester <1976>
Tidsrekning <1983>
Transfiguration für zwei Klaviere <1975>
Tre : Trio for violin, cello og klaver <1986>
Lyriske stykker, op. 12
Lyriske stykker, op. 38
Lyriske stykker, op. 43
Lyriske stykker, op. 65
Peer Gynt suite nr. 1, op. 46
Peer Gynt suite nr. 2, op. 46
Fire salmer, op. 74
Slåtter, op. 72
Klokkeklang, op. 54 nr. 6
Ballade for strykere, klaver og harpe <1972>
Dans og Berceuse <1979>
Fantasi for piano <1972>
Fire folketonebearbeidelser for piano
Frå O.M. Sandviks "Gudbrandsdalsmusikken" <1962-63>
Invensjon, Air og Toccata for akkordeon <1974>
Konsert for ti instrumenter <1980>
Liten suite for klaver <1960-61>
Konsert for klaver og orkester
Koralsuite for orgel <1964-67>
Lyrisk marsj og Halling for orkester <1976>
Tre lyriske bagateller for piano <1976>
Astri, mi Astri
Musikk for fløyte <1968>
Når linden ber løv <1986> : Legende for violin og klaver
Pastoral melodi : I folketone for violin og klaver <1984>
Når linden ber løv <1986> : Legende for violin og orkester
Or Hovs hallar <1985>
Bryllupsmarsj
Preludium og Dans for violin og klaver <1986>
Sonatine for klaver <1968-71>
Annen natt på hospitalet <1930>
Fem songar til dikt av Halldis Moren Vesaas, Ivar Orgland, Olav Aukrust og Einar Skjæraasen <1961-64>
Tre songar til dikt av Ivar Orgland <1965>
Historiske syner <1936>
Trio for fløyte, obo og klarinett <1967>
Variasjoner over Folkefrelsar til oss kom <1966>
Balladetone <1962>
Balladen om Toscanaland, op. 8 <1926/66>
Balladetone for orgel med nøytral skala <1962>
Dei gamle fjell <1946>
Bryllup i skogen, op. 28 <1939>
Capriccio <1935>
Dei vil alltid klaga og kyta <1946>
Draumkvæe, op. 51 <1963>
Faldafeykir : Symfoniske slåttar II, op. 53 <1967>
Guro rid til ottesong <1955>
Kloster-scene frå "Soga um ein by"
Kun øieblikket
Kyrie
Laling og sull : Motiv fra pianokonsert nr. 1 <1950>
Lengsel og dåd : Dobbelt-ballade, utdrag fra "Renessanse" <1935>
Margjit Hjukse : Norsk folkevise <1962>
Men en kveld : Sang av "Driftekaren"
Moen <1926>
Mikas monolog, op. 66 <1953>
Moen <1926/34>
Nyperosen <1955>
Tre monologer fra Hans E. Kincks drama "Agilulf den vise"
Norske folketonar til norske folkeviser og Arnulf Øverlands "Om kvelden"
Og eneren fniser : Sang fra Dr. Gabriel Jahr
To orgelstykker
Præriekonens bånsull <1934>
På hellig grunn <1945>
På hospitalet om natten <1930>
Regnbogen : Tre slåttekomposisjonar for to hardingfelar
Sanger til tekster fra Hans E. Kincks drama "Driftekaren"
Serenade av "Venetianerne" <1934>
Tvo songar
Soga um ein by, op. 44 A <1957>
Sommerfuglen <1930>
Så høy en himmel <1946>
Takk vere Gud <1946>
Ved foss og fjord, op. 44 B <1969>
Vår og høst : Småstykker for piano
Veronicas bøn <1926/34>
Aa den svalande vind
Aa saa rødblond
Våren kommer
Folkemusikk for kvartett
Aa, kjære mi Sigri
Å, nei for himmel
Aasov Æddan
Samspillbok 2 : Supplement til ... Vi spiller trekkspill, del 2
20 Norske folkemelodier bearbeidet for trekkspill (accordeon) av Anders Grøthe
Romanse og rondo for akkordeon og strykeorkester
6 Norske barnesanger bearbeidet for accordeon eller klaver
Spill og syng : Ti av våre mest kjente allsangvalser arrangert for trekkspill
Concertino <1984>
Grolsch <1975>
Rendezvous for Double Bass Choir, Narrators and Percussion
Eg vil leva
Koralforspill og ledsagersatser for orgel til Norsk Koralbok
Den som hører mitt ord : 4 satser for barnekor (m/u orgel) <1979>
Fra fjord og fjære
Herre, send ditt lys og din sannhet
Kom, la oss holde høytid : 7 satser for blandet kor m/u orgel
99 Koralintonasjoner og ledsagesatser
Tro ikke Gud er død : 8 Satser for diskant, barnekor, blokkfløyte og orgel
Langt borte : Petite Suite <1989>
Vent på Herren : Aftensang for barn <1980>
Tarantella for Flute, Melodica, Alto Saxophone, Percussion, 1 Violin, 1 Cello <1989-90>
Boreas for Brass Quintet <1989>
Orgelsuite, op. 22 b : Over Yobel, eit liturgisk drama <1989>
Coup for Large Symphony Orchestra <1989-90>
Peace for Military Band <1990>
Cannington Sunset : Ouvertyre for 2 gitarer <1989>
Inizio for fagott og strykere <1990>
Klavertrio <1985>
Duettino per due viole <1989>
Tidens slag : Piano solo <1989>
Engpässe für Fagott, 'cello und Orgel (Piano) <1990>
Anthem for 2 Sopranos, 2 Mezzo-Sopranos, Cello and Piano <1990>
Proverbi : Ordspråk <1990>
Rexeruxit for orgel, op. 16
Vev : For orchestra <2013>
Ruf und Nachklang : (Klaversonate) <2013>
Concerto II <1978>
Arbeidersken : En ballett om Simone Weil <1981>
FATSO
Sonata Mesto for Violin and Piano, op. 96 <1990>
Sonatine for orgel
Klaversuite, op. 13
3 Sonatiner for klaver, op. 14
Etyder for klaver, op. 12
Si til Sions datter
Du <1990>
Whistling Wind for Girl's Choir, Flute, Piano and Synthesizer <1990>
En sterk Orkan!
Edderkoppen <1990>
Omen accipio <1990>
Soleis, op. 49 : Panfløyte og orkester <1990>
Concerto : Horn & Orchestra, op. 49 <1990>
KEDCTR für 2 Hörner (1 Horn), Klavier und Zeremonimeister <1985>
E für Sopranstimme und Orchester <1981>
Genesis für 3 Hörner in F <1989>
KHZZKW : Oder wie Man mit Philosophie komponiert und musiziert
Te lucis ante terminum
Plaum für Streichquartet <1982-83>
AAAUN : NADA BRAHMA / Missa Prolationum <1987>
Fuga in Bachstil <1979>
HTMMÜX für Geige und Klavier <1979>
Response IV <1978>
C für Tenorstimme und Klavier <1979>
Qüp für Klarinette in B oder A <1979>
FZKF für Klavier <1980-81>
NI für Klavier <1979>
Der Ton und die Welt für Bläserquintet <1989>
Rhizaria
GRUÄ für Schlagzeug <1980>
T für Bläserquintett <1979>
Brass <1978>
Roasme for solo sopran, baryton, resitasjon, blandet kor, brass band, lydbånd og orkester <1990>
Sonata, op. 109 [DETTE ER IKKE ET VERK AV BADEN, EDISJONSNUMMERET EKSISTERER IKKE HOS NMO]
Utvalgte sanger og romanser : Dyp stemme
Utvalgte klaverstykker
Cantus VI : Ved Haandarbeidet
Cantus VII : Il Maestro
Fire introitus for advent-tiden
The Greater Glory, op. 105 <1985>
Per Aspera ad Astra : For Piano <1983>
Hjertets Fugl : Piano Trio, op. 14 <1982>
UNITED
Miniboogietriowoogie : Flauto Piccolo - Flauto Grande - Piano <1981>
Rug for kvinnestemme, cello og flygel <1982-84>
Hils Domitila! : Piano solo <1980>
Greners tyngde : Tre sanger til dikt av Paal Brekke
Suite Romantica, op. 61
Tempora Noctis : Cantata for two Sopranos and Orchestra with Electronic Sound <1979>
Be not afeard : Cantata for Soprano, Baryton and Orchestra
Il Compleanno : For Symphony Orchestra + 2 Sextets <1985>
Cantus for Solo Violin
Violino solo <1980/89>
Acanthus for accordeon solo <1984>
Poem : Fra en tapt verden for fiolin og orgel eller klaver, op. 66A <1985>
Poem : Fra en tapt verden for fiolin og strykeorkester, op. 66B <1985>
Drei geistliche Lieder, op. 120 <1990>
Air for symfoniorkester <1983>
Antigone : Symfoniske variasjoner for orkester <1981-82>
Ariseturo : Concerto per percussione and 8 wind instruments <1966>
Balladen om Narkis och Eko : En mytisk ballad i vår tid <1981>
Collage i svart/hvitt med rødt <1975>
ROTTENETTER
Concertino for klavér og orkester <1964>
Concertino for Orchestra <1979>
Ludium <1978>
Dano tiore : Kvintett for sopran, 3 strykere og cembalo <1985>
Duo for Accordions : Om hva syv fjær kan bli til <1979>
ELIAS OG KONGESKIPET
Duetti per fagotti <1966>
Duodu for violin og bratsj <1982>
ROVDYR
Døde sardiner : Mimisk kriminalopera med lysbilder <1986/87>
Erkejubel <1984>
Fanfare <1984>
Flauto solo <1970>
String Quartet I <1969>
Historien om digteren Lin Pe og hans tamme trane <1975>
Johannes' Åpenbaring 12. kapittel <1984>
Kim <1975>
Concerto per cello, Nr. 1 <1976/87>
Konsert for fagott og strykere <1979>
Konsert for violin og pop-band <1979>
Concerto for contrabasso <1973>
Konsert for kor og kammerorkester <1977>
Concerto for Trumpet <1969>
Kvartoni <1974>
Quintet <1964>
Medmenneske <1980>
Vier altägyptische Triaden für 29 Gamben und Cimbales antiques
Mi-Fi-Li : Symphonic Poem <1971>
Miniett <1970>
Three Stanzas For Double Bass Alone
Nordisk kontrapunkt for feler og flasker <1973>
Octet for flutes <1978>
Orgelvariasjoner <1972>
Or "Håvamål" for kor og orkester <1974>
Organo solo <1974>
So einsam ist der Mensch <1971>
Påskevariasjoner for orgel solo <1986>
Rikstrio for fløyte, violin og synthesizer <1984>
Sekstett : Post <1980>
Rondo con variazioni <1970>
Scheherazade forteller videre : For fiolin og harpe <1986>
Sextet for Flute and Percussion <1986/89>
Sekstett for violin, obo, trompet, trombone, cello og fagott <1972>
Spillemænd <1980>
Suite for gitar <1966>
De profundis for orgel, op. 18
Suite for skoleorkester <1980> : Suite for Juvenile Orchestra <1980>
Trio for Obo, Viola, Percussion <1978>
Trio for sopran - alt - piano <1974>
Tromba solo <1971/89>
Orgelkoraler, op. 19 : Hefte I
Victoria : Ballet Music Based Upon the Novel by Knut Hamsun, op. 45 <1985-86>
Ecclesiasticus für gemischten Chor a cappella I, II u. III
Motett : Herre vær meg nådig
Response III <1983>
Haiku : An Intimate Trio based in Haiku Texts <1986/87>
Belgfrukt for 14 trekkfugler, op. 36 <1987>
Canto funebre, op. 1 <1977>
Caspari-kantate
Trade Winds
De profundis for sopran og orkester, op. 20 <1982/85>
Divertimento for solo fagott, h-moll, op. 3 <1978>
5 Duets for Violin and Viola, op. 2 B <1978>
5 Duets for Flute and Clarinet, op. 2 A <1978>
En overlevende fra Darmstadt : Seriofoni for ensemble, op. 27 <1984>
Eternité for stort orgel, op. 29 <1985/93>
LANGE FLATE BALLÆR
Fugler i min natt : Improvisata for 1 blokkfløytist med fem forskjellige blokkfløyter, op. 32 <1986>
Hilsen til våren : Konsertouvertyre, op. 10 <1977/84>
Initium for fløyte og cembalo, op. 26 <1984>
To karnevalsbilder fra virkeligheten : For bassklarinett/kontrabassklarinett og klaver <1982>
5 Klavérstykker, op. 11 <1981>
Konsertstykke for solo horn, op. 16 <1980/2002>
Divertimento, op. 3
Strykekvartett nr. 1, op. 7, F-dur <1977-81/2004>
Strykekvartett nr. 2, op. 31, A-dur <1986/2004>
Messingkvintett, op. 25 <1983-84>
3 Miniatyrer for blåsekvintett, op. 6 <1981>
Naturvernkampsang : Stå vakt om naturen <1978>
Oktett for messingblåsere og slagverk, op. 19 <1981-82>
Orff'evs i blåsarlunden : Huslig konsert <1978>
Overtyre, Scherzo og FInale for Symphonic Band, op. 28 <1984-85>
Saxlead : For konsertband <2010>
Se det mennesket! : En liturgisk Johannespasjon for blandet kor og solister <2013>
Prillar & Halling : For solo clarinet in Bb and wind band
Canadian Love Songs : for baritone voice, cor anglais, contrabass, harpsichord and piano <2015>
Love Songs II <2013>
Mosaikk- pianomusikk gjennom tidene
Preludium og fuge i Ciss-dur for klaver <1979>
Syv sanger til tekster av norske forfattere : Versjon for høy stemme og klaver, op. 15 A <1980/2004>
3 Slovakiske bagateller for klaver, op. 23 A <1983/96>
3 Slovakiske bagateller, op. 23 B <1983/2007>
ENGELEN
Solissimo : Solostykke for bassklarinett, op. 22 (I) <1981-84>
Sonate for fiolin og piano, op. 30 <1985-86/2008>
Stanzas for lovers <1985>
Stills for ensemble <1983>
Five Bagatelles : for trumpet, horn and trombone <2003>
Nocturne
IZZAT
Suite Caractèristique, op. 21 bis. <1981-83>
Suite chevaleresque for orkester, op. 35 <1987>
Tema con variazioni : For bassklarinett (B) og klaver op. 22 a <1983/2001>
Østenfor sol : Konsertmarsj for korps (symphonic band) <1985>
Den siste visa
Min bregne
Aurora : For Four Singers With Crotali and Tape <1983>
Aurora : Version for Four Singers, Chorus, Two Percussion Groups and Tape <1984>
Boomerang : Concerto for Oboe and Chamber Orchestra <1985>
Canzona per orchestra <1960>
Clamavi per violoncello solo <1980>
Den første sommerfugl <1982>
Listen <1971>
Dinosaurus <1971>
Doria for Tenor and Orchestra <1974-75>
My Favorite Thing 3 <2017>
Eco <1967>
Epigram for strykekvartett <1955>
Epitaffio <1963/78>
Floating <1970>
Clamavi
Greening for Orchestra <1973>
Katharsis : Ballett <1962>
Strykekvartett 1956
La mia canzone <1987>
URO
Tres lamentationes : Sæcundum Hieremias Propheta <1985>
Nachruf for Strings <1956/76>
Signals <1967>
Partita per viola, clavicembalo e percussione <1963>
Recall and Signals for Wind Symphony Orchestra <1986>
Rendezvouz for Strings <1957>
Response I for two Percussion Groups and Magnetic Tape <1966>
Spur for Accordion and Orchestra <1975>
Tenebrae per violoncello & orchestra <1982>
The hunting of the snark <1976>
The Tempest : Ballett <1979>
Fuge for strykekvartett <1946>
The Tempest : Suite from the Ballett <1979>
Varder <1986>
Venit Rex for signalkorps, kor(SATB), symfoniorkester, orgel og klokkeklanger <1983>
Wirklicher Wald <1983>
Aria, Cadenza e Finale, op. 24 <1964>
Da Lontano : Fantasia for altfløyte (klarinett) og klaver, op. 32
Elegi og Capriccio, op. 47 <1977>
Duo for fiolin og cello <1959>
Introduction and Allegro, op. 30 <1969>
KALDE FØTTER
String Quartet No 1, op. 11 <1954>
Strykekvartett nr. 2, op. 27 <1966>
Salme 67 for mannskor
Strykekvartett nr. 3, op. 60 <1983>
Quartet for Flute, Violin, Viola and Violoncello, op. 42 <1975>
Quintet for Winds, op. 34 <1971>
Kvintett for hardingfele og strykekvartett, op. 50 <1978>
Miniatyrer for 4 fioliner, op. 43 <1975>
Nattmusikk : Nonett for åtte blåsere og kontrabass, op. 57 <1981>
Violin Concerto : Version for violin and orchestra <2014>
Drumming a Dream : For 3 electric guitars and percussion quartet <2016>
Berceuse
Nocturne for Alto Flutte (or Clarinet in Bb) and Piano, Op. 56 <1980>
Two Norwegian Dances, op. 44 <1976>
Ouverture-fantasy for åtte messingblåsere, op. 59 <1982>
Romanse for fiolin og piano, op. 16 nr. 3
Suite for blokkfløyte, d dorisk
Romance for Flute and Piano(Organ), op. 16 nr. 4
Rondo for fiolin og piano, op. 16 nr. 1 <1941>
Sonate, op. 45 <1976>
Sonate : Ballade om Hemingen unge, op. 63 <1984>
String Trio, op. 12 <1950>
Årle i old <1982>
Tre salmetoner, op. 23 B <1963>
Toccata & Allegro <1985/89>
Sketches of Norway for solo Trumpet (Bb), Brassband and Percussion, Op. 65 <1990>
Drafniana : A Tribute to Rasmus Sandvik <1990>
Gullbostebarn for dame-/jentekor a cappella (SSAA) <1990>
Hymn of Creation : For Soprano, Winds, Harp and Strings <1990>
Sonate for trombone og klaver <1989>
Trombel : For Trombone & Brass Band <1990>
4 Morceaux pour 7 Musiciens <1990>
Apal, op. 25 : 7 Songar til dikt av Olav H. Hauge for blanda kor (SATB) a cappella <1990>
Mons i Urda <1989-90>
Desiderata für Flöte Solo <1986-87>
Impromptu, op. 75 <1990>
7 Prøysen-vers for blandet kor, op. 42 nr. 8 <1990>
Magnificat i Fiss <1989>
To Wergeland dikt for vokaloktett eller bl. kor a cappella <1990>
Osanna filio David : Korstykker til Palmesøndag <1990>
Christos Anesté : Musikk for påskedagsmessen for blandet kor og messingblåsere <1990>
Et Gloria i visetone : Blandet kor og seks messingblåsere <1990>
Lønnlig i blandt oss ... : 7 Stykker for bl.kor a cappella <1987-88>
Tarantella med dobbeltfuge for to klaverer, op. 76 <1990>
Vals, op. 12 nr. 2
KNERTEN
Søkk : A Piece for Accordion and Tape <1990>
Islys for sopran og gitar <1990>
ENGELEN
Drømmen om den 13. time, op. 74 : Opera i 2 Akter <1985/89>
skal skje / Det / har skjedd <1990>
Inntil vidare, op. 51 <1990>
Capriccio for Solo Trumpet and Brassband, op. 58 A <1990>
Canzona : Brass Quintet & Pianoforte, op. 53 <1990>
...og icke de smaa at foragte, op. 71 : for sopran, fløyte og orgel <1990>
Halleluja, vår strid er endt
"...at turre tre skyt knopp..." : Seks salmar av Elias Blix <2011>
Hymnus Grande : For organ, Op. 180 <2015>
Lysspyd <1990>
Mjøsa, op. 457 <1982>
Bulgarsk fantasi : over en kjent bulgarsk folkesang <2012>
Lamento
IZZAT
Fylg tanken <1990>
Te requerdo ... for Accordion and Violoncello <1990>
Partita Jubilante for Brass Band <1990>
Japonoise : For fløyte og harpe
Nenia : Ein kammeropera til minne om Fartein Valen, op. 92 <2014>
Des Aperçus de la Peur et des Soins : Violinconcerto <1998/2015>
Vannmusikk
