NB noters logo
   Om NB noter       
English
NB noter

 Søk

Alle kataloger

Notekatalog

Lydkatalog

Nye verk


Indekssøk

CCL-søk


Bestillingsliste


 Informasjon

Om katalogen

Instrumentkoder


Kun verk med utgiver "NB        
noter" kan bestilles fra
katalogen. Verk fra andre
utgivere kan bestilles fra en
noteforhandler eller direkte fra
forlaget.List alle poster


Notekatalogen inneholder både verk som kan kjøpes fra NB noter og verk som er utgitt av norske og utenlandske forlag. Verkene som kan bestilles direkte fra oss er merket med utgiver "NB noter". Forlagsutgivelsene kan bestilles via en noteforhandler eller direkte fra forlaget.

Lydkatalogen inneholder i hovedsak plateutgivelser i tillegg til konsertopptak fra NRK. Lydsamlingen er en referansesamling som kun kan lyttes på i våre lokaler.

Hvis du fyller ut flere søkeordsfelter, kombineres feltene med OG eller ELLER avhengig av hva du har valgt under Kombinasjon. Du kan også legge inn flere ord i hvert enkelt søkeordsfelt. Ved frasesøk søkes det på alle ordene i samme felt som en samlet tekst. Ved ordsøk søkes det på hvert enkelt av ordene i feltet kombinert med OG eller ELLER. Søkemåten avhenger av hvilken type søk du velger.

Mer informasjon om avansert søk på besetning/verktype (klassekode), finner du i katalogens klassifikasjonssystem.