NB noters logo
   Om NB noter       
English
NB noter

 Søk

Alle kataloger

Notekatalog

Lydkatalog

Nye verk


Indekssøk

CCL-søk


Bestillingsliste


 Informasjon

Om katalogen

Instrumentkoder


Kun verk med utgiver "NB        
noter" kan bestilles fra
katalogen. Verk fra andre
utgivere kan bestilles fra en
noteforhandler eller direkte fra
forlaget.List alle poster


MIC notebase: KVERNDOKK, Gisle : 2 Sanger til dikt av Magli Elster <2005>

Postvisning

Hjelp?  
 Legg til Skriv utKopier URL

SELECT Marc_Id as id, Idnr, Document_Group_Id as DocGrp, (select name from Document_Group where Document_Group.Document_Group_Id=marc_record.Document_Group_Id) as DocGrpName, Pm_value11 as isbd0, Pm_lvalue103 as isbd1, Pm_lvalue104 as isbd2, Pm_lvalue105 as isbd3, Pm_lvalue106 as isbd4, Pm_Value1 as title, Pm_value15 as sub_title, Pm_Value25 as HostItemEntry, Pm_LValue115 as MIC_Value, HTMLSearchMarcString(Pm_Value2) as search_author, HTMLShowMarcString(PM_Value2) as show_author, HTMLSearchMarcString(Pm_Value3) as search_udc, HTMLShowMarcString(Pm_Value3) as show_udc, GenerateAllHrefs5('Bibits.Test', Pm_LValue102, undefined, 10000,'KL',0, 'Pm_Value16', undefined, undefined, undefined, 'undefined', 'undefined',undefined) as udc, GenerateAllHrefs5('Bibits.Test', Pm_value13, undefined, 10000,'FO',1, 'Pm_Value16', undefined, undefined, undefined, 'undefined', 'undefined',undefined) as coauthor, Pm_Value4 as published, Pm_Value5 as language, Pm_Value12 as serial, HTMLSearchMarcString(Pm_Value12) as search_serial, HTMLShowMarcString(Pm_Value12) as show_serial, Pm_lvalue107 as description, GenerateAllHrefs5('Bibits.Test', Pm_LValue101, undefined, 10000,'EM',2, 'Pm_Value16', undefined, undefined, undefined, 'undefined', 'undefined',undefined) as topic, Pm_Value14 as Owner_Code, IsBindPost(67901) as BindPost, (select count(*) from el_doc where Marc_id=67901) as eldocs, (select count (*) FROM Copy, Unit, marc_record, copy_status, web_admin WHERE marc_record.Marc_Id =67901 and marc_record.marc_id = copy.marc_id AND Is_Scrapped = 0 AND Copy.Belong_To_Unit_Id = Unit.Unit_Id AND copy.status_code=Copy_status.Code AND copy.show_in_opac=1 AND SearchUnitOK(copy.belong_to_unit_id, undefined)='1') as copies, (select Orders FROM nsu.Web_Admin) as Orders , titlewaitlistcount( marc_record.marc_id) as waitlist FROM Marc_Record WHERE (Marc_Id=67901)