Roman for saksofonkvartett, op. 20 <1988/95>
Bicinium nuptiale <1989>
Inter for saksofon og datamaskin
Balladen om Anna Roggløy : Melodrama i tre deler <1990>
SVIK
Cantio PM CL , op. 21 <1989>
Pilgrimsmusikk for Nidaros Domkyrkje (Arbeidstittel) <1990>
Flow : For 5 string electric bass-guitar and percussion <2011>
SNARVEIEN
Pre sense : Music for Clarinet, Trumpet, 2 Piano and Tape <1989>
Sju : Blåsekvintett <1990>
The Artist's Depair Before the Grandeur of Ancient Ruins
Funeral march over Edvard Grieg
Rosa : Für Sopran mit Flügel und Tonband <1984>
Kluhmi : Seks (6) for cello solo <1989>
Hokus 1 : Hoc est corpus ... filioque <1990/2001>
Divertimento for 4 klarinetter : Klarinett kvartett nr. 2 <1987>
Musikk for tuba-kvartett <1989>
Konsertouverture <1989>
FATSO
Capriccio for symfonisk korps <1989>
Tibi laus : Fem konserterende orgelverk <1945-75>
Den gamle
Tre folkeviser fra Østfold
Ave Verum Corpus
Laudate
All the Ways of a Man, op. 61, nr. 3 : for Mixed Choir (SATB) a cappella <1969>
Altar
Altar
Bols vise
Canto d'Omaggio
De brente våre gårder
Wave : Musikk for en klappende hånd <1990>
Missa Festiva : Soprano, Mixed Choir, Double Wind Quintet, Percussion and Double Bass <1990>
Alrunen
Fiskerens aftensang
Margits Drøm <1989-90>
Summerchild
De Profundis : Psalm 130
Kom, la oss juble for Herren : Motett for 2-3 stemmig kor(SSA) <1990>
Fem folkeviser fra Gausdal : bearbeidet for blandet kor, op. 42 nr.6
Norsk kjærleikssong, op. 36
Norsk kjærleikssong, op. 36
Fjell Noreg, op. 3, nr. 1
The Horse Feathers Project
Synfoni nr 1 i D-dur, op. 4
Sonatine for fløyte og klaver
Vek meg! : For korps og hardingfeler <2011>
Det er den draumen <2009>
Bukkelægret tømmes : A Norwegian Memory <2010>
Symphonie (No 2, B-Dur) für Orchester, op. 15
Norsk suite for blåsere
In medias res : Fanfare <1990>
Treet for 2 stemmer (sopran og baryton) og strykekvartett <1986>
Festival-ouverture <1990>
Andantino für Streichorchester
The Phantom of Light : A Miniature Concerto for Cello and 2 Woodwind Quintets <1990>
Maskespill : For klarinett, trombone og klaver <1990>
Sonatine for fagott og piano <1990>
Sonata : Bassoon & Piano, op. 43 <1989-90>
Piano Sonatina, Op 2
The John Persen's Guide to the Orchestra <1990>
Salme 19 : Guds sol og Guds lov for solo kor og orgel <1990>
Salme 67 : Gud, vær oss nådig for sopran, blandet kor og orgel <1990>
Kamaloka für Orchester und 1 Drehleier
Scandinavisches Reutland
Hokus 2 : Hoc est corpus ... filioque <1990>
Desember-Caprice : For fløyte solo, op. 38 <1989-90>
Lamento <1989>
Nattergalen og rosen, op. 9 <1990>
So I say : Guitar solo <1990>
KUNSTEN Å TENKE NEGATIVT
Shadow Dance : For accordion quintet <1988/2009 rev.>
Notturno : Violin and piano <1975>
A Bb Major Conzert
Concertino for Trumpet and Orchestra <1990>
Applikasjoner <1982>
Audiane for kammerorkester <1982>
Et kammerkonsept <1981>
Fanfare & Koral for orgel <1983>
Fanfare & Koral for 2 messingkvintetter og orgel (synthesizer) <1984>
Wind Trio
Intrata Sinfonia : Eine symphonische Einleitung zum Orchesterkonzert <1979>
Metamorfoser <1981>
Norsk dansesuite for blåsekvintett
1918-ouverture for Symphonic Band <1978>
Opus partus for Symphonic Band <1985>
The Tangoleen Celebration for Symphonic Band <1986>
Tid for dialog <1986>
Sinfonia Microtonalis 1, 2, 4 og 5 <1970>
And I John, op. 17 <1987>
Ave Maria : Konsert for orgel og strykere, op. 11 <1984>
Davidshytta : Liturgisk drama - misjonskantate, op. 10 <1984>
Ego sum : Samtalegudstjeneste for konfirmanter, op. 7 <1982/91>
Eya, die ista : Variasjonar over eit harmonisk tema for kor(SATB), barnekor(SA), tenor-solo, bass-resitasjon og orgel, op. 16 <1987>
Hyrnesteinen : Dåpskantate til Ida Kristine, op. 3 <1980>
3 Høgsongar for låg kvinne-røyst, strykekvartett, vibrafon og congas, op. 12 <1984>
Introduction & Passacaglia with Thema Fugatum and Choral, Op. 18 <1987>
Jabal : Liturgisk drama, op. 14 <1985>
Jubal : Liturgisk drama, op. 4 <1981>
Påskekantate, op. 5 <1981>
Lament : An Orchestral Song, op. 6 <1981>
Om de sidste ting : Og om længselen efter det himmelske Fædreland, op. 2 <1979>
Mostraspelet, op. 9 : Musikk til sogespelet "Kristkongane på Moster" av Johannes Heggland <1983/2010>
Mostrasuite, op. 15 : Konsertversjonen av musikken til sogespelet "Kristkongane på Moster" av Johannes Heggland <1983/1994>
Nox praecessit, op. 19 : For kor (SSAATTBB) a cappella <1987>
Something new - below ground : A Concerto for Brass Band, op. 13 <1985>
Crédo <1972>
SKJULT
Festmarsj og fanfare : En konsertmarsj <1979/94>
Strykekvartett <1977>
Romance for Oboe and Piano <1986>
Kyrie <1974>
Movements for Flute and Piano <1974>
Dona nobis pacem for Mixed Choir <1985>
Jarrama II for bass baritone and percussion <1987>
Fra norsk landskap : Korsuite nr. 2, op. 64 <1983>
Kjempevise om David og Goliat for mannskor <1980>
Kjempevise om David og Goliat : For solo og blandet kor (SATB)
Cantus IX : (Te Deum) for Organ and Percussion, op. 133 <1986>
Lullaby, op. 10 <1990>
St. Mark Passion : For solo quartet(SATB) and violoncello, Op. 166 <2010>
Pappapermisjon
The Wall is Down, op. 104 <1985>
Ave Maria for Full Chorus of Mixed Voices and Violin Solo, op. 110 <1986>
Sanger om døden <1990>
Martin Luther Kings Himmelferd <1990>
Trio per violino, violoncello e pianoforte <1989>
A Menue of Fruit : Suite for Flute and Harp <1990>
Movimento per orchestra <1990>
En skarve engel i Brutalias land <1990>
ISO : Quartet for 4 Celli <1989-90>
Canzone <1990>
Pièce Fausse for Soprano and Piano <1990>
Flow for Solo Marimba <1990>
...And it became tangled....again <1990>
for Your ears only : for vocal sextet and string orchestra <2016>
Trio : for violin, alto saxophone and piano <2018>
Quator pour voix : Corona II <1990>
Labyrinth for String Orchestra <1988>
Til kongen
Liebeslied <1989/93>
Missa simplex <1990>
Komposisjon: Nattlandskap : For 2 nr. 1 : Cellist & (singing) flutist (female) <1990>
Prolog : Duo for violin og viola, op. 77 <1990>
Rondeau
Concerto per violoncello ed orchestra nr. II <1990/91>
Garden of Delight : Female Voice and Soundtrack <1990>
O virtus sapientiae for 20 Players <1990>
Mysterium Sanctitatis for Recorder & Guitar <1989/94>
VEGAS
Canto, op. 119 : Corno solo in F <1990>
Canzona per contrabbasso solo, op. 121 <1990>
KNERTEN
Sinfonietta, op. 50 <1990>
Dignare, Domine <1945/90>
UNO
Music for Violoncello Solo, op. 54 <1990>
The Flood for 4 Singers and Electronic Tape <1990>
Air : For solo flute <2016>
Dansen i Trollberget, op. 118 <1990>
Veien framover : For fløyte og gitar <1989>
Den lille danserinnen
Veien framover : For fløyte, violin, cello <1989>
Forsommer <1990>
Duett <1990>
Thus for Flute, Clarinet, 3 Percussionists, Yamaha Dx7 II synthesizer, Op. 22 <1990>
Messe for vokal solist, blandet kor og storband <1990>
Sakk 4 <1990>
Chemin de croix pour orgue solo, op. 69 : Introduction, passacaille et fugue sur la mélodie populaire autrichienne "Ave Maria Glöcklein" <1990>
summen ... : Canon for 4 trompetar rundt omkring i terrenget <1990>
... og livet : Eit oratorium <1990>
MellomroM : Fanfare for 7 instrumenter <1990>
Tordenskjold : Dramatisk kantate i 10 bilder <1990/94>
Stonewave for six percussionists <1990/1991>
Sisyfos : For String Quartet, Piano and Percussion <1990>
Fangens aftensang
Cirkusbilleder : Liten suite <1933>
Du blomst i dug
Markisen : Ballett <1950>
To sanger, op. 4
Suite for 5 Winds <1945>
Fire Tosserier
18 Cadenzas : For solo Bb/Bass klarinett <2010-2013>
Høgsongen <1997/2013>
Konzert für Violoncello und Orchester, Op. 155 <2013>
Kàíwa (conversation/communication) : For voice, shamisen and male-choir <2013>
Daggry : For chamber orchestra <2013>
Two Madrigals : For mixed choir <2013>
Miniatyrsuite for fagott & klaver, op. 108b <2013>
Konsert for cello og orkester, nr. 2 op. 116
Mariasjoner : Ikoniske skisser for piano (1-2 pianister) <2013-14>
Portrait No. 1 <2012>
Verlaine-Suite <1929>
Fire fall for saxophone quartet <1984>
Mot natt
Concerto : For Ny Musikk's Ensemble <1984>
Prolog <1983>
Improvvisazione per Ginesio <1979>
Pyrondus for lite symfoniorkester med Concertino gruppe <1982>
Tilflukt <1986>
Je burde kanskje synge litt : Viser av Alf Prøysen
Adagio molto <1979>
Evocare <1979>
Nebulae per burgi <1979>
Permanent wave <1980>
Rebus <1979>
Sonetto di Petrarca, op. 26 <1980>
Tausenundeineblume, op. 33 <1982>
Duetto Bramoso <1976>
Thirteen Inches Above the Earth <1975>
Cordiale for Concert Band <1982>
Exit for Band <1985>
Dialog for to harper <1987>
Essay for alt-trombone og strykekvartett <1987>
Fantasia for obo solo <1977>
Impression for Piano Solo <1980>
Opus for tre naboer : Andante con amore
Tre inventioner for gitar <1976>
Miniature Concerto for Horn & Small Orchestra <1978>
String Quartet No. 1 <1985>
Menneskeverd og fred : Symfonisk epos for barnekor og orkester <1985>
Poema Patetica : Symphonic Poem for Orchestra <1980>
Poema Sonora : Symphonic Poem No 4 <1980>
Stillhet for strykere <1977>
Sinfonietta <1983>
Sonatina for Violin and Piano <1973>
Symphony No. 2 <1984>
Symfonisk bilde <1976>
Symfoniske konturer <1977>
Symphony for Five <1979>
Happy birthday to Jane <1976>
Tre "utfall" for gitar <1974>
Blåklokker
TV-spill 1 <1986>
Barefooted Among Burning Feet <1983>
Doubt ... less <1982>
Messingkvintett <1981>
Hold fast, da held'na øve' <1981>
I stykker <1980/82>
L'hymne de nomme <1984>
Anima <1984>
Chain for Piano <1983>
Faser for orkester <1980>
Grata <1986>
Right After <1985>
Through <1983>
For klavér <1971>
Air : Til en gotisk katedral <1975>
Alberti music
Duo : 6 Phantasies (keyboard version) <1971>
Album : 9 Klaverstykker <1975>
Artikulert materiale for orgel <1981>
Birds <1976>
Kanoniske variasjoner : Poem
Concerto I <1978>
Movement <1973>
Essay on Time and Motion : Concerto III <1979>
Ghost Music : Concerto IV <1979>
Credo <1971>
Duo : Seks fantasier for to "stemmer" <1971>
Duetter : Konsert 1. del <1984>
Etyder for piano <1977>
Gårsdagens avis transkribert for 4-hendig klaver <1970>
Hendelser : Kammermusikk med vokalinnslag
Herbarium for klavér : 45 Blomster til ELisabeth Klein <1974>
Høststykke : Versjon IVB (kvintippelkanon) for klavér solo <1968>
Sonade pour piano <1976>
I stumper og stykker : Bursjoasimusikk for klavér <1973>
Impromptu <1976>
Linjespill : Ricercari sopra C A G E <1984>
Klavérstykke <1970>
Konsert <1985>
Übung : Ouverture-konsert for 2 klavérer og orkester <1977>
Possibility of Variations : String Quartet <1970>
Klavérkvintett <1969>
Make beLieve rag : For (Dancing) Soprano and Piano <1981>
To melodier : Air og Nocturne <1968>
Monolog for klavér <1974>
Morgensolens sange : Et Bjørnsonportrett for tenor og klaver, kor og orkester <1982>
Musikk for klavér <1969>
Notes (Pausemusikk) <1986> : Konsert 3. del <1986>
Nu solen går ned : Konsert 2. del <1983-85>
2 Orgelkoraler <1976>
Sarabande : Five Pages of Sarabande Music <1972>
JULENATT I BLÅFJELL
Partida (variations) for pianoforte <1975>
Passonate : Konsert 5. del <1985>
45 Muligheter for musikk <1970>
Rags and Patches : Suite for Piano <1980>
Komposisjon for sekstett <1970>
Ringer : Bisyklus for barnekor med og uten instrumentledsagelse <1981>
Rondo for Flute, Accordeon and Piano <1976>
To satser for fløyte og akkordeon <1973>
Grey Sonata <1972>
Sonata for obo, fiolin, bratsj, cello og klaver
Sonater og fuger : Gotisk rondo for klavér <1974>
Sonatine i C for klavér <1968>
Sonatina : Piano four Hands <1972>
Brev fra min hage <1967>
Five Studies for Organ <1972>
Stykke uten navn for fiolin og piano <1985>
Sweets : Suite for Piano <1981-83>
3 Svisker : Salongmusikk for klavér <1972>
Trio <1971>
Tema med variasjoner for piano <1971>
Tre tempi : Preludio per pianoforte
Julehilsener 1972-77
Verrière : Glassmaleri for 6 trommer <1985>
Waves and Arches : Suite for Piano <1981>
Blåsekvintett
Musikk for orkester <1980/96>
3 Pieces for Piano <1978>
Sekstett <1971/82>
Curiosity Cabinet : For string quartet
Skisser fra Bergen for horn i F, fiolin, bratsj og cello <1985-86>
Sonate for piano solo <1984/95>
Alle har hast : 11 salmer og viser for barn <1976>
De Hellige tre Konger : Kantate nr. 2 for barnekor og instrumentalgruppe
VILLMARK
Herre, i verden <1978>
Hosianna : Syng for Herren
Blokkfløyte-dans
Jesus er Herre : Aftenbønn for ungdom for liturg, meinget, kor og flere instrumenter <1979>
Tre motetter for enstemt kor og orgel <1965-73>
Allegretto giocoso
Genrebillede <1928>
Koral : Kirken den er et gammelt hus <1948>
Kvad for Heilag-Olav og den norske kyrkja <1929/1981>
100de salme for kvinne- eller guttestemmer, violin, cello, orgel
Scherzo notturno <1923-26>
Scherzino for fagott og orkester
Suite for treblåser og klaver nr. 1
How blest!, op. 10 <1975>
Kom, Herre Jesus : Motett for sopran og blandet kor
Variasjoner over den norske folketonen "Jeg raade vil alle i ungdommens dage" <1974>
Variasjoner over folketonen "I dag er nådens tid" <1974>
Allehelgensmesse, op. 70 <1970>
Prelude
August, op. 34 nr. 4 <1962/74>
Be with us, op. 87 nr. 3 <1978>
Det sælaste på jord
Sommerminner
Bli hos oss : Motett for blandet kor og orgel, op. 87 nr. 3 <1978>
Brunnen : Kyrkoopera i två akter, op. 77 <1972/2000>
Bær langt min sang : Misjonsopptrinn for kor, orgel og forsamling, op. 113 nr. 3 <1981>
Cantate Domino : Introitus for blandet kor og orgel, op. 38
Interludium fra Operaen Brunnen for orgel
Cantus I, op. 45 <1964>
Cantus II : Variasjoner over en fransk Noël, op. 83 nr. 1 <1975>
Cantus III : Maria Gnadenmutter, op. 103 <1980>
Cantus IV, op. 97 <1979>
Cantus V for trombone og orgel, op. 120 <1982>
Cantus VIII : For oboe and string quartet, p. 129 <1986>
ENGELEN
Concertino for 3 Trumpets and Strings, op. 23 <1955>
Crux Ave : Variationen über "Jerusalem, du hochgebaute Stadt"
Danses de la mort pour orchestre et danseurs, op. 127 <1983>
Diskanter : Hefte 2, op. 92
Koralpartita nr. 1 : Gjør døren høy, op. 7 <1947>
Diskanter : Hefte 3, op. 98
Diskanter : Hefte 4, op. 104
Diskanter : Hefte 5, op. 109 <1979>
Diskanter : Hefte 6, op. 112 <1979>
Diskanter : Hefte 8, op. 128 <1967-82>
Fikentreet uten frukt
Du vesle sporv, op. 108 nr. 1 <1981>
Du være lovet, Jesus Krist : Koralkantate, op. 46 <1964>
O store Gud vi lover deg : Koralkantate, op. 41 <1962>
O store Gud vi lover deg : Koralkantate, op. 41 B <1962>
Fanfare and Choral for Band, op. 54 A <1966>
Fanfare and Choral for Orchestra, op. 54 B <1967>
Festouverture, op. 18 <1951>
Fylld av glädje : Sånger och visor för kör <1968-79>
To gammeltestamentlige sanger for sopran, fløyte og orgel, op. 16 <1950>
Gelobt sei Gott im höchsten Thron : Koralpartita nr. 6, op. 90 <1975>
Koralpartita nr. 2 : Hvo ene lader Herren råde, op. 10
Gloria, op. 40 B <1962>
Gloria in excelsis Deo : Motett, op. 5 nr. 1
Han lever idag : Gudstjeneste for små og store barn, op. 101 nr. 2 <1978>
Gud synes om deg : Gudstjeneste for små og store barn, op. 101 nr. 1 <1978>
Guds sønn steg ned å tjene : Koralkanate, op. 57 <1967>
Gutten som englene sang om : Gudstjeneste for store og små barn, op. 101 nr. 3 <1979>
Herre Gud, ditt dyre navn og ære : Koralpartita nr. 5, op. 56 <1967>
Himmelske far <1965-76>
I soloppgangen <1975>
Hvem skal vi gå til, Herre : Fra Pilegrimsmesse <1981>
How long, o Lord, op. 58 <1968>
Hva gagner det er menneske : Motett for sang og piano
Jubilate for mannskor, solo og orgel
50-års valsen : Strykekvartett
Il canto del mare per organo, op. 114 <1981>
Improvisata : Hymnus in Honorem Sancti Magni, Comitis Orcadiæ, op. 9 <1948>
Fire interludier til Missa Vigilate, op. 67 <1969-70>
Intrada, op. 105 : Navnet Jesus <1980>
Introitus med menighetsomkved : 29 Utvalgte introitussanger <1968-75>
Jeg vil hjem, op. 34 nr. 6 <1964>
Jerusalem
Entre les nephilim et les gargouilles : for solo piano <2015>
Job : Suite nr. 2 for orgel, op. 79 <1973>
Josef og brødrene hans : Bibelspill for to kor, soli, piano og taleroller, op. 113 nr. 5/6 <1982>
Lamento per flauto solo, op. 75 <1972>
Symfoni nr. 4, op. 101 <2013>
Ei vårnattvise : For baritone and piano <2011>
A la manière de Prokofieff : 5 pièces pour piano deaux mains, op. 154
Stachelsweinpolka
Concertino for horn og klavér <1990>
Kom lå oss jubla <1972>
Liturgisk musikk <1970/75>
Concerto for Violin and Orchestra, op. 81 <1974>
Concerto No. 1 for Piano and Orchestra, op. 91 <1977>
Konsert-ouverture, op. 39 b <1962>
5 Koralforspill for orgel
Koralpartita nr. 3 : Klippe, du som brast for meg, op. 32 <1959>
Strykekvartett nr. 1, op. 116 <1981>
Quintet for Winds No 1, op. 50 <1965>
Blåsekvintett nr. 2, op. 110 <1980>
Kyrkans eviga lovsång, op. 82 <1974>
Lamenti per orchestra, op. 43 <1963>
Langfredag : Liturgisk pasjonsspill, op. 75 <1972>
Laudate Dominum : O Let Us Praise the Lord, op. 87 nr. 2 <1976>
Lovad vare Herren, Israels Gud <1964>
Laudate Dominum : O Let Us Praise the Lord, Op. 87 No 2 <1976>
Lilja : Ord um kjærleik frå høgsongen, op. 61 <1968>
Stadier i den indre dialog for piano, op. 9 <1980>
Magnificat, op. 44 <1964>
Mannen i treet : Bibelspill for to kor, soli, orgel, fløyte og to taleroller, op. 113 nr. 2 <1980>
Meditasjon, op. 115 : Ungdommens frelser <1980>
Missa brevis, op. 73 <1971>
Missa misericordiae, op. 80 <1973>
Suite for Organ No 1, op. 21 <1956>
Missa misericordiae, op. 80 <1973>
Missa verbi, op. 78
Orgelkoraler : Hefte 2
Missa vigilate, op. 59 <1967>
Motus, op. 36 <1961>
Nu la oss takke Gud : Orgel-toccata <1973>
Musikk for 10 instrumenter, op. 28 <1957>
Måne og sol 1965-1985 : 95 Melodier til salmer og kirkeviser med satser for orgel/klaver
Orgel-Te Deum, op. 8
Noen venter, op. 126 nr. 2 <1982>
O Jesus, du som fyller alt i alle <1980>
Clavinata I <1987>
Oppløft ditt syn, o kristensjel : Solo-kantate nr. 2 for sopran, bass, fløyte, fiolin og orgel, op. 35 <1960>
Orgelkoraler : Hefte 1
Orgelkoraler : Hefte 3
Orgelkoraler : Hefte 4
100 Salmeforspill
Orgelkoraler : Hefte 5
Orgelkoraler : Hefte 6
Rondino for Piano, op. 29 nr. 2
Pilgrimsmesse for kor, orgel, 9 messingblåsere, liturg og menighet, op. 111 <1982>
På jorden fred og glede : Julesang
Regn : En barnevise med musikk (og dans ad lib), op. 62 <1968>
Rorate, op. 55 <1967>
8 Sanger for solostemme og klaver (orgel), op. 2 <1944>
Sanger, op. 34
Spurven, fra op. 34 <1959>
Trio : for violin, B clarinet and piano <2018>
Saul!, op. 74 <1971>
Scherzo, op. 29 nr. 1
Skapelsen : Bibelspill for 1-stemmig kor, piano, slagverk og taleroller, op. 113 nr. 8
Se, dager kommer, op. 87 nr. 1 <1975>
Sing the Joyful Sound
Suite for Flute and Piano, op. 15 <1950>
Suite for Flute and Strings, op. 31 <1959>
VINTERKYSS
Syng mitt hjerte : Bibelspill, op. 113 nr. 1 <1980>
Third Symphony for Recitation, Mixed Choir and Orchestra, op. 30 <1970>
Syng ut i fryd : Kirkelige melodier arr. for 3 like stemmer <1976-78>
Så lenge vi vandrer på jorden : Bibelspill for kor, solo, piano og taleroller, op. 113 nr. 4 <1981>
Sången for tre like stemmer(SSA), op. 108 nr. 3 <1981>
The Law and the Prophets
Vesle Harepus
The Song of Songs : For Soprano, Violino, Percussion and Piano, op. 42 <1963>
Tombeau de Bach : A Suite for Full Orchestra, op. 95 <1978>
Trio for violin, cello og klaver, op. 48 <1965>
Tårnhøye bølger går <1972>
Uppståndelsemässa, op. 60 <1968>
Varianti per due pianoforti, op. 47 <1964>
Opplandsturnernes marsj : For symphonic band <1983>
Stabat Mater : Für eine traurent Mutter
Variasjoner for obo og klaver, op. 64 <1969>
Vexilla regis : Koralpartita nr. 4, op. 33 <1959>
echo of what will come
Noël-variasjoner for orkester, op. 84 <1975>
Vi vil gå ut : For kor og flere instrumenter, op. 126 nr. 2 <1982>
Vox populi IV : Introitus- och ordinarie-sånger för församling, liturg, kör och instrument, op. 68 <1970>
Symphonie in A <1985>
Konsert for el.bass og orkester <1984>
Konsert for gitar og kammerorkester <1983>
Konsert for kammerorkester
Sevilla Suite for Violin & Guitar <1985>
Quintet for saxophone quartet and piano <2016>
Concita <1984>
Strykekvartett <1982>
Kvintett for klarinett og strykekvartett <1983>
4 Stykker for klavér solo <1980>
Lyrisk suite <1984>
Partita per accordeon (II) <1986>
Sinfonietta Romantica per Orchestra <1985>
Sonate for fløyte og klavér <1985>
Suite for Accordeon <1984>
6 Songar til tekst av Anna Skeide <1984>
Suite for klarinett og klavér <1984>
Transoboic Fusion <1983>
Bendik og Aarolilja : Symfonisk digtning for orkester, op. 20
The Dynamic Move <2014>
Ubi Caritas : From "St. Luke Passion" op. 153
Ballade for Solo Eb Alto Saxophone and Band <1983>
Capriccio & Canzone <1984>
Norske bilder <1981>
Brass Coctail
Landskap i måneskinn : Syv sanger til tekster av Ragnhild Jølsen, op. 97 <2014>
Clarinet Caprice <2012>
Concentus ad libitum <1979>
Divertimento : Klarinettkvartett <1975
Fata morgana <1983>
Hear Thou our Prayr' <1978>
Siciliano
Klarinettkontraster <1976>
Mosaikk : Suite for klarinettkor <1983>
Trompet kontraster <1986>
Our Day of Praise is Done <1986>
Antiphona IX : Testimonium de lumine <2013>
Epitaf : For tuba, harp and strings
Trompet kontraster
Folketone : Det var je' og det var du
Falkvor Lommanson : Gammel norsk ballade
Dedications : Suite for Jazz Combo <1986>
Hats and Beards <1987>
Pusteøvelse <1990>
Salme 2011 <2011>
To strykekvartetter <1989-2012>
Variasjoner over er tema : Strykekvartett <1989/2012>
Douze rêves : Quatour à cordes <1979/2012>
Not With a Bang 1 : For flute & piano <2007/2012>
Liljer og kaktus V : Melodiar og musikk frå åra 1996 -2005
Arabesque
Masquerade, op. 91
Mitt hjerte alltid vanker
Klang(!)
Sonatina for Clarinet and Piano, Op. 9
Pastorale for piano
Sonata : Folk Tune Sonata, Op. 4
Dorsi Dalom, op. 36
Innunder berget
In memoriam Christian Høgsberg
Two Pieces for Brass Quintet <1987>
Det ondes magt : Fritt etter Barbereren fra Valebø
Der Gott und die Bajadere <1932>
Landevei
Japanischer Frühling <1957>
Quintet <1927>
Lutad mot gärdet
Lutad mot gärdet
Concertino di rosso tinto : For violin and string orchestra <1994/97>
Voggesong til Siri : For 8 stemmig kor a capella
A Piece for Peace : For flute, violoncello & piano
Ditt smil er sakte på veg <1994>
Pastorale religioso
Rondo for Violin og Klaver
Rondo Marziale <1941>
Sonate i B-dur for violin og piano
Rist laus! : Litt jazz for janitsjar
Impact - Crater : En levende-elektronisk suite <1990>
Kork <1979>
Brass Quintet No 1, op. 16 <1990>
Drei Klavierstücke, Op. 9
Chansons Sentimentales
EN FOLKEFIENDE
Silence : Stemning for symphonic band <1989>
Scherzo of Seasons : For Soprano Voice and Violoncello, op. 7 <1981>
Sonate nr. 1 i G-dur : For fiolin og klaver <1887-88>
Aletüde <1997/98>
Soli Deo Gloria : Quintet for Five Horns
Hummer & Kanari : Duet for C-Trumpet & F-Horn, op. 6 <1981>
Polymetriske ornamenter : Aleafoni for klaver <1988-90>
Eine zärtliche Ode (an Bäschen) <1990>
Fase en
Prevratim for Guitar and Orchestra <1990>
Hommage à César Franck for Organ and SoundTrack <1990>
Sanctus - Agnus Dei : For sopran, trompet el. fløyte og orgel <1990>
Sonatine for fløyte og klaver : Adagio og Allegro <1974>
Trall frå Fjotland <1989>
Exultate for orgel <1987>
Ballade for 4-hendig klaver <1985>
Idyl for 4-stemmig mannskor a cappella <1990>
Summer Dreams <2013>
Elvene : Komposisjon for klaver, resitasjon og lydbånd <1990>
Swans of Bråtøy <1990>
Hos Gud er evig glede
Shake My Boat : Flute solo
Three Signs of the Zodiac for Woodwind Quintet, op. 97 <1989>
Concerto Furvus for tuba og janitsjarorkester, op. 97 B <1990>
Tru og sæledrust : 4 Salmer, op. 22 <1948>
Isgangsvær, op. 31 <1952>
Sang i skumring
En stjerne klar <1990>
Prélude héroïque, op. 123 <1990>
Filosofisk Zenetrækning : For sopran og bratsj
Messa per percussione, op. 122 <1990>
Timisoara : Sakral meditasjon over Romanias ofre 1989 <1990>
Ave Maria : For Female Choir <1989>
Barna Palkos Kaffe-Tango <1989>
Konsert for tuba og strykere <1990>
Achestra <1990/92>
Morgon : For blanda kor, barnestemme og korps <1990>
Musikk for en futuristfilm <1990>
Episteme!? <1990/91>
Howlin' Wolf <1990>
Divertimento for strykere <1990>
Timisoara : Sakral meditasjon over Romanias ofre 1989
Saksgramatikken <1990>
Discantus 3
Symfoni nr. 2 : Sanger fra Fantàsia <1990>
Gitarsolo fra et norsk landskap, op. 61 <1982>
Humoreske <1973>
Den usynlige regnbuen : Fore resitasjon og blandet kor, op. 65
Hyldningssang til Halfdan Kjerulf for mannskor (TTBB) <1990>
Ja visst gör det ont <1989>
Tåretale : Syv sanger om døden
Ritual : For brass band <2014>
Garland ( For Matthew Locke)
Salme 23 <1985>
Discantus 1
Discantus 2
Discantus 4
Ballade for messingensemble
Discantus 5
Løft hodene, dere porter : Motett for blandet kor, sopran solo, 2 trompeter og orgel <1986>
Jesaia-ord <1989>
Å, at jeg kunne min Jesus prise
SKJULT
La oss telle våre dager
Noa går i land : Bibelspill, op. 113 nr. 10 <1987>
Fantasi over en religiøs folketone <1954>
Mor Maria : Bibelspill i ni deler, op. 113 nr. 7 <1984>
Strid troens gode strid : Motett for 2 like stemmer og orgel <1989>
Så lenge det er dag : Motett for 3 like stemmer og orgel <1990>
This is the day the Lord has made for mixed choir (SATB) a cappella
Herre, til deg tar jeg min tilflukt : Motett for blandet kor a cappella <1989>
Tre spørsmålstegn : Trompet og klaver
The Huntsmen on the Edge of Night : For Stage Band
Dali's Moustache : For Stage Band
Tour de Force : March for Symphonic Band
Festival Ouverture, Op. 53a : For symphonic Band
Dra ut gjennom portene : Motett for 1. søndag i advent for like stemmer a cappella
Fantasia quasi chaconne, op. 6
Suite facile (Suite for barn) : Sopranblokkfløyte og cembalo (klaver), op. 7, nr. 1 <1986>
Seks salmetoner til tekster av Erling Dittmann, op. 5 nr. 2 <1975-84>
To bibelske sanger for sang og orgel (høy utgave) <1987>
To sanger <1986>
Passacaglia for orgel, op. 4 <1939>
Poem for fløyte (fiolin) og klaver <1986>
To inntrykk for gitar
Tjuesju orgelkoraler i orginaltoneart og tilpasset Norsk salmebok
Pange Lingua for blandet kor og orgel, op. 8
MARIAS MENN
Fem orgelkoraler
Gud Fader i himmelen, hør din sønn : Nattverdhymne for blandet kor a cappella <1976/88>
Om kvelden : Folketone fra Hornindal
Kubein for messingensemble
Credo for 5-stemmig kor a cappella (SATBarB) <1988>
Salme 84, op. 65 nr. 1 for blandetkor, barnekor og brassband <1983>
I dine hender, Fader blid <1975>
Herre Gud, ditt dyre navn og ære <1984>
Ære det evige forår i livet for solo, mannskor og piano
Tre beskrivelser for gitar
Aftonbön <1983/89>
Kvar skal eg vel av : Norsk Folketone (Åseral)
På sine hønor
I himmelen, der er det alltid helg
Méditation
Eg gjette tulla
Gud signe vårt folk der dei sigler og ror
For Guds folk er hvilen tilbake : Norsk folketone (Setesdal)
Fjell-tonar, op. 27 <1938>
Fred <1944>
Vocalise <1983>
Antitheta <1976>
Et facta est lux
Logos for Mixed Choir, Soprano Solo and Organ <1985>
MARIAS MENN
Cyprianus for 2 kor og orkester <1982>
To Zeitblom
Carmen og Don Juan
Norwegian Archives
Tveitt-fragments
Sonate for trompet og orgel <1972>
Seks sanger til tekster av Johan Herman Wessel, op. 3 <1968> : For sang og klaver
Oppsang for blandakoret : Korverk for blanda kor og barytonsolist
Nor-sang 1 : Blandet kor
Nor-sang 3 : Ungdomskor og damekor for like stemmer
FRITT VILT
Nor-sang 4 : Blandet kor
Nor-sang 5 : Mannskor
November 1962
Nor-sang 6 : Blandet kor
Canon for Chamber Orchestra and 2 Tape Recorders <1965>
Tre dikt av Ebba Lindqvist
Forspill : Concerto for Violin and Orchestra <1975>
Sonata in a <2014>
Hymne til Josef <1977>
Konstruksjon og hymne <1963>
Ved nyingen
Strykekvartett <1976/78>
Ky og vakre madame Ky
Creation <1977>
Mellomspill for orkester <1985>
Mot solen : Ballett <1969>
Sinfonietta <1979>
Nocturne <1967>
Suite for blanda kor og orgel med rytmeboks : Errotikk og Pollitikk <1983>
Valse Triste <1970>
Wedding Psalm #2 <2016>
Tora synger
Sonetter : for kammerorkester
Vinger <1983>
Vuggesang for 48 strykere og sopran <1963>
Gloria victis
Miligram for strykere <1986>
Små eventyr <1981>
Telex to Poland : We are Together With You - We do Our Best <1982>
Skjærgårdsøen <1976>
Basement Music : For Percussion, 5 Players <1983>
Cantus for solo blokkfløyte <1982>
Concerto Broccoli for solo fiolin og amatørstrykere <1984/94>
Credo : Kontakt I <1983>
Dansere <1983/91>
Lykkespill : En samling stykker for 1, 2 og 3 fioliner <1985/95>
Violinkonzert nr. 1 : Für Elise <1986>
Krepsens forunderlige verden <1984>
We Need Us All
Kyrie eleison <1986/2003>
Mot en ny verden <1984-85>
Andante i h-moll
Blå brønn <1985>
Out of the Wood <1984/2008>
Tornefuglen <1986/94>
Borobudur : Ballettmusikk <1988>
Barn Jesus i en krybbe lå <1928>
Den varande fugl, op. 6 nr. 1 <1921>
Chaconne <2011>
Fra Gudbrandsdalen : Suite nr. 2 for piano, op. 9 <1922>
Hjuringen, op. 6 nr. 3 <1921>
I ulaavadi, op. 6 nr. 5 <1921>
I Vaagelidann, op. 6 nr. 7 <1921>
Nordlandske danser, op. 30
5 Bibeltekster for sang og piano, op. 25
Å synge Olavs draumar
Nordan for Thrandheim, op. 6 nr. 2 <1921>
Reven og bonden, op. 6 nr. 6 <1921>
Um morgonen, op. 6 nr. 4 <1921>
Kvartett for 2 fioliner, bratsj og cello, op. 36 <1969>
Kvintett, op. 35 <1967>
Mor syng og andre dikt av Idar Handgard, op. 1 <1915>
Attersyn <1965>
Fanfare : For wind quintet <2012>
Nordlands Trompet : Digte af Petter Dass, op. 13 <1925>
Nordlandsbilleder : Suite for piano, op. 5 <1919>
10 Norske barnerim, op. 14 <1927>
To portretter fra middelalderen, op. 8 <1922>
Allegro scherzando
Prillar-Guri : Suite nr. 3 for piano, op. 12 <1924>
Syv sanger : Tekster fra gammel norsk folkediktning, op. 6 <1921>
Sonate, op. 3 <1912-13>
Suite for cello og piano, op. 24 <1965>
Andante i C-dur
Antagonia : Concerto, op. 38 <1972>
Benedicam Dominum, op. 17
Draumkvæde, op. 15
Divertimento for strykeorkester, op. 3 <1942>
Duo concertante, op. 41 <1974>
Fantasy for Piano, op. 8 <1947>
Fröding-sanger, op. 9
Ibsen-kantate, op. 51 <1978>
Jeg er kommet som et lys til verden, op. 35 nr. 1
Femti folkatonar frao Hardanger nr. 1 - 50 samla, nedskriven og teskjipa aot piano ..., op. 150
Konsert for fiolin og orkester, op. 52 <1979>
Konsert for kammerorkester, op. 55 <1980>
Concerto for Oboe and String Orchestra, op. 46 <1977>
Koralforspill : Ljoset over landet dagna <1956>
Partita, op. 36 <1971>
Legende for fagott og strykere, op. 61 <1983>
Meditasjon for fastetiden <1961>
Tre norske folketoner, op. 5 nr. 2
Michelangelo-poem : For sopran og orkester, op. 49 <1978>
Michelangelo-poem : For Soprano and Orchestra
Norske stevtoner, op. 40
Pleiadene ved Midnat, op. 25 <1965>
Rondo grazioso, op. 5 nr. 1
Syv religiøse folketoner bearbeidet for sang og klaver, op. 23 A
To religiøse sanger med piano eller orgel
Sang til Stella, op. 6
Syv sanger, op. 4
Skipper Worse : Musikk til fjernsynsfilmen, op. 28 <1968>
Bånsull : Version for viola and live electronics <2012/2015>
Bånsull : Version for violoncello and live electronics <2012/2015>
Felix Fragments : A Symphonic Scherzo for String Orchestra <2015>
En konstnär i norr : Ett musikaliskt porträtt för baryton, fiol, altfiol, cello och piano, op 119 <2015>
Sonate for fagott & klaver, op. 122 <2015>
Trauermusik <2012>
Skipper Worse Suite, op. 28 B <1967-68>
Den gamle majors forunderlige drømme : Fuge for 2 klaver <1969>
Fire Gjøglere for fagott solo <1983>
Den gamle majors forunderlige drømme : Variasjonssuite for orkester <1969>
Eventyr-visa fra Toya-filmen
Insektlek <1979>
Fest-ouverture <1983>
Neun Haiku, op. 5 <1966>
Landskap : For strykeorkester <2015>
Equinox - 24 Postludes for Violin and Chamber Orchestra
I Nasaret : Barnekor med Orff-instrumentarium <1980>
Kjærlighetens vei <1982>
Meget lite stykke for harpe
Kom hjärtans fröjd! <1982>
Men det var MIN melodi! - sa kontrabassen : Chaconne for kontrabass og piano <1983>
Min kjærlighets vise <1960>
Mjøsgløtt for harpe <1985>
11 Polytonale blues for komposisjonsstudier <1978>
Präludium og fuge <1963>
Rosene i Golden Bar
Sonate, op. 3 <1964>
3 Spanske akvareller for fløyte og harpe
Stillhet <1978>
Suite, op. 1 <1963>
Syng en liten sang
Tema med fem variasjoner for to diskantinstrumenter og slagverk, op. 4 <1965>
Tema med variasjoner for harpe, fagott, celesta og cembalo <1968>
Tema med fire variasjoner, op. 2 <1963>
Tre temaer fra filmen om Fridtiof Nansen
Terning-valsen
Trost i taklampa : 5 Viser og epilog fra filmen
Utrolig <1959>
Vi seiler
Vår-von : Ballade for tenor, mannskor og orkester, op. 6 <1980>
Vår-von : Ballade for tenor, mannskor og piano, op. 6 <1980>
Skjemtevise og gjeterlokk, op. 64 <1984>
Tre slåttefantasier for piano, op. 31
Toccata, op. 5 nr. 3
Solokantate nr. 1, op. 10 for høy stemme og orkester <1953>
Symphony No. 1, op. 18 <1958>
Triptychon for Orchestra, op. 53 <1979>
Lokkende toner, op. 54, nr. 12
Suite for Flute and Horn, op. 41 <1964>
Ormen lange
After last train <1987>
August for mannskor, op. 84 <1980>
Bergmannen : Melodrama for en mannsrøst og stort orkester, op. 81 <1980>
Canzona for accordeon, op. 82 <1980>
Ein salme for mannskor og clarinet, op. 61 nr. 1
Canzona for cello solo, op. 96 <1984>
Canzona for fiolin og piano, op. 87 <1981>
Artinatrinn
Det kjempende menneske : Opera i 3 akter, op. 89 <1982>
Der ligger et land : Kantate for mannskor, tenor solo og orkester, op. 48 <1966>
Divertimento, op. 68 <1974>
Fantasi over ei norsk folketone, op. 18 <1947>
Juninatt, op. 100 B <1986>
Kontura : For string quartet <2004>
Sinfonietta : For stort orkester <1922>
Fantasia per orgel, op. 93 <1983>
Heilagkvedi : 4 Dikt av Anders Hovden for sang og piano, op. 13
Kantate per sopran og orkester, op. 95 <1984>
Consert for cello og orkester, op. 73 <1977>
Concert for flauto og strykeorkester, op. 25 <1955>
Konsert for tromba og orkester, op. 50 <1966>
Krosspåske : Kantate for stort orkester, kor og baryton solo, op. 39 <1963>
Kvartett nr. 1, op. 36 <1962>
Kvartett nr. 2, op. 46 <1966>
Strykekvartett nr. 3, op. 57 <1972>
Kvartett, op. 19
Blåsekvintett nr. 3, op. 98 <1985>
KNERTEN
Kvintett, op. 75 <1978>
Brasskvintett, nr. 3, op. 102 <1986>
Land i nord : Marsj for symphonic band <2008>
opp.hav <2013/14>
Utnordaen : Orkesterfantasi <2010>
El bajo cantaor <2012>
Kyrie Eleison for mannskor, op. 100 A <1986>
Logos : Oratorium, op. 76 <1979>
Suite for klaver, op. 52
Norsk natur for kor(SATB) og orkester, op. 21 <1952>
Fire norske småstubbar for fiolin og piano, op. 6 <1940>
Tre sange, op. 30 : Drick, nr. 2
Pastorale for Flute and Piano, op. 22 <1954>
Preludium for euphonium og orgel, op. 79
Preludium for orgel, op. 30 <1960>
10 Salmer, op. 78 <1979>
6 Sanger, op. 9 <1941>
Sekstett, op. 61 <1974>
Blåsekvintett med vibrafon, op. 45 <1965>
Serenade for blåsekvintett, op. 37 <1962>
Serenade : Trio per flauto, viola, violon-cello, op. 63 <1974>
3 Småstykker for 2 accordeon, op. 77 <1979>
Suite per chitarra, op. 71 <1975>
Suite for Clarinet Solo, op. 58 <1973>
Suite for orgel, op. 60 <1973>
Suite per klavér solo, op. 80
Suite per 2 trombe, op. 33 <1960>
Symfoni nr. 1, op. 17 <1944>
Tema con variazioni for piano, op. 27 <1957>
Symfoni nr. 3, op. 26 <1957>
Symfoni nr. 14, op. 97 <1985>
Trio, op. 2 <1938>
Symfoni nr. 15, op. 103 <1987>
Symfonisk fantasia per klaversolo, op. 92 <1983>
På solsida
Trio : Tromba, Trombone, Vibrafon, op. 85 <1980>
Fire sange, op. 11 : Flyvende ørn, nr. 1
Han du skal takka <1966>
Strykekvartett, op. 71
Seks poesier, op. 18 nr. 1 - 3, hefte 1
Concerto for Trumpet and Orchestra <2009/2011>
Excavation <2017>
Seks poesier, op. 18 nr. 4 - 6, hefte 2
Sange, op. 5, hefte 1
Klarinettsolo
Sange for en mellemstemme og piano, op. 14, hefte 2
Fire Sange, op. 15 nr. 1 - 2, hefte 1
Metamorphoses : For organ <2004>
Fanfare frå Telemark : (lang versjon) <2014>
Marble Songs <2016>
Seks Sange, op. 21 nr. 1 - 3, hefte 1
Seks Sange, op. 21 nr. 4 - 6, hefte 2
Preludio ed elegia per organo <1989>
Sange til klaver, op. 23 nr. 1 - 2, hefte 1
Fire sange til tekster av Torvald Tu's "Strengjer som syng", op. 27, nr. 1 - 2, hefte 1
4 Sange med klaver, op. 33
Fire Sanger, op. 41
Tre sange, op. 30 : Til et barn, nr. 1
[Sanger], op. 54
Sonatina for Flute and Piano, op. 61
Sonata for percussion á 2 <1985>
Trio for violin, violoncell og klaver, nr. 1, op. 65
Trio for klaver, violin og v.cello, nr. 2, op. 76
Passioni di corrispondenza : 3 Movimenti per grande orchestra
Epilog : Bill Evans in memoriam <1983>
Advent, op. 71 <1984>
4 adventssalmer arr. for enstemmig barnekor med instrumenter
6 barne- og ungdomssalmer
Seks barnerim fra Gudbrandsdalen, op. 54 <1981>
12 barnerim fra Jæren, op. 50 <1979>
Tema <1966>
SVIK
Fragment av relationer <1990>
Tobaksladans hemligheter : Kammaropera i en akt baserad på August Strindbergs saga med samma namn
Bewegt <1990>
Overtyre for ti messingblåsere <1990>
Oversettelse til et barn
Konsertino for 12 treblåsere <1987>
For klarinett solo
Nocturne og allegro for pauker solo
Konsert for trompet og symphonic band, op. 40 <1990>
No plantar kvinna <1989>
High Flight <1990>
Reise med båt uten båt : Et dramatisk musikkverk for sopran og kontrabass <1987-88>
Nocturne : Oversettelse til et barn
Pezzo umoristico for strykeorkester
Concerto Furvus for tuba og orkester, op. 97 <1990>
Renessansevariasjoner for Brass Band : Hommage à Tielman Susato, op. 98 nr. 1 <1990>
Lorelei : Et tysk folkeeventyr ... for forteller, sopran, flygel, harpe, slagverk og foss <1990>
Kollisjonen <1990>
Kverni : 5 Mannskorsongar til dikt av Olav H. Hauge, op. 26 <1990>
Messingkvintett nr. 1 <1990>
Ein Wunderlicher Baum : Streich Quartet 1990
Die Güte des Herrn, op. 125 <1990>
The Steadfast Love, op. 125 <1990>
Suite for fløyte, trompet, piano og el-bass (ad lib.)
Introduksjon & vals for tenorsaksofon og blåserorkester, op. 171 B <1990>
Riddles for Violin, Viola, Violoncello, Piano, Percussion a 2 & Tape
Fluga for Flugabone & Big Band
I fjor gjett eg geitinn
Hm for Alto Saxophone & Percussion <1990>
Det finns ett svar för dig .. : 3 Sanger for sopran / tenor og piano <1983>
Vespera minorum : Vesper for barn <1990>
Beyond <1990>
Missa virorum : Messe for mannskor
Modus vivendi <1987>
effata for sopran, mannskvartett og orgel <1991>
Illuminations (Les Enluminures) : Konsert for 2 celli og orkester, op. 18 <1986/90>
Sonate for klaver <1991>
Concerto Grosso : Kornett, althorn, eufonium og tuba soli og brassband, op. 98 nr. 2 <1991>
Adagio von Mozart <1991>
Villemann og Magnill : Bygd over norsk folketone, tekst etter Høye Strand, melodi etter Agnes Buen Garnås <1989>
Nimm mich auf, uralte Nacht
Jeg var så full av glede
Midtmoleiken
Jeg lagde mig så sildig
Morrovalsen
Duva sette seg på liljankvist
Dølamarsj <1991>
Moods for Accordion <1986>
Andante funèbre for cello og piano, op. 44 II
Magnificat for solister, kor, orgel, obo og strykeorkester <1990>
Kaleidoscope : For Symphony Orchestra <1991/97>
Allegrìa : Sinfonia concertante, op. 39 <1957>
Brygge-valsen for piano, op. 18 nr. 3 <1915>
5 Capricci, op. 1
Elegie for fiolin og piano
Håkonshallen : I. Festmusikk, op. 43 <1962>
Grazietta (fra Ridder Blåskjeggs mareritt) : Romantisk-dramatisk ballett, op. 42 for piano
Havretunet : Filmmusikk <1954>
Listen to Me Listening 1
Through the Barbacans : For Microtonal Electronorgan, with or Without Tape <2014>
Glasperlenspiel <2010>
Keiser og Gallilæer <1986>
Cello-konsert, op. 7 <1931>
Purpose : For symphonic wind orchestra <2015>
Mass for six Voices
Violin Concerto, op. 37 <1956>
Piano Concerto, op. 31 <1948/50>
Strykekvartett : De to rivalers serenade, op. 49 <1970/71>
String Quartet No 2, op. 52 <1975>
Strykekvartett nr. 3, op. 55 <1978>
Blåsekvintett nr. 1 : Slåtter og stev fra "Siljustøl", op. 21 a <1982>
Blåsekvintett nr. 2, op. 56 <1983>
Lette stykker for klaver, op. 14 nr. 5 og 6 <1939>
Lucretia-suite : Symfonisk-dramatisk suite etter Shakespeares dikt, op. 10 <1936>
Mozart-motto-sinfonietta, op. 50 <1972>
Ouvertura monumentale, op. 53 <1976>
Pastorale : Indian Summer, op. 54
Sonore. Pastorale : For fiolin og klaver <2006>
Piano Quartet in G Minor
Peer Gynt : Suite I, op. 28 I <1947>
Peer Gynt : Suite II, op. 28 II <1947/54>
Tolv orkesterstykker fra musikken til Henrik Ibsens Peer Gynt : Konsertutgave, op. 28 <1947>
Peer Gynt : Utdrag for piano, 28
Rondo amoroso : Blåsekvintett, op. 14 nr. 7
Lette stykker for klaver, op. 14 nr. 7
20 Små violinduetter, op. 32
Lette stykker for klaver, op. 14 nr. 3 og 4 <1939>
Sjå soli på Anaripigg, op. 35 I
Småfugl-vals, op. 18 nr. 2 <1940>
Slåtter og stev fra Siljustøl for klaver : hefte 1, op. 21 <1942>
Slåtter og stev fra Siljustøl for klaver : hefte 2, op. 22 <1943>
Slåtter og stev fra Siljustøl for klaver : hefte 3, op. 24 <1944>
Slåtter og stev fra Siljustøl for klaver : hefte 4, op. 25 <1966>
4 Små duetter for violin og klarinett, op. 32 A
Lette stykker for klaver, op. 14 nr. 1 og 2 <1939>
Sonate g-moll, op. 3 <1921>
Sonatina for Violin og Klarinett, op. 30 A I
Sumarnatt-båtsong, op. 14 nr. 6 <1940>
Seks sonatiner for klaver, op. 30 <1948-50>
Stevnemøte - men hun kom ikke! for piano, op. 18 nr. 1 <1975>
II Sinfonia, op. 4 <1922>
Symfoni nr. 3, op. 5 <1926>
5. Sinfonia : Quasi una fantasia, op. 16 <1941>
Minnesota Symphony, op. 40 <1958>
Ninth Symphony, op. 45 <1966>
Vade mors : Vik fra meg død, op. 38 <1955>
Vals til en liten pike for piano, op. 18 nr. 4
Venevil : Kristin's vals, op. 18 nr. 5
Anekdote
Vold mot Lucretia, op. 10 <1935>
Ave Maria, op. 4 <1921>
Concerto for Trumpet and Wind band
MARS & VENUS
Der 121. Psalm
Deus noster refugium et virtus : Motett, op. 16 nr. 2 <1932>
Intermezzo for Piano, op. 36 <1939>
Et dices in die illa, op. 16 nr. 1 <1931>
Gavotte og musette for piano, op. 24 <1936>
KUNSTEN Å TENKE NEGATIVT
Hvad est du dog skiøn, op. 12 <1930>
Vier Klavierstücke, op. 22 <1935>
Kom regn fra det høie : Motett, op. 25 <1936>
Violin Concerto, op. 37 <1940>
Violin Concerto, op. 37 <1940>
Quartett nr. 1, op. 10 <1929>
Strykekvartett nr. 2, op. 13 <1931>
Zwei Lieder, op. 39 <1941>
Four Motets
O store konge, Davids sønn : Motett, op. 26 <1937>
Capriccio for solo marimba
Oslotonen : En Oslo-kabaret <2016>
Prelude, op. 29 nr. 1 <1937>
Fark-trall, op. 18 nr. 2 <1967>
Sence of Dawn <2017>
Prelude, op. 29 nr. 2 <1937>
Præludium og fuga for orgel, op. 33 <1939>
Anne-Karin <1979>
121. Salme <1911>
Zwei Lieder für Sopran und Klavier, op. 31 <1939>
Fimreite <1990>
Around the World in 80 Days : Symphonic Suite for Orchestra <2013>
Artic Circles : Concert in three movements for percussion and chamber orchestra <2013>
Kalle-marsj <2013>
Serenade, op. 42 <1947>
Sonate für Violine und Piano, op. 3 <1916>
Troll Wood : Intermezzo for orchestra from "The Kite and the Cave" <2013>
Trumpet Episodes : For trumpet and orchestra <2013>
13 + 14 + 33 : Fantasi for fagott og orgel <2013>
Rite : For fiolin og orkester <2013/2014>
Klaviersonate nr. 1, Op. 79 <2013>
Cantus VIII : Magnificat with antiphone Montes Gelboe
Traces of Jazz : Introduction and ballad for brass quintet and latin percussion ad. lib. <2007>
Løen
Sonata No 2, op. 38 <1941>
Trio für Piano, Violine, Violoncello, op. 5 <1924>
Bias vise
Vaagn op, min sjæl : Motett, op. 27 <1937>
Bestemors-rokken <1979>
Bånsull
Bruremarsj fra Gudbrandsdalen, op. 59 <1980>
Tre dialoger for klarinett og fagott, op. 54 <1978>
Divertimento for fagott solo, op. 25 <1972>
Divertimento for obo solo, op. 41 <1974>
Divertimento for solo trompet, op. 21 <1971>
Eika : Symfonisk bilde, op. 63 <1981>
Eika : Symfonisk forspill, op. 63 <1985>
Elegi for trompet og orgel, op. 27 <1971>
Fabler : Suite nr. 2 for piano, op. 15 <1963/68>
Fabler : Suite nr. 3 for piano, op. 51 <1968>
Løvetann <1979>
Fjelltone
Fra norsk landskap : Korsuite nr. 1, op. 59 <1980>
3 Aukrust-sanger <1967>
Aeterne rerum conditor, op. 3 <1975>
In Memoriam : Violin Concerto No. 2
Sonic Exploration I : Towards and organic modernism
PITBULLTERJE
From Kathleen Raine's Poetry, op. 55 <1979>
From William Blake's Poetry, op. 53 <1979>
Hafrsfjord, op. 30
To Hamsun-sanger, op. 26 <1946/72>
Katten og månen <1979>
Hildring i speil, op. 48 <1976/82>
Hildring i speil, op. 48 <1976/82>
Intrada : Symfonisk forspill, op. 57 <1980>
Kvartett for marimba og treblåsere, op. 70 <1985>
Kveldingseter, op. 33 nr. 2 <1972>
Tre lette klaverstykker : Firhendig piano, op. 78
Liten pastorale-suite for engelsk horn <1975>
Liten trio-suite, op. 40 <1973>
A entrada de Quetzalcoatl
Liten årstid-suite, op. 49 <1976>
Three Lyric Guitar Duets
Three Lyric Pieces, op. 29 <1971>
Tre lyriske bilder, op. 33 A for sopran (tenor) og piano <1946/72>
Tre lyriske sanger, op. 6 <1967>
Brenn sol <1987>
Exsultate, op. 74 B <1980>
Som ein seder på Libanon <1986>
Teach me, O Lord <1986>
Lite stykke
IZZAT
Tretten troll-trillinger <1986>
Lyriske stykker <1979>
Mitt hjerte
Maris kulokk <1987>
Midsommersang <1977>
Miniature-suite for Piano, op. 7 A <1958>
Monologi for Cello Solo, op. 45 <1975>
Moods : 3 små stemninger, op. 1 <1963>
Morn, morn
Munnspillfantasi over en gammel stevtone, op. 52 <1978>
To muntre klaverstykker, op. 42 <1974>
Elva-Pe's gangar <1990>
3 Muntre viser, op. 3 <1960>
Musikk for en slagverker, op. 24 <1971>
4 Norske religiøse folketoner for blåsekvintett, op. 23 B <1965/74>
Ættar-arv, op. 17 nr. 1
Dei gamle fjelli, op. 19 nr. 1
O Come, Let us Sing, op. 87 No 4 <1984>
Return, My Soul : Motet for Mixed Choir, op. 87 No 5 <1986>
Chi for orchestra <1991>
To instrumentale madrigaler for sinfonietta : Underholdningsmusikk for tretten <1991>
Jeg syns jeg selv må stråle
Preludium og fuge for b-klarinett, tenor trombone og piano <1964/90>
Humoreske : Gjenta som ville gifta seg
Q.E.D. op. 52 : Quod erat demonstrandum
Monoceros : For solo horn in F , Op. 51 <1990>
Grand Trio Concertant : Trois peintures de Odd Nerdrum pour trois solistes <1991>
Kjære Mozart! <1991>
In memoriam : Sonata II for Clarinet, String Quartet & Piano, op. 56 <1991>
Synergo : For sopran, mezzo, fiolin, gitar og piano/akkordeon <1990>
Concerto Grosso for messingensemble, op. 98 nr. 2 B <1991>
Cassation : Suite for solo-obo, op. 79 <1991>
Puken
Concertino for harpe og orkester <1991>
Erat erit est : For 15 Instruments <1991>
Farvell til musikken : En dekomposisjon <1990>
Høsten : Småstykker for akkordeon, op. 17 <1990>
Bakom stjernene : Fiolin og Piano, op. 18 <1990>
Arctander : Symphonie de numéro cachée for Small Symphony Orchestra <1991>
Bona nox - Wolfgang in memoriam (for 4 nr. 1) <1991>
Cercare <1989>
SALTO, SALMIAKK OG KAFFE
Sombre <1990>
Hør himlens gledessang, op. 126 nr. 15 <1985> : For 3 like stemmer
ELLING
Den rike mann og Lasarus : Liturgisk bibelspill, op. 113 nr. 9 <1986>
Elementa pro organo, op. 52 <1965>
Finaste jenta, op. 48 nr. 2
Reiar unge, op. 48 nr. 1
Ingers-Jon
Sandelig, sandelig sier jeg deg : Motett, op. 35 nr. 2 <1971>
Jeg er kommet som et lys til verden : Motett, op. 35 nr. 1 <1963>
Og dette er dommen <1971>
Våkn op du som sover!, op. 13
De brente våre gårder
O dyp av rikdom hos Gud!, op. 39 <1961>
Tre julesalmer
O Domine Deus : Kirkearie for sopran og orgel, op. 26 nr. 2 <1966>
5 små klaverstykker, op. 1 <1940>
Lyric Pieces for Piano, op. 5 no 4-7 <1942-46>
Capriccio for Violin and Piano, op. 16 No. 2 <1955>
Idag står flaggstangen naken
Dagvise
Ei malmfuru
RØDT HJERTE
Dyr og folk
Elvira
En hustavle
Græsset hvisker om natten
Hvite tind
Idag står flaggstangen naken
To Holberg-epigrammer
På jorden et sted
Bols vise
Senorita
Skjærgårds-vise
Pinse
Sur dag
Til Kongen
Vårt hjem
Til Norges flagg
Tre rømlinger
Under korset
Til Kongen : For sang og piano eller bl. kor
Den klare sol
Idag står flaggstangen naken
Kirken
Kom due hit
Rosa
Skrifte
Den lange reglen
Spurvekor
Jul
Duo for Two Violins
The Aksel Schiøtz Anthology of Nordic Solo Songs
The Aksel Schiøtz Anthology of Nordic Solo Songs : 4. Norway
Me vigjer vår song, op. 18 : Kantate til Sunnmøre Songarlags 30 års jubileum
Draumkvædet, op. 7
Alle de høie fjell, op. 27 nr. 3
Hett luet Olavs hjerte, op. 27 nr. 1
Du undres hugmilde kvinde, op. 27 nr. 2
Syv miniatyrer for piano
Me vigjer vår song, op. 18 : Kantate til Sunnmøre Songarlags 30 års jubileum for blandet kor med orgel
Voluspaa : Dikt av Den eldre Edda, op. 15 <1923-26>
Fire salmetoner <1990>
Mottakelses-valsen for sekshendig piano, op. 67 nr. 3
Treet i gata <1979>
Norsk Bruremusikk bearbeidd for orgel , Hefte 1
Tresnitt <1984>
Gull <1991>
Fly vesle måltrost heim til jul
Tre religiøse folketoner fra Årdal i Sogn
min klode, mi sjel : ein symfoni <1982>
To songar for song og piano
Vilhelm Krag-suite, op. 67 nr. 2 for mannskor a cappella
Svalbard-sangen
Fantasi of Ricercare for fløyte obo, klarinett og fagott <1962>
Altar <1979>
Sølekakesang
Koralrapsodi over tre religiøse folketoner fra Nordmøre for orgel <1981>
Kvern-slått for piano
Pappa-sang
11 Norske religiøse folketoner, op. 35 <1955/73>
11 Norske religiøse folketoner, op. 35 B <1981>
Om kjærlighet, op. 46 <1975>
Pyramiden <1986>
Sommerlunsj på Continental
ROTTENETTER
Sjung amen : Kantate bygd over religiøse folketoner, op. 58 <1980>
3 Små valser, op. 17 <1970>
Sonata saxifraga, op. 69 A <1985>
Sonata for Violin and Piano, op. 22 <1972>
Sonatina for Treble Recorder, op. 47 <1975>
Sonatine nr. 1, op. 4 <1956/62>
Sonatine nr. 2, op. 5 <1960>
Sonatine nr. 3, op. 14 <1968>
Sonatine nr. 4, op. 20 <1970>
Sonatine nr. 5, op. 31 <1972>
Storvegen nr. 9 : Ekko-vise <1979>
Norsk blokkfløyte-suite, op. 62 <1981>
Torsteinen, op. 68 <1985>
Four Miniatures <1976/2003>
Trekløver : For sopran og akkordeon, op. 72 <2005>
Trollet kan <1978>
Vet du at
Vals til Hege <1973>
Valser fra "Eika", op. 60 <1981>
Visa om Tatjana <1979>
Vill-kirsebær : For sopran og akkordeon, op. 71 <1985>
Vårlåter, op. 44 <1975>
Three Waltzes in A Minor, op. 32 <1972>
Ætte-tre, op. 18 nr. 3 <1967>
12 Norske folkeviser lett arrangert for piano, op. 77
Marm <1973>
Springar fra Bergen <1980>
Banners of Peace : A Cantata <1986>
To danser, op, 8 <1977/80>
Etter-kvart, op. 2 <1971>
An Obstfelder-Cycle : Five songs on poems by Sigbjørn Obstfelder, Op. 104 b <2015>
Guds port <1976>
Hagen : Et stykke for 6 musikere i 4 satser, op. 5 <1976>
Interplay : Flute and Piano, op. 11 <1981>
Klaverkonsert nr. 4 : Nordljos, op. 130
Herre, du omgir meg : Prosesjonsmusikk ved signingsgudstjenesten i Nidarosdomen 23.6.1991, op. 138 <1991>
Herre, du omgir meg : Prosesjonsmusikk ved signingsgudstjenesten i Nidarosdomen 23.6.1991, op. 138 <1991>
Nå da? <1991>
Diafoni : For 4 korpsgrupper, 4 slagverkere, signalkorps og lydbånd <1990>
Lillehammer-suite
Intermezzo i folketone for harpe <1990>
Nonsens 1- 2 - 3 <1990>
Menneskelandskap, op. 127 <1991>
Divisi for Wind Ensemble and Optional Electronics <1991>
Terje Vigen <1977>
Olavs Hymne til Sarpsborg by's 975-års jubileum 1991
Vibrations for gitarorkester og to solister <1991>
Jonatan : Musikkdrama i 24 scener <1988-91>
Duva sette seg på liljankvist
Jeg var så full av glede <1991>
Miranda's Flourish for Solo Recorder <1985>
Jeg lagde mig så sildig
Fresijotho <1991>
Ave maris stella <1976>
3 Latinske motetter for blandet kor a cappella <1991>
Astrognosia : Månefaser mellom stjerneregn
Dydigste søster <1990>
Migor Ingus for Big Band <1985>
Sonatine for piano <1975>
Fem sanger til dikt av J. S. Welhaven, op. 103 <2015>
Tango in Bagdad : For alto sax and piano <2001>
Tango Amoroso : For alto sax and piano <2001>
Pax vobiscum : Two violins <2015>
Huustavlen : Den Femte Sang om Ægte-Folkets Embede
Sinfonia Brevik <1991>
Operafanfare <1990>
Match for klaver <1991>
Sju vindar, op. 27 : 7 damekorsongar (SSAA) til dikt av Olav H. Hauge <1991>
Flo sjø på neset <1991>
Ode til St. Cecilia for 3 akkordiongrupper, kor, klaver og instrumentalister, op. 39 <1989-90>
Intermezzo for Flute, Clarinet, Trombone, Marimba, Violine & Double Bass <1991>
Chant d'enorlément pour clarinette et violoncelle <1990>
Stabat mater dolorosa : A Hymn for Mixed Choir <1991>
Ho som bar god frukt : Kantate for sopran, mezzosopran, baryton, resitasjon, kor & kammerensemble <1991>
Klokkeskjæret : Symfoni nr. 1 <1990-91>
Fragment for Cello Solo og Orkester <1991>
Høstscener for blåsekvintett <1990>
Orgelsymfoni, op. 99 <1991>
Concertino for Trumpet in C <1991>
En stjerne klar : En julevise for fløyte (eller fiolin) og klaver <1990>
En stjerne klar : En julevise arrangert for cello og klaver <1990>
Autumn Arias : For clarinet, cello and strings <2012>
River : Cello and harp
Dinosaurer : 3 klaverstykker for barn, op. 48 <1990-91>
Ymis <1991>
Kross-hymne : Fra oratoriet Nådevegen, op. 14 B
No me lleveis al mar : For Male Choir & Rythm Instruments, Op. 126 <1991>
Canticle I : Flute, Violoncello, Horn and Harp, op. 58 <1991>
Dualis : Liederbuch nach Texten von Pablo Neruda und Fernando Pessao für Mezzo-Sopran und Klavier <1987/91>
Nature Morte <1991>
My ancestors : Sonate for fiolin og piano <1990>
Angrbodas datter <1986/91>
Prolationes : Variasjoner over en trouvère-melodi fra 1200-tallet, op. 187 C <1991>
No Question, No Answer <2010>
Sonata di spazzatura : Sonate for diverse instrumenter i P.D.Q. Bach-stil, op. 179 B <1985/91>
Ricochet for Chamber Ensemble, op. 75 <1990>
The Parrot and the Nun : For Violoncello solo, op. 63 <1991>
Trio for violin, cello og klaver, op. 57 <1986/91>
Spur : For accordion and orchestra
Warszawa
Die fünf Launen des Herrn Mephisto Foss : Für Flöte, Oboe, Klarinette(A) und Horn(F), op. 9
Adagio og Allegro <1977>
Physis for Amplified Piano and Computer Controlled Harmonizer and Delay <1986>
Credo : Version from the Ballet Time Builds the City
Variations en sol majeur : Pour piano, op. 10/123 <1991>
Seagull : Concerto for Double-bass and 8 instruments <1978-1980>
Fire setninger <1982>
Krokeide Skolemusikkorps <1991>
Horae Canonicae : First movement of Triptych <1997/1998>
Solomon's House : Third movement of Triptych <2013>
Beethoven Singt : For chamber orchestra <2014>
Stilleben : For Violoncello and Piano <1978/99>
Duo for clarinet and piano, op.202 <2014/2015>
Virkeliggjørelse for blandet kor, enkle slaginstrumenter og solo fløyte <1986>
Wie die Zeit die Matherie verändert : 1st Tempo-felt (Impulses) for 2 Ampl. Pianos <1984/2001>
Sonate for violin og orgel, op. 132
Yr for solo fiolin, op. 23 <1991>
Edda-Da : Monodrama for skuespiller og pianist ... bygget over Hávamál <1991>
Symfoni nr. 5 : Sinfonia Romantica, op. 99 B <1991/97>
Bølgens ansikt : Accordion Solo <1991>
In memoriam Christian Høgsberg : Violino e piano <1986-90>
Introduction et Tango Lugubre pour violon, violoncelle et piano <1991>
Bor : For Soloinstrumentso and Elecronics, Keyboard instrument and Electronics, Computer and Electronics <1991/1993>
Konsert for tuba og orkester <1990>
Vikinghymne : For symphonic band, op. 59 A <1982/90>
Det gode landet : Kirkemusical <1986>
Pièce Fausse <1990>
Concert Piece for Symphonic Band and Percussion <1989>
Brass Quintet <1991>
Befest deres kall : 5 Motetter til gudstjenesten, op. 56 nr. 2 <1981>
4 Invensjoner til Valens minne, op. 1 <1967-68>
Symphonic Concerto for Violin and Orchestra, op. 15 <1984/86>
Les trois régénérations, op. 16 <1985/91>
Magnificetur Nomen Tuum, op. 4 <1974>
Med åpen hånd eller knyttet neve?, op. 6 <1976>
Sjå Gud <1975>
Origins : For Bassoon, Vibraphone and Double-Bass, op. 10 <1980>
Qudrat for 3 Percussion Players and 3 Synthesizers (Yamaha DX7), op. 17 <1987>
Rettferdighetens sol : Symfonisk dikt, op. 12 <1982>
Say: God is the Lord, Op. 29, nr. 1 <1986>
Vår <1975>
Skapelser : Elektronisk og konkret musikk, op. 8 A <1977>
Helligkvad : Sanger for solostemme, op. 19 a <1993/2001>
Tidings of light : Blandet kor og solist-kvartett, Op. 7, No. 2 <1981>
Utstrømning <1976>
Etude Cadenza for klaver solo <1986>
Velatus for blandet kor, op. 7, nr. 1 <1976>
Akk og Kved : Leddgiktsfønk for tre <1981>
AOI : Musikk til Juko Mishimas Moderne Noh Drama <1986>
Hinsides neon : Postkommersielle lydskulpturer for horn og stort symfoniorkester, op. 41 <1981>
Blasfemi : En teater-sang for Brecht-ensemblet <1978>
Bleikeplassen : Musikk til Vesaas' stykke <1980>
Blokk-fuglen for altblokkfløyte/tenorblokkfløyte <1981>
DiscoInfoFanfare <1979>
Trois Mazurkas : Pour le piano, Op. 98b, No. 1 <1998-2016>
Hipp-Tripp-tramp
EingeBACHt : InnBACHt parafrase over Toccata i G-dur, første sats <1984>
Ekko av et ekko <1980>
Ekko av et ekko : Hermafroditen, sc. VII <1980/84>
En plakatopera for musikk <1978>
Octos Adventure : For trombone octet <2014>
h-moll/D-dur <2014>
Et glassperlespill : Neo-roccoco Borgerromantikk
Etude Cadenza for orgel <1983/90>
Flest : Et stykke for skoleorkester, op. 10 <1971>
Forberedende øvelser for "Hinsides neon" <1982>
Overtonen : En sang uten ord
Fra et glassperlespill : En opplevelsesdrill for publikum som pedagogisk oratorium... en kommentar <1979-80>
From where I stand ... for sinfonietta eller lite orkester <1986>
Fra oven : Konsert for synthesizer og orkester <1986>
Gnostic Fragments : A Musical Reconstruction <1985>
Hermaphroditen : Ballettopera i to akter <1970/80>
Hertuginnen dør : En skrekkopera i en prolog og en akt <1987>
King Lear : Musikk til A. Brinckmanns oppsetning <1983>
Kongen kom - 1985 : En fanfare for Festspillene <1985>
Kroppsholdninger for klarinetter <1975>
Kvadratspill for fire slagverkere <1973>
Fanfare and Punk
L'éclat approchant <1986>
Litt av hvert for blokkfløyte i ulike kombinasjoner, op. 12 <1972>
Litt lyd for solistkor og orkester <1971>
Makro-fantasi over Griegs a-moll for klavér og stort orkester <1980>
Melologer og monodramaer : Holdninger, samtaler og situasjoner i musikk
MiniaTEKStur for tuba og slagverk <1985>
Tre miniaTEKSturer for piccolo og slagverk <1977>
Musikk til W. Shakespeare's "The Tempest" <1982>
Musikk til W. Shakespeare's "Troll kan temmes" <1984>
Nok en til : En pedantisk blåsekvintett med lytterbruksanvisning <1977>
Overtonen : Hermafroditen sc. IX
Overtonen : Et lyrisk stemningsbilde <1977>
Overtonen : Et lyrisk stemningsbilde
Overtonen : Et lyrisk stemningsbilde <1977>
Vennligst godta min hørsel <1981>
Rhapsodia Improvisata for 2 Celli <1985>
Sonatina for Piano <1965>
Romeo and Juliet <1985>
S-15 for renessanse lutt / vihuela og lite slagverk, op. 22 A <1976>
Sangerlavet : En festkantate for Sangerlaget <1979>
Scenemusikk til "Keisar og Gallilear" <1987>
Scherzofonia / Scherzofrenia : For Violin, Cello and Piano, op. 43 <1982>
Duo-Sonata for Violoncello and Pianoforte <1967>
Sonata for Violin and Piano <1966>
Sonate for klaver <1986>
The End
Square Game <1969>
Stabat mater speciosa <1977>
OLSENBANDEN JR PÅ CIRKUS
Stanza for Frøydis for klarinett <1975>
Strykvar I <1969>
Strykvar II <1970>
To stykker for tre-blåsere <1976>
Sumida-elva : Musikk til Juro Motomasa's Noh Drama <1986>
Sånn ja! <1987>
The Ears of the Mind : Sjelen, lyttende
The Emerald Tablet <1985>
"tign" : For flute and piano <2013>
Struktur : For quarter-tone marimba duet <2014>
(Un)stable Equilibria : For violin, violoncello and electronics <2014>
Speilinger <2014>
En Obstfelder-syklus : Fem sanger til dikt av Sigbjørn Obstfelder, Op. 104 a <2015>
Fuge der Zeit : For 6 singers, string orchestra and organ
Læren om Maria Magdalenas åpenbaring <1984>
Trusselen mot lyset : Marche funèbre for lite symfoniorkester <1986>
Tibil for Organ and Synthesizer <1986>
Toccare : ... en avspist Toccata (2-K...) for klaver <1980/85>
Ouverture
Prelude og Dans for orgel <1982/86>
2 Fantasier for fløyte-solo <1980/91>
Norsk Suite
Guitar Quintet
Musikk for piano <1991>
Et fjellsavn <1990>
BUDDY
Musikk til et jubileum <1988>
Pip for to akkordeon & saksofonkvartett <1987>
Konsert for orkester
Griegfragment, op. 163 No. 2 <2010>
Chorale(s) <2011>
stupet i oss : 17. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Konrad Tommelfinger : Some Nightmaremusic <1985/88>
Floating Point for Soprano and Chamber Ensemble, op. 78 <1991>
Energia : Brass Quintet, op. 59 <1991>
Hip som happ, op. 53 <1991>
No. 1
Fabel <1991>
Concerto : Violino & Orchestra, op. 55 <1991>
Threesomes for Trumpet and Organ, op. 72 <1991>
Copy <1991>
Rubeus for solo akkordeon <1991>
Jeg løfter opp til Gud min sang <1991>
The Waiting Collaps
Husky Walk 86o South
Cayo Hueso
Free Fall
The Night of the 1990's Ouverture
Changes for Symphonic Band <1984>
Concertino for tenortrombone og strykere <1980>
Elegi for Trumpet and Organ
Grisen og levemåten hans : Et musikkeventyr <1980>
Impromptu <1981>
Kaleidophony for 12 Brass Instruments <1984>
Messingkvintett <1979>
Risj, Rasj og Ramona : Ballett <1979>
Konsertstykke for trompet og strykere <1980>
La oss synge : 4 Barnesanger og en regle arrangert for ... <1987>
Mandala for 2 Pianos and Percussion (two players) <1985/1986>
Risj, Rasj og Ramona møter Rulle <1981>
Det är vackrast <1972>
"... though what made it has gone" : for mezzo soprano and piano <1987>
Toccata for Brass Band <1983>
Den nye spilleboka 1 : Grunnbok i musikk for skolen
Trestemmig intensjon for fløyte, klarinett og fagott <1981>
Det er ikke hjertet som banker det er sjelen som banker på hjertet : Seks sanger <1989>
Ariblå for orkester <1983>
Blow out for blåsekvintett <1977>
Eg veit meg eit land for kor, blokkfløyter, Orff-instrumenter og korps <1986>
Eksposisjon for janitsjarkorps <1981>
Lyrisk suite for klaver <1978>
Elegi <1984>
Tre Finnmarksrim <1969>
Før det sner <1975>
For lenge siden : Suite for klaver <1974/1998>
Tre forhastede epigrammer for blåsere <1979>
KNERTEN
Godt at gråmåsen song : Musikalsk kommentar til dikt av Arvid Hanssen <1980>
I janitsjar : Ouverture for Symphonic Band <1984>
Ouverture <1968>
Intrada for unge musikanter for janitsjarkorps <1985>
Intrada II : For orkester <1977/2002>
Sonore <1981>
Jiedna <1980>
Aqueduct : Music for the Norwegian Pavillon at EXPO 92 in Sevilla
Klokkespill
Konsert for fløyte solo, resitasjon og kammerorkester <1983>
Konsert nr. 1 for klavér og orkester <1972/2005>
Konsert nr. 2 for klavér og orkester <1981>
Konsert nr. 3 for klavér og orkester m/ kor eller solokvartett <1984>
Kvintekvæsa <1978>
Messingkvintett nr. 1 <1986>
Tre mannskorsatser <1976>
Morgonstund, op. 145 nr. 3 <1982>
Ouverture <1968/70>
Preludium <1980>
Romanse for fiolin og orkester <1980>
Tre Romanser av Edvard Grieg
600 sec. for div. instrumenter <1970>
Serenade for sologruppe og orkester <1975>
Sonate for blokkfløyte, fagott, rytmeinstrumenter og stavspill <1970>
Suite for klarinett og klavér <1976>
Trio for blokkfløyter <1962>
There's Music : Romanse for baryton og kammerensemble <1979>
Åresang <1985>
Tre vuggeviser i blått
Asphyxy for storband <1974>
Praktisk trommeskole : Spesielt beregnet til bruk i skolekorps
Assosiasjoner for stort orkester med "live electronics" og 4-kanals lydbånd <1984>
Catharsis for 7 jazzmusikere <1973>
Duo for obo og klarinett <1976>
Etude nr. 1 <1979>
Hva er den egentlige meningen med at Myotei kommer naken til det nattlige intervju? <1985/86>
Illusions for Trombone and Piano <1979>
Intention : arrangert for big band <1986>
Kvartett for fire like slagverkinstrumenter <1977>
Oppfinnelse nr. 2 for fløyte og orgel <1975>
Oppfinnelse nr. 3 for fløyte og slagverk <1978/93>
Oppfinnelse nr. 5 for solo slagverk og elektronikk <1981>
Positive frustrasjoner for storband <1982>
Solo Piece for Snare Drum <1976>
Tokke Kraftverk 22.februar 1987
Gedichte von Goethe, op. 6
Variasjoner over Parang Chant <1983>
Waltz Around the Circle for Big Band <1986>
Aggregations <1984>
Agnus Dei <1983>
Allegro Nervoso <1984>
Brigademusikk <1986>
Lux <1983>
Di-vision <1981>
Elegi, op. 2<1978>
Hymner <1981>
Introduksjon og toccata : For alto saxophone and percussions <1981>
To invensjoner og kontrapunkt <1986>
Is <1984>
nexT!Turn (a h a)
Mechanical Resonance - Snap Dragon : For orchestra <2015>
Exit <1979/1982>
skipet : 18. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Kanskje til slutt? <1982>
Katharsis <1987>
Suite for Three Woodwinds in Five Small Movements, Op. 10
Gjenspeil : For sinfonietta
Koralvariasjoner <1982>
Magma <1979>
Contrabbacchus per Contrabbasso solo <1990>
13 Monomanier <1979>
Six Pieces for Marimba <1983>
Preludium
Prismer <1987>
Fire profiler for saxofon solo<1978>
Sed spes est <1982>
Sigma <1980> : Sigma <1980>
LANGE FLATE BALLÆR
5 Studier <1985>
Symbiosis <1985>
Cantio for Viola and Strings <1991>
Creazione per Tromba in Sib, Corno in Fa, Trombone e Pianoforte <1991>
Med Jesus vil eg fara <1989>
Revidert åpenbaring for orgel <1991/2001>
Tre bevegelser : For String Orchestra <1991>
Sonatine over en folketone fra Etne, for fløyte og piano (orgel), op. 7 nr. 4 <1991>
Cantilena for Baltikum : String Orchestra <1991>
En saksofonkvartett <1991>
Clariphone Melody : For clarinet(Bb) and electronics <2013>
Konsert for to fioliner og strykeorkester <1990>
Concerto per viol-basso e orchestra, op. 4 B <1972-73>
Da det reisende koret kom til ballonglandet : Et musikkeventyr
Da det reisende koret kom til ballonglandet : Et musikkeventyr
Floating Point for Soprano and Chamber Ensemble : Version for reduced ensemble, op. 78 A <1991>
I do <1991>
Two Ways to Love Your Liver : For tre resitatører og et pianola <1991>
TOMMYS INFERNO
Isfjellhumør : A Stampless Stoptime for siamesisk piano - 2 pianoer (Fisk & Frø) <1991>
Solgenser : En Kantilén Raytimes for siamesisk piano for - 2 pianoer (Fisk & Frø) <1991>
Quartet for 2 Violins, Viola and Violoncello, op. 70 <1991>
Quintet for 2 Violins, Viola, Violoncello and piano, op. 67 <1991>
Girlander for Accordion <1991>
Fem for kammerensemble og lydbånd <1990-91>
For 3 : Violino, Violoncello, Pianoforte <1991>
Balansedame
Øko <1990-91>
Piano Sonata VI, op. 34 <1988-91>
Concerto for Violoncello and Orchestra <1990>
A Chopin : Tempo di Valse in A minor <1991>
GYMNASLÆRER PEDERSEN
Dominus pascit me : For blandet kor, strykere og orgel, op. 41 nr. 4 <1987>
Blix-kantate for baryton solo, blandet kor, obo(fløyte, fiolin, klarinett), strykere og orgel, op. 80 <1986>
Requiem, op. 32 nr. 2 <1985>
Symphony for Large Orchestra, op. 70 <1984>
Seonveh : for three guitars
To trompeter for piccolo-trompet og trompet i C med kammerorkester : Scherzo
Relasjoner for orkester <1985>
Landet syng for kor og orkester <1949>
Gry og Grid : Misericordia, op. 41 <1958>
Hjembygdens sanger, op. 31 <1945>
Kyrkjeklokkun i Dal kyrkje for soli, mannskor og klaver eller orkester, op. 36 <1951/87>
Violinromanse, op. 4 <1939>
Aria in aria per orchestra <1984>
Tema med variasjoner for orkester <1984>
Konsert for strykere, op. 29 B <1982>
Lakris : Konsert for klarinett og orkester <1984/2005>
Querela pacis, op. 70 <1984>
Hymne : Fra "Fjord og fjære" <1979/2012>
Te Deum Regale, utgave A <1983>
Requiem cum cecidissent pisces, op. 165 <1984>
Symfoni nr. 5 i en sats for lite orkester, op. 172 <1984>
Metall <1984>
To fuger, op. 173
Puls : Et symfonisk dikt <1986>
Joy for Orchestra, op. 84 <1984>
Konsert for horn og orkester, op. 45 <1983>
Fauve for orkester <1984>
Igor for orkester <1985>
Med bratsj og dram <1985>
Untitled 3
Two Quotations : A Dedication, op. 90 <1985>
Symphony No. 3, op. 83 <1983>
Hus for orkester <1982/85>
Hyllest til Elias Blix : Koralkantate for bl. kor, to soli (SBar), orkester og orgel, op. 64 <1985>
Og lyset skinner i mørket for orkester <1986>
Capriccio Estonien per orchestra, op. 5 B <1976-79>
Hommage à G. Fauré <1985>
Romance pour violon et cordes <1985>
Eystradalir : Nostalgisk rapsodi, op. 43 <1984>
Toccata brillante over "Seier'n er vår", op. 41 <1984>
Piano Concerto : Theme and Miniature Variations <1984>
Musikk for obo og strykere <1984>
Musikk til en by ved havet <1986>
Av hav er du komen : Symfonisk diktning for 4 talerøyster, solofiolin, kvinnekor og orkester, op. 44 <1985>
Bufers-visa
På Blussumvollum
Munnharpelåt
Fjellbekken
Fjell-suite
Elégie concertante, op. 7 <1955>
Ouverture : Nord i fjellom
Trolldans
Vårnattstone
Lauvfall (haust)
Femund
Lengsel
For ope hav, utg. II <1983>
Tre haner galer ... for orkester og vokalkvartett (SSAA) <1985>
Nattstykke for orkester <1987>
Himmelsyn <1987>
Håp : Symfoni nr. 1 <1981-82>
Concerto for Tuba (F) and Orchestra, op. 35 <1981>
Ut av tåka : Symfonisk dikt <1984-85>
Festmarsj
tvers gjennom alt dette <1985>
Concerto : Hardingfela & Orchestra, op. 163
Norsk landskap for orkester <1986>
Vill-Guri <1962>
Elegiac Memories : Transposed Version for Piano Solo <1990>
Monolith for Orchestra <1990>
Elegiac Memories for Contrabass & Pianoforte <1990>
Suite for Symphonic Band
Zannata for Oboe Solo and Chamber Orchestra <1991>
Pneuma : A Symphonic Poem for Wind Orchestra, op. 77 <1991>
Déjà-Vu, op. 54 <1991>
Largo for Electric Guitar, Archi & Percussion, op. 55 <1991>
Concerto : 2 Pianos and Orchestra, op. 61 <1991/92>
Dance : Voice (with tambourine), Violin, Viola and Trumpet, op. 62
Sanger, op. 14
Air I for Clarinet Solo <1991>
Preludium funebre for orgel, op. 53 <1991>
tidlaus energi <1991>
Eg strøyer mine songar ut : Sangsyklus over 10 dikt av Ragnvald Vaage
Ning : For obe/english horn, violin, viola and cello <1991>
Lamina for obo solo og blåsere <1990>
Gøym meg, mor, op. 1 nr. 3
Steingarden : Fem fablar og ein strykekvartett <1991>
Vævet af Stængler : En symfonisk sang for sopran og strykere <1991>
Tranströmer-svit : För en sångröst, piano, 2 slagverkare och stråkorkester, op. 52 B <1991>
Tranströmer-svit : För en sångröst, 2 pianon och 2 slagverkare, op. 52 <1991>
Sinfonia No. 4, : Per orchestra, op. 50 <1990/95>
S-15 for gitar og lite slagverk, op. 22 <1976/90> : kommer
Evig eies kun Jon! <1991>
Rappaccinis Datter <1991>
Psyche : Balett i fyra satser <1991>
Rilke-Lieder : Baryton & kammerensemble <1991>
Symphonie Rendez-Vous <1981-91>
Gagarin : En romfartsopera <1990>
Fantasy for Solo Clarinet, Op. 68 No. 2 <1989>
Flickers for Woodwind Quintet and Percussion, op. 98 <1990>
Militærouverture, op. 67
Reflections for Alto Saxophone, Double Bass, Winds and Percussion, op. 95 <1988>
Seven Preludes for Piano, op. 96 <1989>
LANGE FLATE BALLÆR
Trio for to oboer og engelsk horn, op. 8 a <1963/88>
Trio for Flute, Oboe and Bb Clarinet, op. 8 b <1963/88>
Studie i kontraster : For symphonic band <2011>
Tonar frå fjell : for orgel solo
Poems From the Sanscrit <2009/10>
vaktarane : 19. sats i operaen "Kimen", basert på en roman av Tarjei Vesaas <2017>
Trio for Oboe, Bb Clarinet and Bassoon, op. 8 c <1963/88>
Suite nr. 1 for orkester, op. 38 (Fra Edvard Griegs Klaverslåtter)
PITBULLTERJE
Bow Down Thine Ear, O Lord, op. 87 nr. 6 <1990>
Credo for Mixed Choir a cappella, op. 137 nr. 1 <1990-91>
Det finnes en dyrebar rose : For blandet kor a cappella<1989>
Det finnes en dyrebar rose : For sopran, fiolin og klavér <1989>
Vår natt er endt : For blandet kor a cappella <1989>
Gloria Patri : For Female Choir and Piano, op. 137 no. 2 <1991>
Karin Boyes aftonbön för Blandad Kör a cappella <1983/89>
Amor et labor : Poema Sinfonica, op. 27 <1979>
Ciacona for orgel, op. 24 <1976-77>
Dagsalme, op. 28 nr. 2 <1978>
Eg hev funne min fløysne lokkar att i mitt svarmerús, op. 35 B <1982>
Det er den draumen : 6 dikt av Olav H. Hauge, op. 38 <1983>
Dithyrambe <1967>
Elegia II, op. 6 b <1966>
Eg hev funne min fløysne lokkar att i mitt svarmerús, op. 35 A <1982>
Eg hev funne min fløysne lokkar att i mitt svarmerús, op. 35 C <1982-83>
Elegia I, op. 6 A <1966>
En modig mygg : Et myggestikk-stykke, op. 18 <1971>
Landskap med sne <1968>
Esther og den blå ro : Opera i 1 akt, op. 19 <1971-72>
Eventyret om Himpel & Pimpel : Musikalsk eventyr for TV <1970>
REPRISE
Fantasia borealis, op. 14 <1969>
Festfanfare <1969>
Fløitestubb <1968>
Folkevise <1983>
Fra myggenes land, op. 18 <1974>
Fra Nord til Sør, op. 7 B <1967>
Hedda Gabler : Symphonic / Choreographic Drama after Henrik Ibsen, op. 26 <1978>
Te Deum Laudmus
Intermezzo für einer Schlagzeugspieler, op. 10 <1967>
International Rhapsody, op. 17 A <1971-72>
Sanctus <1965>
International Rhapsody, op. 17 B <1971-72>
Kom havsvindar, kom! : Poema sinfonico, op. 33 <1982>
Kristin Lavransdatter : Ballett efter Sigrid Undset, op. 32 <1982>
Strykekvartett nr. 1, op. 22 <1975>
Quintetto per ottoni, op. 31 <1982>
Körsbärsblommor : 5 Korta japanska kärleksdikt, op. 9 <1967/71>
La mort des pauvres, op. 15 <1969>
Det slagne dikt, op. 20 <1973>
Solsongen til Gølløg <1980>
Legg ikkje ditt liv i mi hand, op. 39 nr. 1 <1983>
Nasadiya / Upphavshymna, op. 42 <1984>
Olavs Hymne, op. 36 <1983>
Two Pieces From the Desert : A Study in Arabian Music, op. 21 <1973>
Two Pieces From the Desert : For Oboe and Small Orchestra, op. 21 B <1973/75>
Pietá, op. 5 <1965/77>
Awakening <2012>
Sonata Dell'Adriatico : for solo gitar
Fire komposisjonar : For trompet og piano <1960-1961>
Vintersong : For mezzo-soprano and ensemble <2016>
Violin Concerto No. 2 : for Violin and Strings
Polaris : Visioni sinfoniche, op. 11 <1967-69>
Preludium per orchestra grande, op. 4 <1964-65>
Rokkomborre : Poema sinfonica, op. 8 <1967>
4 Songar, op. 29 <1980-83>
2 Songar til tekstar av Åse Marie Nesse, op. 39 B <1983>
Tre songar til tekstar av Åse Marie Nesse, op. 39 A <1983-85>
Septemberlys, op. 37 <1983>
Symphony No. 2 : Sinfonia Breve, op. 30 <1981>
Sinfonia minimale, op. 16 <1971>
Trauermusik, op. 12 <1968>
Vær utålmodig, menneske, op. 25 <1977>
Vær utålmodig, menneske : Kantate for blandet kor og orkester, op. 25 B <1977/80>
41 Konserter for diverse instrumenter og lydbånd : Concerto for Guitar and Tape, Op. 131 No 22 <1976>
Vårnatt, op. 28 nr. 1 <1978>
Norsk brudlaupsmarsj <1968>
Salve Regina : For SATB choir and organ <2007/2018>
Ballade
Nocturne <1978>
Norsk brudlaupsmarsj nr. 2 <1970>
Se, dagen bryder frem med magt
10 Songar
Divertimento for fløyte, cello og klaver, op. 56 <1986>
Duarte vieira : per coro virile a 4 voci <1989>
Lento-ostinato for altsaxofon i ess <1991>
Ensuite for Piano <1991>
Resonans Magnetico scansione : For flute, clarinet, percussion and string quintet <2010>
Arlequin Fanfare for Symphonic band <2010>
Linedanser : Musikk til fem dikt av Harald Sverdrup <1992>
De fyra elementens mässa <1990>
Voci <1991>
Serenata per archi <1991>
Toccata et fugue
Høgsongen <1997/2013>
Symfoni nr. 6, op. 109 <2013>
Landscape With Figures IIa : For 5 voices and electronics <2013>
Smilodon
Gå gjennom hans porter : Inngangsmusikk for kor, blåsere, orgel og menighet, op. 140 <1991>
Folklore : Suite for Choir & Symphonic Band
Fjed för solo flygel <1991>
Serenata per Flauto-ensemble, op. 109 <1991>
When music is playing be quiet stay put don't clap until the whole piece is over <2015>
Quintet for wind instruments <2014>
Langsam und schmachtend
Suite til mine barnebarn, op. 108 <1991>
Proprium Missae Nativitatis for Baryton Solo and String Quartet <1988-89>
Light <2009>
Sursum musica : Musikk til 800-års jubileet for Sauherad og Nes kirker <1991>
For 2 nr. 3 (Slagverk og piano) <1991-92>
Songs of Blue for Brass Quintet <1990>
Down-town Horns : Concerto for 6 Trumpets <1990>
Stirrings Still for Six Instrumentalists <1992/93>
Olympus Mons <1992/2013>
Ekskursjon for Kontrabass og Piano <1992>
String Fusions : Guitar & Harpsichord (piano) <1992>
Sonata a due for blokkfløyter & gitar <1991>
Détente, op. 56 <1992>
Equilibrium for tuba og to slagverkere <1991>
Acantus firmus olympiadis for Hardingfele, div. trompeter, kammerorkester og elektroniske klanger <1992>
Den nye tid : For blandet kor og janitsjarorkester, op. 130 <1992>
3 Julesekvenser for sopran, fløyte og orgel, op. 53 <1980>
Concerto da Requiem pour Cor en Fa et orchestre <1991-92>
Jeg ser : for sopran, fløyte, klarinett & cello <1991>
Rosevinduet : Musikk for 12 instrumenter og resitatør til dikt av Stein Mehren
Trio for fløyte, obo og fagott, op. 12 <1969/91>
Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Joannem (Johannespasjonen) : For blandet kor, solister, 2 oboer, 2 celli og orgel, op. 100 <1991>
Cis-trans for Sinfonietta <1991>
Tema med variasjoner, op. 78 <1990>
Suite for orgel og spelemannslag, op. 89 <1992>
refusert OL-fanfare, op. 195 <1991>
12 Gymnofobier for klaver, op. 193 <1991>
John Persen 50 år : 10 verk urfremført på Slurpen
Tre : Music for Percussion <1991>
Concerto II : Piano & Orchestra, op. 60 <1991-92>
Nugatti Leaf Choral Rag : For klavér solo med Blandet(SATB)kor akkompagnement
Rendez-vous II B for 4 musikere og elektronikk, op. 189 B <1989/92>
Ave Christe : Für Kinder- und Jugendchöre mit Instrumenten, op. 129 <1991>
Välsignad är han <1992>
Ära i höjden <1992>
Kvartettsats
Concerto Arctandriae for Strings, op. 128 <1991>
Bromeliaceae Choral Rag : For klavér solo med Blandet(SATB)kor akkompagnement
Sandvika 8. september 1991
Sequentia : Labyrintische Form nach Texten von Isolde Loock für eine Singstimme (Mezzosopran/Alt), Altblockflöte und Schlagzeug
Landskap med sne : For sang og klaver, op. 26 nr. 3 <1991>
Dette er timen : For sang og klaver, op. 26 nr. 1 <1991>
Förklaring : For sang og klaver, op. 26 nr. 2 <1991>
Etude exstatique for klaver, op. 27 nr. 1 <1991>
Divertimento
Barcarole
Barcarole
Besvergelse
Besvergelse
Svana eld fra "På Kannarhaugene"
Proud Music of the Storm <1991>
SINUS
The Cure : Suite for Piccolo Flute/Recorder & Guitar <1992>
Ram of Tides <1992>
Mura-iki for Flutes and Electronics
Sora-iki for Flute solo (in C)
Havets skygge, op. 10 V <1991>
Ad Undas : I bølgene tapt
Notturno : For viola solo <2013>
Sho(r)ts I : For clarinet in Eb <2015>
Concertante : For Wind Quintet and Orchestra <1990>
Stråler fra en rød sol : Duett for C fløyte og Bb klarinett <1989>
Eg er din ven <1990/91>
stille rubin <1992>
Reminiscence for 17 Musicians <1991/96>
Svart lys : For Recorder, Alto Voice, Violin, Piano <1991>
Jacobsen sanger : 7 Dikt av Rolf Jacobsen for Bass Baryton & C Trompet <1990-91>
Svart regn for solo euphonium <1990>
Lengsel for blandet kor, fele og orkester <1992>
Nordlandet for sopran solo, resitasjon og orkester <1992>
Dra ut, dra ut - : Adventskantate <1990>
Brevet til Loise : For jentekor, piano, cello, tverrfløyte <1991>
Den Glade Kryddergartner : Seks bagateller hentet fra "Kom hjärtans fröjd" for piano <1992>
My Heart of Silk <1992>
Fräulein Julie <1974-75>
Prillar i G-lydisk : Musik in Norwegischen Tonleitern für Orchester, op. 8 <1931>
Completorium a cappella for liturg og firstemmig kor <1977>
Corpus Christi Carol <1982>
Gradus ad parnassum : Polyfone undervisningsstykker for klaver <1973>
Du åpner døren : 9 satser for blandet kor (med/uten instrumenter og orgel) <1974/76>
En bibelsk visebok for sang og gitar med fløyte el.l. ad lib. <1972>
Variationes for Piano, op. 21 <1948>
I dine hender Fader blid : Aftenhymne <1975>
Jesus satt i båten, den var hans prekestol : Koralkantate for barnekor og flere instrumenter, op. 22 <1973>
REPRISE
Kirkens klippe : Kantate til kirkefest <1985>
Fire korte Wessel-vers, op. 25 <1973>
Livets tre : Missa brevis octavi toni, op. 19 <1972>
Fire nordmørske religiøse folketoner i enkel bearbeidelse for sang m/orgelledsagelse.
SNARVEIEN
St. Matthew's Passion : Passio Domini Nostri Jesu Christi Secundum Matthaeum pro choribus duobus cum <1986>
Rydd vei for Herren : En vigilie for St. Hans natt, op. 27 <1974>
Salige er de døde : Motett, op. 8 nr. 1 <1968>
Spela och sjung till Guds ära, utgave A <1984>
Tabulatura pro organo <1973>
Sonata : Euphonium & Piano, op. 64 <1992>
Tabulatura nova <1966>
Triptychon : Et alterbilde i tre deler for sopranblokkfløyte solo <1978>
Te Deum Regale : For blandet kor, 4 soli, trompet og orgel <1983>
Nådens klokker : Olavus Rex Perpetuus Norvegiæ <1992>
Sonatine pour Saxophone alto Mi b et piano, op. 59 a <1986>
Clavier Sonata II : The Mirror Sonata <1975-76>
Clavier Sonata III : The Spectrum Sonata <1975-76>
Strykekvartett nr. 6, op. 110 <2013>
Jubiture
Sju vindar : Mini Cantata for Choir, Organ, Flute, Treble Recorder, 2 Percussionists, D. Bass <1991>
Tobaksladans hemligheter : reviderad scenversion
Talking / Singing for Solo Voice <1992>
Double portrait : for violin, large ensemble and live electronics <1991-2006>
I will be as the Dew <1958>
Spelet om Heilag Olav <1953/1954>
If You Receive My Words, Op. 61, Nr. 4 <1972>
Lord God of Israel <1957>
Lord God of Israel
Listen to Me <1977>
NORD
Sing and Rejoice, op. 92 B <1982>
Vær ikke bekymret, op. 45, nr. 3 <1958>
Velsignet være ham, op. 45, nr. 2 <1958>
Han er oppstanden, op. 45, nr. 4 <1958>
Four Balkan Dances for Piano <1956>
Four Balkan Dances <1957>
Suite No. 3 per organo
Divertimento for Flute Solo, op. 9 <1960/69>
Elegi : Solo for trompet og Brass Band
Sonatine nr. 2 for piano
Festklang for fire grupper med blåsere <2015>
Kjærligheten <3 <2013>
The Battleship Potemkin : for ensemble and silent movie <2014/2016>
Klang(!) : For brass band <2002/2005>
Xenophobian Melomania : Revisiting the familiar <2016>
Tat twam asi : for strykekvartett <2008/2016>
Liten konsert for marimba og klaver
2 Pièces Faciles pour Piano, op. 61 A <1989>
KNERTEN
3 Pièces Miniatures pour Piano, op. 60 D <1988>
Liten koralpartita for altblokkfløyte (eller fløyte) og cembalo(piano/orgel), op. 7, nr. 2 <1975>
6 Stykker for orgel, op. 81 <1973-87>
Fantasy on the Name of Bach for Organ <1982>
Nocturne for sang og piano <1966>
O Jesus på din alterfot
Variasjoner over koralen "En rose er utsprungetl" : For orgel
Unge musikanter for janitsjarkorps : Oslo-marsjen
Trio für Flöte, Violoncello und Klavier, Op. 152
Fanfare frå Telemark : (kort versjon) <2014>
Sangerglede, op. 84 nr. 1 <1990>
Jesu syv ord på korset for sopran, alt, skriftleser og orgel, op. 11
To solomotetter for sopran og orgel, op. 19 nr. 1-2 <1968-70>
Sju intrader for orgel <1978-88>
Sonatine nr. 1 : Mellanselsonatine for fløyte solo
Efter tidens leilighed <1965>
KAPTEIN SABELTANN
Stille, op. 20 nr. 2
Sindets ro, op. 20 nr. 3
Fanfare <1991>
Godmorgen : Til en botanisk Ven, op. 20 nr. 1
På gravbakken vart dette songi
JERNANGER
Sonatina for klaver, op. 2
Det brenn ein eld : Kantate til Norsk Luthersk Misjonssambands 100-års jubileum 1991
Den Norske Dalevise for mannskor
Vi skal ikkje sova burt sumarnatta
Salme 67 for liturg/menighet og kor/menighet/orgel
Homage to C.P.E. Bach : Solo Piano <1992>
Variasjoner over en folketone fra Valdres
Benedictus : Sakarjas lovsang
Å prektige himler : Folketone fra Telemark for blandet kor a cappella
Nu la oss takke Gud : Bearb. blandet kor, menighet og orgel
Kyrie - salme
Salme 87 : Sopran solo og blandet kor a cappella <1983>
To motetter for kor og orgel <1981>
Trust in the Lord : for Mixed Choir a cappella <1968>
Trio for 3 gitarer <1981>
2 Stykker for saxofonkvartett (AATT), op. 79 <1975>
Lamento for tenorsaksofon solo, op. 168 B <1984>
Intermezzo for klarinettkvartett, op. 37 <1972/82>
Fantasy for Alto Saxophone (or Soprano or Mezzosoprano Saxophone), op. 39 <1982>
Duett for 2 klarinetter, op. 38 <1972/81>
Divertimento nr. 1 for klarinettrio, op. 30 <1972>
Archaic Jam : for orchestra with electronics <2017>
Humoreske for C.piccolo & Bb.bassclarinet, op. 94 <1983>
Facsimiles : Three Mouvements for solo Accordion, op. 66 <1992/93>
Sonata II : Horn & Piano, op. 67 <1992/2001>
Monté à la Gloire : (Forfremmed til Herligheten), op. 131 <1992>
Vertigo : Für Fagott Solo <1992>
Piano Concerto <1992>
Norske folketoner, bearbeidet for 3 horn <1992>
Norske folketoner, bearbeidet for 4 horn <1992>
Mariposa de luz <1990>
Flores for Piano and String Orchestra <1992>
Songen til han som er komen igjenom <1991>
Pour ensemble <1992>
De brente våre gårder
Liten dansesuite for obo, klarinett og fagott
Tharsis variations : Olympus Mons part 2 <1992/93>
Aphorismen nach Worten von Rabindranath Tagore <1963>
Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn : For chamber orchestra and soundfiles <2007/2008>
Shakespeare-suite for Mixed Choir and Piano, Op. 67 No 3 <1992>
Norsk suite for blandet kor a cappella, op. 67, nr. 4 b <1992>
Norsk suite for strykeorkester <1992>
Lamento for obo <1990>
Missa a 4 voci, op. 65 <1992>
Psalm 22 for Mixed Choir and Recitation, Op. 41 No 1 <1975/92>
Ungdom, avholdskantate : Kantate for recitasjon, baryton, kor og orkester, op. 41 <1957>
Magic Island
Be not afeard
Partita für Paul (1985)
50 enkle og lette orgelkoraler til Norsk Koralbok, op. 72 <1992>
Harstad for Symphonic Band and Percussion Soloist <1991>
Towards a Purcell-Theme <1992>
På turné : En musikalsk reise i 7 bilder for solister, kor og korps
Vita <2014>
...und was sie stillt... for klarinett, cello, klaver <1992>
Utsyn : 5 tableauer fra Arne Garborg <1992>
Kom la oss juble for Herren! : For fløyte, barnekor, gitar og to slagverkere <1992>
Eines Tages aus dem Leben des Gottes Brahma bzw. Die Bewegung aller Lebewesen im Dasein durch die tausend Tore <1992>
Grjot : Stykke for jazzgruppe <1992>
Stykke for corny besetning <1990>
Stonewave : Version for Solo Percussion <1992>
Gjensidig <1973>
Har dommedag funnet sted? <1989>
To kultiske hymner til tekster av Henrik Ibsen <1992>
Vidder : Musikk for Orgel og Engelsk Horn <1992>
Accordance : Music for String Quartet <1991>
5. Symfoni, op. 50 <1992/94>
Fantasi for fiolin og orkester, op. 45 <1977>
Trio for fløyte, klarinett og fagott, op. 90 + 118 <1976-77>
Fire [i både norsk og engelsk betydning], op. 57 <1992>
Air II for Vibraphone, Crotales and Timpani (one player) <1991-92>
10 Salmemelodier, op. 119 <1979>
Kantate ved Frimurerlogens 75 års jubileum for soli, kor og orgel, op. 35 <1952>
Kantate ved Tangens Kirkes 100 års jubileum, op. 36 <1953>
Kantate ved Skien by's 600 års jubileum : Soli, kor og orkester med orgel, op. 43 <1957>
Strykekvartett nr. 2, op. 16 <1943>
Koralpartita nr. 3 over "O Guds lam uskyldig" : For orgel, op. 94 <1972>
Passacaglia for orgel, op. 1 <1930>
Koralpartita nr. 5 for orgel over folketonen "I himmelen, i himmelen", op. 103 <1975>
Motett for 5-stemmig bl. kor a cappella : Salmenes bok 116, op. 4 nr. 3 <1936>
Ni salmemelodier for menighetssang, op. 10 <1940-41>
To satser for fiolin og orgel, op. 132 <1983>
Fire Setrom-sanger for solo og klaver, op. 15 <1942>
Elleve romanser for sopran og klaver, op. 2 <1930-35>
To Hamsun-sanger for mannskor, op. 79 <1959-69>
Strykekvartett nr. 1, op. 9 <1940-41>
Trio for violin, violoncello og klaver, op. 23 <1947>
To Eddadikt, op. 18 <1942-44>
Åtte motetter for 4-stemmig blandet kor a cappella, op. 66 <1965>
Introduktion og dobbeltfuge e moll for orgel, op. 5 <1937>
Sonate h moll for orgel, op. 7 <1939>
Introduksjon, chaconne og fuge g-moll for orgel, op. 6 <1938>
Sonatina per organo, op. 39 <1956>
Preludium og fughette over koralen "Nu hviler mark og enge" for orgel, op. 21 nr. 1 <1935>
Sonate for klaver, op. 12 <1942>
Som skarven : For baryton solo, blandet kor og piano <1992>
Bekjennelser : Et musikkspill om Augustin <1992>
Kammer for solo fiolin <1992>
Tanis : For obo / engelsk horn og elektronikk m/ computer <1991>
Mesén : Kammerkonsert med sangsolist og dansar <1992>
Den syngende flåten : Kantate for store og små til tekster av Magli Elster <1992>
Solocantata : Nun komm, der Heiden Heiland für Tenor und drei Instrumente <1962/92>
Strykekvartett for dansere <1991>
Nattergalen : Opera nr. 3, op. 119 efter H.C. Andersens eventyr
Fire Grieg-romanser, op. 132 : Arrangert for blandet kor a cappella <1992>
Lex temporis : For Amplified String Quartet <1992/93>
Sonate pour flute et piano : A memoire Olivier Messiaen <1989-92>
Strykekvartett <1992>
Sonata nova for bratsj og piano, op. 101 <1992>
Skirmish for 3 Treble Voices, Oboe, Guitar, Percussion and Piano <1992>
Red Shift : Music for a Dance for Two Pianos <1992>
Selene for Orchestra <1992>
Sonate for violin og klaver, op. 11 <1941>
Fire bibelske sanger for dyp stemme og orgel (klaver), op. 141 <1983-85>
Veni sancte spiritus <1992>
To Adventsalmer <1986>
Sonatine nr. 2 : Solotrompet <1974>
Stabat Mater : For en sørgende mor <2011>
EN GANSKE SNILL MANN
Sonatine nr. 3 : Solotrompet <1978>
Fem bagateller : Solotrompet <1964>
Leise Lieder, op. 68 nr. 2
Tirukkural-suite for blandet kor og piano, op. 67 <1984>
Waldkonzerte ..., op. 68 nr. 1
Trädens sus
Bim, Bam, Bum, op. 68 nr. 3
Gebet, op. 68 nr. 4
Wind und Geige, 68 nr. 7
Ein Weihnanchtlied, 68 nr. 5
Der Tanz, 68 nr. 6
Solmorgon på havet for blandet kor
Von den heimlichen Rosen, 68 nr. 8
Das grosse Lalula, op. 68 nr. 9
I blodet hans blømde
Trompetkonsert : Utgave for trompet og klaver <1976>
Spasmakeren for fløyte, obo, klarinett, fagott, klaver, fiolin og cello <1985>
Trio for fløyte, altsaxofon og klaver <1991>
5 Jakob Sande-viser for 3-stemmig barnekor, op. 42 nr. 1
Davidssalme 121 : Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene <1991>
Pastorale religioso
Rosenstaden
Økenridten
Norge : Komponeret for mandskor
Rundvals <1967>
I blodet hans blømde
Hägring
På Knarrar i gamal tid : For mannskor
Til Kongen
Siciliano
Bol's song
Friar'n : Foxtrot
A l'école : A Short Suite for Oboe and Bb Clarinet, Op. 11 <1963>
Akrostikon Number 1 for Oboe Solo, op. 73 <1980>
Akvareller, op. 75 <1980>
Sonata for Piano No. 2, op. 44 <1972>
Alternations for Clarinet and Bassoon, op. 91 <1987>
Bagateller, op. 20 <1964>
Eclipse, op. 65 <1978>
Three Bagatelles for Woodwind Quintet, op. 48 <1973>
Capricious Suite for Band, op. 72 <1980>
Chaconne for orgel, op. 13 <1963>
Three Christmas Carols, op. 70 <1978>
Cobadinaas : Concert Piece for Oboe, Clarinet, Bassoon and Band, op. 77 <1982>
Drawings for Piccolo, Flute and Clarinet, op. 34 <1969>
Elegy for Symphonic Band, op. 61 <1977>
Embellishments for Trumpet and Tuba, Op. 60 No. 1 <1976>
Embellishments for Six Trumpets, Op. 60 No. 2 <1976>
Erindringer for blandet kor, op. 68 A <1978>
Quartet nr. 2, op. 19 <1964-71>
Erindringer for High Voice and Strings, op. 68 B <1983>
Experience No 1, op. 51 <1971>
Fables : Short Stories for Flute and Piano, op. 69 <1978>
Fantasy for Oboe and Piano, op. 15 <1963>
KALDE FØTTER
Four for Nine, op. 35 <1969>
Frivolities for Harpsichord, op. 88 <1985>
Trombone-kvartett nr. 1, op. 1
Harbinger, op. 86 <1984>
3 etyder for messingkvartett
Concerto breve per 19 fiati e percussione <1979>
I know a Rose-tree Springning, op. 70 No. 2
Illustrasjoner for strykeorkester, op. 12 <1963>
UPPERDOG
Image for Oboe, Bassoon, Percussion and Optional Tape Recorder, op. 32 <1968>
Improvisasjoner over eget tema for klarinett, op. 18 <1964>
Kveldssong ved havet
Village Music : Suite for Symphonic Band <2012>
Flute Concerto <2014>
multiMORF memoriam <2016>
Improvisasjon I & II
Intermezzo for cello og piano, op. 22 <1964>
Concerto for Woodwind Quintet and Harpsichord, op. 64 <1977>
Konsertino for violin og oboe og strykeorkester (original versjon), op. 21 <1964>
Quartet nr. 1 i gammel stil, op. 10 <1963>
Quartet for Saxophones, op. 54 <1975>
Ludrathytr : Fanfare for messingblåsere og pauker, op. 71 nr. 1 <1979>
Metamorphoses for Symphonic Band, op. 30 B <1971>
Twelve Miniatures for Guitar, op. 79 <1982>
DEN SISTE REVEJAKTA
Four Moods for Clarinet and Piano, op. 50 <1974>
Nocturne, op. 46 <1973>
Six Norwegian Poems for Soprano and Piano, op. 40 <1970>
Nuances for Clarinet Choir, op. 55 <1975>
DØD SNØ
Two Palogos, op. 76 <1981>
Poem for Trombone, Piano, Vibes and Percussion, op. 74 <1980>
Three Primitive Dances for Selected Instruments, op. 52 <1974>
Psalm 26 : Judica me, Domine, op. 58 <1976/79>
Renée : Et lite stykke for soloviolin og strykere, op. 17 <1964>
Serenade for Woodwind Quintet, op. 26 <1966>
Three Short Pieces for Oboe Solo, op. 38 <1970>
Five Simplicities for Oboe and Piano, op. 87 <1984>
Ludus <1964>
Sonata for Bassoon and Piano, op. 78 <1982>
Sonate classique pour piano, op. 28 <1966>
Sonata for Piano No. 4, op. 56 <1975>
Sonata for Piano No. 3, op. 53 <1974>
Sonata for Piano No. 5, op. 59 <1976>
Suite for Cembalo, op. 25 <1965>
Sonata for Alto Saxophone and Piano in One Movement, op. 49 <1973>
Sonatina for Violin and Piano, op. 29 <1966>
Sonatina for French Horn and Piano, op. 31 <1967>
Sonatina for Oboe and Piano, op. 39 <1970>
Weiss du?.. : Aus "Das Lächeln am Fusse der Leiter" <1965>
I dag har en Frälsare blivit född <1963>
Three Songs for Medium Voice and Piano, op. 63 <1977>
To stykker for piano, op. 2 <1962/81>
Nine Suggestive Sketches for Piano, op. 62 <1977>
Suite Nonsensécole, op. 47 <1973>
String Quartet No. 2 <2012>
In the Night Time : For Big Band <2010>
Transitt : For tekst og cello solo <2011>
Piano Concerto : 1st Movement <2018>
Sonata for Cello and Piano
Suite No. 2 for Cembalo, op. 80 <1982>
Une Petite Suite Pour Cinq : For Woodwind Quintet, op. 23 <1965>
Suite No. 2 for Woodwind Quintet, op. 33 <1969>
Suite for Brass Quintet, op. 41 <1971>
FATSO
Symphony No. 2 for Soprano and Large Symphony Orchestra, op. 67 <1978>
Two the Same for Womens Choir a Cappella, op. 81 <1982>
The Song : A Song for Three Part Women's Chorus, op. 6 <1963>
Theme with Variations for Oboe & Harpsichord, op. 27 <1966>
Double Concerto for Flute, Guitar and String Orchestra
Toccata and Fugue for Harpsichord, op. 42 <1971>
Tonen : Sang for trestemmig damekor a cappella, op. 6 <1963>
Pop Machinery <2012>
Brimi
Valse simple, op. 14 <1963>
Elegy & March for Brass Band
Why a Leaf?, op. 76 No. 1 <1981>
Xylem, op. 85 <1984>
Air for Chamber Orchestra
Duo for obo og klarinett <1962>
The Binding of the Wolf for Brass Band
Davids 100. salme <1959>
Jeg ser deg, O Guds Lam <1958>
Ennå er det håp <1978>
For the time being <1984>
IZZAT
Den kanaaneiske kvinne <1968>
Quartetto per archi <1964>
Bare stillheten
En blåsekvintett <1976>
Musikk til Byggmester Solness
Når månen smiler : Amatørmusikk <1971>
Pasticcio per flauti dolci <1976>
Kyrie
Plym-Plym : Hommage à Edvard Grieg <1967>
Ramser for fire sangere og barn i fire grupper <1982>
War Song
Sceni for klavér og slagverk <1985>
Suoni per orchestra <1965>
t'aime : Banalités pour piano <1975>
Tonada for Organ, Percussion and Wind Instruments <1978/80>
Varia <1980>
Keiserens nye slips <1973>
Fragments for a Sunday Afternoon : Quartet for Strings, Op. 99 <1990>
Huldra, op. 14 nr. 4 <1942>
Sonata per violoncello e pianoforte <1992>
Capriccio da camrea for Bass Clarinet and Small Orchestra, Op. 101 <1992>
Motett : Timen er kommet, op. 80, nr. 6 <1967>
Vitrage <1992>
Hvor ensom er du?
Tartuffe
Symfoni nr. 1, c-moll <1923>
Sence of Dawn : For wind quintet <2017>
Moonbeams for Flute, Violin and Cello
Portrait en Chaconne : For solo viola <2013>
Missa Popularis : For blandet kor, op. 46, nr. 4
Etyder over tiden for ungdoms- eller amatørorkester <1992>
Den onde dronning <1992>
Portamento for lydbånd og slagverk <1987>
Fire songar til tekst av Karin Boye <1990>
Missa Grande : A Mass i B minor
Konsert for piccolofløyte og strykere, op. 117 <1986>
De profundis, op. 54 <1964>
7 Seriøse valser for klaver, op. 80 <1987-92>
Nordlyset <1992>
Changes (Forandringer) : Trio for Strings, op. 79 <1987>
Give Your Hearts for Voice and Bb-Clarinet <1992>
Sonata concertante for tuba solo og messingkvintett, op. 41 <1991-92>
Aleaphoniae Super Cage for Piano : Five Elegies and One Scherzo - or Vice Versa - in the Form of Aleatory Constructions Comprising 80 Durations (1-80) and of Formalizations of Themes Based on the Notes C + A + G + E <1992>
Dansemusikk '92 <1992>
Symfoni nr. 2 : Fatum <1923-24>
Tre redundanser for to gitarer <1992>
Zweite Sonate für Orgel Solo <1992>
Imella
Jeu aux grands jeux II : For Organ and Sound Track <1992>
Som et vårregn <1992>
Entrada : Introduction No. 2 for Brass Band <1990>
Awakening for Brass Band <1990/91>
Prelude for Brass Quintet, op. 3
Arctic landscape for Wind Ensemble <1992>
Oppdrift : Music for Wind Ensemble, Percussion and String Quartet <1992>
Five Events for Symphonic Band, op. 2 <1991>
Sundag <1992>
Seven Pieces for Wind Quintet <1992>
Saxophone Concerto for Tenor Saxophone and Orchestra <1991>
Looking Through ... : For Brass and Percussion <1992>
De profundis for Choir, Organ & Cymbals <1971>
Senza pedales <1992>
Salige visshet
Jubilate : Music for 10 Brass Players, op. 69 <1992>
A - AB - ABS av same rot : Tvil 2 <1992>
Sólarljód : Solsanger fra norrøn middelalder, op. 68 <1992/2001>
Høybråten-suite
Suite, op. 6 b <1992>
Fair Play : Pocket Music for Percussion <1992>
Schatten : For Chamber Orchestra <1992>
´S´ miniatüre pour ensemble <1992>
To-tve-tvil : Strykekvartett <1992>
Feber-fantasi (Fantasy on Fever) for solo Bb euphonium & kornetter <1992>
Arendals-ouverture for janitsjarorkester, kirkeorgel, klokkespill og barnekor <1992>
Lat oss samlast i kyrkja : Kantate til Naustdal kyrkjes 100 års jubileum <1991>
Solve et Coagula <1992>
Svart sang <1992>
Xenos <1992>
et pust for obo og strykere <1992>
Anne Susanne i sol og regn : En musical <1987>
Du + jeg = to : Miniatyropera <1985>
Bønn om fred på jorden : Musikk i det internasjonale fredsår 1986 <1986>
Myriad <1992>
Musikk for stjerner, op. 51 : For blandet kor, fløyte, piano og strykere <1990/2012>
Theme and Variations, op. 6 a <1992>
De profundis for resitatør, baryton og blandet kor (a cappella) <1992>
Den svalande vind : Norsk folketone <1992>
Diskanter : Hefte 1, 86
Tre minimum <2014>
Inside <1992>
The Words of the High One for Narrator with Piano : Based on Hávamál <1992>
Diskanter : Hefte 7, 119
Diskanter : Hefte 9, 131
Jerusalem
Solspill, op. 13 <1983/86>
Astrup-suite
Eolsharpa <1945>
Basun <1971>
Bergkrystall <1971>
Birgingu : Koreografisk drama i 27 upptin bygt yver innskrifti pao Opedalsteinen
Dragaredokko : Opera i fem vendingar, op. 104
Eg hev tvetta haoret mjukt <1944>
Fire brev fra Grieg til Frants Beyer
Uppskoka : Folk Tune from Hardanger
Des Iles
Haringøl, op. 150 nr. 50
Fløytelåt
God natt, op. 246 nr. 3
Hávamál <1975>
Herregård og husmannsplass
Husguden : Ballet i 12 upptrin, op. 184
Hymne til havet
Håkonarmål <1934-38>
KILL BULJO - THE MOVIE
Jeppe : Opera i 3 akter, op. 250 <1964>
Jonsokbålet
Jonsokkvelden
Jonsoknatt
Kveldar
Jonsokspel
Julereisa
To juletoner fra Hardanger
Kjikartn <1957>
Konsert for fiolin og orkester <1939>
Tri fjordar, op. 252
Concerto No 1 per piano e orchestra, op. 5 <1927>
Kvartett for strykere nr. 1 : 6 satser i suiteform
Langeleiken, op. 243
Lavransdatters vise
Menuett à Nadia da Norvegia <1967>
Mauriac-sanger
Meinvarnadur : Or "Baldurs Draumar" <1938>
Musa i orgelet
Natt og dag, op. 153 <1944>
Nykken, op. 187
Nordland
Prinds Christian Frederiks honnørmarch <1970>
Paa Hvælvet
Reisebilleder nr. 2 : Via Appia
Reisebilleder nr. 3 : Sicilia
Reisebilleder nr. 4 : Tripoli
SINUS
Reisebilleder nr. 6 : El Escorial
Reisebilleder nr. 7 : Sevilla
DØD SNØ
Reisebilleder nr. 8 : Beduinjenter ved oasen
Reisebilleder nr. 9 : Stjernhimmel over Sahara
Rimet skog
Sanger til dikt av Anders Hovden : Handi hans far
Sumarnatta, op. 246 nr. 2
Sanger til dikt av Anders Hovden : Haust i April
Sanger til dikt av Anders Hovden : Havet
12 tostemmige invensjoner, op. 2
Sanger til dikt av Anders Hovden : Hugsamt er det i Hovdebygdi
Sanger til dikt av Anders Hovden : Kingelen
DØD SNØ
Sanger til dikt av Anders Hovden : Kvite fuglar
Sanger til dikt av Anders Hovden : Mot soleglad
Smørblomster
Sanger til dikt av Anders Hovden : Snorre
Sanger til dikt av Anders Hovden : Til ein ungdom
Solgudens dans, op. 91 nr. 15
10 Sanger til dikt av Arnulf Øverland
14 Sanger til dikt av Aslaug Vaa
Sanger til dikt av Aslaug Vaa
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Det stusselege romet
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Hestmennan
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : I hasseldokk
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Lykelen
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Marskveld
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Nordlysun
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Paa vegakanten
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Svara meg, mi harpe
Sanger til dikt av Aslaug Vaa : Vaka og vente
I et vannspeil, i en gåte : String trio nr. 1 <2014>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : An-Magritts bønn for kopplammet
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Bergmannen soldrøm <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Den gamle kronglebjørk <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Den mørke natt forgangen er <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Eli lokker på buskapen ved Rugelsjøen
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Eli Sjursdotter syng åt frieren <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : En gammel bergstue <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Høst ved Rugelsjøen <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : I bjørkeskogen klokken fire morgen <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : I denne jord <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Malmkjørervise <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Månen hang stor og messinggul på en kvist i kronglebjørkkrattet <1965>
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Vårmorgen
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Sjøen
Sanger til dikt av Johan Falkberget : Vårnatt ved Rugelsjøen
Sanger til dikt av Knut Horvei : Augo, op. 249 nr. 8
Sanger til dikt av Knut Horvei : Haust, op. 249 nr. 10
Tolv enkle kvartettar : Skrivne over eigne voggesongar og visetonar <1956-1967>
Organium Nidarosiense
The Fig Leaf Campaign! : For vocal ensemble or choir <2017>
Sanger til dikt av Knut Horvei : Marsutsal, op. 249 nr. 11
Sanger til dikt av Knut Horvei : Marsutsal, op. 249
Sanger til dikt av Knut Horvei : Ragnarok, op. 249 nr. 12
Sanger til dikt av Knut Horvei : Skuming, op. 249
Sanger til dikt av Knut Horvei : Terningspel, op. 249
Sanger til dikt av Olav H. Hauge, op. 243
Sanger til dikt av Tarjei Vesaas : Atomkjernen <1971>
Sanger til dikt av Tarjei Vesaas : I istida <1971>
Sanger til dikt av Tarjei Vesaas : Ketil <1971>
Sanger til dikt av Tarjei Vesaas : Natta, Gunnar og bjørka <1971>
Sanger til dikt av Tarjei Vesaas : På Haukeli alle inne <1971>
Septett <1967?>
Sju Sivle-songar : Eit ord : Ja, no skal Noreg ha takk fyr meg, op. 166 nr. 7 <1957>
Sju Sivle-songar : Gøym meg mor!, op. 166 nr. 5 <1957>
Sju Sivle-songar : Haust, op. 166 nr. 4 <1957>
Sju Sivle-songar : Lur-leik, op. 166 nr. 6 <1957>
Sju Sivle-songar : Olav Kyrre, op. 166 nr. 1 <1957>
Sju Sivle-songar : Svola, op. 166 nr. 3 <1957>
Sju Sivle-songar : Tord Foleson, op. 166 nr. 2 <1957>
Skjærgaardsø <1971>
Smørblomster
Snøstorm <1962>
Sonata nr. 29 : Sonata etere, op. 129
Tolv songar av Aslaug Låstad Lygre med tone av Geirr Tveitt, op. 246
Stavkyrkja i Kaupanger
Svarte krossar, op. 243
Symfoni nr. 1, op. 183 : Julekvelden
Sinfonia di soffiatori No. 3 <1974>
Tonen
Fra fjord og fjære, fra fjeld og dyben dal
Netter i juni : Fra "Vår Herres rune"
Organ Improvisations I-V
Suite ancienne, op. 31 A
I ET SPEIL I EN GÅTE
The Turtle
Utsyn for kammerorkester
Vaorkvedja <1937>
Variasjoner over eit tema i d moll <1928>
Variasjonar yvir ei folkevisa frao Hardanger fyre 2 klaver og orkester
Ved nyingen
Verdsens mindste opera, eller : Norsk fjellbondemoral, tragedie med happy ending <1959>
Voggesong <1972?>
Vårherre han vild' ikkje ha meg <1949>
Palimpsest
Wildenveysanger <1946>
Gjenta
Celebration for Symphonic Band, op. 94 <1982>
Heimkjenning
Vill-Guri
A Hymn of Human Rights, op. 95 <1982>
Adoro te, op. 107 <1985>
Beata nobis, op. 88 <1980>
Concerto grosso for tre trompeter og strykere, op. 17 <1946>
Crux fidelis : Hymner i fastetida for resitasjon og orgel, op. 96 <1982>
Das Alte Lied, op. 83 <1978>
Concerto per pianoforte ed orchestra <1992/93>
De syv segl, op. 46 : Visjoner for orkester <1958-60>
Den seg selv opphøyer, skal fornedres <1964>
Det er en røst <1975>
Døden må vike <1974>
Din ungdom <1973>
Du ska itte trø i graset <1955>
Fantasia trionfale, op. 37 <1968>
Five pieces for piano : with electronic element <2015>
A Portrait of Zhou : Concertino for flute and strings <2012>
Meditation, Op. 112, <1990-91>
Eg er livsens brød <1963>
Eg søkjer deg tidleg <1976>
Entrata Festiva for Symphonic Band, op. 60 <1969>
Exsultate, op. 74 A <1975>
Fader, jeg vil, op. 45 nr. 5 <1958>
Villarkorn : 20 Still-stykkje, op. 13
6 Pieces for organ
Figaro <1980>
VINTERKYSS
For a Small Planet, op. 100 : For Mixed Choir, String Quartet, Harp/Piano and Recitation<1984>
Fred etterlater jeg dere, op. 43 nr. 2 <1957>
Fred være med dere
Gammelvegen, op. 81 B <1978>
PITBULLTERJE
Gjennom denne dagens timer : Morgensalme <1972>
Gjennom denne dagens timer : Morgensalme <1984>
Ha samma sinnelag <1981>
Kvar er du, Gud? : Blandet kor og orgel <2014>
Velsigning : Frå Missa Caritatis
Velsigning : Frå Missa Caritatis
Ludier og fugler : Korte stykker for to- og firhendigpiano <2001-2015>
Fabula Grande : For sinfonietta og barneskoleelever <2015>
Symfoni nr. 10, op. 129 : Randaberg <2015>
Symfoni nr. 11, op. 130 : Løvebrølet <2015>
Strykekvartett nr. 8, op. 131 : Epilog <2015>
Iit : for to guitars <2012/2015>
Gjennom denne dagens timer : Morgensalme <1972>
Gjennom dødsskyggens dal, op. 42 nr. 2 <1957>
Himlenes rike, op. 45 nr. 6 <1960>
Ad lib : fleirstemt improvisasjonsmetamorfose <2014>
Godt nytt <1979>
Han er oppstanden <1972>
Koral <1943>
Herrens dag, op. 89 <1981>
Hosanna <1977>
Hvor er Gud? op. 101 <1984>
Hymnus, op. 30 <1952>
I stenbrottet <1962>
Høgfjell : Suite for orkester, op. 8 <1941>
Fire høytidspreludier, op. 24 <1948>
I am my brother's keeper, op. 93 C <1982>
I Will Greatly Rejoice <1976>
Fantasia funebre, op. 9 nr. 7
I Will Praise Thee, O Lord, op. 43 nr. 3 <1958>
I Will Sing You A New Song, op. 93 B <1983>
Ichthys for Orchestra, op. 76 <1976>
In Principio, op. 98 <1983>
REPRISE
Tre koralbearbeidelser for messinblåsere
Introduzione e passacaglia per organo, op. 7 <1941>
Jeg er verdens lys <1966>
På gamle